Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Varogel  ကို အစာမေၾကျခင္းလကၡဏာမ်ား၊ ရင္ပူျခင္း၊ အက္စစ္ခ်ဥ္ေပါက္ျခင္း၊ ေလပြျခင္းေၾကာင့္ မအီမသာ ျဖစ္ရျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကပါသည္။

Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေသာက္သံုးရမည့္ပံုစံဆိုလွ်င္

 • Varogel ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ ေဆးပမာဏ အခ်ိန္အတိုင္း ေသာက္ပါ။
 • Varogel အားမသံုးခင္ ေဆးအညႊန္းကို ဖတ္ပါ။
 • အညႊန္းႏွင့္ပါတ္သတ္ၿပီး နားမလည္သည္မ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္။

Varogel  ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Varogel  ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Varogel  ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။)

Varogel  အား အိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်တာမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကိုမလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ရာ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)

Varogel  အားေရခဲေသတၱာထဲ၌ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေအးခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေအာက္ပါတုိ႔ရွိေနလွ်င္ Varogel အား မသံုးခင္ ဆရာ၀န္ကို ေျပာပါ။

 • ဓာတ္မတည့္ျခင္း – Varogel ၊ ၎တြင္းပါေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မတည့္လွ်င္၊ ထိုပစၥည္းမ်ားကို အညႊြန္းစာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။.
 • တျခားေသာေဆးမ်ား၊ အစာမ်ား၊ ဆိုးေဆးမ်ား၊ တာရွည္ခံေဆးမ်ား၊ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္လွ်င္
 • ကေလးငယ္မ်ား
 • လူႀကီးမ်ား

Varogel ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္သည့္ တျခားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား ဥပမာ –

 • အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား
 • ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • ၀မ္းေလွ်ာျခင္း
 • ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
 • အသည္းေရာဂါ
 • ဆားမပါသည္မ်ားကို စားေသာက္ေနရသူ
 • အစာအိမ္ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္ျခင္း
 • aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone ႏွင့္ တျခားေသာေဆးမ်ား၊ အစာမ်ား၊ ဆိုးေဆးမ်ား၊ တာရွည္ခံေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္လွ်င္
 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရန္ အစီစဥ္ရွိလွ်င္
 • ႏို႔တုိက္ေနလွ်င္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

တျခားေဆးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ Varogel တြင္လည္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ျဖစ္တာရွားၿပီး ေနာက္ထပ္ကုသမႈခံရသည္အထိ မျဖစ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သင့္၌ေဆးေသာက္ၿပီးေနာက္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကိုတင္ျပရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ – ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ မူးေ၀ေသာလူနာမ်ားတြင္ ေဆးပမာဏကို ေလ်ာ့ခ်ေပးရပါမည္။

 • ေျမျဖဴ၀ါးရသလို အရသာျဖစ္ျခင္း
 • ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • ၀မ္းေလွ်ာျခင္း
 • လိပ္ေခါင္းထြက္ျခင္း
 • အပိန္႔မ်ားထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ အင္ျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာ ႏႈတ္ခမ္း လွ်ာမ်ား ဖူးေယာင္ျခင္း စသည့္ ဓာတ္မတည့္မႈလကၡဏာမ်ား
 • အရိုးအဆစ္မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း
 • စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ဂဏာမၿငိမ္ျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း
 • ပ်ိဳ႕ျခင္း အန္ျခင္း
 • ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ေမာပန္းျခင္း အားနည္းျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Varogel  သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ားက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး၏စာရင္းကိုျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

 • Amphetamine;
 • ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား
 • Captopril;
 • Delavirdine;
 • Gabapentin;
 • ႏွလံုးေဆးမ်ား – digoxin or digitoxin;
 • Hyoscyamine;
 • Iron salts;
 • Isoniazid;
 • အသက္ရႈခက္ရာတြင္သံုးေသာ ေဆးမ်ား ipratropium ႏွင့္ tiotropium;
 • ဆီးခ်ိဳေဆးမ်ား
 • မိႈသတ္ေဆးမ်ား itraconazole ႏွင့္ ketoconazole;
 • အရိုးပြရာတြင္သံုးေသာေဆးမ်ား alendronate, etidronate, risedronate ႏွင့္ tiludronate;
 • ဆီးရႊင္လြန္းေသာ ဆီးအိမ္အတြက္သံုးသည့္ေဆးမ်ား oxybutynin ႏွင့္ tolterodine;
 • အတက္ေရာဂါေက်ာက္ေဆးမ်ား ethotoin ႏွင့္ phenytoin;
 • Methenamine;
 • Mycophenolate;
 • Pancrelipase;
 • Penicillamine;
 • Phenothiazines မ်ား – chlorpromazine, mesoridazine, prochlorperazine, thioridazine;
 • Quinidine;
 • Rosuvastatin;
 • Sodium fluoride;
 • Sodium polystyrene sulfonate;
 • Sotalol;
 • Sucralfate;
 • Tacrolimus;
 • Thyroid hormones like levothyroxine;
 • Ursodiol;
 • ဗီတာမင္ D;
 • Zalcitabine;

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Varogel  က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Varogel ပမာဏမွပါတ္သတ္ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ရည္ညႊန္းပမာဏသည္ တစ္ရက္လွ်င္ 10mL ၂-၄ ႀကိမ္ျဖစ္သည္။

ကေလးေတြအတြက္ Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Varogel ပမာဏမွပါတ္သတ္ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ရည္ညႊန္းပမာဏသည္ တစ္ရက္လွ်င္ 10mL ၂-၄ ႀကိမ္ျဖစ္သည္။

ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းအား အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရာ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Varogel (Shinpoong Daewoo) (ဗရိုဂ်ယ္လ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Varogel  ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

aluminum hydroxide 4.596 g; magnesium hydroxide 2.668 g; simethicone 266 mg/10 ml ပါ၀င္ေသာ ေသာက္ေဆးရည္

aluminum hydroxide 200 mg; magnesium hydroxide 200 mg; simethicone 5 mg ပါ၀င္ေသာ ၀ါးစားရသည့္ေဆးျပား

Aluminum Hydroxide 178 mg, Magnesium Hydroxide 233 mg and Simethicone 30 mg ပါ၀င္ေသာ ၀ါးစားရသည့္ေဆးျပား

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Varogel  ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 27, 2018