Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Tylenol® cold ကိုအေအးမိတုပ္ေကြးလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာအေပ်ာ့စားနာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ႏွာရည္ထြက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေလအိတ္ေခါင္းတြင္ အရည္စုျခင္းႏွင့္ ဖိအားမ်ားျခင္းတို႔အားခဏတာသက္သာေစရန္အသံုးျပဳပါသည္။ ႏွာလမ္းေၾကာင္းရွင္းရန္၊ ႏွာေခါင္းတြင္ေလအိတ္ေခါင္းမ်ားမွ အရည္မ်ားထြက္ရန္ႏွင့္ ခဏတာအဖ်ားသက္ရန္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။

Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

အညႊန္းတြင္ပါသည့္အတိုင္းသို႔မဟုတ္ ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းတိတိက်က်လိုက္နာပါ။ ညႊန္ၾကားထားေသာပမာဏထက္ ပိုေသာက္ျခင္း၊ ေလ်ာ့ေသာက္ျခင္း၊ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလထက္ ပိုေသာက္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရပါ။ ဤေဆးကိုလကၡဏာမ်ားသက္သာသြားသည္အထိေရတိုသာအသံုးျပဳရပါမည္။

ေဆးကိုအသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၌ မေပးရ။ ကေလးအားအေအးမိေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးေပးမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ကိုအရင္ေမးပါ။

၇ ရက္ဆက္တိုက္ထက္ပိုၿပီးမသံုးရပါ။ ေဆးေသာက္ၿပီး ၃ ရက္ေျမာက္ေန႔အတိအဖ်ားမက်လွ်င္၊ ၇ ရက္ (ကေလးဆိုလွ်င္ ၅ ရက္) ေျမာက္ထိတိုင္ လကၡဏာမ်ားမသက္သာေသးလွ်င္၊ လကၡဏာမ်ားပိုဆိုးလာလွ်င္၊ အေရျပားတြင္အကြက္မ်ားထလာလွ်င္၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ နီရဲေရာင္ရမ္းျခင္းမ်ားျဖစ္လာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပန္ျပပါ။

Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Tylenol® cold ကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Tylenol® cold ကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Tylenol® cold ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ ထားပါ။

Tylenol® cold အားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါက ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔တိုက္ေနရလွ်င္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရစဥ္၌ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးကိုသာသံုးစြဲသံုးရမည္ျဖစ္သည္။
 • တျခားေဆးမ်ားကိုသံုးစြဲေနရလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္အညႊန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေဆးမ်ားဥပမာအပင္ထြက္ေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
 • Tylenol® coldတြင္ပါေသာ active agent မ်ား inactive agent မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္။
 • တျခားေသာဖ်ားနာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမေရာဂါမ်ား၊ တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိေနလွ်င္။

ဤေဆးတြင္ Acetaminophen ပါ၀င္ပါသည္။ ဤေဆးကုန္၏ အမ်ားဆံုးပမာဏမွာ ၂၄ နာရီအတြင္း ၁၀ ေတာင့္ (3250 mg) ျဖစ္သည္။

 • Acetaminophen 4000 mg ကို ၂၄ နာရီအတြင္းေသာက္လွ်င္
 • ဤေဆးကိုေသာက္ေနစဥ္ တစ္ရက္ကိုအရက္ ၃ ခြက္ႏွင့္အထက္ေသာက္လွ်င္

အသည္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။

၂ ရက္ထက္ပိုၿပီးလည္ေခ်ာင္းနာျခင္းမွာ ဆိုး၀ါးလာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္မသြားလွ်င္၊ ဖ်ားျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အကြက္ထျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္းတို႔ပါတြဲလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ေသြးက်ဲေဆး ၀ါဖရင္ကိုေသာက္ေနရလွ်င္ ဤေဆးမေသာက္ခင္ ဆရာ၀န္ကိုေမးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Nရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္လာလွ်င္ ေဆးကိုရပ္ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပပါ။

 • စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္း
 • ၇ ရက္ထက္ပိုၿပီး ႏွာရည္ထြက္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းနာျခင္းျဖစ္ေနလွ်င္၊ ပိုဆိုးလာလွ်င္
 • ၃ ရက္ထက္ပိုၾကားေအာင္ ဖ်ားလွ်င္၊ ပိုဆိုးလာလွ်င္
 • နီျခင္းေရာင္ျခင္းမ်ားရွိလွ်င္
 • လကၡဏာအသစ္မ်ားေပၚလာလွ်င္
 • ေခ်ာင္းျပန္ဆိုးလာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းအကြက္ထျခင္းမ်ားျဖစ္လွ်င္

၎တို႔က ျပင္းထန္ေသာအေျခအေန၏လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Tylenol® cold သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းစသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Tylenol® cold  က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Tylenol® cold သည္ လက္ရွိသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေသာေရာဂါမ်ား

 • အသည္းေရာဂါ
 • ႏွလံုးေရာဂါ
 • ေသြးတိုးေရာဂါ
 • သိုင္းရြိဳက္ေရာဂါ
 • ဆီးခ်ိဳ
 • ဆီးႀကိတ္ႀကီးၿပီးဆီးသြားရခက္ျခင္း
 • ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ျခင္းႏွင့္ Emphysema ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
 • သလိပ္အမ်ားႀကီးထြက္ၿပီးေခ်ာင္းဆိုးျခင္း

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

၄ နာရီျခားတိုင္းေဆး ၂ ေတာင့္ေသာက္ပါ။

ေဆးတစ္လံုးလံုးကိုမ်ိဳခ်ပါ။ ႀကိတ္ေခ်ျခင္း၊ ၀ါးျခင္း၊ ေဖ်ာ္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရ။ ေဆးကို ၂၄ နာရီအတြင္း ၁၀ ေက်ာ္ေအာင္မေသာက္ရပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ကေလးမ်ား

 • ၄ နာရီျခားတိုင္းေဆး ၂ေတာင့္ေသာက္ပါ။
 • ႀကိတ္ေခ်ျခင္း၊ ၀ါးျခင္း၊ ေဖ်ာ္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရ။
 • ေဆးကို ၂၄ နာရီအတြင္း ၁၀ ေက်ာ္ေအာင္မေသာက္ရပါ။

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား – ဆရာ၀န္ကိုေမးပါ။

Tylenol Cold (Cough/Cold/Flu Combinations, Daytime) (တိုင္လီေနာ္လ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Tylenol® cold ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • Caplets (Daytime), Acetaminophen (325 mg), Dextromethorphan HBr (10 mg), Phenylephrine HCl (5 mg)

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Tylenol® cold ကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဧပြီ 29, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။