Troleandomycin ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Troleandomycin Brand Name(s): Troleandomycin.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Troleandomycin ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Troleandomycinသည္ Macrolide ပဋိဇီ၀ေဆးအုပ္စု၀င္ျဖစ္သည္။ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေပးပါသည္။

Troleandomycin ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘက္တီးရီးယားေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ေလအိတ္ေခါင္းေရာင္ျခင္းႏွင့္ နမိုးနီးယားတို႔တြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

Troleandomycin ကို ေဖာ္ျပပါစာရင္းတြင္မပါေသာ အသံုးမ်ားအတြက္လည္းသံုးေကာင္းသံုးႏိုင္ပါသည္။

Troleandomycin ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Troleandomycin ကို ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတိုင္း အတိအက်ေသာက္ရမည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို နားမလည္ပါက ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္၊ သူနာျပဳ၊ ဆရာ၀န္ စသူတို႔အား ရွင္းျပခိုင္းပါ။

ေဆးေသာက္တုိင္း ေရတစ္ဖန္ခြက္အျပည့္ႏွင့္ ေသာက္ပါ။

ေနေကာင္းလာသည့္တုိင္ေဆးကို ညႊန္ထားသည့္ ရက္အျပည့္ေသာက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ပိုးမ်ားအကုန္မေသခင္ လကၡဏာမ်ားက စသက္သာလာတတ္၏။

Troleandomycin ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Troleandomycin ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ Troleandomycin ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Troleandomycin ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ ကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းျခင္းကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ ထားပါ။

Troleandomycin အားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Troleandomycin အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါက ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔တိုက္ေနရလွ်င္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရစဥ္၌ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးကိုသာ သံုးစြဲသံုးရမည္ျဖစ္သည္။
 • တျခားေဆးမ်ားကို သံုးစြဲေနရလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္အညႊန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေဆးမ်ား ဥပမာ အပင္ထြက္ေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
 • Troleandomycin တြင္ပါေသာ active agent မ်ား inactive agent မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္။
 • တျခားေသာ ဖ်ားနာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမေရာဂါမ်ား၊ တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိေနလွ်င္။

Troleandomycin ေၾကာင့္ သေႏၶသားတြင္ အႏၱရာယ္ရွိမရွိမသိရပါ။ သင့္၌ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေဆးေသာက္စဥ္ကိုယ္၀န္ရွိလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

Troleandomycin သည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ ျဖတ္ႏုိင္မျဖတ္ႏိုင္ မသိရပါ။ ကေလးကိုႏို႔တိုက္ေနပါက ဆရာ၀န္ကိုမေျပာဘဲ ေဆးမေသာက္သင့္ပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Troleandomycin ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား မရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ C ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Troleandomycin ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားသည့္ ျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းျပပါ။

 • ဓာတ္မတည့္သည့္လကၡဏာမ်ား – အကြက္ထျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း၊ ရင္ၾကပ္ျခင္း၊ အသက္ရွဴရ စကားေျပာရခက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ပါးစပ္၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္းတို႔ ေဖာင္းၾကြလာျခင္း။
 • အသည္းျပႆနာမ်ား (အေရျပားႏွင့္မ်က္လံုး ၀ါလာျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ေသြးထြက္ျခင္း၊ အညိဳအမည္းစဲြျခင္း၊ အလြန္ႏြမ္းနယ္ေနျခင္း

တျခားေသာ မျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ ပိုျဖစ္လြယ္ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လာပါက ေဆးကိုမရပ္လုိက္ဘဲ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။

 • ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း
 • ေခါင္းမူးျခင္း၊ ႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • မိန္းမကိုယ္တြင္မိႈပိုးကပ္ျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Troleandomycin နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Troleandomycin သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေသာ ေဆးကုန္မ်ားမွာ –

 • အတက္ေရာဂါေဆးမ်ား ဥပမာ- carbamazepine (Tegretol), phenytoin (Dilantin), or valproic acid (Depakote, Depakene)
 • ပန္းနာရင္ၾကပ္ေဆးမ်ား – theophylline (Theo-Dur, Theolair, Theochron, others)
 • ေသြးက်ဲေဆးမ်ား – warfarin (Coumadin)
 • တျခားပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Troleandomycin နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Troleandomycin က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Troleandomycin နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Troleandomycin သည္ လက္ရွိသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Troleandomycin ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

နမိုးနီးယားအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

250 to 500 mg ကို တစ္ရက္လွ်င္ ၄ ႀကိမ္။

Streptococcal Infection အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

250 to 500 mg ကို တစ္ရက္လွ်င္ ၄ ႀကိမ္။

ကေလးေတြအတြက္ Troleandomycin ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

နမိုးနီးယားအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

အသက္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အာနိသင္ရွင္မႈအား ထုတ္ျပန္မထားေသးပါ။

အသက္ ၁ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ – ၆ နာရီျခားတုိင္း 125 to 250 mg ေသာက္ရန္။

Streptococcal ပိုးမ်ားတြင္သံုးသည့္အခါ ေဆးကုသရက္ကို ၁၀ ရက္အထိ ဆက္ေပးရမည္။

Streptococcal Infection အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

အသက္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အာနိသင္ရွင္မႈအား ထုတ္ျပန္မထားေသးပါ။

အသက္ ၁ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ – ၆ နာရီျခားတုိင္း 125 to 250 mg ေသာက္ရန္။

Streptococcal ပိုးမ်ားတြင္သံုးသည့္အခါ ေဆးကုသရက္ကို ၁၀ ရက္အထိ ဆက္ေပးရမည္။

Troleandomycin ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Troleandomycin ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • ေဆးျပား

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Troleandomycin ကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 15, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
ပံုစံတူေသာေဆာင္းပါးမ်ား
လူေနမႈဘဝႏွင္႔ က်န္းမာေရး, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း, က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္းအတြက္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း, ခံတြင္းက်န္းမာေရး
သင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ ငံုေဆးသၾကားလံုး
ေနာက္ေက်ာနဲ႔ပခံုးမွာ ေပါက္တဲ့ဝက္ျခံေတြသက္သာေစဖို႔
၀က္ျခံႏွင့္ အသားေရထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း, က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, အလွအပ
ေနာက္ေက်ာနဲ႔ပခံုးမွာ ေပါက္တဲ့ဝက္ျခံေတြသက္သာေစဖို႔
ေနရာအလိုက္ေပါက္တဲ့ ဝက္ျခံေတြနဲ႔ေျဖရွင္းနည္း
၀က္ျခံႏွင့္ အသားေရထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း, က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, အလွအပ
ေနရာအလိုက္ေပါက္တဲ့ ဝက္ျခံေတြနဲ႔ေျဖရွင္းနည္း
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။