Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Trimipramineကိုစိတ္က်ျခင္းအတြက္အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္။

Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းသံုးစြဲပါ။ သင့္ကိုေပးထားသမွ် အခ်က္အလက္မ်ားကိုဖတ္ပါ။ ညႊန္ၾကားသည္မ်ားကိုေသခ်ာလိုက္နာပါ။

ေဆးကိုအစာရွိရွိမရွိရွိေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဗုိက္နာတတ္ပါကအစာႏွင့္တြဲၿပီးေသာက္ပါ။

Trimipramineကိုေနေကာင္းလာၿပီဟုခံစားရသည့္တုိင္ ဆရာ၀န္မွေျပာသည့္အတုိင္းေသာက္သံုးရမည္။

ေဆးမွအာနိသင္အျပည့္ရရန္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ၾကာတတ္၏။

Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Trimipramineကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Trimipramineကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Trimipramineေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာ ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ ထားပါ။

Trimipramineအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါက ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔တိုက္ေနရလွ်င္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရစဥ္၌ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးကိုသာသံုးစြဲသံုးရမည္ျဖစ္သည္။
 • တျခားေဆးမ်ားကိုသံုးစြဲေနရလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္အညႊန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေဆးမ်ားဥပမာအပင္ထြက္ေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
 • Trimipramineတြင္ပါေသာ active agent မ်ား inactive agent မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္။
 • တျခားေသာဖ်ားနာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမေရာဂါမ်ား၊ တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိေနလွ်င္။
 • မၾကာခင္ကမွႏွလံုးေဖာက္ဖူးလွ်င္
 • စိတ္က်ေရာ၈ါအတြက္ ေဆးမ်ားisocarboxazid, phenelzine, tranylcypromine ၊ ပါကင္ဆြန္ေရာဂါအတြက္ ေဆးမ်ားselegiline or rasagilineတို႔ကို ၁၄ ရက္အတြင္းေသာက္ထားလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားေသာက္ထားသည့္ ၁၄ ရက္အတြင္းTrimipramineကိုေသာက္မိပါကေသြးေစာင့္တက္ႏိုင္ပါသည္။
 • Linezolid or methylene blueေဆးမ်ားေသာက္ေနရလွ်င္။

သင္ဤေဆးေသာက္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကိုေျပာပါ။  က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းဆုိသည္မွာ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္မ်ား၊ သြားဆရာ၀န္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

Trimipramine က ကိုယ့္အေပၚသက္ေရာက္ပံုအားမသိရေသးမခ်င္းကားေမာင္းျခင္း ႏိုးၾကားရန္လိုသည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ျခင္းတို႔ကိုေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

ေခါင္းမူးျခင္း၊ မူးလဲျခင္းတို႔အားေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ထိုင္ရာ၊ လွဲရာမွထလွ်င္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းထပါ။ ေလွကားအတက္အဆင္းမ်ားကိုဂရုစိုက္ပါ။

ေဆးကိုရက္သတၱပတ္မ်ားစြာေသာက္ၿပီးပါကေဆးကိုမရပ္ခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။ Trimipramineကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းရပ္ရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

တက္ျခင္း၊ ယခင္ကတက္ဖူးျခင္းမ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။

ဆီးခ်ိဳရွိပါကေသြးသၾကားဓာတ္ကိုမွန္မွန္စစ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ဤေဆးကိုေသာက္ေနရပါကအရက္ကိုေရွာင္ပါ။

သင့္လႈပ္ရွားမႈကိုေႏွးေစမည့္ေဆးမ်ား၊ သဘာ၀ေဆးမ်ားမသံုးခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အရင္ေဆြးေႏြးပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕သူမ်ားတြင္ Trimipramineေၾကာင့္ မ်က္လံုးျပႆနာမ်ား ျဖစ္တတ္၏။ မ်က္လံုးျပႆနာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားက ဆရာ၀န္မွ သင့္ကိုမ်က္လံုးစစ္ျခင္းလုပ္ခိုင္ႏုိင္ပါသည္။ မ်က္လံုးနာျခင္း၊ အျမင္အာရံုေျပာင္းျခင္း၊ မ်က္လံုးႏွင့္တစ္၀ိုက္ နီျခင္း၊ ေရာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကိုခ်က္ခ်င္းေခၚပါ။

ေနေလာင္လြယ္ႏုိင္သည္။ ေနေရာင္၊ ေနမီးအိမ္ႏွင့္ ေနပူဆာလံႈျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ပါ။ ေနေလာင္ကာေဆး၊ အ၀တ္အစားရွည္ရွည္၊ ေနကာမ်က္မွန္ စသည္တုိ႔ကိုသံုးပါ။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားစဥ္ႏွင့္ ပူေသာအခ်ိိန္တြင္ ဂရုစိုက္ပါ။ ေရဓာတ္မနည္းေစရန္ အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ပါ။

၆၅ ႏွစ္အထက္မ်ားတြင္ ေဆးကိုသတိႏွင့္သံုးရမည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားပိုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရန္အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။ Trimipramineကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္မသံုးခင္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

ႏို႔တုိက္ေနရပါက ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။ ကေလးတြင္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Cရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားသည့္ ျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းျပပါ။

 • ဓာတ္မတည့္သည့္လကၡဏာမ်ား – အကြက္ထျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း၊ အရည္ၾကည္ဖုထျခင္း၊ အေရျပားကြာျခင္း၊ အဖ်ားရွိခ်င္ရွိမည္၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ရင္ၾကပ္ျခင္း၊ အသက္ရွဴရ စကားေျပာရခက္ျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲအသံၾသလာျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ပါးစပ္၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္းတို႔ ေဖာင္းၾကြလာျခင္း။
 • ကိုယ့္ကိုယ္ကိုနာက်င္ေစလိုစိတ္ရွိလာျခင္း၊ ပိုဆိုးလာျခင္း
 • ဆိုး၀ါးစြာေခါင္းမူးျခင္း၊ ေမ့လဲခ်င္သလိုျဖစ္ျခင္း
 • စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း
 • ဆီးမသြားႏိုင္ျခင္း
 • စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း
 • ေမာပန္းျခင္း၊ အားနည္းျခင္း
 • ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း
 • စိတ္အေျခအေနေျပာင္းျခင္း
 • အျပဳအမူဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
 • နာအူျခင္း
 • ကိုယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားထိန္းရခက္ျခင္း
 • မရွင္းျပႏုိင္ဘဲအညိဳအမည္းစြဲျခင္း၊ ေသြးထြက္ျခင္း
 • မ်က္လံုးအသား၀ါျခင္း
 • လိင္စိတ္အေျခအေနေျပာင္းျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေသႏုိင္သည္အထိျဖစ္တတ္ေသာ Serotonin Syndrome ျဖစ္တတ္ပါသည္။ တျခားေသာစိတ္က်ေရာဂါကုေဆးမ်ား၊ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ကုေဆးမ်ား၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲေသာက္လွ်င္ ပိုဆိုးပါသည္။ စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ ကိုယ္ဟန္မထိန္းႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္လံုးပူရွိန္းေနျခင္း၊ ၾကြက္သားလႈပ္ျခင္းေတာင့္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ တုန္ျခင္း၊ ေခၽြးအမ်ားႀကီးထြက္ျခင္း၊ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ေခါင္းအျပင္းအထန္ကိုက္ျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Trimipramineသည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းစသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Trimipramine က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Trimipramineသည္ လက္ရွိသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားေသာက္ရန္ ပံုမွန္ပမာဏ

ျပင္ပလူနာ:

 • ကနဦးပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 75 mgကိုခဲြေသာက္ရန္
 • ထိန္းညွိပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 50 to 150 mg
 • အမ်ားဆံုးပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 200 mg

ေဆးရံုတင္လူနာ:

 • ကနဦးပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 100 mgကိုခဲြေသာက္ရန္
 • ထိန္းညွိပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 200 mg
 • အမ်ားဆံုးပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 300 mg

စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ အသက္ႀကီးသူမ်ားေသာက္ရန္ ပံုမွန္ပမာဏ

ကနဦး: 50 mgေန႔စဥ္

ထိန္းညွိပမာဏ: 100 mgေန႔စဥ္

ကေလးေတြအတြက္ Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းကိုအတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကိုအျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Trimipramine (ထရိုင္္မီပရာမင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Trimipramineကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • ေဆးေတာင့္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Trimipramineကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဧပြီ 30, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။