Trazodone ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Trazodone Brand Name(s): Trazodone.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Trazodone ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Trazodoneကိုစိတ္က်ေရာဂါအတြက္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾက၏။ စိတ္အေျခအေန၊ စားေသာက္ခ်င္စိတ္ႏွင့္ စြမ္းအင္လယ္ဗယ္တို႔ကိုတိုးျမွင့္ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္ျခင္း၊ ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္းစသည့္ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္လကၡဏာမ်ားကိုသက္သာေစပါသည္။ Trazodoneသည္ ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိတစ္ခ်ိဳ႕ေသာဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ျပန္ညီမွ်ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ေသာအာနိသင္ရွိပါသည္။

Trazodone ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေဆးကို ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတိုင္းသို႔မဟုတ္ အစား၊ မုန္႔စားၿပီးေနာက္ ေသာက္ရသည္။ မ်ားေသားအားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေသာက္ရ၏။ အိပ္ငိုက္တာမ်ိဳးျဖစ္တတ္ၿပီးေဆးကိုတစ္ႀကိမ္သာေသာက္ရသည္ဆိုပါကညအခ်ိန္တြင္သာေသာက္ပါ။ ၂ ႀကိမ္ေသာက္ရပါကတစ္ႀကိမ္ေလာက္ကို ညအိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္ေသာက္ရံုႏွင့္အကူအညီျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းေသခ်ာလိုက္နာပါ။

ေဆးပမာဏမွာသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ကုသမႈအားတံု႔ျပန္မႈအေပၚ မူတည္ပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ ဆရာ၀န္က ေဆးကိုနည္းနည္းခ်င္းစေပးၿပီးမွ တျဖည္းျဖည္းတိုးေပးပါလိမ့္မည္။

ေဆးကိုညႊန္ထားသည့္အတိုင္းအတိအက်ေသာက္ပါ။ ညႊန္ၾကားထားသည့္ပမာဏထက္ ပိုေသာက္ျခင္း၊ ေလ်ာ့ေသာက္ျခင္း၊ အႀကိမ္ေရတိုးျခင္းမ်ားမလုပ္ရပါ။ ထိုသို႔ေသာက္ရံုျဖင့္ ပိုျမန္ျမန္မေပ်ာက္သလိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားပိုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေနေကာင္းလာသည့္တိုင္ေဆးကိုရက္အျပည့္ေသာက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေဆးေသာက္ဖို႔မွတ္မိေနေစရန္ ေန႔စဥ္တူညီေသာအခ်ိန္တြင္သာေသာက္ပါ။ ဆရာ၀န္ႏွင့္မတုိင္ပင္ပါဘဲေဆးမရပ္ရပါ။ ေဆးကိုရုတ္တရတ္ရပ္လုိက္ပါကစိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ အိပ္မရျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္အျပည့္အ၀ရရန္ ၂-၄ ပတ္အထိ ၾကာႏိုင္ပါသည္။ အေျခအေနတိုးတက္မလာလွ်င္၊ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

Trazodone ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Trazodoneကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Trazodoneကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Trazodoneေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ ထားပါ။

Trazodoneအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Trazodone အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါက ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔တိုက္ေနရလွ်င္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရစဥ္၌ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးကိုသာသံုးစြဲသံုးရမည္ျဖစ္သည္။
 • တျခားေဆးမ်ားကိုသံုးစြဲေနရလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္အညႊန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေဆးမ်ားဥပမာအပင္ထြက္ေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
 • Trazodoneတြင္ပါေသာ active agent မ်ား inactive agent မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္။
 • တျခားေသာဖ်ားနာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမေရာဂါမ်ား၊ တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိေနလွ်င္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၄ ရက္အတြင္းMAO inhibitorမ်ားသံုးထားပါကTrazodoneကိုမသံုးရပါ။ အႏၱရာယ္ရွိေသာဓာတ္ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ MAO inhibitors မ်ားမွာisocarboxazid, linezolid, phenelzine, rasagiline, selegiline ႏွင့္ tranylcypromineတို႔ျဖစ္သည္။ MAOI မ်ားကိုဆက္ေသာက္မည္ဆုိပါကTrazodoneရပ္ၿပီးေနာက္ ၁၄ ရက္ၾကာမွသာစရပါမည္။

စိတ္က်ေရာဂါေဆးမ်ားကိုစေသာက္ရပါကတစ္ခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားတြင္ သတ္ေသလိုသည့္အေတြးမ်ား ျဖစ္လာတတ္၏။Trazodoneသံုးေနစဥ္ ေဆးခန္းမွန္မွန္ျပျခင္းျဖင့္ ဆရာ၀န္က သင့္အေျခအေနတိုးတက္မႈကို ၾကည့္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သင့္မိသားစုႏွင့္ သင့္အားျပဳစုသူမ်ားကိုစိတ္အေျခအေနေျပာင္းသည့္ လကၡဏာမ်ားကိုသိေအာင္ေျပာထားေပးပါ။

SSRI စိတ္က်ကုေဆးမ်ားကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ေသာက္သံုးပါကကေလးတြင္အဆုတ္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ တျခားေနာက္ဆက္တဲြမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးမ်ားကိုရပ္လိုက္ပါကစိတ္ျပန္က်လာႏိုင္ပါသည္။ Trazodoneေသာက္ေနစဥ္ ကိုယ္၀န္ရွိလာပါက ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။ ဆရာ၀န္အႀကံမျပဳဘဲ ေဆးကိုရပ္ျခင္းစေသာက္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Trazodone ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Cရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Trazodone ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ျပင္းထန္မႈနည္းေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ –

 • အိပ္ငိုက္ျခင္း
 • ေခါင္းနည္းနည္းကိုက္ျခင္း
 • ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • အျမင္ေ၀၀ါးျခင္း

ျပင္းထန္ေသာေဘးထြက္္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာပါကေဆးကိုရပ္ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပပါ။

 • စိတ္အေျခအေနအေျပာင္းျမန္ျခင္း၊ ဂဏာမၿငိမ္ျခင္း၊ အိပ္မရျခင္း
 • ေခါင္းမူးျခင္း၊ မူးလဲျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း
 • အညိဳအမည္းစြဲလြယ္ျခင္း၊ ေသြးယိုလြယ္ျခင္း
 • စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ထင္ေယာင္မွားျမင္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ Reflex မ်ားအက္တစ္ျဖစ္လြန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ ဟန္ခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း
 • ၾကြက္သားမ်ားမာေတာင့္ျခင္း၊ အဖ်ားႀကီးျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္မညီျခင္း၊ ေျခလက္တုန္ျခင္း၊ မူးေမ့လဲခ်င္သလိုခံစားရျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အာရံုစိုက္မရျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္ျပႆနာျဖစ္ျခင္း၊ မတည္ၿငိမ္သလိုခံစားရျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ အသက္ရႈမ၀ျခင္း၊ အသက္ရွဴရပ္ရပ္သြားျခင္း
 • ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ လက္ေမာင္းႏွင့္ ပုခံုးမ်ားေအာင့္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ ေခၽြးေစးျပန္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္လံုးေနမေကာင္းသလိုျဖစ္ျခင္း

လိင္အဂၤါေထာင္မတ္သည့္အခါနာျခင္းသို႔မဟုတ္ ၆ နာရီအထက္ၾကာေနျခင္းတို႔ျဖစ္လာပါကtrazodoneကိုရပ္ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းျပပါ။ ၎သည္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ၿပီးခြဲစိတ္မႈလိုႏုိင္သည္အထိ ျပင္းထန္ႏိုင္ပါသည္။

ဓာတ္မတည့္သည့္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာအင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ အသက္ရွဴခက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ ႏႈတ္ခမ္း လွ်ာ လည္ေခ်ာင္းတို႔ေဖာင္းၾကြျခင္းတို႔ ျဖစ္လာပါကအေရးေပၚေဆးကုသမႈ ခံယူရပါမည္။

လကၡဏာအသစ္မ်ားဆိုးလာသည္မ်ားဥပမာ – စိတ္အေျခအေန၊ အျပဳအမူမ်ားေျပာင္းျခင္း၊ စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ အိပ္မရျခင္း၊ စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ ေဒါသျဖစ္လြယ္ျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း၊ ဂဏာမၿငိမ္ျခင္း၊ တက္ၾကြလြန္ျခင္း၊ စိတ္ပိုက်လာျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသတ္ေသလိုစိတ္ နာက်င္လိုစိတ္မ်ား ျဖစ္လာျခင္းတို႔ဆိုပါက ဆရာ၀န္ကိုျပပါ။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Trazodone နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Trazodoneသည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းစသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေသာေဆးကုန္မ်ားမွာ –

 • တျခားစိတ္က်ကုေဆးမ်ား
 • Anagrelide
 • Droperidol
 • Methadone
 • Ondansetron
 • ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား – azithromycin, clarithromycin, erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, pentamidine
 • ကင္ဆာေဆးမ်ား-arsenic trioxide, vandetanib
 • ငွက္ဖ်ားေဆးမ်ား-chloroquine, halofantrine
 • ႏွလံုးစည္းခ်က္ေဆးမ်ား-amiodarone, disopyramide, dofetilide, dronedarone, flecainide, ibutilide, quinidine, sotalol
 • စိတ္ေရာဂါကုေဆးမ်ား – chlorpromazine, haloperidol, pimozide, thioridazine

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Trazodone နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Trazodone က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Trazodone နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Trazodoneသည္ လက္ရွိသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေသာက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားမွာ

 • စိတ္အေျခအေန၊ အျပဳအမူေျပာင္းျခင္း (ဥပမာ – စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း)
 • ဘိုင္ပိုလာေရာဂါ (စိတ္ၾကြျခင္းႏွင့္က်ျခင္း ျဖစ္ေနေေသာေရာဂါ)
 • ေရတိမ္ (ေထာင္ပိတ္မ်ိဳး)
 • ႏွလံုးစည္းခ်က္ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ – QT prolongation)
 • ေသြးတြင္းဆုိဒီယမ္နည္းျခင္း
 • ေသြးက်ျခင္း
 • Mania သို႔မဟုတ္ Hypomania
 • Priapism (လိင္အဂၤါေထာင္မတ္ခ်ိန္ၾကာျခင္း၊ နာျခင္း)
 • ႏွလံုးေဖာက္ျခင္း
 • ႏွလံုးေရာဂါ
 • ေသြးတြင္းပိုတက္စီယမ္နည္းျခင္း
 • ေသြးတြင္းမဂၢစီယမ္နည္းျခင္း

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Trazodone ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ပံုမွန္ပမာဏ

Immediate-releaseေဆးျပား:

 • ကနဦးပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 150 mg ကုိခဲြေသာက္ရန္။
 • ထိန္းညွိပမာဏ: 50 mg ကို ၃-၄ ရက္ၾကာတိုင္းတိုးေပးႏိုင္သည္။ အမ်ားဆံုးပမာဏမွာ ျပင္ပလူနာမ်ားအတြက္ 400 mg ထက္မပိုရပါ။ 600 mg ကိုအမ်ားဆံုးေပးရၿပီးမတိုးေတာ့ပါကေဆးကိုရပ္ရန္သာရွိသည္။
 • Trazodoneကိုအစာစားၿပီးၿပီးခ်င္းေသာက္သင့္ပါသည္။

Extended-release ေဆးျပား:

 • ကနဦးပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 150 mg ကုိခဲြေသာက္ရန္။
 • ထိန္းညွိပမာဏ: ပမာဏကို75 mg/dayထိေရာက္ေအာင္ သံုးရက္ျခားတုိင္းတစ္ခါတိုးႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ – ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ 225 mg စေပးျခင္း)
 • အမ်ားဆံုးပမာဏ: 375 mg

စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ အသက္ႀကီးသူသံုးပံုမွန္ပမာဏ

Immediate-releaseေဆးျပား:

 • ကနဦးပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 150 mg ကုိခဲြေသာက္ရန္။
 • ထိန္းညွိပမာဏ: 50 mg ကို ၃-၄ ရက္ၾကာတိုင္းတိုးေပးႏိုင္သည္။ အမ်ားဆံုးပမာဏမွာ ျပင္ပလူနာမ်ားအတြက္ 400 mg ထက္မပိုရပါ။ 600 mg ကိုအမ်ားဆံုးေပးရၿပီးမတိုးေတာ့ပါကေဆးကိုရပ္ရန္သာရွိသည္။
 • Trazodoneကိုအစာစားၿပီးၿပီးခ်င္းေသာက္သင့္ပါသည္။

Extended-release ေဆးျပား:

 • ကနဦးပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 150 mg ကုိခဲြေသာက္ရန္။
 • ထိန္းညွိပမာဏ: ပမာဏကို75 mg/dayထိေရာက္ေအာင္ သံုးရက္ျခားတုိင္းတစ္ခါတိုးႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ – ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ 225 mg စေပးျခင္း)
 • အမ်ားဆံုးပမာဏ: 375 mg
 • Trazodoneextended-releaseေဆးျပားမ်ားကိုေန႔စဥ္တူညီေသာအခ်ိန္တြင္သာေသာက္ပါ။ ညအိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္တြင္ပိုေကာင္းသည္။ လံုေလာက္ေသာတံု႔ျပန္မႈကိုရၿပီဆိုပါကေဆးပမာဏကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလ်ာ့ရ၏။ ေနာက္ပိုင္းခ်ိန္ညွိျခင္းသည္ လူနာ၏တုံ႔ျပန္မႈေပၚ မူတည္ပါသည္။

ကေလးေတြအတြက္ Trazodone ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းကိုအတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကိုအျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Trazodone ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Trazodoneကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • ေဆးျပား 150 mg; 300 mg

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Trazodoneကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 15, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ