Tiger Balm (က်ားပရုတ္ဆီ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

Generic Name: Tiger Balm® (က်ားပရုတ္ဆီ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳနည္း

Tiger balm ကို မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳၾကပါသလဲ။

Tiger balm ကို နာက်င္ကိုက္ခဲမွဳ သက္သာရန္ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳသည္။ ၄င္းလိမ္းေဆးသည္ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ထားသည္႔ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ လိမ္းေဆး ျဖစ္သည္။ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ျခင္း၊ အဆစ္ေရာင္ျခင္းႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ၾကြက္သားနာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းမ်ားႏွင္႔ သာမန္ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အေၾကာတက္ျခင္း စသည္တုိ႔တြင္ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ တုိးတက္ထုတ္လုပ္ထားသည္။

 

Tiger balm ကို ဘယ္လို သံုးစြဲသင့္ပါသလဲ။

 • အညႊန္းတြင္ ပါသည္႔အတိုင္း၊ (သုိ႔) ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားထားသည္႔ တိက်စြာ သုံးစြဲပါ။ လုိသည္ထက္ပုိ၍ေလွ်ာ႔၍ (သုိ႔) ညႊန္ထားသည္႔ အခ်ိန္ထက္ပုိ၍ မသုံးရပါ။
 • ေဆးမလိမ္းမီႏွင္႔ ေဆးလိမ္းအျပီး လက္မ်ားကုိ ေဆးေၾကာပါ။
 • ပထမဆုံးအသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါက အေရျပားေပၚ အနည္းငယ္လိမ္းျပီး ေဆးတည္႔ျခင္းရွိမရွိ စမ္းသပ္ပါ။
 • Camphor ႏွင္႔ menthol တုိ႔သည္ လိမ္းလိုက္လွ်င္ ပူျခင္း၊ ေအးျခင္းစသည္႔ သဘာ၀ရွိျပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ႔သြားေလ႔ရွိသည္။ အကယ္၍ ပူသည္႔ခံစားခ်က္မွာ ေလ်ာ႔မသြားဘဲ ခံစားရခက္လာလွ်င္ အေရျပားကုိ ဆပ္ျပာ၊ ေရတုိ႔ျဖင္႔ ေဆးေၾကာပါ။
 • ေနေလာင္ျခင္း၊ ေလေလာင္ျခင္း၊ အသားပတ္ျခင္း၊ အေရျပားေျခာက္ေသြ႔အက္ကြဲျခင္းမ်ားတြင္ မသုံးရပါ။ လိမ္းထားသည္႔ အေရျပားကုိ ပတ္တီးစည္းထားျခင္း၊ အပူကပ္ျခင္း၊ ေခၽြးထုတ္ျခင္းမ်ားကုိ မျပဳရပါ။
 • ေရမခ်ဳိးမီ ၁နာရီ၊ ေရခ်ဳိးျပီး နာရီ၀က္အတြင္း ေဆးမလိမ္းပါႏွင္႔။
 • ၇ရက္ေန၍ မသက္သာလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းကိုက္ ဖ်ားနာျခင္း၊ အေရျပားအကြက္မ်ားထြက္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ျပပါ။ နာက်င္ကိုက္ခဲမွဳ မသက္သာလွ်င္၊ သက္သာသြားျပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ျပန္ျဖစ္လွ်င္လည္း ဆရာ၀န္ျပပါ။
 • အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိမ္းဆည္းပါ။ မသုံးစြဲသည္႔အခါ ေဆးဘူးကုိ လုံျခဳံစြာ ပိတ္ထားပါ။

သိမ္းဆည္းနည္း

Tiger balm ကို ဘယ္လိုသိုေလွာင္ သိမ္းဆည္း ထားသင့္ပါသလဲ။

Tiger balm ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္ မထိေတြ႔ရန္၊ မစိုစြတ္မႈမရွိေစရန္ သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း၊ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။ Tiger balm ေဆးအမ်ိဳးအစား၊ ေဆးထုတ္လုပ္သည္႔ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းသည္႔ ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဆးဘူးအခြံတြင္ ပါသည့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင္႔ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Tiger balm ကို အိမ္သာတြင္း ပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းကို မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့လွ်င္၊ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ေဆး၀ါးမ်ားအား စနစ္တက် မည္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ရမည္ ဆိုသည္ကုိ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ပါ။

သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား

Tiger balm ကိုမသံုးစြဲခင္မွာ ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြကို သိထားသင့္သလဲ။

 • အေရျပားသည္ ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္ပါက အသုံးမျပဳမီ ဆရာ၀န္၊ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင္႔ တိုင္ပင္ျခင္းသည္ သင္႔ကုိ ေဘးကင္းေစပါသည္။
 • ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မသုံးစြဲပါႏွင္႔။
 • ကုိယ္၀န္ရွိေနခ်ိန္၊ ကေလးႏို႔တိုက္ေနခ်ိန္တြင္ ဆရာ၀န္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ မသုံးစြဲပါႏွင္႔။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္ သုံးစြဲလွ်င္ ေဘးကင္းပါသလား။

Tiger balm ကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား မရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ သင့္၏ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Tiger balm က ဘယ္လို ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြရွိႏုိင္လဲ။

 • အင္ပ်ဥ္ထျခင္း
 • အသက္ရွဴခက္ခဲျခင္း
 • မ်က္ႏွာ၊ ႏွဳတ္ခမ္း၊ လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

 

ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆး၀ါးေတြက Tiger balm နဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြ ျဖစ္ႏုိင္သလဲ။

Tiger balm သည္ သင္ယခု ေသာက္သံုးေနသည္႔ တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနသည္႔ ေဆး၀ါးအားလံုး စာရင္း လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္ရာတြင္ ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားထားေသာ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနေသာ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည္) ဆရာ၀န္ သုိ႔္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။

အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာေတြက Tiger balm နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ပါသလား။

Tiger balm အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိမရွိ ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

 ဘယ္ေရာဂါေတြဟာ Tiger balm နဲ႔ ဓာတ္ျပဳမွဳရွိသလဲ

Tiger balm သည္ သင္႔က်န္းမာေရး အေျခအေနၽႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သင္၏ လက္ရွိက်န္းမာေရးအေျခအေနကုိ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားထံ အျမဲအသိေပးေျပာျပရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

ေဆးသံုးစြဲရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မဟုတ္ပါ။ Tiger balm ေဆးမေသာက္သံုးမီ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ျဖစ္ေစ အျမဲ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြမွာ Tiger balm ကို သံုးစြဲရမည့္ အခ်ိဳးအစားက ဘယ္ေလာက္လဲ။

လုံေလာက္သည္႔ Tiger balm ပမာဏကုိ နာက်င္သည္႔ေနရာသုိ႔ တိုက္ရုိက္လိမ္းေပးရန္ျဖစ္သည္။

 ကေလးငယ္ေတြမွာ Tiger balm ကို ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိဳးအစားက ဘယ္ေလာက္လဲ။

ကေလးလူနာမ်ားတြင္ မည္သည္႔ အခ်ိဳးအစားေပးရမည္ ဆိုသည္ကုိ အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ သံုးစြဲရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါမည္။ မည္သည္႔ ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးမီ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

 Tiger balm ကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳး အခ်ိဳးအစားမ်ိဳးေတြနဲ႔ ရရွိႏုိင္မလဲ။

Tiger balm ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • လိမ္းေဆး
 • ဒဏ္ေၾကေဆး
 • အဆီ
 • ဖ်န္းေဆး

အေရးေပၚအေျခအေနေတြ၊ ေဆးပမာဏ လြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏ လြန္သြားသည္႔ အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမွဳ ခံယူပါ။

ေဆးသုံးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ရင္ (ေမ့သြားခဲ့ရင္) ဘာလုပ္ရမလဲ။

Tiger balm ေဆးသံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့လွ်င္ (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည္႔အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုး သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ သံုးစြဲရမည္႔အခ်ိန္ႏွင္႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုလွ်င္ လြတ္သြားသည္႔အၾကိမ္ကို ေက်ာ္၍ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္သာ သုံးပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးသုံးစြဲျခင္း မလုပ္ပါႏွင္႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 25, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 16, 2017