Terpin Hydrate/Codeine (ကိုဒင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

Generic Name: Terpin Hydrate/Codeine (ကိုဒင္း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳနည္း

terpin hydrate/codeine ကို မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳၾကပါသလဲ။

terpin hydrate/codeine ကို သလိပ္ထြက္၍ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆုိးျခင္း၊ အေအးမိ၍ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ ေရာဂါပုိး၀င္၍ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း စသည္တုိ႔အတြက္ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳသည္။ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါပုိး၀င္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ပြားသည္႔ နာတာရွည္ (သုိ႔) ခဏတာ အဆုတ္ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္နာက်င္ျခင္း၊ အသံနာျခင္း စသည္တုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳသည္။

ေသာက္သံုးနည္း ႏွင့္ သိမ္းဆည္းနည္း

terpin hydrate/codeine ကို ဘယ္လို ေသာက္သံုးသင့္ပါသလဲ။

ေသာက္ေဆးအတြက္

 • terpin hydrate/codeine ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားထားသည္႔ အခ်ိန္အတိုင္း၊ ပမာဏအတိုင္း ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။
 • ေဆးမေသာက္မီ အညႊန္းစာကုိေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။
 • အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မေသခ်ာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
 • ၄င္းေဆးသည္ အိပ္ငိုက္တတ္သျဖင္႔ စက္ယႏၱရားမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္မည္ ဆုိလွ်င္ သတိထားရန္လုိသည္။

 

terpin hydrate/codeine ကို ဘယ္လိုသိုေလွာင္ သိမ္းဆည္း ထားသင့္ပါသလဲ။

terpin hydrate/codeine ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္ မထိေတြ႔ရန္၊ မစိုစြတ္မႈမရွိေစရန္ သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း၊ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။ terpin hydrate/codeine ေဆးအမ်ိဳးအစား၊ ေဆးထုတ္လုပ္သည္႔ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းသည္႔ ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဆးဘူးအခြံတြင္ ပါသည့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင္႔ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

terpin hydrate/codeine ကို အိမ္သာတြင္း ပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းကို မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့လွ်င္၊ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ေဆး၀ါးမ်ားအား စနစ္တက် မည္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ရမည္ ဆိုသည္ကုိ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ပါ။

သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား

terpin hydrate/codeine ကိုမေသာက္သံုးခင္မွာ ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြကို သိထားသင့္သလဲ။

ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

 • terpin hydrate/codeine တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္မတည္႔လွ်င္ (ေဆးအညႊန္းတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား အေသးစိတ္ပါ၀င္သည္)
 • အျခားေဆး၀ါးမ်ား၊ အစားအစာမ်ား၊ ဆုိးေဆးမ်ား၊ တာရွည္ခံေစရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာအရာမ်ား၊ တိရစၦာန္မ်ားႏွင္႔ ဓာတ္မတည္႔လွ်င္
 • ကေလးငယ္ေသာက္မည္ဆုိလွ်င္
 • သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား ေသာက္မည္ဆုိလွ်င္
 • terpin hydrate/codeine ႏွင္႔တြဲေသာက္လွ်င္ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားရွိလွ်င္၊ ေဆး၀ါးမ်ားေသာက္သုံးေနလွ်င္

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္ သုံးစြဲလွ်င္ ေဘးကင္းပါသလား။

terpin hydrate/codeine ကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ သင့္၏ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ terpin hydrate သည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခအဆင့္ D ရွိျပီး codeine သည္ C ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

terpin hydrate/codeine က ဘယ္လို ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြရွိႏုိင္လဲ။

တျခားေဆးမ်ားကဲ့သုိ႔ terpin hydrate/codeine တြင္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ရွိပါသည္ အမ်ားစုမွာ မျဖစ္ပြားတတ္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲကုသျခင္းမ်ား မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေဆးေသာက္ျပီး ျပသနာတစုံတရာ ရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

အခ်ဳိ႔ဆုိးက်ဳိးမ်ားမွာ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ ေရငတ္သလုိခံစားရျခင္း၊ ပ်ဳိ႔ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဆီးသြားရန္ခက္ျခင္း၊ ဆီးနည္းျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္း သုိ႔ ေႏွးျခင္း၊ ရင္တုန္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ မတ္တပ္ရပ္စဥ္ ေသြးေပါင္က်ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

Codeine ကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၄၀မွ ၅၄၀ မီလီဂရမ္ႏွဳန္းျဖင္႔ တာရွည္ေသာက္လွ်င္ ေဆးစြဲသြားႏိုင္သည္။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

 

ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆး၀ါးေတြက terpin hydrate/codeine နဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြ ျဖစ္ႏုိင္သလဲ။

terpin hydrate/codeine သည္ သင္ယခု ေသာက္သံုးေနသည္႔ တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနသည္႔ ေဆး၀ါးအားလံုး စာရင္း လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္ရာတြင္ ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားထားေသာ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနေသာ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည္) ဆရာ၀န္ သုိ႔္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ဗဟုိအာ၇ုံေၾကာစနစ္ကုိ ဟန္႔တားသည္႔ ေဆးမ်ားျဖစ္ေသာ morphine၊ antidepressants၊ အိပ္ေဆးမ်ား၊ စိတ္ျငိမ္ေဆးမ်ား၊ cimetidine စသည္႔ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။

အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာေတြက Terpin hydrate/codeine နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ပါသလား။

Terpin hydrate/codeine အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိမရွိ ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါေတြဟာ Terpin hydrate/codeine နဲ႔ ဓာတ္ျပဳမွဳရွိသလဲ

Terpin hydrate/codeine သည္ သင္႔က်န္းမာေရး အေျခအေနၽႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါေရာဂါမ်ားရွိလွ်င္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

 • ပန္းနာရင္က်ပ္ေၾကာင္႔ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း
 • အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း အလုပ္မလုပ္ျခင္း
 • အသက္ ၃၀ လေအာက္ ကေလးမ်ား
 • ပန္းနာရင္က်ပ္၊ အဆုတ္ေလ၀င္ျခင္း စသည္႔ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား
 • အသည္းမေကာင္းျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းျခင္း

ေဆးေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မဟုတ္ပါ။ terpin hydrate/codeine ေဆးမေသာက္သံုးမီ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ျဖစ္ေစ အျမဲ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြမွာ terpin hydrate/codeine ကို ေသာက္သံုးရမည့္ အခ်ိဳးအစားက ဘယ္ေလာက္လဲ။

hydrate/codeine ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ ေထာက္ခံမွဳျပဳထားသည္႔ ေဆးပမာဏသည္ တခါေသာက္ တျပားနွဳန္းျဖင္႔ တေန႔လွ်င္ ၂ၾကိမ္၃ၾကိမ္ေသာက္ရန္ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္ေတြမွာ hydrate/codeine ကို ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိဳးအစားက ဘယ္ေလာက္လဲ။

hydrate/codeine ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးပါ။ ေအာက္ပါ ပမာဏမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံမွဳျပဳထားသည္႔ ေဆးပမာဏျဖစ္သည္။

 • အသက္ ၃၀လအထက္ ကေလးမ်ား ဆရာ၀န္ညႊန္သည္႔အတိုင္းေသာက္ရန္။
 • အသက္ ၃၀ေအာက္ ကေလးမ်ားသုံစြဲရန္ မညႊန္ပါ။

terpin hydrate/codeine ကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳး အခ်ိဳးအစားမ်ိဳးေတြနဲ႔ ရရွိႏုိင္မလဲ။

terpin hydrate/codeine ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ terpin hydrate ႏွင္႔ Codeine phosphate ၁၀ မီလီဂရမ္ ပါ၀င္ေသာ ေဆးျပား အေနျဖင္႔။

အေရးေပၚအေျခအေနေတြ၊ ေဆးပမာဏ လြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏ လြန္သြားသည္႔ အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမွဳ ခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ရင္ (ေမ့သြားခဲ့ရင္) ဘာလုပ္ရမလဲ။

terpin hydrate/codeine ေဆးကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့လွ်င္ (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည္႔အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုး ေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္သံုးရမည္႔အခ်ိန္ႏွင္႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုလွ်င္ လြတ္သြားသည္႔အၾကိမ္ကို ေက်ာ္၍ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္သာ ေသာက္သုံးပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင္႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 25, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 16, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ