Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

Generic Name: Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Tadalafil ကို ပန္းေသပန္းညိႈးေရာဂါမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည္။လိင္စိတ္ႂကြခ်ိန္တြင္ tadalafil သည္ လိင္တံသို႕ ေသြးမ်ားပိုမိုေရာက္ရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လိင္တံကို ေထာင္မတ္ေစျပီး ထိုအေနအထားကိုလည္း ၾကာရွည္ထိန္းထားေစႏိုင္သည္။tadalafil ကို ဆီးက်ိတ္ေရာင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား သက္သာေစရန္လည္း အသုံးျပဳသည္။၎သည္ ဆီးက်ိတ္ႏွင့္ဆီးအိမ္ရွိ ႂကြက္သားမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစျခင္းျဖင့္ ဆီးက်ိတ္ၾကီးျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆီးသြားရာတြင္ အစခက္ျခင္း၊ ဆီးသြားရ အားမရျခင္း၊ဆီးခဏခဏသြားျခင္း(ညအိပ္ေနရင္း ဆီးထသြားရျခင္း) စသည္တို႕ကို သက္သာေစသည္။ဤေဆးသည္ (HIV၊အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး၊ဆီးပူေညာင္းက်၊ ဆစ္ဖလစ္ အစရွိေသာ) လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ားကိုမူ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ထို႕ေၾကာင့္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈျဖစ္ေစရန္ ကြန္ဒုံးကို အသုံးျပဳပါ။ အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလိုလွ်င္ သင့္ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ကို ေမးျမန္းပါ။
အျခားအသုံးျပဳမႈမ်ား။ ။ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ အသုံးျပဳပုံမ်ားသည္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးအညႊန္းတြင္မပါဝင္ေသာ္လည္း သင့္ဆရာဝန္က ညြန္းဆိုနိင္သာ အသုံးျပဳမႈ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ ေရာဂါအေနအထား အတြက္ tadalafil ကို အသုံးျပဳမည္ဆိုလ်င္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ ရွိမွသာ အသုံးျပဳသင့္သည္။

tadalafil ကို pulmonary hypertension ဟုေခၚေသာ အဆုတ္တြင္း ေသြးဖိအားမ်ားျခင္းကို ကုသရာတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေဆးကို စတင္အသုံးမျပဳခင္ သို႕မဟုတ္ ေဆးကုန္သြား၍ ဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေဆးဆိုင္မွ ေပးလိုက္သည့္ ေဆးညႊန္းစာရြက္ကို ဂ႐ုတစိုက္ဖတ္႐ႈပါ။မရွင္းလင္းသည္မ်ား ရွိလွ်င္ ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ကို ေမးျမန္းပါ။
tadalafil ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း (အမ်ားဆုံး တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္) အစာရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေသာက္ႏိုင္သည္။ေဆးပမာဏ အနည္အမ်ားသည္ သင္၏ ေရာဂါအေျခအေန ႏွင့္ ေဆးကို တုန္႕ျပန္မႈအေပၚ မူတည္သည္။သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စာရင္း လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္ရာတြင္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားေသာ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနေသာ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါသည္) ဆရာ၀န္ သို႕မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။
ဆီးက်ိတ္ေရာဂါအတြက္ tadalafil ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း (အမ်ားအားျဖင့္ တေန႕လွ်င္ တၾကိမ္) ေသာက္ႏိုင္သည္။အကယ္၍သင္သည္ ဆီးက်ိတ္ေရာင္ေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားကို သက္သာေစရန္ finasteride ကို ပါတြဲဖက္ ေသာက္သုံးေနရပါက ဤေဆးကိုမည္သည့္အခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ေသာက္သုံးရမည္ကို သင့္ဆရာဝန္အား ေမးျမန္းပါ။
ပန္းေသပန္းညိႈးျခင္းအတြက္ tadalafil ကို ေဆးညႊန္းပံုစံ ၂မ်ိဳးျဖင့္ ေသာက္သုံးႏိုင္ျပီး သင့္အတြက္ မည္သည့္ပံုစံက အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္ကို ဆရာဝန္က ဆုံးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ေဆးအခ်ိဳးအစားပမာဏသည္ သင္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ေသာက္သုံးမႈပံုစံေပၚ မူတည္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို အတိအက်လိုက္နာပါ။ ပထမနည္းလမ္းသည္ လိုအပ္မွ tadalafil ကို ေသာက္သည့္ပံုစံျဖစ္သည္။ထိုသို႕ေသာက္ရာတြင္ လိင္မဆက္ဆံမီ အနည္းဆုံးမိနစ္၃၀ခန္႕ ၾကိဳတင္ေသာက္သုံးရမည္ျဖစ္ျပီး ေဆး၏အာနိသင္သည္ ၃၆နာရီခန္႕အထိ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ tadalafil ကို တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ပံုမွန္ေသာက္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႕ ေသာက္ပါက ေဆးတစ္လုံးႏွင့္ တစ္လုံးအၾကား မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆို လိင္ဆက္ဆံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍သင္သည္ ပန္းေသပန္းညိႈးေရာဂါအတြက္သာမက ဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္းအတြက္ပါ tadalafil ကို သုံးစြဲမည္ဆိုလ်င္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း သုံးစြဲပါ(အမ်ားအားျဖင့္ တေန႕လွ်င္ တၾကိမ္)။ ေဆးတစ္လုံးႏွင့္ တစ္လုံးအၾကား မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆို လိင္ဆက္ဆံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
သင္သည္ tadalafil ကို ပန္းေသပန္းညိႈးေရာဂါအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ၂ခုလုံးအတြက္ျဖစ္ေစ ေန႕စဥ္ေသာက္သုံးရပါက ေဆးအာနိသင္ အမ်ားဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ရေစရန္ ေဆးကို အခ်ိန္မွန္မွန္ ေသာက္သုံးပါ။ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း တူညီေသာ အခ်ိန္တခုတည္းတြင္ ေသာက္ပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။သင့္ေရာဂါ အေျခအေန မသက္သာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ပိုဆိုးလာလွ်င္ျဖစ္ေစ
ဆရာဝန္ကို အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။

Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္
Tadalafil ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္နဲ႔ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားတာက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းတဲ့နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္တာနဲ႔ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈေတြမျဖစ္ေအာင္လို႔ Tadalafil ကို ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာသိမ္းဆည္းတာနဲ႔ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းတာေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ Tadalafil ေဆးအမ်ိဳးအစားနဲ႔၊ ေဆးထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းတဲ့ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေဆးဘူးအခြံမွာပါတဲ့ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးေတြအကုန္လံုးကို ကေလးေတြ၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြနဲ႔ ေ၀းရာမွာထားပါ။

Tadalafil ကို အိမ္သာထဲကိုပစ္ခ်တာနဲ႔ ေရထြက္ေပါက္ေတြထဲကေန ေဆးခ်တာမ်ိဳးကို မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ေဆး၀ါးေတြကိုမလိုအပ္ေတာ့တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခါေတြမွာ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက်ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္နဲ႔တုိင္ပင္ပါ။

ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ။
Tadalafil ကိုေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။tadalafil ေဆးေသာက္သုံးမည္ဆိုလ်င္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို သတိထားသင့္သည္။
—>ဓာတ္မတည့္ျခင္း
tadalafil ေဆးႏွင့္ သို႕မဟုတ္ အျခားေသာေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန္ကို ေသခ်ာစြာအသိေပးပါ(ေဆးသာမက အစားအေသာက္၊ဆိုးေဆး၊အစားအစာမ်ားကို တာရွည္ခံေအာင္အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားပါ အက်ဳံးဝင္သည္)။ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးမဟုတ္ပါက ေဆးညႊန္းကို ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။
—>ကေလးသူငယ္မ်ား
Cialis ေဆးကို ကေလးမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳရပါ။ ေဆး၏ အက်ိဳးအာနိသင္ထိေရာက္မႈ သို႕မဟုတ္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို မသိရွိႏိုင္ပါ။ Adcirca ေဆးအာနိသင္နဲ ့အသက္အရြယ္ၾကားဆက္ႏြယ္မႈ ရွိမရွိလံုေလာက္ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားမရွိပါ။
ကေလးမ်ားတြင္ ေဆး၏ အက်ိဳးအာနိသင္ထိေရာက္မႈ သို႕မဟုတ္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရွိႏိုင္ပါ။
—>သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား
ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ tadalafil ၏ အသုံးဝင္မႈ ေဆးစြမ္းကို ကန္႕သတ္ေစမည့္ ျပႆနာမရွိေသးပါ။သို႕ေသာ္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ႏွလုံးေရာဂါမ်ား၊ အသည္းေရာဂါ၊ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာ စသည္တို႕ရွိေနႏိုင္သျဖင့္ tadalafil ေဆး၏ ေဆးပမာဏကို ဂ႐ုတစိုက္ခ်ိန္ဆရန္ လိုအပ္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ ××× ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
• A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
• D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
• X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
• N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အင္ျပင္မ်ားထြက္ျခင္း၊အသက္႐ႈရ ခက္ခဲလာျခင္း၊မ်က္ႏွာ၊ႏွုတ္ခမ္း၊လွ်ာ သို႕မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းတို႕ ေရာင္ရမ္းျခင္း အစရွိေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားလာရပါက အေရးေပၚကုသမႈကို ခံယူရပါမည္။
ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား ခံစားရပါက tadalafil ေသာက္သုံးျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ျပီး ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ျပသပါ။
• အျမင္အာရုံထိခိုက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ရုတ္တရက္ မ်က္စိမျမင္ရေတာ့ျခင္း။
• နားထဲတြင္ ဆူညံသံမ်ား ၾကားေနရျခင္း သို႕မဟုတ္ ရုတ္တရက္ နားမၾကားရေတာ့ျခင္း။
• ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊တခုခုဆြဲထားသကဲ့သို႕ ရင္ဘတ္ထဲတြင္ ေလးလံေနျခင္း၊ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းသည္ လက္ေမာင္းသို႕မဟုတ္ ပုခုံးထိပ္သို႕ ပ်ံ႕သြားျခင္း၊ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ေခြၽးေစးမ်ားပ်ံျခင္း၊ေနမထိထိုင္မသာျဖစ္ျခင္း။
• ႏွလုံးခုန္မမွန္ျခင္း၊
• အသက္႐ႈမဝျခင္း၊ေမာျခင္း၊ေျခလက္မ်ား ေဖာေရာင္ျခင္း။
• တက္ျခင္း။
• သတိလစ္ျခင္း။
• ၄နာရီ သို႕မဟုတ္ ထို႕ထက္ၾကာၾကာ လိင္တံေထာင္မတ္ျပီး နာက်င္ေနျခင္း။

သာမန္ ေဘးထြက္လကၡဏာမ်ားမွာ
• မ်က္ႏွာ၊လည္ပင္း၊ရင္ဘတ္တို႕တြင္ နီရဲပူေႏြးျခင္း။
• အေအးမိျခင္းလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏွာေစးျခင္း၊ႏွာေခ်ျခင္း၊လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း။
• ေခါင္းကိုက္ျခင္း
• မွတ္ဉာဏ္ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း
• ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ဗိုက္နာ/ေအာင့္ျခင္း။
• ႂကြက္သားမ်ားနာျခင္း၊ေနာက္ေက်ာနာျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆးေတြကိုသုံးစြဲေနတယ္ဆိုရင္ tadalafil ကိုအသုံးမျပဳသင့္ပါဘူး။သင့္ဆရာဝန္ အေနနဲ႕ tadalafil ကို အသုံးမျပဳေတာ့တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ သင္သုံးစြဲေနတဲ့ အျခားေဆးေတြကို ေျပာင္းလိုက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
• Amyl Nitrite

• Boceprevir

• Erythrityl Tetranitrate

• Isosorbide Dinitrate

• Isosorbide Mononitrate

• Nitroglycerin

• Pentaerythritol Tetranitrate

• Riociguat

• Telaprevir

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆးမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ tadalafil နဲ႕ တြဲဖက္အသုံးျပဳေလ့မရွိပါဘူး။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ သုံးစြဲေကာင္းသုံးစြဲပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ေသာက္သုံးရန္ လိုအပ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေဆးတမ်ိဳး သို႕မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး၏ ပမာဏကို ျပန္လည္ခ်ိန္ဆျခင္း သို႕မဟုတ္ ေဆးေသာက္ရမည့္ အၾကိမ္ေရကို ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
• Alfuzosin

• Atazanavir

• Bunazosin

• Clarithromycin

• Cobicistat

• Darunavir

• Erythromycin

• Fosamprenavir

• Indinavir

• Itraconazole

• Ketoconazole

• Lopinavir

• Moxisylyte

• Nefazodone

• Phenoxybenzamine

• Phentolamine

• Prazosin

• Ritonavir

• Saquinavir

• Simeprevir

• Simvastatin

• Tamsulosin

• Telithromycin

• Terazosin

• Tipranavir

• Trimazosin

• Urapidil

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးမ်ားသည္ tadalafil ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပို၍ဆိုးေကာင္းဆိုးေစႏိုင္သည္။သို႕ေသာ္ အတူတကြ သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေသာ ကုသမႈရလာဒ္ကိုလည္း ရေစႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ေသာက္သုံးရန္ လိုအပ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေဆးတမ်ိဳး သို႕မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး၏ ပမာဏကို ျပန္လည္ခ်ိန္ဆျခင္း သို႕မဟုတ္ ေဆးေသာက္ရမည့္ အၾကိမ္ေရကို ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
• Doxazosin
• Rifampicin
• Sildosin

Tadalafil ဟာ သင္အခုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့တျခားေသာ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈေတြ မျဖစ္လာေအာင္လို႔ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြအားလံုးရဲ႕စာရင္းကို လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေတြ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနတာေတြ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္) ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးေတြကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။)

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Tadalafil က အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Tadalafil ဟာ သင့္ရဲ႕ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားနဲ႔ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ပိုဆိုးသြားေစတာ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားတာေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီပါတယ္။ အထူးသျဖင့္
• လိင္တံပံုစံမမွန္ျခင္း(လိင္တံေကာက္ျခင္း၊ေမြးရာပါ လိင္တံျပႆနာမ်ားရွိျခင္း အပါအဝင္) —-
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသျဖင့္ ေဆးကို သတိႏွင့္သုံးစြဲရမည္။
• အသက္ ၅၀ႏွစ္ အထက္ျဖစ္ျခင္း။
• ႏွလုံးေသြးေၾကာေရာဂါျဖစ္ျခင္း။
• ေသြးတြင္း အဆီဓာတ္မ်ားျခင္း။
• ေသြးတိုးရွိျခင္း။
• crowded disc ဟုေခၚေသာ မ်က္စိေရာဂါတစ္မ်ိဳးရွိျခင္း။
• ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သူျဖစ္ျခင္း —–> non-arteritic ischaemic optic neuropathy ဟုေခၚေသာ မ်က္စိေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ပိုမိုမ်ားေစသည္။
• ရင္ဘတ္ခဏခဏ ေအာင့္တတ္ျခင္း။
• ႏွလုံးခုန္စည္းခ်က္မမွန္ျခင္း။
• လြန္ခဲ့သည့္ သုံးလအတြင္း နွလံုးေရာဂါေဖာက္ ဖူးျခင္း။
• လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္း heart failure ဟုေခၚေသာ ႏွလုံးအလုပ္မလုပ္ေတာ့သည့္ ေဝဒနာခံစားဖူးျခင္း။
• ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ေလ့ရွိျခင္း။
• မ်က္ၾကည္လႊာ ျပႆနာရွိျခင္း။
• Retinitis pigmentosa ဟုေခၚေသာ ေမြးရာပါ မ်က္စိေရာဂါရွိျခင္း။
• မၾကာေသးမီက ေလျဖတ္ထားျခင္း —-> tadalafil ကို အသုံးမျပဳသင့္။

• အစာအိမ္အနာရွိျခင္း —->ေဘးထြက္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ပိုမိုမ်ားေစသည္။ဤေဆးကို စိတ္ခ်စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ေသခ်ာစြာမသိရွိရပါ။
• ေသြး သို႕မဟုတ္ ႐ိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီဆိုင္ရာ ကင္ဆာမ်ားရွိျခင္း။(Leukaemia or bone marrow cancer)
• multiple myeloma
• Sickle cell anaemia ဟုေခၚေသာ ေသြးအားနည္းေရာဂါ တစ္မ်ိဳးရွိျခင္း —-> အဆိုပါလူမ်ားတြင္ tadalafil သည္ လိင္တံကို အခ်ိန္ၾကာၾကာပို၍ မာေတာင့္ေစသျဖင့္ သတိထား အသုံးျပဳရမည္။
• ႏွလုံးေသြးေလွ်ာက္မႈ ျပႆနာမ်ား —-> အဆိုပါလူမ်ားတြင္ tadalafil ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ပံုမွန္လူမ်ားထက္ ပို၍မ်ားမည္ျဖစ္သည္။
• ႏွလုံးေရာဂါ အခံရွိျခင္း —>ေသြးေပါင္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သျဖင့္ tadalafil ကို သတိထားသုံးစြဲသင့္သည္။
• ျပင္းထန္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
• အသည္းေရာဂါ —–>ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပိုမ်ားေစသျဖင့္ tadalafil ကို သတိထား သုံးစြဲပါ။စတင္သုံးစြဲေသာ အခါ ေဆးပမာဏ အနည္းငယ္ျဖင့္ စတင္သုံးစြဲသင့္ျပီး လိုအပ္မွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးေပးသင့္သည္။
• မ်က္စိတစ္ဖက္တြင္ ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဖက္လုံးတြင္ ျဖစ္ေစ non-arteritic ischaemic optic neuropathy ဟုေခၚေသာ မ်က္စိေရာဂါျဖစ္ဖူးသူမ်ား —–> ထိုေရာဂါကို တဖန္ျပန္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ပန္းေသပန္းညိႈးျခင္းအတြက္
လိင္မဆက္ဆံမီ ၁၀မီလီဂရမ္ ၾကိဳေသာက္ပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ေန႕လွ်င္ အမ်ားဆုံး တစ္ၾကိမ္သာ ေသာက္သင့္သည္။
သို႕မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ၂.၅မီလီဂရမ္ ကို တစ္ေန႕လွ်င္တစ္ၾကိမ္ေသာက္ႏိုင္သည္။လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ေဆးပမာဏကို ၅မီလီဂရမ္အထိ တိုးျမႇင့္ႏိုင္သည္။

ပန္းေသပန္းညိႈးျခင္းႏွင့္ ဆီးက်ိတ္ေရာင္ေရာဂါအတြက္
၅မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႕လွ်င္တစ္ၾကိမ္ ေန႕စဥ္အခ်ိန္မွန္မွန္ေသာက္ပါ။

အဆုတ္တြင္းေသြးဖိအားမ်ားျခင္းအတြက္
၄၀မီလီဂရမ္ကို (အစာရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ) တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ ေန႕စဥ္ေသာက္ပါ။ ေဆးကို အၾကိမ္ခြဲမေသာက္သင့္ပါ။

ဆီးက်ိတ္ေရာင္ေရာဂါအတြက္
၅မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႕လွ်င္တစ္ၾကိမ္ ေန႕စဥ္အခ်ိန္မွန္မွန္ေသာက္ပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ားမွာ ဘယ္ေလာက္အခ်ိဳးအစားေပးရမလဲဆိုတာ အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္မွာ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Tadalafil (တာဒါလာေဖးလ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Tadalafil ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

• ေဆးျပား ၂.၅၊၅၊၁၀၊၂၀ မီလီဂရမ္

h3>အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Tadalafil ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ လြတ္သြားတဲ့အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္မွာပဲ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။
Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇွန် 26, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 16, 2017

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။