Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

  Sulfarlem® ကို ေဆးကုသမႈ၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုး ေနာက္ဆက္တဲြ၊ အသက္ၾကီးမႈ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သြားရည္ အလြန္ထြက္မႈကို ကုသရန္ အသံုးျပဳသည္။ ၎ကို မ်က္ရည္ အထြက္နည္းျခင္းကို ကုသရန္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။

Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

 ေဆးေသာက္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ သိသင့္သည္။

  • ဤေဆးကို ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။
  • အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို ေသခ်ာမသိပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Sulfarlem® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Sulfarlem® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။

Sulfarlem® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Sulfarlem® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကို မသံုးမီ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္ကို ေျပာျပပါ။

  • ကုသမႈအတြင္း ဆီးအေရာင္ မည္းျခင္းသည္ ပံုမွန္ ျဖစ္သည္။
  • ဤေဆးတြင္ azo ေရာင္ျခည္ပစၥည္းမ်ားပါသျဖင့္ ဓာတ္မတည့္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
  • ဤေဆးကို ဝမ္းဗိုက္တြင္းေရာဂါမ်ားတြင္ ေပးႏိုင္ သည္။ ဂ်ံဳမွရေသာ ကစီဓာတ္တြင္ gluten ပါဝင္ ေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝမ္းဗိုက္တြင္းေရာဂါရိွသူမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေဘးကင္းပါသည္။
  • ဤေဆးတြင္ lactose ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ကို galactose မခံႏိုင္ေသာ လူနာမ်ား၊ Lapp lactase ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ glucose or galactose ေကာင္းစြာ မစုပ္ယူႏိုင္ေသာ လူနာမ်ား ( ရွားပါး ေသာ မ်ိဳးရိုးလိုက္ေသာ ေရာဂါ) တြင္ အသံုးမျပဳ သင့္ပါ။
  • ဤေဆးတြင္ sucrose ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ကို fructose မခံႏိုင္ေသာလူနာမ်ား၊ glucose and galactose or sucrose/isomaltose ေကာင္းစြာ မစုပ္ယူႏုိင္ေသာ လူနာမ်ားတြင္ အသံုး မျပဳသင့္ပါ။ 

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Sulfarlem® သံုးျခင္းသည္ ေဘးကင္းသလား ေသခ်ာ မသိရိွပါ။ Sulfarlem® မေသာက္မီ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ ႏွင့္ အျမဲ တိုင္ပင္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

  ဤေဆး သံုးေနစဥ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အခ်ိဳ႕မွာ-

  • ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေလပြျခင္း၊ ေဖာေရာင္ျခင္းစေသာ အစာေျချခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေသးစားေရာဂါမ်ား

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား လည္း ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

 

 

 

 

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Sulfarlem® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Sulfarlem® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Sulfarlem® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

 ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ ေဆးျပား ၁ျပား တစ္ေန႔ သံုးၾကိမ္ ျဖစ္ျပီး အစာႏွင့္ တဲြေသာက္ပါ။

ေဆး၏ အက်ိဳးေသာက္ေရာက္မႈသည္ ကုသမႈ ရက္အနည္းငယ္ၾကာမွ ရသည္။ ရလဒ္ေပၚမူတည္ျပီး ေဆး အခ်ိဳးအစားကို အလိုက္သင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

ကေလးေတြအတြက္ Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာ မ်ားအတြက္ ေဆးညႊန္းမွာ အတိအက် မရိွ ေသးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်ရပါ။ အသံုးမျပဳခင္ ေဘးကင္းမႈကို အျပည့္နားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ပိုမို ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Sulfarlem (ဆဲလ္ဖာလမ္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Sulfarlem® ကို ေအာက္ပါ ပံုစံ၊ ျပင္းအား မ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါ သည္။

  • ေဆးျပား ၁၂၅ မီလီဂရမ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Sulfarlem® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 19, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ