Stimol (စတီမိုလ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Stimol (စတီမိုလ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Stimol (စတီမိုလ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

  Stimol ® ကို အားနည္းျခင္းကို ကုသရာတြင္ အသံုးျပဳ သည္။ ဥပမာ-

  • Asthenic syndrome
  • ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း
  • ပို၍ ေမာပန္းလာျခင္း
  • ဖ်ားနာျပီးေနာက္ နလန္ထူစ အခ်ိန္

Stimol (စတီမိုလ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

  Stimol ® ကို အစာျဖင့္ေသာက္သင့္သည္။ ေရ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳရည္ျဖင့္ ေရာ၍ ေသာက္သင့္သည္။ ေဆးပတ္သည္ ၁၀-၁၂ ရက္ျဖစ္သည္။ ၁-၃ အၾကာတြင္ ေနာက္ ေဆးတစ္ပတ္ ထပ္ေသာက္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေသာက္ပါ။

သင္သည္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနျပီး Stimol ® ျဖင့္ ကုသမႈ စတင္ လိုပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကၽြမ္း က်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္သည္။ သူတို႔သည္ Stimol ® ကို ေသာက္ရန္ ညႊန္ၾကားႏိုင္ျပီး ကုသမႈကာလအတြင္း သင့္ကို အၾကံေပးႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ Stimol ® ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ မပါဘဲ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Stimol ® ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားမွသာ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။

Stimol (စတီမိုလ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

  Stimol ® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Stimol ® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။

Stimol ®  တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Stimol ® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Stimol (စတီမိုလ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

  ဤေဆးကို မသံုးမီ သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို သိထား သင့္သည္။

  • Stimol ® ကို ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳရိွေသာ လူနာမ်ားတြင္ ေပးႏိုင္သည္။
  • တစ္အိတ္တြင္ ဆိုဒီယမ္ ၃၀ မီလီဂရမ္ ပါဝင္သည္။ လူနာသည္ ဆားမပါေသာ စားေသာက္မႈ ရိွပါက ၎ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။
  • ေဆး၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက ဤ ေဆးကို မသံုးရ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Stimol (စတီမိုလ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Stimol ® သံုးျခင္းသည္ ေဘးကင္းသလား ေသခ်ာ မသိရိွပါ။ Stimol ® မေသာက္မီ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးကို ခ်ိန္ညိရန္ ဆရာဝန္ ႏွင့္ အျမဲ တိုင္ပင္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Stimol (စတီမိုလ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

  အစာေျခစနစ္တြင္ ကုသမႈအစ၌ အစာအိမ္တြင္ ေခတၱ နာက်င္ျခင္း ရိွႏို္င္သည္။ လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ားလည္း ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါး ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Stimol (စတီမိုလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Stimol ® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Stimol (စတီမိုလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Stimol ® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ  အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈ ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Stimol (စတီမိုလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Stimol ® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။

သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ အစာေျခလမ္းေၾကာင္း တြင္ ျပည္တည္နာ ျဖစ္ပါက အသိေပးပါ။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Stimol (စတီမိုလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

  အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ အသက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံထားေသာ ေဆးပမာဏမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ သံုးခြက္ ျဖစ္သည္။

ကေလးေတြအတြက္ Stimol (စတီမိုလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Stimol ® ကို အသက္ ၆ႏွစ္အထက္ ကေလးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။ ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ခြက္ျဖစ္သည္။

Stimol (စတီမိုလ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Stimol ® ကို ေအာက္ပါပံုစံ၊ ျပင္းအားမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ သည္။

  • ေပ်ာ္ရည္၊ ေသာက္ေဆး၊ Citrulline Malate ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Stimol ® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 21, 2017

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။