Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

Generic Name: Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Sertraline ကို စိတ္က်ေရာဂါ၊ရုတ္တရက္ စိတ္အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္လႈပ္ရွားျခင္း၊တစုံတခုကိုအလြန္အမင္းစိတ္စြဲေနသည့္ စိတ္ေရာဂါ၊မေတာ္တဆမႈတခုခုၾကံုေတြ႕ရျပီးေနာက္ စိတ္ဖိစီးျခင္း၊စိတ္က်ျခင္း ခံစားရသည့္ ေရာဂါ၊ လူအမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာဆက္ဆံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သည့္ စိတ္ေရာဂါ ႏွင့္ ဓမၼတာမလာမီ အလြန္အမင္း စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ျခင္း စသည္တို႕ကို ကုသရန္ အသုံးျပဳသည္။
ဤေဆးသည္ သင္၏စိတ္အေျခအေန၊အိပ္စက္မႈ၊အစားအေသာက္စားလိုစိတ္ ႏွင့္ အားအင္တို႕ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည္ျဖစ္ျပီး သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ေန့စဥ္ဘဝေနထိုင္သြားလာမႈမ်ားတြင္ ျပန္လည္စိတ္ပါဝင္စားလာေစမည္ျဖစ္သည္။ထို႕အျပင္ Sertraline သည္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊မလိုလားအပ္ေသာ အေတြးမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစမည့္အျပင္ ရုတ္တရက္ အလြန္အမင္း စိတ္လႈပ္ရွားသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း နည္းပါးေစမည္ ျဖစ္သည္။
အေရးမၾကီးေသာ ကိစၥတခုခုကို(ဥပမာ။ ။လက္ေဆးျခင္း၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေရတြက္ျခင္း၊ တံခါးပိတ္ထားျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း) ထပ္ခါတလဲလဲျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေန႕စဥ္ပံုမွန္ေနထိုင္သြားလာမႈ ထိခိုက္လာျခင္းကိုလည္း Sertraline က ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစသည္။Sertraline သည္ Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) ဟုေခၚေသာ ေဆးအမ်ိဳးအစားတမ်ိဳးျဖစ္သည္။၎သည္ ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိ သဘာဝပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ serotonin၏ ပမာဏကို သင့္တင့္မွ်တမႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေ

Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေဆးကို စတင္အသုံးမျပဳခင္ သို႕မဟုတ္ ေဆးကုန္သြား၍ ဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေဆးဆိုင္မွ ေပးလိုက္သည့္ ေဆးညႊန္းစာရြက္ကို ဂ႐ုတစိုက္ဖတ္႐ႈပါ။မရွင္းလင္းသည္မ်ား ရွိလွ်င္ ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ကို ေမးျမန္းပါ။
Sertraline ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း (အမ်ားအားျဖင့္တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ —>မနက္ သို႕မဟုတ္ ညေန) ေသာက္သုံးပါ။Sertraline ေဆးျပား ကို အစာရွိသည္ျဖစ္ေစ၊မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေသာက္ႏိုင္သည္။ ေဆးေတာင့္ေသာက္လွ်င္မူ နံနက္ေစာေစာစာ စားျပီးခ်ိန္ သို႕မဟုတ္ ညေနစာ စားျပီးခ်ိန္တို႕တြင္ ေသာက္ရမည္။
အကယ္၍ သင္သည္ Sertraline ကို ဓမၼတာမလာမီအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ သုံးစြဲလွ်င္ သင့္ဆရာဝန္က သင့္ကို ေအာက္ပါ ပံုစံ၂မ်ိဳးထဲမွ ၁မ်ိဳးျဖင့္ သုံးစြဲခိုင္းလိမ့္မည္။ပထမပံုစံမွာ ေဆးကို ေန႕စဥ္ တလလုံးေသာက္သည့္ ပံုစံျဖစ္ျပီး ေနာက္တမ်ိဳးမွာ ဓမၼတာမလာခင္ ၂ပတ္အလိုမွ စ၍ ဓမၼတာလာခ်ိန္အထိ ေသာက္သည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။
သင့္ေရာဂါအေျခအေနႏွင့္ ေဆးကို တုန္႕ျပန္မႈတို႕အေပၚမူတည္၍ ေဆးပမာဏကို ခ်ိန္ဆရမည္ျဖစ္သည္။ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေလ်ာ့နည္းေစရန္ သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေဆးပမာဏနည္းနည္းမွ စတင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို တျဖည္းျဖည္း တိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလိုက္နာရန္ အထူးအေရးၾကီးသည္။ေဆးအာနိသင္ အမ်ားဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ရေစရန္ ေဆးကို အခ်ိန္မွန္မွန္ ေသာက္သုံးပါ။ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း တူညီေသာ အခ်ိန္တခုတည္းတြင္ ေသာက္ပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ေရာဂါသက္သာလာသည့္တိုင္ ေဆးကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားထားသည့္ကာလအတိုင္း ဆက္လက္ေသာက္ရန္ လိုအပ္ျပီး ဆရာဝန္ကို အသိမေပးဘဲ ေဆးေသာက္ျခင္းကို ရပ္မပစ္ရပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဆးကိုရုတ္တရက္ ရပ္လိုက္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရာဂါအေျခအေနမ်ားသည္ ပိုဆိုးလာႏိုင္၍ျဖစ္သည္။ထို႕အျပင္ စိတ္အတက္အက်ျမန္ျခင္း၊ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊အိပ္စက္သည့္ အေလ့အထမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ရုတ္တရက္ ဓာတ္လိုက္သကဲ့သို႕ ေခတၱခံစားရျခင္း စသည္တို႕ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။အဆိုပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ ေဆးကို တိကနဲမရပ္ဘဲ ပမာဏကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။အျခားေသာ ေဘးထြက္လကၡဏာအသစ္မ်ားကိုခံစားရျခင္း သို႕မဟုတ္ ေရာဂါအေျခအေနပိုဆိုးျခင္းတို႕ ျဖစ္လာပါက ဆရာဝန္ကို အျမန္ အေၾကာင္းၾကားပါ။

Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္။
Sertraline ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္နဲ႔ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားတာက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းတဲ့နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္တာနဲ႔ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈေတြမျဖစ္ေအာင္လို႔ Sertraline ကို ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာသိမ္းဆည္းတာနဲ႔ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းတာေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ Sertraline ေဆးအမ်ိဳးအစားနဲ႔၊ ေဆးထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းတဲ့ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေဆးဘူးအခြံမွာပါတဲ့ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးေတြအကုန္လံုးကို ကေလးေတြ၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြနဲ႔ ေ၀းရာမွာထားပါ။

Sertraline ကို အိမ္သာထဲကိုပစ္ခ်တာနဲ႔ ေရထြက္ေပါက္ေတြထဲကေန ေဆးခ်တာမ်ိဳးကို မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ေဆး၀ါးေတြကိုမလိုအပ္ေတာ့တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခါေတြမွာ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက်ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္နဲ႔တုိင္ပင္ပါ။

ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ။
Sertraline ကိုေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။Sertraline ေဆးေသာက္သုံးမည္ဆိုလ်င္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို သတိထားသင့္သည္။
—>ဓာတ္မတည့္ျခင္း
Sertraline ေဆးႏွင့္ သို႕မဟုတ္ အျခားေသာေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန္ကို ေသခ်ာစြာအသိေပးပါ(ေဆးသာမက အစားအေသာက္၊ဆိုးေဆး၊အစားအစာမ်ားကို တာရွည္ခံေအာင္အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားပါ အက်ဳံးဝင္သည္)။ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးမဟုတ္ပါက ေဆးညႊန္းကို ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။

—>ကေလးသူငယ္မ်ား
ကေလးငယ္မ်ားတြင္ Sertraline ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို လုံေလာက္စြာ သုေတသနျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။ထို႕ေၾကာင့္ ေဆး၏ အက်ိဳးအာနိသင္ထိေရာက္မႈ သို႕မဟုတ္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို မသိရွိႏိုင္ပါ။ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ ကေလးမ်ားတြင္ Obsessive-compulsive disorder (ကိစၥတခုကို အေၾကာင္းမရွိဘဲ ထပ္ခါတလဲလဲ ျပဳလုပ္ျခင္း) အတြက္ Sertraline ၏ အသုံးဝင္မႈ ေဆးစြမ္းကို ကန္႕သတ္ေစမည့္ ျပႆနာမရွိေသးပါ။သို႕ေသာ္ ၆ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ ေဆး၏ အက်ိဳးအာနိသင္ထိေရာက္မႈ သို႕မဟုတ္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို မသိရွိႏိုင္ပါ။

—>သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား
ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ Sertraline ၏ အသုံးဝင္မႈ ေဆးစြမ္းကို ကန္႕သတ္ေစမည့္ ျပႆနာမရွိေသးပါ။သို႕ေသာ္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ ေဆးဒါဏ္ကို လူငယ္မ်ားထက္ပို၍ခံရမည္ျဖစ္ျပီး ေသြးတြင္းဆိုဒီယမ္ဓာတ္နည္းပါးသည့္ ျပႆနာၾကံုေတြ႕ႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ ေဆးပမာဏကို ပိုမိုသတိထား၍ ခ်ိန္ဆရန္လိုအပ္လွပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ ××× ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
• A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
• D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
• X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
• N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အင္ျပင္မ်ားထြက္ျခင္း၊အသက္႐ႈရ ခက္ခဲလာျခင္း၊မ်က္ႏွာ၊ႏွုတ္ခမ္း၊လွ်ာ သို႕မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းတို႕ ေရာင္ရမ္းျခင္း အစရွိေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားလာရပါက အေရးေပၚကုသမႈကို ခံယူရပါမည္။အျခားေသာ ေဘးထြက္လကၡဏာအသစ္မ်ားကိုခံစားရျခင္း သို႕မဟုတ္ ေရာဂါအေျခအေနပိုဆိုးျခင္းတို႕ ျဖစ္လာပါက ဆရာဝန္ကို အျမန္ အေၾကာင္းၾကားပါ။(ဥပမာ။ ။စိတ္ေနစိတ္ထားေျပာင္းလဲလာျခင္း၊စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မ်ားျခင္း၊အလြန္အမင္းစိတ္လႈပ္ရွား ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ စိတ္မရွည္ျခင္း၊ စိတ္တိုစိတ္ဆတ္ျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း၊ေဒါသျဖစ္လြယ္ျခင္း၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႕မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံုမွန္ထက္ပို၍ တက္ႂကြေနျခင္း၊ပို၍ စိတ္ဓာတ္က်သြားျခင္း၊သတ္ေသခ်င္သည့္ သို႕မဟုတ္ မိမိကကိုယ္ကို နာက်င္ေအာင္လုပ္ခ်င္သည့္ အေတြးမ်ား ေပၚလာျခင္း စသည္)။
• ေအာက္ပါ ဆိုးရြားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ခံစားရပါကလည္း ဆရာဝန္ကို အျမန္အေၾကာင္းၾကားပါ။
• ႂကြက္သားမ်ား အလြန္မာေတာင့္တင္းေနျခင္း၊အဖ်ားၾကီးျခင္း၊ေခြၽးပ်ံျခင္း၊စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္း သို႕မဟုတ္ မမွန္ျခင္း၊ေမ့လဲသြားေတာ့မေယာင္ ခံစားရျခင္း။
• ေဒါသထြက္လြယ္ျခင္း၊ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း၊အလိုေလ်ာက္တုံ႕ျပန္မႈမ်ား ပံုမွန္ထက္မ်ားေနျခင္း၊ေျခလက္မ်ား ကတုန္ကယင္ျဖစ္ျခင္း။
• ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊မတည္မျငိမ္ခံစားရျခင္း၊ခႏၲာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အာရုံေၾကာမ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ျခင္း။
• ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊အာရုံမစုစည္းႏိုင္ျခင္း၊ေမ့တတ္ျခင္း၊အားနည္းျခင္း၊သတိလစ္သြားျခင္း၊တက္ျခင္း၊ျဖည္းညင္းစြာ အသက္႐ႉျခင္း သို႕မဟုတ္ အသက္႐ႈရပ္သြားျခင္း။

သာမန္ေဘးထြက္လကၡဏာမ်ားမွာ
• မူးေဝးထိုင္းမိႈင္းေလးလံျခင္း၊ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္သလို ခံစားေနရျခင္း။
• အနည္းငယ္ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ဗိုက္နာ/ေအာင့္ျခင္း၊ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း။
• အာေျခာက္ျခင္း။
• အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေျပာင္းလဲျခင္း။
• အိပ္မရျခင္း။
• လိင္စိတ္နည္းပါးျခင္း၊ျမဳံျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ အထြတ္အထိပ္သို႕ေရာက္ရန္ ခက္ခဲျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Sertraline ဟာ သင္အခုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့တျခားေသာ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈေတြ မျဖစ္လာေအာင္လို႔ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြအားလံုးရဲ႕စာရင္းကို လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေတြ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနတာေတြ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္) ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးေတြကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆးေတြကိုသုံးစြဲေနတယ္ဆိုရင္ Sertraline ကိုအသုံးမျပဳသင့္ပါဘူး။သင့္ဆရာဝန္ အေနနဲ႕ Sertraline ကို အသုံးမျပဳေတာ့တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ သင္သုံးစြဲေနတဲ့ အျခားေဆးေတြကို ေျပာင္းလိုက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
• Clorgyline

• Furazolidone

• Iproniazid

• Isocarboxazid

• Linezolid

• Methylene Blue

• Moclobemide

• Nialamide

• Pargyline

• Phenelzine

• Pimozide

• Procarbazine

• Rasagiline

• Selegiline

• Toloxatone

• Tranylcypromine
ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆးမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ Sertraline နဲ႕ တြဲဖက္အသုံးျပဳေလ့မရွိပါဘူး။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ သုံးစြဲေကာင္းသုံးစြဲပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ေသာက္သုံးရန္ လိုအပ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေဆးတမ်ိဳး သို႕မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး၏ ပမာဏကို ျပန္လည္ခ်ိန္ဆျခင္း သို႕မဟုတ္ ေဆးေသာက္ရမည့္ အၾကိမ္ေရကို ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
• Abciximab

• Acenocoumarol

• Acrivastine

• Almotriptan

• Amitriptyline

• Amoxapine

• Anagrelide

• Ancrod

• Anisindione

• Antithrombin III Human

• Apixaban

• Ardeparin

• Aspirin

• Astemizole

• Bivalirudin

• Bupropion

• Certoparin

• Cilostazol

• Citalopram

• Clomipramine

• Clopidogrel

• Clozapine

• Cyclobenzaprine

• Dalteparin

• Danaparoid

• Defibrotide

• Dermatan Sulfate

• Desipramine

• Desirudin

• Desvenlafaxine

• Dexfenfluramine

• Dextromethorphan

• Diclofenac

• Dicumarol

• Dipyridamole

• Dolasetron

• Dothiepin

• Doxepin

• Duloxetine

• Eletriptan

• Enoxaparin

• Eptifibatide

• Escitalopram

• Fenfluramine

• Fentanyl

• Flecainide

• Fluoxetine

• Fluvoxamine

• Fondaparinux

• Fosphenytoin

• Frovatriptan

• Granisetron

• Haloperidol

• Heparin

• Hydroxytryptophan

• Imipramine

• Iobenguane I 123

• Levomilnacipran

• Lofepramine

• Lorcaserin

• Meperidine

• Milnacipran

• Mirtazapine

• Nadroparin

• Naratriptan

• Nortriptyline

• Oxcarbazepine

• Oxycodone

• Palonosetron

• Parnaparin

• Paroxetine

• Pentosan Polysulfate Sodium

• Phenindione

• Phenprocoumon

• Phenytoin

• Prasugrel

• Propafenone

• Protriptyline

• Reviparin

• Risperidone

• Ritonavir

• Rizatriptan

• Sibutramine

• St John’s Wort

• Sumatriptan

• Tamoxifen

• Tapentadol

• Ticlopidine

• Tinzaparin

• Tirofiban

• Tramadol

• Trazodone

• Trimipramine

• Tryptophan

• Venlafaxine

• Vilazodone

• Vortioxetine

• Warfarin

• Zolmitriptan
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးမ်ားသည္ Sertraline ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပို၍ဆိုးေကာင္းဆိုးေစႏိုင္သည္။သို႕ေသာ္ အတူတကြ သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေသာ ကုသမႈရလာဒ္ကိုလည္း ရေစႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ေသာက္သုံးရန္ လိုအပ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေဆးတစ္မ်ိဳး သို႕မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး၏ ပမာဏကို ျပန္လည္ခ်ိန္ဆျခင္း သို႕မဟုတ္ ေဆးေသာက္ရမည့္ အၾကိမ္ေရကို ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
• Alprazolam

• Carbamazepine

• Cimetidine

• Darunavir

• Efavirenz

• Fluphenazine

• Ginkgo

• Lamotrigine

• Lithium

• Metoclopramide

• Propranolol

• Rifampin

• Thiotepa

• Zolpidem

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Sertraline က အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Sertraline ဟာ သင့္ရဲ႕ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားနဲ႔ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ပိုဆိုးသြားေစတာ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားတာေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီပါတယ္။အထူးသျဖင့္
• စိတ္အတက္အက်ျမန္ေရာဂါရွိျခင္း။
• ေသြးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိျခင္း။
• ဆီးခ်ိဳ
• ေရတိမ္
• ေသြးတြင္း ဆိုဒီယမ္ဓာတ္နည္းျခင္း။
• တစ္စုံတခုကို အလြန္စြဲလမ္းေနသည့္ စိတ္ေရာဂါရွိျခင္း။
• အေရျပားတြင္ ခရမ္းေရာင္ သို႕မဟုတ္ နီညိဳေရာင္ အကြက္မ်ားထြက္ဖူးျခင္း။
• အတက္ေဝဒနာ ခံစားဖူးျခင္း ———> ေရာဂါအေျခအေနကို ပိုဆိုးေစသျဖင့္ သတိထားသုံးစြဲပါ။
• အသည္းေရာဂါရွိျခင္း ———>ေဆးကို ခႏၲာကိုယ္ထဲမွ စြန္႕ပစ္ရာတြင္ ပံုမွန္ထက္ ပိုၾကာသျဖင့္ ေဆး၏ အာနိသင္လိုသည္ထက္ ပို၍သက္ေရာက္ျခင္း

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြမွာ Sertraline ကို ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိဳးအစားက ဘယ္ေလာက္လဲ။

စိတ္က်ေရာဂါအတြက္
—–>ကနဦးေဆးပမာဏ ——->၅၀မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ေသာက္ရမည္။ထို႕ေနာက္ ၅၀မီလီဂရမ္စီကို အမ်ားဆုံး တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ခါႏွုန္းျဖင့္ တိုးေပးႏိုင္သည္။
—–>ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ေဆးပမာဏ ———–> အမ်ားဆုံးပမာဏအေနျဖင့္ တစ္ေန႕လွ်င္ ၂၀၀မီလီဂရမ္ေရာက္သည္အထိ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ခါ တိုးေပးႏိုင္သည္။

Obsessive Compulsive Disorder (၊တစ္စုံတခုကိုအလြန္အမင္းစိတ္စြဲေနသည့္ စိတ္ေရာဂါ) အတြက္
—–>ကနဦးေဆးပမာဏ ——->၅၀မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ေသာက္ရမည္။ထို႕ေနာက္ ၅၀မီလီဂရမ္စီကို အမ်ားဆုံး တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ခါႏွုန္းျဖင့္ တိုးေပးႏိုင္သည္။
—–>ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ေဆးပမာဏ ———–> အမ်ားဆုံးပမာဏအေနျဖင့္ တစ္ေန႕လွ်င္ ၂၀၀မီလီဂရမ္ေရာက္သည္အထိ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ခါ တိုးေပးႏိုင္သည္။

Panic Disorder (ရုတ္တရက္ စိတ္အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္လႈပ္ရွားသည့္ စိတ္ေရာဂါ)အတြက္
—–>ကနဦးေဆးပမာဏ ——->၂၅မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ေသာက္ရမည္။တပတ္ၾကာျပီးေနာက္ ၅၀မီလီဂရမ္ တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္သို႕ တိုးျမႇင့္ႏိုင္သည္။ထို႕ေနာက္ ၅၀မီလီဂရမ္စီကို အမ်ားဆုံး တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ခါႏွုန္းျဖင့္ တိုးေပးႏိုင္သည္။
—–>ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ေဆးပမာဏ ———–> အမ်ားဆုံးပမာဏအေနျဖင့္ တစ္ေန႕လွ်င္ ၂၀၀မီလီဂရမ္ေရာက္သည္အထိ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ခါ တိုးေပးႏိုင္သည္။

မေတာ္တဆမႈတခုခုၾကံဳေတြ႕ရျပီးေနာက္ စိတ္ဖိစီးျခင္းအတြက္
—–>ကနဦးေဆးပမာဏ ——->၂၅မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ေသာက္ရမည္။တစ္ပတ္ၾကာျပီးေနာက္ ၅၀မီလီဂရမ္ တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္သို႕ တိုးျမႇင့္ႏိုင္သည္။ထို႕ေနာက္ ၅၀မီလီဂရမ္စီကို အမ်ားဆုံး တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ခါႏွုန္းျဖင့္ တိုးေပးႏိုင္သည္။
—–>ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ေဆးပမာဏ ———–> အမ်ားဆုံးပမာဏအေနျဖင့္ တစ္ေန႕လွ်င္ ၂၀၀မီလီဂရမ္ေရာက္သည္အထိ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ခါ တိုးေပးႏိုင္သည္။

လူအမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာဆက္ဆံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သည့္ စိတ္ေရာဂါ အတြက္
—–>ကနဦးေဆးပမာဏ ——->၂၅မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ေသာက္ရမည္။တစ္ပတ္ၾကာျပီးေနာက္ ၅၀မီလီဂရမ္ တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္သို႕ တိုးျမႇင့္ႏိုင္သည္။ထို႕ေနာက္ ၅၀မီလီဂရမ္စီကို အမ်ားဆုံး တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ခါႏွုန္းျဖင့္ တိုးေပးႏိုင္သည္။
—–>ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ေဆးပမာဏ ———–> အမ်ားဆုံးပမာဏအေနျဖင့္ တစ္ေန႕လွ်င္ ၂၀၀မီလီဂရမ္ေရာက္သည္အထိ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ခါ တိုးေပးႏိုင္သည္။

ဓမၼတာမလာမီ အလြန္အမင္း စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ျခင္းအတြက္
—–>ကနဦးေဆးပမာဏ ——->၅၀မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ေသာက္ရမည္။
ေဆးကို ေန႕စဥ္ တစ္လလုံးေသာက္သည့္ ပံုစံ ႏွင့္ ဓမၼတာမလာခင္ ၂ပတ္အလိုမွ စ၍ ဓမၼတာလာခ်ိန္အထိ ေသာက္သည့္ ပံုစံ ၂မ်ိဳးရွိသည္(သင့္ဆရာဝန္၏ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚမူတည္သည္)။

၅၀မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႕လွ်င္တစ္ၾကိမ္ေသာက္ေသာ္လည္း မထူးျခားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဓမၼတာတစ္ၾကိမ္လာခ်ိန္တိုင္း ၅၀မီလီဂရမ္စီကို ေအာက္ပါအတိုင္း တိုးေပးႏိုင္သည္။
—–>ေဆးကို ေန႕စဥ္ တစ္လလုံးေသာက္သည့္ ပံုစံတြင္ ၁၅၀မီလီဂရမ္ထိ တိုးေပးႏိုင္သည္။
——>ဓမၼတာမလာခင္ ၂ပတ္အလိုမွ စ၍ ဓမၼတာလာခ်ိန္အထိ ေသာက္သည့္ ပံုစံတြင္ ၁၀၀မီလီဂရမ္ထိ တိုးေပးႏိုင္သည္။ (အကယ္၍ ၁၀၀မီလီဂရမ္ကို တေန႕လွ်င္ တၾကိမ္ေသာက္ရသည့္ ပမာဏသို႕ ေရာက္ရွိလွ်င္ ပထမသုံးရက္တြင္ ၅၀မီလီဂရမ္ အရင္ေပးရမည္။၁၀၀မီလီဂရမ္ တန္းမေပးရ။)

ကေလးေတြအတြက္ Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ားမွာ ဘယ္ေလာက္အခ်ိဳးအစားေပးရမလဲဆိုတာ အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္မွာ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ

Sertraline (ဆာထရာလိုင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Sertraline ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေဆးျပား : ၂၅၊၅၀၊၁၀၀ မီလီဂရမ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးလြန္သည့္ လကၡဏာမ်ားမွာ
• ဆံပင္ကြၽတ္ျခင္း။
• လိင္စိတ္ သို႕မဟုတ္ လိင္မႈကိစၥလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း။
• ငိုက္ျမည္းျခင္း။
• အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း။
• အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း။ၾကာၾကာ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း။
• ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ အန္ျခင္း။
• ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္း၊မမွန္ျခင္း။
• ပ်ိဳ႕ျခင္း။
• မူးေဝထိုင္းမိႈင္းျခင္း။
• စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း။
• တစ္ကိုယ္လုံး မခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ေအာင္ တုန္ခါျခင္း။
• တက္ျခင္း။
• ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း (အမွန္တကယ္မရွိေသာ အရာမ်ားကို ျမင္ေနရျခင္း၊မရွိေသာ အသံမ်ားကို ၾကားေနရျခင္း)။
• သတိလစ္ျခင္း။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Sertraline ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ လြတ္သြားတဲ့အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္မွာပဲ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။
Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇွန် 26, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 16, 2017

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။