Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) Brand Name(s): Rimantadine (ရီမန္တဒင္း).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Rimantadineကိုတစ္ခ်ိဳ႕ေသာတုပ္ေကြးအမ်ိဳးအစားမ်ား (တုပ္ေကြးေအ)တြင္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ သင့္တြင္ တုပ္ေကြးပိုးကူးစက္ခံရၿပီဆိုပါကေဆးမ်ားကလကၡဏာကိုသက္သာေအာင္သာလုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး ျပန္ေကာင္းရန္ ၾကာခ်ိန္ကိုတိုေစရန္အတြက္ ကူညီေပးပါသည္။ Rimantadineကိုတုပ္ေကြးပိုးႏွင့္ထိေတြ႔မိပါကတုပ္ေကြးျဖစ္မလာေအာင္ကာကြယ္ရန္ ေသာက္ပါ။ ဤေဆးသည္ ဗိုင္းရပ္စ္သတ္ေဆးျဖစ္ၿပီးတုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္မ်ားႀကီးထြားမလာေအာင္ တားေပးႏုိင္သည္ဟုယံုၾကည္ထားၾက၏။ ဤေဆးမွာကာကြယ္ေဆးမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ တုပ္ေကြးမမိေစဖို႔ အခြင့္အေရးပိုရေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါကတုပ္ေကြးရာသီေရာက္တုိင္းကာကြယ္ေဆးတစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ ထိုးထားသင့္ပါသည္။

Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုအစာရွိရွိမရွိရွိ ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတုိင္းေသာက္ႏုိင္ပါသည္။ ေဆးကိုတုပ္ေကြးကာကြယ္ရန္ ေသာက္မည္ဆုိပါကအသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္၊ လူႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ရက္ ၂ ႀကိမ္ေသာက္သင့္၏။ လူႀကီးမ်ားတြင္ တုပ္ေကြးကုသရန္အတြက္သံုးပါကလည္းတစ္ရက္ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္သည္။ Rimantadineကိုညႊန္ၾကားထားသည့္ ပမာဏ၊ အခ်ိန္ကာလထက္ ပိုေသာက္ျခင္းမ်ိဳးမလုပ္ရပါ။

ေဆးပမာဏမွာသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ကုသမႈအေပၚ တုံ႔ျပန္ျခင္းေပၚ၌ မူတည္ပါသည္။ကေလးမ်ားတြင္ ေဆးပမာဏမွာကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပၚ မူတည္ပါသည္။

တုပ္ေကြးႏွင့္ထိေတြ႔မိသည္ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ တုပ္ေကြးလကၡဏာမ်ားေပၚလာသည္ႏွင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ျမန္ျမန္ေသာက္ပါ။ ေဆးကိုရက္အျပည့္ေသာက္ပါ။ ေဆးကိုေစာရပ္လုိက္ျခင္းကဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားဆက္ႀကီးထြားလာၿပီး ျပင္းထန္သည့္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ေဆးသကာရည္ပံုစံကိုေသာက္မည္ဆုိပါကေဆးခ်ိန္သည့္ဇြန္းခြက္တို႔ႏွင့္ ေသခ်ာတုိင္းပါ။ အေျခအေနတိုးတက္မလာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုအေၾကာင္းၾကားပါ။

Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Rimantadineကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Rimantadineကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Rimantadineေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ ထားပါ။

Rimantadineအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Rimantadineကိုမေသာက္ခင္ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္မတည့္ျခင္းသို႔မဟုတ္ တျခားေသာဓာတ္မတည့္မႈမ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ကိုႀကိဳေျပာပါ။ ဤေဆးတြင္ သင့္ႏွင့္ဓာတ္မတည့္ႏုိင္သည့္ inactive ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားပါေနႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

ဤေဆးကိုမေသာက္ျခင္းသင့္က်န္းမာေရးရာဇ၀င္ကို ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အားေျပာပါ။ အထူးသျဖင့္ အသည္းေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ အတက္ေရာဂါမ်ား။

ေဆးေၾကာင့္ ေခါင္းမူးႏိုင္သည္။ အရက္ သို႔မဟုတ္ ေဆးေျခာက္ကလည္းေခါင္းမူးႏုိင္သည္။ စိတ္ခ်ရသည့္အေျခအေနမေရာက္မခ်င္း ႏိုးၾကားရန္လိုသည့္ စက္ေမာင္ျခင္း၊ ယာဥ္ေမာင္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အရက္ပါေသာအခ်ိဳရည္ေသာက္ျခင္းကိုကန္႔သတ္ေပးပါ။ ေဆးေျခာက္သံုးေနသူဆုိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

ေက်ာက္ကပ္၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမွာအသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္ က်လာပါသည္။ ဤေဆးကိုေက်ာက္ကပ္မ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားတြင္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္းမ်ားပိုျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အမွန္တကယ္လိုအပ္မွသာေဆးကိုေသာက္ရမည္။ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားသိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးသည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ျဖတ္ႏိုင္မျဖတ္ႏိုင္ မသိရေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ေဆးမ်ားသည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ျဖတ္ႏိုင္ၿပီး ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားတြင္ မလိုလားအပ္သည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ႏို႔တုိက္ေကၽြးမႈမစခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္အရင္တုိင္ပင္ၾကည့္ပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Cရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အိပ္မရျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ အာေျခာက္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားေပ်ာက္မသြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္၊ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္မွေပးျခင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးထက္ အက်ိဳးေက်းဇူးကပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိထားပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေလ့မရွိပါ။

ျဖစ္ေလ့မရွိေသာ္လည္း ျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာစိတ္အေျခအေနေျပာင္းလဲျခင္း (ဥပမာ – စိတ္က်ျခင္း) တက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းျပပါ။ ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ျခင္းမွာရွား၏။ သုိ႔ေသာ္ ေအာက္ပါျပင္းထန္ဓာတ္မတည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါကအေရးေပၚကုသမႈမ်ားခံယူရပါမည္ – အကြက္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ၊လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း)၊ ေခါင္းတအားမူးျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ဤေဆးႏွင့္ ျပင္းထန္စြာဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာေဆးမ်ားမွာ ႏွာေခါင္းမွရွဴရေသာတုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးျဖစ္သည္။

အထက္ပါေဆးကိုသံုးေနပါကRimantadineကိုမသံုးခင္ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေျပာပါ။

Rimantadineသည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းစသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Rimantadine က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Rimantadineသည္ လက္ရွိသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

တုပ္ေကြးေအအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

ေထာက္ခံထားေသာပံုမွန္ပမာဏ: 100 mgကိုတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္ ၇ ရက္ေသာက္ရန္။

တုပ္ေကြးကာကြယ္ရန္အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

ေထာက္ခံထားေသာပံုမွန္ပမာဏ: 100 mgကိုတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္ ေသာက္ရန္။

အသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ တုပ္ေကြးကာကြယ္ရန္

အသက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္မ်ား : ေဆးကို100 mgတစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ထိေလ်ာ့ခ်ရန္ ေထာက္ခံထားပါသည္။

အသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ တုပ္ေကြးေအကုသရန္

အသက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္မ်ား : ေဆးကို100 mgတစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ထိေလ်ာ့ခ်ရန္ ေထာက္ခံထားပါသည္။

ေက်ာက္ကပ္အတြက္ ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

အျပင္းစားေက်ာက္ကပ္မေကာင္းျခင္း(CrCl 5 to 29 mL/min)သို႔မဟုတ္ Renal Failure (CrCl 10 mL/min or less):ေဆးကို100 mgတစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ထိေလ်ာ့ခ်ရန္ ေထာက္ခံထားပါသည္။

အသည္းအတြက္ ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

အျပင္းစားအသည္းမေကာင္းျခင္း: ေဆးကို100 mgတစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ထိေလ်ာ့ခ်ရန္ ေထာက္ခံထားပါသည္။

ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

တစ္ခ်ိဳ႕ဆရာ၀န္မ်ားက အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာရာသီတုပ္ေကြးေအအားကာကြယ္ရန္၊ ကုသရန္အတြက္ 200 mg တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ေပးရန္ ေထာက္ခံၾက၏။

Dialysis

အျပင္းစားေက်ာက္ကပ္မေကာင္းျခင္း(CrCl 5 to 29 mL/min)သို႔မဟုတ္ Renal Failure (CrCl 10 mL/min or less):ေဆးကို100 mgတစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ထိေလ်ာ့ခ်ရန္ ေထာက္ခံထားပါသည္။

ကေလးေတြအတြက္ Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ေထာက္ခံထားေသာပံုမွန္ပမာဏ (အသက္ ၁၇ ႏွင့္အထက္): 100 mgကိုတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္ ၇ရက္ေသာက္ရန္။

တုပ္ေကြးကာကြယ္ရန္အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

ေထာက္ခံထားေသာပံုမွန္ပမာဏ:

အသက္ ၁ – ၉ ႏွစ္: 5 mg/kg (up to 150 mg) ကိုတစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ေသာက္ရန္။

အသက္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္:100 mgကိုတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္ ေသာက္ရန္။

Rimantadine (ရီမန္တဒင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Rimantadineကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

  • ေသာက္ေဆးျပား
  • ေသာက္ေဆးရည္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Rimantadineကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 15, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။