Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) Brand Name(s): Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Ricolaကိုအမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္မွာ

 • အေအးမိျခင္း၊ မတည့္သည္မ်ား ရွဴမိျခင္းေၾကာင့္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
 • လည္းေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ခံတြင္းနာျခင္းတုိေၾကာင့္ ခဏတာနာျခင္း၊ စပ္ျခင္းမ်ား

Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Ricolaကို ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတိုင္းသံုးစြဲပါ။ ေဆးပမာဏမွန္ကန္ေစရန္ အညႊန္းစာကိုေသခ်ာဖတ္ပါ။

ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတုိင္းသို႔မဟုတ္ အညႊန္းစာအတိုင္းေဆးတစ္ျပားကိုပါးစပ္ထဲတြင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေပ်ာ္၀င္ေအာင္လုပ္ပါ။

Ricolaေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအား မ၀ါးရ။ တစ္ျပားလံုးမ်ိဳမခ်ရပါ။

Ricolaကိုမည္သည့္အႀကိမ္ေရအလိုက္ သံုးရမည္ကိုသိရန္ ဆရာ၀န္အားေမးပါ။ သို႔ အညႊန္းစာကိုဖတ္ပါ။

Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Ricolaကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Ricolaကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Ricolaေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ ထားပါ။

Ricolaအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါက ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔တိုက္ေနရလွ်င္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရစဥ္၌ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးကိုသာသံုးစြဲသံုးရမည္ျဖစ္သည္။
 • တျခားေဆးမ်ားကိုသံုးစြဲေနရလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္အညႊန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေဆးမ်ားဥပမာအပင္ထြက္ေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
 • Ricolaတြင္ပါေသာ active agent မ်ား inactive agent မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္။
 • တျခားေသာဖ်ားနာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမေရာဂါမ်ား၊ တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိေနလွ်င္။

လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းသတိေပးခ်က္

 • လည္းေခ်ာင္းနာျခင္းမွာ ျပင္းထန္ၿပီး ၂ ရက္ႏွင့္အထက္ ပိုၾကာေနလွ်င္၊ ဖ်ားျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အကြက္ထျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္းတို႔ပါ တြဲလာပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းျပပါ။ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါတစ္ခု၏ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။
 • အသက္ ၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္မွမညႊန္ဘဲ မသံုးရပါ။

ေအာက္ပါတို႔ရွိေနလွ်င္ မသံုးခင္ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

 • ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္၊ Emphysema တို႔ေၾကာင့္ နာတာရွည္ ေခ်ာင္းဆိုးေနလွ်င္
 • ခၽြဲအမ်ားႀကီးထြက္ၿပီးေခ်ာင္ဆိုးေနလွ်င္

ေအာက္ပါတုိ႔ရွိလွ်င္ ေဆးရပ္ထားၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပပါ။

 • ၁ ပတ္ထက္ပိုေအာင္ ေခ်ာင္းဆိုးေနျခင္း၊ ျပန္ျပန္ျဖစ္ေနျခင္းသို႔မဟုတ္ ဖ်ားျခင္း၊ အကြက္ထျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းတို႔ပါ တြဲျဖစ္လာလွ်င္။ ၎တို႔သည္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါတစ္ခု၏ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။
 • ခံတြင္းမွအနာမ်ား ၇ ရက္အတြင္းသက္သာမလာျခင္း
 • စပ္ျခင္း၊ နာျခင္း၊ နီျခင္းမ်ားေပ်ာက္မသြားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာျခင္း

ကေလးမ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Ricolaသည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းစသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Ricola က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Ricolaသည္ လက္ရွိသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ပါးစပ္ထဲတြင္ ေဆးတစ္ျပားကို ေပ်ာ္၀င္ေအာင္ငံုပါ။

လိုအပ္ပါက ၂ နာရီျခားတိုင္းငံုႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတုိင္းလုပ္ပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အသက္ ၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္: ပါးစပ္ထဲတြင္ ေဆးတစ္ျပားကို ေပ်ာ္၀င္ေအာင္ငံုပါ။

လိုအပ္ပါက ၂ နာရီျခားတိုင္းငံုႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတုိင္းလုပ္ပါ။

အသက္ ၆ ႏွစ္ေအာက္: ဆရာ၀န္ကိုေမးပါ။

Ricola (ရြိဳင္ကိုလာ) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Ricolaကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • Ricolaပူရွိန္းေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ ခ်ိဳခ်ဥ္ 19 ျပားပါကဒ္
 • Ricolaမူလသဘာ၀အပင္ထြက္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ငံုေဆးျပား ၂၁ ျပားပါကဒ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Ricolaကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 16, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။