Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) Brand Name(s): Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Restoril® သည္ benzodiazepineတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ Temazepam က အိပ္မေပ်ာ္သည့္ျပႆနာရွိသူမ်ား၌ ဦးေႏွာက္တြင္းမွမညီမွ်ေနသည့္ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အာနိသင္ျပပါသည္။

Restoril®ကိုအိပ္မေပ်ာ္သည့္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာအိပ္ေပ်ာ္ရန္ခက္ျခင္း၊ အိပ္စက္မရျခင္းတို႔အားကုသရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ Restoril® က ဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္ကို ေႏွးသြားၿပီးငိုက္မ်ဥ္းမႈကိုျဖစ္ေစကာလူနာအိပ္ေပ်ာ္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။

Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Restoril®ကိုသင့္အားညႊန္ထားသည့္အတိုင္းသံုးပါ။ အညႊန္းစာတြင္ပါသမွ်ကိုလိုက္နာပါ။ Restoril®ကိုသတ္မွတ္ပမာဏ၊ အခ်ိန္ကာလထက္ ပိုသံုးျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ရ။ ေဆးအာနိသင္မျပေတာ့လွ်င္၊ လကၡဏာမ်ားသက္သာမလာေတာ့လွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

Temazepamသည္ အက်င့္ျဖစ္ေစတတ္၏။ ေဆးကိုတျခားသူမ်ားအထူးသျဖင့္ ေဆြးစြဲဖူးသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀မသံုးစြဲပါႏွင့္။ Restoril®ကိုတျခားသူမ်ားမေတြ႔ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္သိမ္းပါ။

သင့္ႏွင့္လကၡဏာတူေနသူမ်ားဆီကိုေတာင္မွ ဤေဆးကိုမမွ်ေ၀သင့္ပါ။

အက်င့္ျဖစ္ေစတတ္သည့္ေဆးမ်ားကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းကေဆးစြဲျခင္း၊ ေဆးလြန္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ေသသည္အထိ ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ေဆးေရာင္းျခင္း မွ်ေ၀ျခင္းက ဥပေဒႏွင့္မညီပါ။

Restoril®ကိုအိပ္ခ်ိန္အမ်ားႀကီးရမည့္အခ်ိန္မွသာေသာက္ရမည္။ ေဆးေသာက္ၿပီးၿပီးခ်င္းအိပ္ေပ်ာ္သြားႏိုင္ပါသည္။

တစ္ညတာအိပ္စက္ဖို႔အခ်ိန္ေလာက္မွသာTemazepamကိုေသာက္ရမည္။ မဟုတ္လွ်င္ မေသာက္ပါႏွင့္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ားအရေဆးေၾကာင့္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Temazepamေသာက္ေနရပါကသင့္ကိုကုသေပးမည့္ ဆရာ၀န္တိုင္းကိုေျပာျပပါ။

Restoril®ကိုအိပ္မရျခင္းအတြက္ ေရတိုသာသံုးရပါမည္။ ေဆးစၿပီးေနာက္ ၇-၁၀ ညအၾကာထိလကၡဏာမ်ားသက္သာမလာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေဆးမွအာနိသင္ရပ္သြားၿပီးအိပ္ေပ်ာ္ရန္ခက္ျခင္း၊ အိပ္စက္မရျခင္းမ်ားျဖစ္လာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပန္ျပပါ။

အခ်ိန္ၾကာၾကာသံုးၿပီးပါကRestoril®ကိုရုတ္တရတ္ ရပ္မပစ္ရပါ။ ေဆးျဖတ္သည့္လကၡဏာမ်ားေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ေဆးကိုရပ္လုိက္သည္ႏွင့္ အိပ္မရသည့္လကၡဏာမ်ား ျပန္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ေဆးကိုစိတ္ခ်စြာရပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ကိုေမးပါ။

ေဆးသံုးေနရင္းဗူးထဲက်န္ေနခဲ့ေသာပမာဏကိုခဏခဏတြက္ေပးပါ။ Temazepamသည္ အလြဲသံုးစားလုပ္ၾကသည့္ေဆးျဖစ္ၿပီးတစ္ေယာက္ေယာက္မွ သင့္ေဆးမ်ားကိုညႊန္ၾကားခ်က္မရွိယူေသာက္ေနမေသာက္ေနကိုသတိထားေနရပါမည္။

Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Restoril® (temazepam)ကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Restoril® (temazepam)ကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Restoril® (temazepam)ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ ထားပါ။

Restoril® (temazepam)အားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါက ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔တိုက္ေနရလွ်င္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရစဥ္၌ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးကိုသာသံုးစြဲသံုးရမည္ျဖစ္သည္။
 • တျခားေဆးမ်ားကိုသံုးစြဲေနရလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္အညႊန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေဆးမ်ားဥပမာအပင္ထြက္ေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
 • Restoril®တြင္ပါေသာ active agent မ်ား inactive agent မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္။
 • တျခားေသာဖ်ားနာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမေရာဂါမ်ား၊ တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိေနလွ်င္။

Restoril®ကိုစိတ္ခ်စြာသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါတို႔ရွိေနပါက ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

 • ပန္းနာရင္ၾကပ္၊ အဆုတ္ပြျခင္းႏွင့္ တျခားအသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား
 • ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္အသည္းေရာဂါ
 • စိတ္က်ဖူးျခင္း၊ သတ္ေသလိုသည့္ အေတြးမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားရွိခဲ့ဖူးျခင္း
 • ေဆး၊ အရက္ စြဲဖူးျခင္း
 • ဘိန္းပါေသာေဆးမ်ားသံုးေနျခင္း

ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ ကိုယ္၀န္ရွိလာလွ်င္ Restoril®ကိုမသံုးရပါ။ ဤေဆးေၾကာင့္ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ကေလးသည္လည္းေဆးစြဲလာႏိုင္ပါသည္။ ေမြးၿပီးေနာက္တြင္ ကေလးအတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ ေဆးျဖတ္လကၡဏာမ်ားေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ အက်င့္ျဖစ္ေစသည့္ေဆးမ်ားကိုစြဲၿပီးေမြးလာေသာကေလးမ်ားတြင္ အပတ္ေပါင္းမ်ားစြာေဆးကုသမႈ ခံယူရႏိုင္ပါသည္။ သင့္၌ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရန္အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။ Restoril®ေသာက္ေနစဥ္ ကိုယ္၀န္မရေစရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ သားဆက္ျခားနည္းကိုသံုးပါ။

Temazepamသည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ျဖတ္ႏိုင္ၿပီး ႏို႔စို႔ကေလးတြင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

Temazepam ၏ အိပ္ခ်င္ေစသည့္အာနိသင္မွာအသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ပိုၾကာႏိုင္ပါသည္။ Benzodiazepinesမ်ားေသာက္ရေသာအသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ခဏခဏပစ္လဲျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါသည္။ Restoril®သံုးေနစဥ္ ပစ္လဲျခင္း၊ ထိခိုက္မိျခင္းမျဖစ္ေအာင္ သတိႏွင့္ေနပါ။

Restoril®ကိုအသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္မ်ားတြင္ ခြင့္မျပဳထားပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Xရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

Restoril®ေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဓာတ္မတည့္သည့္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေသာအင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္းတို႔ ေဖာင္းၾကြျခင္းမ်ားျဖစ္ာလပါကေဆးကိုရပ္ၿပီးအေရးေပၚေဆးကုသမႈခံယူရမည္။

ဤေဆးေသာက္ေနသူမ်ားတြင္ ကားေမာင္းျခင္း၊ စားေသာက္ျခင္း၊ ဖုန္းေခၚျခင္းစသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုမမွတ္မိျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာပါကRestoril®အသံုးကိုရပ္ၿပီးတျခားကုသမႈအေၾကာင္း ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းျပပါ။

 • စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း
 • စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္ျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္ျပႆနာမ်ား
 • စိတ္က်ျခင္း
 • သတ္ေသလိုစိတ္ျဖစ္ျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုနာက်င္ေစလိုျခင္း

အျဖစ္မ်ားေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

 • ေန႔အခ်ိန္တြင္အိပ္ခ်င္ေနျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • ေခါင္းမူးျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း
 • ပ်ိဳ႕ျခင္း
 • စိတ္လႈပ္ရွားသလိုခံစားရျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Restoril® (temazepam)သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းစသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Restoril® (temazepam) က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီးေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Restoril® (temazepam)သည္ လက္ရွိသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္တြင္ 7.5 to 30 mgေသာက္ရန္။

ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္းအားကုသရာတြင္ 7.5 mgမွာအိပ္စက္ရႏိုင္ေခ်အတြက္ လံုေလာက္ပါသည္။

လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အားနည္းသူမ်ားတြင္ ကုသမႈကိုတံု႔ျပန္ႏိုင္ပံုအားဆံုးျဖတ္ၿပီးသည္အထိ7.5 mg မွ စေပးသင့္ပါသည္။

ကေလးေတြအတြက္ Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းကိုအတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကိုအျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Restoril (ရတ္စ္ေတာ္ေရးလ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Restoril® (temazepam)ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • ေဆးေတာင့္: temazepam 7.5mg

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Restoril® (temazepam)ကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 16, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ