Renova (ရီနိုဗာ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Renova (ရီနိုဗာ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Renova (ရီနိုဗာ) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Renova® ကို အေရျပားတြန္႔ျခင္း၊ အကြက္လိုက္ အေရ ျပား အေရာင္ေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ အေရျပားၾကမ္းျခင္းတို႔ကို ကုသ ရန္ အသံုးျပဳသည္။ ၎သည္ အေရျပားတြန္႔ျခင္းကို ဖယ္ရွား မပစ္ႏိုင္ပါ။ ေနေလာင္ထားေသာ အေရျပားကိုလည္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါ။

Renova (ရီနိုဗာ) ဘယ္လိုသံုးသင့္သလဲ

ေနရာအလိုက္ လိမ္းရာတြင္ သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

 • ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း Renova® ကို တိက်စြာ သံုးပါ။
 • ပါးစပ္မွ မေသာက္ရ။ Renova® ကို အေရျပားေပၚ တြင္သာ သံုးရမည္။
 • ဆပ္ျပာျဖင့္ သင့္မ်က္ႏွာကို ညင္သာစြာ ေဆးေၾကာ ပါ။
 • အေရျပားကို ေျခာက္ေအာင္ လက္ျဖင့္ပုတ္ျပီး Renova® 0.02% မသံုးမီ ၂၀-၃၀ မိနစ္ ေစာင့္ပါ။

Renova (ရီနိုဗာ) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Renova® ကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိုေလွာင္ျခင္း သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေဆးမပ်က္စီးေစရန္ ေဆးကို ခဲေအာင္ မလုပ္ပါႏွင့္။ Renova® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။

သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဘးကင္းေစရန္ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Renova® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Renova (ရီနိုဗာ) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

 Renova® မသံုးမီ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာ ဝန္အားေျပာပါ။

 • Renova® တြင္ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ မတည့္ပါက
 • အျခား ေဆးမ်ား၊ အစားအစာမ်ား၊ ဆိုးေဆးမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရိွပါက
 • အျခား က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားရိွပါက၊ Renova® ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ အျခားေဆးမ်ား ေသာက္ေနရပါက

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Renova (ရီနိုဗာ) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Renova® သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Renova® မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညိွရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။

Renova® သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစား အေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ X ရိွသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Renova (ရီနိုဗာ) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အျခားေဆးမ်ား ေသာက္သကဲ့သို႔ပင္ Renova® ေသာက္ျခင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အခ်ိဳ႕ကို ျဖစ္ေစသည္။ အမ်ားစုမွာ အျဖစ္နည္းျပီး ျဖည့္စြက္ကုသမႈ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ ေသာ္လည္း ဤေဆးမေသာက္မီ ျပႆနာတစ္ခုခု ရိွပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

 • ကုသထားေသာ အေရျပားတြင္ ျပင္းထန္စြာ ပူေလာင္ျခင္း၊ စူးရွနာက်င္ျခင္း၊ က်ိန္းစပ္ျခင္း
 • ျပင္းထန္စြာ နီရဲျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေဖာင္းႂကြျခင္း၊ အလႊာလိုက္ကြာျခင္း
 • ေဆးလိမ္းေသာအခါ ပူေႏြးျခင္း၊ စူးရွျခင္း
 • ကုသထားေသာ အေရျပားတြင္ အေရာင္ေျပာင္းျခင္း

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား လည္း ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Renova (ရီနိုဗာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Renova® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ  ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ

 • အျခား အေရျပားေဆးမ်ား
 • ေဆးပါေသာ သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းေသာ ဆပ္ျပာမ်ား
 • ဆံပင္ေကာက္ေဆး
 • ဓာတု ဆံပင္ခၽြတ္ေဆး သို႔မဟုတ္ ဖေယာင္း
 • လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ အေမြးအမွ်င္ ႏုတ္ပယ္ အလွျပင္ျခင္း
 • အရက္၊ ဟင္းခတ္အေမြးအၾကိဳင္၊ သံပုရာသီး ထုတ္ ကုန္မ်ား
 • ေျခာက္ေသြ႕မႈကို ျဖစ္ေစေသာ ဆပ္ျပာ၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ အလွကုန္မ်ား
 • သင့္အေရျပားကို ယားယံေစေသာ အျခား ထုတ္ ကုန္မ်ား
 • Thiazides ( ေသြးေပါင္တက္ျခင္းကို ကုသရန္)
 • Tetracyclines, fluoroquinolones, sulfonamides ( ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းကို ကုသရန္)
 • Phenothiazines ( ဆိုးရြားေသာ စိတ္ေရာဂါမ်ားကို ကုသရန္)

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Renova (ရီနိုဗာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

  Renova® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Renova (ရီနိုဗာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Renova® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Renova (ရီနိုဗာ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

  Renova® ေဆး အခ်ိဳးအစားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Renova (ရီနိုဗာ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာ မ်ားအတြက္ ေဆးညႊန္းမွာ အတိအက် မရိွ ေသးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်ရပါ။ အသံုးမျပဳခင္ ေဘးကင္းမႈကို အျပည့္အဝနားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ပိုမို ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Renova (ရီနိုဗာ) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Renova® ကို ေအာက္ပါ ပံုစံ၊ ျပင္းအား မ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါ သည္။

 • ခရင္မ္ 0.02% , 0,05%

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Renova® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 19, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ