Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) Brand Name(s): Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Remicade® သည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ ေရာင္ရမ္းမႈကိုျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား၏အာနိသင္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။

Remicade® ကို ေသြးေလးဖက္နာ၊ psoriatic အဆစ္နာ၊ Ulcerative အူမႀကီးေရာင္ရမ္းနာ၊ Crohn’s disease ႏွင့္ အရိုးက်ီးေပါင္းေရာဂါတုိ႔တြင္ အသံုးျပဳ၏။

တျခားေဆးမ်ား အာနိသင္မျပေတာ့မွသာ ဤေဆးကို အသံုးျပဳရသည္။

Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Remicade® ကို အေၾကာေဆးအေနႏွင့္သံုးၾကသည္။ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမွ ေဆးထိုးေပးပါလိမ့္မည္။ ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ေဆးေၾကာင့္ျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာမလာကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါလိမ့္မည္။

Remicade® ကိုမစခင္ ဆရာ၀န္က သင့္တြင္ တီဘီ ႏွင့္ တျခားပိုးေရာဂါမ်ားရွိမရွိ စစ္ေဆးပါဦးမည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာပိုးေရာဂါမ်ားက ကမာၻ႕ေနရာတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ပိုျဖစ္ပြားေနသည္မ်ိုဳးရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ေနသည့္ေနရာ၊ မၾကာခင္က ခရီးသြားခဲ့သည့္ေနရာ၊ ေဆးသံုးစြဲေနရစဥ္ ခရီးသြားရမည့္ေနရာမ်ားကို ဆရာ၀န္အားေသခ်ာေျပာျပပါ။

Remicade® က ေရာဂါပိုးမ်ားကိုျပန္တိုက္ႏိုင္သည့္ ကိုယ္ခံအားေသြးဆဲလ္မ်ား၊ ေသြးခဲမႈကိုကူညီေပးသည့္ ေသြးဆဲလ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသြးထြက္လြယ္ျခင္း၊ ဖ်ားေနသူမ်ားနားသြားရံုႏွင့္ ပိုးကူးခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ေသြးကို မၾကာခဏစစ္ရန္လိုသလို တီဘီလည္း မၾကာခဏ စစ္ရန္လိုပါလိမ့္မည္။

ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူရမည္ဆုိပါက Remicade® သံုးေနရေၾကာင္း ႀကိဳေျပာရမည္။

အသည္းေရာင္ ဘီပိုးရွိဖူးပါက Remicade® ေၾကာင့္ ေရာဂါျပန္ထျခင္း၊ ပိုဆိုးသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္၏။ ကုသမႈခံယူေနစဥ္ႏွင့္ ကုသမႈၿပီးေနာက္ လမ်ားစြာၾကာသည့္တုိင္ အသည္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးေနရႏိုင္ပါသည္။

Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Remicade® (infliximab) ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ Remicade® (infliximab) ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Remicade® (infliximab) ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ ကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းျခင္းကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ ထားပါ။

Remicade® (infliximab) အားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါက ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔တိုက္ေနရလွ်င္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရစဥ္၌ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးကိုသာ သံုးစြဲသံုးရမည္ျဖစ္သည္။
 • တျခားေဆးမ်ားကို သံုးစြဲေနရလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္အညႊန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေဆးမ်ား ဥပမာ အပင္ထြက္ေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
 • Remicade®တြင္ပါေသာ active agent မ်ား inactive agent မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္။
 • တျခားေသာ ဖ်ားနာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမေရာဂါမ်ား၊ တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိေနလွ်င္။

တီဘီျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င္၊ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း တီဘီျဖစ္သူ ရွိဖူးလွ်င္၊ ေရာဂါပိုးတစ္ခုခုထေနေသာ ေနရာသို႔ ခရီးသြားခဲ့လွ်င္ (ဥပမာ – အိုဟိုင္းအိုးျမစ္ၾကား၊ မစၥစၥပီျမစ္ၾကားႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း) ဆရာ၀န္ကို ေျပာပါ။

Remicade® ကိုစိတ္ခ်စြာသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါတို႔ရွိပါက ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

 • ျပင္းထန္ေသာႏွလံုးညွစ္အားမေကာင္းျခင္းႏွင့္ တျခားႏွလံုးေရာဂါမ်ား
 • လက္ရွိပိုးေရာဂါျဖစ္ေနျခင္း၊ မၾကာခင္က ျဖစ္ထားျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ တုပ္ေကြးလကၡဏာမ်ား၊ အနာမ်ား
 • ဆီးခ်ိဳ
 • အသည္းေရာဂါ (အထူးသျဖင့္ ဘီပိုးေရာဂါ)
 • အတက္ေရာဂါရွိဖူးျခင္း
 • အဆုတ္ပြျခင္း
 • ကင္ဆာျဖစ္ဖူးျခင္း
 • ကိုယ္ခံအားစနစ္အားနည္းျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္မွ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ထံုျခင္း၊ က်ဥ္ျခင္း
 • အာရံုေၾကာ၊ ၾကြက္သားစသည္တို႔ကိုထိေသာ ေရာဂါမ်ား ဥပမာ – multiple sclerosis သို႔မဟုတ္ Guillain-Barré syndrome
 • လတ္တေလာကမွ BCG (Bacille Calmette-Guérin) ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး ထုိးထားလွ်င္
 • ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ ရွိေနလွ်င္

သင့္ကေလးကို Remicade® မစခင္ ကာကြယ္ေဆးအားလံုးစံုေအာင္ထိုးၿပီးပါေစ။

Remicade® သံုးသူမ်ားတြင္ ရွားပါးေသာ အႀကီးျမန္ လင္ဖိုးမား (ကင္ဆာ) အက်ိတ္မ်ား ျဖစ္လာတတ္၏။ ထိုအေျခအေနသည္ အသည္း၊ သရက္ရြက္ႏွင့္ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီကိုထိသြားၿပီး ေသႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ Crohn’s disease or ulcerative အူမႀကီးေရာင္ရမ္းနာ အတြက္ တျခားေဆးမ်ားပါေရာသံုးေနရာသူ လူငယ္မ်ားတြင္ အဓိကျဖစ္ပြားပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကိုယ္ခံအားမွျပန္တိုက္သည့္ေရာဂါရွိသူမ်ား (ေသြးေလးဖက္နာ၊ Crohn’s disease, အရိုးက်ီးေပါင္း၊ psoriasis) တြင္ လင္ဖုိးမားျဖစ္ႏိုင္ေခ် အေတာ္မ်ားပါသည္။ တစ္ကိုယ္ေရအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုသိရန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။

Remicade® ကိုသံုးျခင္းက တျခားကင္ဆာမ်ား (အေရျပားကင္ဆာ) ကိုပါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ျမင့္ေစပါသည္။

ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။ ကိုယ္၀န္ရွိလ်က္ႏွင့္ ဤေဆးကိုသံုးမိပါက ကေလးကိုတာ၀န္ယူမည့္ဆရာ၀န္မ်ားအား သင့္ Remicade® သံုးေနေၾကာင္းသိေအာင္ေျပာထားပါ။ Remicade® ကို ကေလးကိုယ္၀န္ႏွင့္သံုးထားပါက ကေလးအသက္ ၆ လအတြင္း ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အခ်ိန္ဇယားမ်ား အေျပာင္းအလဲလုပ္ရႏုိင္ပါသည္။

ဤေဆးသည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ ျဖတ္ႏိုင္မျဖတ္ႏိုင္ မသိရေသးပါ။ Remicade® ကိုသံုးေနစဥ္ ကေလးႏို႔မတုိက္သင့္ပါ။

Remicade® ကို အသက္ ၆ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၌ မသံုးရပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား မရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ B ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေဆးထိုးေနစဥ္မွာပင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ သတိေမ့ခ်င္သလိုျဖစ္ျခင္း၊ ယားျခင္း၊ စူးျခင္း၊ ေဖာင္းၾကြျခင္း၊ အသက္ရွဴမ၀ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ ၾကြက္သား အဆစ္မ်ားနာျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းထဲ၌ ဆို႔ေနသလိုျဖစ္ျခင္း၊ နာျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ မ်ိဳခ်ရခက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကိုခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။ ေဆးထိုး၍ျဖစ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမွာ ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ ၁-၂ နာရီအတြင္း ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။

Remicade® ႏွင့္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ အသက္ရွဴမ၀ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေခါင္းမူးျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္းမ်ား ေဖာင္းၾကြလာျခင္းတို႔ျဖစ္လာပါက အေရးေပၚေဆးကုသမႈ ခံယူပါ။

ျပင္းထန္ၿပီး ေသႏိုင္သည့္ပိုး၀င္မႈမ်ား Remicade® ကုိသံုးေနစဥ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ပိုး၀င္သည့္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ ဖ်ားျခင္း၊ အလြန္အမင္း ႏြမ္္းနယ္ျခင္း၊ တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ လကၡဏာမ်ား၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အေရျပားလကၡဏာမ်ား (နာျခင္း၊ ေႏြးျခင္း၊ နီျခင္း) တို႔ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းျပရမည္။

ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းေခၚပါ။

 • အေရျပားေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အေရျပားတြင္း အဖုသစ္မ်ားထြက္လာျခင္း
 • အေရျပားေဖ်ာ့ျခင္း၊ ေသြးထြက္လြယ္ျခင္း၊ အညိဳအမည္းျဖစ္လြယ္ျခင္း
 • တုံ႔ေႏွးေနေသာ ဓာတ္မတည့္ျခင္း (ေဆးထိုးၿပီး ၁၂ ရက္ေလာက္ၾကာမွျဖစ္လာမည္) – ဖ်ားျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ မ်ိဳခ်ရခက္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အဆစ္ႏွင့္ၾကြက္သားမ်ား နာျခင္း၊ အေရျပားတြင္အကြက္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္လက္တို႔ ေဖာေရာင္ျခင္း
 • အသည္းျပႆနာမ်ား – ေမာပန္းလြယ္ျခင္း၊ ဗိုက္အေပၚပိုင္းနာျခင္း၊ အစားအေသာက္ ပ်က္ျခင္း၊ ဆီးအေရာင္ရင့္ျခင္း၊ ရြံ႕ေရာင္၀မ္းမ်ားသြားျခင္း၊ အသား၀ါျခင္း
 • လူပတ္စ္ကဲ့သို႔ေရာဂါ – အဆစ္နာျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ထဲေနမေကာင္းျခင္း၊ အသက္ရွဴမ၀သလိုခံစားရျခင္း၊ ပါးႏွင့္ လက္မွအေရျပားတြင္ အကြက္ထျခင္း (ေနႏွင့္ထိလွ်င္ပိုဆိုးသည္)
 • အာရံုေၾကာျပႆနာမ်ား – ထံုျခင္း၊က်ဥ္ျခင္း၊ အျမင္အာရံုျပႆနာမ်ား၊ ေျခလက္တို႔၌ အားမရွိသလိုခံစားရျခင္း။
 • Psoriasis ပိုဆိုးလာျခင္း၊ အသစ္ထပ္ျဖစ္ျခင္း – အေရျပားနီျခင္း၊ ေၾကးခြံအကြက္မ်ားထျခင္း၊ ျပည္ဖုမ်ားေပါက္ျခင္း။
 • ႏွလံုးညွစ္အားမေကာင္းျခင္း – အသက္ရွဴမ၀ျခင္းႏွင့္အတူ ေျခက်င္း၀တ္၊ ေျခေထာက္တို႔ေဖာလာျခင္း၊ ၀ိတ္တက္ျမန္ျခင္း။
 • လင္ဖိုးမားလကၡဏာမ်ား – ဖ်ားျခင္း၊ ညအခါေခၽြးထြက္ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ ေဖာင္းျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ဂလင္းမ်ားေရာင္ျခင္း (လည္ပင္း၊ ခ်ိဳင္း၊ ေပါင္ျခံမွ)
 • တီဘီလကၡဏာမ်ား – ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ညေခၽြးျပန္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ၀ိတ္က်ျခင္း၊ ေတာက္ေလွ်ာက္ေမာေနျခင္း

အျဖစ္မ်ားသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

 • ႏွာေစးျခင္း၊ ေလအိတ္ေခါင္းမ်ားနာျခင္း
 • လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • ဗိုက္နာျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Remicade® (infliximab) သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးကုန္မ်ားမွာ –

 • Abatacept (Orencia)
 • Anakinra (Kineret)
 • Tocilizumab (Actemra)
 • သင့္အေျခအေနအားကုသရန္ “ biologic” ေဆးမ်ား – adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, natalizumab, rituximab, and others
 • Psoriasis အတြက္အလင္းကုထံုး
 • Crohn’s disease, ulcerative colitis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, or psoriasis တို႔အား ကုသရန္သံုးေသာ ေဆးမ်ား

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Remicade® (infliximab) က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Remicade® (infliximab) သည္ လက္ရွိသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Crohn’s Disease

သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏမွာ 5 mg/kg ျဖစ္ၿပီး အေၾကာေဆးစတင္ကာလအျဖစ္ ၀၊ ၂၊ ၆ ပတ္ အစဥ္အတိုင္း ထိုးရၿပီး Crohn’s disease သို႔မဟုတ္ fistulizing Crohn’s disease ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေနပါက ထိန္းညွိကာလအျဖစ္ 5 mg/kg ကို ေနာက္ ၈ ပတ္ျခားတုိင္း ထပ္ေပးရသည္။

အစပိုင္းတံု႔ျပန္မႈျပၿပီး ေနာက္ပိုင္းမျပသူမ်ားတြင္ 10 mg/kg ႏႈန္းေပးရန္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ၁၄ ပတ္ထိေအာင္ တံု႔ျပန္မႈမျပပါက ေနာက္ထက္တိုးေပးလည္း ျပေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ Remicade® ကိုရပ္လုိက္ဖို႔ စဥ္စားသင့္သည္။

Ulcerative အူမႀကီးေရာင္ရမ္းနာ

သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏမွာ 5 mg/kg ျဖစ္ၿပီး အေၾကာေဆးစတင္ကာလအျဖစ္ ၀၊ ၂၊ ၆ ပတ္ အစဥ္အတိုင္း ထိုးရၿပီး Ulcerative အူမႀကီးေရာင္ရမ္းနာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေနပါက ထိန္းညွိကာလအျဖစ္ 5 mg/kg ကို ေနာက္ ၈ ပတ္ျခားတုိင္း ထပ္ေပးရသည္။

ေသြးေလးဖက္နာ

သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏမွာ 3 mg/kg ျဖစ္ၿပီး အေၾကာေဆးစတင္ကာလအျဖစ္ ၀၊ ၂၊ ၆ ပတ္ အစဥ္အတိုင္း ထိုးရၿပီး ေသြးေလးဖက္နာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေနပါက ထိန္းညွိကာလအျဖစ္ 3 mg/kg ကို ေနာက္ ၈ ပတ္ျခားတုိင္း ထပ္ေပးရသည္။

Remicade® ကို methotrexate ႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး ေပးသင့္ပါသည္။ တံု႔ျပန္မႈေကာင္းေကာင္းမျပေသာ လူနာမ်ားတြင္ 10 mg/kg အထိတိုးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၄ ပတ္ျခားတုိင္း ေဆးျပန္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးပမာဏမ်ားလွ်င္ ျပင္းထန္ေရာဂါပိုး၀င္ႏိုင္သည္ကိုေတာ့ စိတ္ထဲထည့္ထားပါ။

က်ီးေပါင္းေရာဂါ

သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏမွာ 5 mg/kg ျဖစ္ၿပီး အေၾကာေဆးစတင္ကာလအျဖစ္ ၀၊ ၂၊ ၆ ပတ္ အစဥ္အတိုင္း ထိုးရၿပီး က်ီးေပါင္းေရာဂါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေနပါက ထိန္းညွိကာလအျဖစ္ 5 mg/kg ကို ေနာက္ ၈ ပတ္ျခားတုိင္း ထပ္ေပးရသည္။

Psoriatic အဆစ္ေရာင္နာ

သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏမွာ 5 mg/kg ျဖစ္ၿပီး အေၾကာေဆးစတင္ကာလအျဖစ္ ၀၊ ၂၊ ၆ ပတ္ အစဥ္အတိုင္း ထိုးရၿပီး Psoriasis အဆစ္ေရာင္နာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေနပါက ထိန္းညွိကာလအျဖစ္ 5 mg/kg ကို ေနာက္ ၈ ပတ္ျခားတုိင္း ထပ္ေပးရသည္။ Remicade® ကို methotrexate မတြဲဘဲ ေပးႏုိင္ပါသည္။

Plaque Psoriasis

သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏမွာ 5 mg/kg ျဖစ္ၿပီး အေၾကာေဆးစတင္ကာလအျဖစ္ ၀၊ ၂၊ ၆ ပတ္ အစဥ္အတိုင္း ထိုးရၿပီး နာတာရွည္ Plaque Psoriasis ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေနပါက ထိန္းညွိကာလအျဖစ္ 5 mg/kg ကို ေနာက္ ၈ ပတ္ျခားတိုင္း ထပ္ေပးရသည္။ Remicade® ကို methotrexate မတြဲဘဲ ေပးႏုိင္ပါသည္။

ကေလးေတြအတြက္ Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလး Crohn’s Disease

Crohn’s disease လက္ရွိၾကြေနဆဲ အသက္ ၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ကေလးမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏမွာ 5 mg/kg ျဖစ္ၿပီး အေၾကာေဆးစတင္ကာလအျဖစ္ ၀၊ ၂၊ ၆ ပတ္ အစဥ္အတိုင္း ထိုးရၿပီး ထိန္းညွိကာလအျဖစ္ 5 mg/kg ကို ေနာက္ ၈ ပတ္ျခားတုိင္း ထပ္ေပးရသည္။

Ulcerative အူမႀကီးေရာင္ရမ္းနာ

Ulcerative အူမႀကီးေရာင္ရမ္းနာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ေနေသာ အသက္ ၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ကေလးမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏမွာ 5 mg/kg ျဖစ္ၿပီး အေၾကာေဆးစတင္ကာလအျဖစ္ ၀၊ ၂၊ ၆ ပတ္ အစဥ္အတိုင္း ထိုးရၿပီး ထိန္းညွိကာလအျဖစ္ 5 mg/kg ကို ေနာက္ ၈ ပတ္ျခားတုိင္း ထပ္ေပးရသည္။

Remicade (ရာမီကိတ္ဒ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Remicade® (infliximab) ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • ထိုးေဆး၊ အမႈန္႔၊ lyophilized လုပ္ထားျခင္း၊ ေဖ်ာ္ရန္အတြက္: infliximab, license holder unspecified 100mg in 10mL

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Remicade® (infliximab) ကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 17, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ