Reglan ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Reglan Brand Name(s): Reglan.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Reglan ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Reglan® သည္ အစာေျခလမ္းေၾကာင္းအေပၚပိုင္းမွ ၾကြက္သားမ်ားက်ံဳ႕ဆန္႔ျခင္းအားတိုးေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစာအိမ္မွအစာမ်ားအူထဲသို႔ အျမန္ပို႔လြယ္ေစသည္။

Reglan®ကိုအစာအိမ္မွအစာေရမ်ိဳျပြန္သို႔ အစာျပန္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ရင္ပူသူမ်ားတျခားေဆးမ်ားႏွင့္ မသက္သာလွ်င္ ေရတိုကုသရန္အတြက္ ေပးရပါသည္။

Reglan®ကိုဤစာရင္းတြင္မပါေသာအေျခအေနမ်ားတြင္လည္းအသံုးျပဳေကာင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။

Reglan ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Reglan®ကို ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းတိတိက်က်သံုးစြဲပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၄-၁၂ ပတ္အထိသာသံုးစြဲရပါသည္။ အညႊန္းစာတြင္ ပါသမွ်ကိုေသခ်ာလုိက္နာေပးပါ။

Reglan®ကိုသတ္မွတ္ထားေသာပမာဏထက္ ပိုသံုးစြဲျခင္းသို႔မဟုတ္ ၁၂ ပတ္ထက္ ပိုသံုးစြဲျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရပါ။ Reglan® ကိုပမာဏတုိးသံုးစြဲျခင္းသို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ပိုၾကာၾကာသံုးစြဲျခင္းမ်ိဳးကကုရန္မလြယ္သည့္ အူလႈပ္ရွားမႈအေျခအေနကို ျဖစ္သြားေစႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါအေျခအေန၏လကၡဏာမ်ားတြင္ သင့္ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ၊ မ်က္လံုး၊ မ်က္ႏွာ၊ ေျခ၊ လက္မ်ားမွၾကြက္သားမ်ားထိန္းမရေအာင္ လႈပ္ရွားျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ Reglan® ကိုပိုၾကာၾကာသံုးစြဲေလေလ ျပင္းထန္သည့္လႈပ္ရွားမႈမူမမွန္သည့္ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေလေလပင္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သည္ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆီးခ်ိဳသာမားႏွင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ပိုမ်ား၏။

Reglan®ကိုအစားမစားမီမိနစ္ ၃၀ အလိုတြင္ သံုးစြဲပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစာမစားမီႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္တုိ႔တြင္ သံုးစြဲရ၏။ ဆရာ၀န္မွ သင့္ကိုရင္ပူေစသည့္အစားအသံုးစြဲစားမွသာသံုးစြဲရန္ ညႊန္ေကာင္းညႊန္ႏိုင္သည္။ ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတုိင္းလုိက္နာပါ။

ေဆးကိုအထူးျပဳထားေသာခ်ိန္တြယ္ဇြန္း၊ ခြက္ ကိုသာသံုးပါ။ အိမ္သံုးဇြန္းမ်ားကိုမသံုးရ။ ခ်ိန္တြယ္ခြက္မရွိလွ်င္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေမးပါ။

Reglan®အမ်ိဳးအစားမတူသည့္ပံုစံမ်ားကိုတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမသံုးရပါ။ (ေဆးျပားႏွင့္ ေဆးရည္)

Reglan ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Reglan® (metoclopramide)ကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Reglan® (metoclopramide)ကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Reglan® (metoclopramide)ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ ထားပါ။

Reglan® (metoclopramide)အားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Reglan အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါက ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔တိုက္ေနရလွ်င္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရစဥ္၌ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးကိုသာသံုးစြဲသံုးရမည္ျဖစ္သည္။
 • တျခားေဆးမ်ားကိုသံုးစြဲေနရလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္အညႊန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေဆးမ်ားဥပမာအပင္ထြက္ေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
 • Reglan®တြင္ပါေသာ active agent မ်ား inactive agent မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္။
 • တျခားေသာဖ်ားနာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမေရာဂါမ်ား၊ တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိေနလွ်င္။

ေအာက္ပါတုိ႔ရွိလွ်င္ Reglan®ကိုမသံုးသင့္ပါ။

 • အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေသြးယိုျခင္းပိတ္ေနျခင္း
 • အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ အေပါက္ျဖစ္ေနျခင္း
 • ၀က္ရူးျပန္ သို႔မဟုတ္ တျခားအတက္ေရာဂါမ်ား
 • An adrenal gland အက်ိတ္ (pheochromocytoma)

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Reglan ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအသံုးစြဲႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Bရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအသံုးစြဲႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=သံုးစြဲသံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Reglan ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

Reglan® ႏွင့္ဓာတ္မတည့္သည့္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ ႏႈတ္ခမ္း လွ်ာ လည္ေခ်ာင္းတုိ႔ ေဖာင္းၾကြျခင္းမ်ား  ျဖစ္လာပါကေဆးကုသမႈ ခ်က္ခ်င္းခံယူရမည္။

ေဆးသံုးစြဲၿပီးေနာက္ ပထမ ၂ ရက္အတြင္းေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားေပၚလာသည္ဆိုပါကReglan®ကိုရပ္ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းျပရမည္။

 • လက္ႏွင့္ ေျခေထာက္ တုန္ယင္လာျခင္း
 • မ်က္ႏွာတြင္ ထိန္းမရေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္လာျခင္း (သြားမ်ား၀ါေနျခင္း၊ ႏႈတ္လမ္းလႈပ္ျခင္း၊ မ်က္ေမွာင္က်ဳတ္ျခင္း၊ လွ်ာလႈပ္ျခင္း၊ မ်က္ေတာင္ခဏခဏခတ္ျခင္း၊ မ်က္လံုးလႈပ္ျခင္း)
 • သင္ထိန္းခ်ဳပ္၍မရသည့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာၾကြက္သားလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေအာက္ပါျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာပါကReglan®ကိုရပ္ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပပါ။

 • ကိုယ္ဟန္ထိန္းျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းတို႔တြင္ ျပႆနာျဖစ္လာၿပီး ၾကြက္သားမ်ား ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလႈပ္ျခင္းဆတ္ကနဲလႈပ္ျခင္း
 • မ်က္ႏွာတြင္ Mask တပ္ထားသလိုခံစားရျခင္း
 • ၾကြက္သားမ်ားအလြန္ေတာင့္တင္းျခင္း၊ အဖ်ားႀကီးျခင္း၊ ေခၽြးထြက္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္ျခင္း၊ မညီျခင္း၊ တုန္ယင္ျခင္း၊ ေမ့လဲေတာ့မလိုခံစားရျခင္း
 • စိတ္က်ျခင္း၊ သတ္ေသခ်င္စိတ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုနာက်င္ေစလိုစိတ္မ်ားျဖစ္ျခင္း
 • ထင္ေယာင္ထင္မွားျမင္ျခင္း၊ စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္ျခင္း၊ အထိမခံျခင္း၊ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနလို႔မရျခင္း
 • ေဖာလာျခင္း၊ အသက္ရွဴမ၀ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အတက္ျမန္ျခင္း
 • အသား၀ါေရာဂါ (အသားႏွင့္ မ်က္လံုးမ်ား ၀ါျခင္း)
 • တက္ျခင္း

အျဖစ္နည္းေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား –

 • ဂဏာမၿငိမ္ျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ မူးျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အိပ္မရျခင္း
 • ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း
 • ရင္သားနာျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း
 • ရာသီလာစဥ္အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ျခင္း
 • ပံုမွန္ ဆီးပိုသြားျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Reglan နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Reglan® (metoclopramide)သည္ သင္အခုသံုးစြဲသံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သင္လက္ရွိသံုးစြဲသံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲသံုးစြဲသံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲသံုးစြဲသံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းစသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာေဆးကုန္မ်ားမွာ

 • Acetaminophen (Tylenol)
 • Cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune)
 • Digoxin (digitalis, Lanoxin)
 • Glycopyrrolate (Robinul)
 • Insulin
 • Levodopa (Larodopa, Atamet, Parcopa, Sinemet)
 • Mepenzolate (Cantil)
 • Tetracycline (Ala-Tet, Brodspec, Panmycin, Sumycin, Tetracap)
 • Atropine (Donnatal, ႏွင့္ တျခားေဆးမ်ား), benztropine (Cogentin), dimenhydrinate (Dramamine), methscopolamine (Pamine) သို႔မဟုတ္ scopolamine (Transderm-Scop)
 • ဆီးအိမ္ႏွင့္ဆီးေဆးမ်ားဥပမာ -darifenacin (Enablex), flavoxate (Urispas), oxybutynin (Ditropan, Oxytrol), tolterodine (Detrol),သို႔မဟုတ္solifenacin (Vesicare)
 • ေသြးေပါင္ထိန္းေဆးမ်ား
 • Bronchodilators ဥပမာ -ipratroprium (Atrovent) or tiotropium (Spiriva)
 • Irritable bowel ေဆးမ်ားဥပမာ -dicyclomine (Bentyl), hyoscyamine (Anaspaz, Cystospaz, Levsin), သို႔မဟုတ္propantheline (Pro-Banthine)
 • An MAO inhibitor ဥပမာfurazolidone (Furoxone), isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), or tranylcypromine (Parnate)
 • စိတ္ေရာဂါကုေဆးမ်ားဥပမာ – chlorpromazine (Thorazine), clozapine (Clozaril, FazaClo), haloperidol (Haldol), olanzapine (Zyprexa, Symbyax), prochlorperazine (Compazine), risperidone (Risperdal), thiothixene (Navane),  ႏွင့္ တျခားေဆးမ်ား

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Reglan နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Reglan® (metoclopramide) က အစားအသံုးစြဲသို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအသံုးစြဲ၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Reglan နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Reglan® (metoclopramide)သည္ လက္ရွိသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားမွာ

 • ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
 • အသည္းေရာဂါ (အသည္းေျခာက္ျခင္း)
 • ႏွလံုးညွစ္အားမေကာင္းျခင္း၊ ႏွလံုးစည္းခ်က္မညီသည့္ေရာဂါ
 • ေသြးတိုး
 • ရင္သားကင္ဆာ
 • ပါကင္ဆြန္ေရာဂါ
 • ဆီးခ်ိဳ (အင္ဆူလင္ပမာဏခ်ိန္ညွိရန္ လိုႏိုင္ပါသည္။)
 • စိတ္က်ျခင္းသို႔မဟုတ္ စိတ္ေရာဂါ

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Reglan ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Diabetic Gastroparesis (Diabetic Gastric Stasis) ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာလကၡဏာမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

diabetic gastric stasis ၏ အေစာပိုင္းလကၡဏာမ်ားရွိမွသာလွ်င္ metoclopramideသံုးစြဲေဆးကိုစတင္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္းထန္သည့္လကၡဏာမ်ားရွိေနပါကReglan®ထိုးေဆး (အသားေဆး၊ အေၾကာေဆး) ႏွင့္ စတင္သင့္သည္။ 10 mgပမာဏကို ၁-၂ မိနစ္ၾကာေအာင္ အေၾကာထဲသို႔မွ်င္းထိုးရပါမည္။

Reglan®ထိုးေဆး(metoclopramide injection, USP)ကိုလကၡဏာမ်ားမေပ်ာက္ခင္အထိ ၁၀ ရက္ၾကာေအာင္ေပးႏိုင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သံုးစြဲေဆးေျပာင္းေပးရပါမည္။ ေနာက္ထပ္ metoclopramideကိုထပ္ေပးမည္ဆိုပါကသမားေတာ္သည္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကိုေသခ်ာခ်ိန္ဆၿပီးမွ ေပးရပါမည္။

အန္ေစေသာကင္ဆာကုထံုးေၾကာင့္ ပ်ိဳ႕ျခင္းအန္ျခင္းမ်ားအားကာကြယ္ရန္အတြက္

အေၾကာေဆးသြင္းရာတြင္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔အထိမွ်င္းၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္းထိုးရပါမည္။ ေဆးကိုကင္ဆာေဆးမသြင္းခင္ မိနစ္ ၃၀ အလို၌ ေပးရၿပီး ၂ နာရီၾကာတုိင္းတစ္ႀကိမ္ႏႈန္းႏွင့္ ၂ ခါ၊ ၃ နာရီၾကာတိုင္းတစ္ႀကိမ္ႏႈန္းႏွင့္ သံုးခါ ထိုးရပါသည္။

cisplatinသို႔မဟုတ္dacarbazineတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အန္ေစသည့္ေဆးမ်ားကိုတစ္မ်ိဳးတည္းသို႔ ေပါင္းေပးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရပါကပထမ ၂ ေခါက္တြင္ ေဆးကို2 mg/kg ႏႈန္းႏွင့္ေပးသင့္၏။ အအန္နည္းေသာေဆးမ်ားတြင္မူ1 mg/kg ႏႈန္းႏွင့္ဆိုလံုေလာက္ပါသည္။

10 mgထက္ပိုေပးရမည္ဆိုပါကReglan®ထိုေဆးကို 50 mL ျဖစ္ေအာင္ ေဖ်ာ္ရမည္။

ေဖ်ာ္ရေသာေဆးရည္မွာSodium Chlorideဆလိုင္းေဆးရည္ျဖစ္သည္။ ၎က Reglan®ထိုးေဆးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ၿပီးေအးခဲၿပီးသိမ္းပါက ၄ ပတ္အထိအထားခံပါသည္။ Reglan®ထိုးေဆးကို Dextrose 5% ပါ ေရ ႏွင့္ေဖ်ာ္ပါကအာနိသင္က်သြားႏိုင္သည္။ Reglan®ထိုးေဆးကိုဆလိုင္းေဆးရည္၊ Dextrose 5% ပါ ေရ၊ Dextrose 5% ပါ 0.45% ဆလိုင္းရည္၊ Ringer’s ေဆးရည္ သို႔မဟုတ္ Lactated Ringer’sေဆးရည္တို႔ႏွင့္ ေဖ်ာ္ထားပါကအလင္းႏွင့္မေတြ႔လွ်င္ ေအးခဲမထားလွ်င္ ၄၈ နာရီအထိအထားခံပါသည္။ ေဆးေဖ်ာ္ရည္မ်ားအားလံုးကိုအလင္းႏွင့္မထိေတြေအာင္ထားပါကပံုမွန္အေျခအေနတြင္ ၂၄ နာရီအထိအထားခံပါသည္။

acute dystonic reactions ျဖစ္လာပါက50 mg Benadryl® (diphenhydramine hydrochloride)ကိုအသားေဆးအေနႏွင့္ထိုးပါ။ လကၡဏာမ်ားေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။

ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ ပ်ိဳ႕ျခင္းအန္ျခင္းအားကာကြယ္ရန္အတြက္

ခဲြစိတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ Reglan®ထိုးေဆးကိုအသားေဆးအျဖစ္ ေပးႏုိင္ပါသည္။ ပံုမွန္ လူႀကီးသံုးပမာဏမွာ 10 mg ျဖစ္ေသာ္လည္း 20 mg အထိသံုးသည္လည္းရွိ၏။

Small Bowel Intubationအတြက ္အကူအညီျဖစ္ေစရန္

conventional maneuversနည္းျဖင့္ ျပြန္ကိုထိုးရာတြင္ ၁၀ မိနစ္အတြင္းအစာအိမ္မွ Pylorus ကို ျဖတ္မသြားႏိုင္ပါကေဖ်ာ္မထားေသာေဆးကိုအေၾကာေဆးအျဖစ္ ၁-၂ မိနစ္ၾကာေအာင္ မွ်င္းထိုးရမည္။ တစ္ႀကိမ္တည္းသာထိုးရမည္။

သတ္မွတ္ထားေသာတစ္ႀကိမ္တည္းပမာဏမ်ား

 • အသက္ ၁၄ အထက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား – 10 mg metoclopramide base
 • ၆-၁၄ ႏွစ္အရြယ္မ်ား— 2.5 to 5 mg metoclopramide base ။ အသက္ ၆ ႏွစ္ေအာက္မ်ား – 0.1 mg/kg metoclopramide base

ဓာတ္မွန္ႏွင့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအားအကူအညီျဖစ္ရန္

အစာအိမ္ႏွင့္ အူသိမ္မ်ားကိုဓာတ္မွန္နည္းႏွင့္ စစ္ေဆးရာတြင္ အစာအိမ္ရွင္းခ်ိန္ၾကာသူမ်ား၌ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္လာလွ်င္ အေၾကာေဆးအျဖစ္ ၁-၂ မိနစ္ၾကာေအာင္ မွ်င္းထိုးရမည္။ တစ္ႀကိမ္တည္းသာထိုးရမည္။

ေဆးပမာဏကိုအထက္တြင္ၾကည့္ပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Reglan ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းကိုအတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ သံုးစြဲသံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကိုအျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Reglan ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Reglan® (metoclopramide)ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • ထိုးေဆး၊ metoclopramide hydrochloride 5.0mg in 1.0mL ေဆးရည္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Reglan® (metoclopramide)ကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 18, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။