Qvar ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Qvar Brand Name(s): Qvar.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Qvar ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Qvar® (beclomethasone)ကိုပန္းနာရင္ၾကပ္တြင္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾက၏။ ပန္းနာထေဖာက္ရာ၌ Qvar®ကိုမသံုးသင့္ပါ။ အသက္ကယ္ရွဴေဆးကိုသာသံုးရမည္။

Qvar ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတိုင္းသံုးစြဲပါ။ သင့္ကိုေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကိုဖတ္ပါ။ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအားလံုးကိုေသခ်ာလိုက္နာပါ။

ေဆးအသံုးအား ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတုိင္းသို႔မဟုတ္ အညႊန္းစာအတိုင္းသံုးရမည္။

အာနိသင္အျပည့္ရေစရန္ ေဆးသံုးခ်ိန္မလြတ္ပါေစႏွင့္။

ေနေကာင္းလာၿပီခံစားရသည့္တိုင္ ေျပာထားသည့္ရက္ အျပည့္ Qvar®ကိုဆက္သံုးပါ။

ရွဴရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။

ယခုမွစသံုးမည္ဆိုပါကသို႔မဟုတ္ မသံုးသည့္ရက္ ၁၀ ရက္ၾကာၿပီဆုိပါကေလထဲသို႔ ၂ ခ်က္အရင္ျဖန္းေပးပါ။ ေဆးရွဴၿပီးတိုင္းပါးစပ္ကိုေသခ်ာေဆးပါ။ ေဆးေသာေရကိုမ်ိဳမခ်ပါႏွင့္။ ေထြးထုတ္ပါ။

အသံုးျပဳရလြယ္ကူေစရန္ puffer (inhaler)ကို spacer ႏွင့္တြဲသံုးႏိုင္ပါသည္။

ပါးစပ္ႏွင့္တပ္ရေသာအပိုင္းကိုတစ္ရွဴးေျခာက္၊ အ၀တ္ေျခာက္ႏွင့္သုတ္ပါ။ ေရေဆးျခင္းေရထည့္ျခင္းမ်ားမလုပ္ပါႏွင့္။

မီးေတာက္ရွိသည့္ေနရာ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္အခါ တို႔တြင္ မသံုးရပါ။ ေပါက္ကြဲတတ္သည္။

Puffer (inhaler)တြင္ ေဆးအႀကိမ္ေရစာကိုသိရန္ အမွတ္အသားပါတတ္ပါသည္။ ပါလွ်င္ေဆ ၂ ယူနစ္စာစီေနာက္ျပန္ေရတြက္ရ၏။ အမွတ္အသားတြင္ ၀ သို႔ေရာက္သြားပါကpuffer (inhaler)ကိုလႊင့္ပစ္လုိက္ပါ။

ေဆးသံုးၿပီးတိုင္းအဖံုးျပန္ဖံုးပါ။

puffer (inhaler)ကို ဆရာ၀န္ဆီသြားတုိင္း စစ္ေဆးပါ။ puffer (inhaler)အသံုးျပဳနည္းကိုေသခ်ာဖတ္ၿပီးလိုက္နာပါ။ puffer (inhaler)ကိုမွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးေနေၾကာင္းေသခ်ာပါ။

Qvar ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Qvar® (beclomethasone)ကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Qvar® (beclomethasone)ကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Qvar® (beclomethasone)ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Qvar® (beclomethasone)အားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Qvar အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါက ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔တိုက္ေနရလွ်င္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရစဥ္၌ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးကိုသာေသာက္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။
 • တျခားေဆးမ်ားကိုေသာက္ေနရလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္အညႊန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေဆးမ်ားဥပမာအပင္ထြက္ေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
 • Qvar®တြင္ပါေသာ active agent မ်ား inactive agent မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္။
 • တျခားေသာဖ်ားနာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမေရာဂါမ်ား၊ တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိေနလွ်င္။

အသက္ရွဴသည့္ျပႆနာမ်ားပိုဆိုးလာလွ်င္ အသက္ကယ္ရွဴေဆးအလုပ္မလုပ္ေတာ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အသက္ကယ္ရွဴေဆးကိုခါတိုင္းထက္ ပိုလိုလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပပါ။

ေဆးသံုးခ်ိန္အေတာ္ၾကာလာလွ်င္ မ်က္လံုးတြင္းဖိအားကိုစစ္ရပါမည္။ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Qvar®ကိုရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာသံုးလာပါကေဆးကိုမရပ္ခင္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။ ေဆးကို ျဖည္းျဖည္းရပ္ရန္ လိုႏိုင္ပါသည္။

သင့္၌ပိုး၀င္ႏိုင္ေခ်မ်ား၏။ လက္ကိုမၾကာခဏေဆးပါ။ အေအးမိ၊ တုပ္ေကြး၊ ပိုး၀င္သူမ်ားႏွင့္ ေ၀းေ၀းတြင္ေနပါ။

ေရေက်ာက္ႏွင့္ ၀က္သက္ေရာဂါမ်ားမွာ Qvar®လိုစတီးရြိဳက္ေဆးေသာက္ေနရသူမ်ားအတြက္ ေသသည္အထိ ဆိုး၀ါးႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ကအဆိုပါေရာဂါမ်ားမျဖစ္ဖူးလွ်င္ ျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေ၀းေ၀းေနပါ။ ေရေက်ာက္၊ ၀က္သက္တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔မိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။

စတီးရြိဳက္ေသာက္ေသးမွ တျခားပံုစံကိုေျပာင္းမည္ဆိုပါက ဆိုး၀ါးျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ခြန္အားနည္းျခင္း၊ ေမာပန္းသလိုခံစားရျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္နည္းျခင္းတို႔လို႔ လကၡဏာမ်ားခံစားရႏိုင္သည္။ ထိုလကၡဏာမ်ားခံစားရပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပပါ။ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ထိခိုက္မိလွ်င္၊ ခြဲစိတ္ရမည္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုး၀င္သည္ဆိုလွ်င္ စတီးရြိဳက္ေသာက္ေဆးမ်ားပိုလိုလာႏိုင္၏။ စတီးရိြဳက္ပိုတိုးလိုက္ျခင္း ခႏၶာကိုယ္မွ ဖိစီးမႈေတြကိုကိုင္တြယ္သည့္အခါ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ စတီးရြိဳက္အပိုေဆာင္းလိုႏိုင္မည့္အေျခအေနမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည့္ကဒ္ကိုသြားေလရာသယ္သြားပါ။

ေရရွည္သံုးျခင္းကအတြင္းတိမ္ႏွင့္ ေရတိမ္မ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။

ကာကြယ္ေဆးမ်ားမထိုးခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အရင္တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးေၾကာင့္ ပိုး၀င္ႏုိင္ေခ်ျမင့္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးအာနိသင္မျပျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေဆးသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၌ အရြယ္ႀကီးထြားမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။ သူတို႔အတြက္ ႀကီးထြားမႈစစ္ေဆးျခင္းကိုပံုမွန္ုလုပ္ရန္ လိုႏိုင္၏။  ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Qvar ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Cရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Qvar ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ဤေဆးေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ

 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • ႏွာေစးျခင္း
 • လည္ေခ်ာင္းယားျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Qvar နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Qvar® (beclomethasone)သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကိုစာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Qvar နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Qvar® (beclomethasone) က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Qvar နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Qvar® (beclomethasone)သည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Qvar ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္လူနာမ်ား

Bronchodilatorsတစ္မ်ိဳးတည္း

 • ကနဦးစတင္ရမည့္ပမာဏ: 40 to 80 mcgတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္။
 • အမ်ားဆံုးသံုးႏိုင္သည့္ပမာဏ:320 mcgတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္။

ရွဴသြင္းရေသာေကာ္တီကိုစတီးရြိဳက္

 • ကနဦးစတင္ရမည့္ပမာဏ: 40 to 160 mcgတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္။
 • အမ်ားဆံုးသံုးႏိုင္သည့္ပမာဏ: 320 mcgတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္။

ကေလးေတြအတြက္ Qvar ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အသက္ ၅-၁၁ အရြယ္မ်ားအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

Bronchodilatorsတစ္မ်ိဳးတည္း

 • ကနဦးစတင္ရမည့္ပမာဏ: 40 mcgတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္။
 • အမ်ားဆံုးသံုးႏိုင္သည့္ပမာဏ:80 mcgတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္။

ရွဴသြင္းရေသာေကာ္တီကိုစတီးရြိဳက္

 • ကနဦးစတင္ရမည့္ပမာဏ: 40 mcgတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္။
 • အမ်ားဆံုးသံုးႏိုင္သည့္ပမာဏ:80 mcgတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္။

Qvar ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Qvar® (beclomethasone)ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • Aerosol, metered: beclomethasonedipropionate 40ug

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Qvar® (beclomethasone)ကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 18, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။