Quinupristin + Dalfopristin ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Quinupristin + Dalfopristin Brand Name(s): Quinupristin + Dalfopristin.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Quinupristin + Dalfopristin ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Quinupristin + Dalfopristinသည္ ပဋိဇီ၀ေဆး ၂ မ်ိဳးေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ တျခားေသာ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားႏွင့္ ကုသမရေတာ့သည့္ ဘက္တီးရီးယားေရာဂါမ်ား (ေဆးယဥ္ပါးေသာကူးစက္ေရာဂါမ်ား) ကိုကုးရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။ ဤေဆးသည္ streptograminsဟုေခၚေသာ ပဋိဇီ၀ေဆးအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ Quinupristin/dalfopristinတို႔ကဘက္တီးရီးယားမ်ားႀကီးထြားမႈကိုတားေပးႏိုင္သည္။

Quinupristin + Dalfopristin ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းအေၾကာေဆးသြင္းရ၏၊။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ၂-၃ ႀကိမ္ (၈-၁၂ နာရီျခားတစ္ခါ) ေပးႏိုင္သည္။ ေဆးကို ၁ နာရီၾကာေအာင္ သြင္းရသည္။ ေဆးပမာဏမွာကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ကုသမႈအားတုံ႔ျပန္မႈတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

အိမ္မွာကိုယ္တုိင္သြင္းရန္ညႊန္ၾကားပါကေဆးေဖ်ာ္စပ္ပံုႏွင့္ သံုးစြဲရန္အညႊန္းမ်ားကို ဆရာ၀န္ဆီမွ သင္ယူပါ။ ေဆးကိုမသံုးခင္ ေဆး၌ အမႈန္မ်ားပါေနျခင္း၊ အေရာင္ေျပာင္းျခင္းရွိမရွိေသခ်ာစစ္ေဆးပါ။ တစ္ခုခုရွိေနလွ်င္ ေဆးကိုမသံုးပါႏွင့္။ ေဆးပစၥည္းမ်ားကိုသိုေလွာင္ပံုစြန္႔ပစ္ပံုမ်ားကိုေသခ်ာေလ့လာပါ။

အာနိသင္အေကာင္းဆံုးရရန္ ဤပဋိဇီ၀ေဆးကို အခ်ိန္မွ်တူခဲြၿပီးသံုးပါ။ ေဆးသံုးဖို႔မွတ္မိေနေစရန္ ေဆးကိုေန႔စဥ္တူညီေသာအခ်ိန္မွာသာသံုးပါ။

လကၡဏာမ်ားသက္သာလာသည့္တုိင္ ေဆးကိုရက္ျပည့္ေအာင္သံုးပါ။ ေဆးကိုေစာၿပီးရပ္လုိက္ျခင္းကဘက္တီးရီးယားမ်ားကိုဆက္လက္ေပါက္ဖြားေစႏိုင္ၿပီးေရာဂါျပန္ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။

Quinupristin + Dalfopristin ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

အေကာင္းတုိင္းရွိေသာေဆးပုလင္းမ်ားကို2°C to 8°C (36°F to 46°F) တြင္ သိုေလွာင္ရမည္။ D5W ႏွင့္ေဖ်ာ္ထားေသာေဆးရည္၏တည္ၿငိမ္အားမွာအခန္းတြင္းအပူခ်ိန္၌ ၅ နာရီ၊ 2°C to 8°C (36°F to 46°F)တြင္ ၅၄ နာရီၾကာပါသည္။ ေအးခဲေအာင္မလုပ္ရ။ ဒီထက္ပိုၾကာေအာင္ သိုေလွာင္ႏိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားရွိပါေသးသည္။ လက္ရွိညႊန္းထားခ်က္မ်ားကိုသိႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္သူကိုဆက္သြယ္ပါ။

Quinupristin + Dalfopristinကိုအိမ္တြင္ သိုေလွာင္ရမည္ဆိုပါကသိုေလွာင္ပံုအား ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္တို႔ကိုေမးျမန္းပါ။ Quinupristin + Dalfopristinဘရန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ သိုေလွာင္ပံုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမတူတတ္ပါ။ သိုေလွာင္ရမည့္အေၾကာင္းကိုအညႊန္းစာတြင္ ေသခ်ာဖတ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေမးပါ။ စိတ္ခ်ရရန္အတြက္ ကေလးမ်ား၊ တိရိစာၦန္မ်ားမမွီႏိုင္ေသာေနရာတြင္သာထားပါ။

Quinupristin + Dalfopristinအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Quinupristin + Dalfopristin အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Quinupristin + Dalfopristinကိုမသံုးခင္ ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းသို႔မဟုတ္ streptograminပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား (ဥပမာpristinamycin, virginiamycin) တို႔ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းသို႔မဟုတ္ တျခားေသာဓာတ္မတည့္မႈမ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ကိုႀကိဳေျပာပါ။ ဤေဆးတြင္ သင့္ႏွင့္ဓာတ္မတည့္ႏုိင္သည့္ inactive ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားပါေနႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ သင့္က်န္းမာေရးရာဇ၀င္မ်ားကို ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အားေျပာျပေပးပါ။ အထူးသျဖင့္အသည္းျပႆနာမ်ား၊ ေသြးထဲတြင္ ဘီလီရူဘင္မ်ားျခင္း။

ဤေဆးသည္ အသက္ရွိေသာကာကြယ္ေဆးမ်ား (တုိက္ဖြိဳက္ကာကြယ္ေဆးမ်ား)ကိုအာနိသင္ျပယ္ေစႏိုင္၏။ ဆရာ၀န္မွမညႊန္ၾကားလွ်င္ ဤေဆးကိုသံုးေနစဥ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္တြင္ ဤေဆးကိုအမွန္တကယ္လိုအပ္မွသာအသံုးျပဳရမည္။ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

ေဆးသည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ျဖတ္ႏိုင္ မျဖတ္ႏိုင္ မသိရေသးပါ။ ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈမစတင္ခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ
Quinupristin + Dalfopristin ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Bရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Quinupristin + Dalfopristin ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ပ်ိုဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားေပ်ာက္မသြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္၊ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္မွေပးျခင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးထက္ အက်ိဳးေက်းဇူးကပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိထားပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေလ့မရွိပါ။

ေဆးထိုးသည့္ေနရာ၌ နီျခင္း၊ ေဖာင္းျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေႏြးျခင္းမ်ားျဖစ္လာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။ ေဆးသြင္းၿပီးေနာက္ D5W နည္းနည္းႏွင့္ ထိုးေပးျခင္းကေသြးေၾကာနာက်င္မႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။

ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာအဆစ္၊ ၾကြက္သားမ်ားနာျခင္း၊ မ်က္လံုးအေရျပားမ်ား ၀ါျခင္း၊ ဆီးတြင္ေသြးပါျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ျပင္းထန္ၿပီးရွားပါသည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေသာရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းျဖစ္လာလွ်င္ ေဆးကုသမႈ ခ်က္ခ်င္းခံယူပါ။

ဤေဆးေၾကာင့္ အလြန္းရွားၿပီး ျပင္းထန္သည့္ အူပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေန(Clostridium difficile-associated diarrhea) ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ေဆးယဥ္ပါးေသာဘက္တီးရီးတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆးေသာက္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေဆးရပ္ၿပီးေနာက ္ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာလမ်ားစြာ ၾကာၿပီးမွျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင့္တြင္ မရပ္ႏိုင္ေသာ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္းေအာင့္ျခင္း၊ ၀မ္းတြင္ ေသြးႏွင့္အက်ိအခၽြဲမ်ားပါျခင္းတို႔ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

အဆိုပါလကၡဏာမ်ားျပလာပါက ၀မ္းပိတ္ေဆးမ်ား နာကိုတစ္အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားမသံုးပါႏွင့္။ ေရာဂါကိုပိုဆိုးေစပါလိမ့္မည္။

ဤေဆးကိုအခ်ိန္အၾကာႀကီးအသံုးျပဳျခင္း၊ ခဏခဏအသံုးျပဳျခင္းကခံတြင္းမွက္ခရုနာမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ခံတြင္းထဲ၌ အျဖဴေရာင္အဖက္မ်ား၊ မိန္းမကိုယ္တြင္ အရည္ဆင္းျခင္းသို႔မဟုတ္ လကၡဏာအသစ္မ်ားေပၚလာသည္ႏွင့္ ဆရာ၀န္ကို ဆက္သြယ္ပါ။

ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ျခင္းမွာရွား၏။ သုိ႔ေသာ္ ေအာက္ပါျပင္းထန္ဓာတ္မတည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါကအေရးေပၚကုသမႈမ်ားခံယူရပါမည္ – အကြက္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ၊လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း)၊ ေခါင္းတအားမူးျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက
Quinupristin + Dalfopristin နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ဤေဆးသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္မွ စြန္႔ထုတ္သည့္ေနရာတြင္ ေႏွးေစႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏အာနိသင္ကိုထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ – antiarrhythmic ေဆးမ်ား (ဥပမာamiodarone, disopyramide, quinidine), cisapride, cyclosporine, တစ္ခ်ိဳ႕ေသာmacrolide ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား (ဥပမာ erythromycin, clarithromycin), တစ္ခ်ိဳ႕ေသာစိတ္ေရာဂါကုေဆးမ်ား ( haloperidol, pimozide) စသည္။

ပဋိဇီ၀ေဆးအမ်ားစုမွာ သေႏၶတားေဟာ္မုန္းေဆးမ်ား ျဖစ္ေသာေသာက္ေဆး၊ ကပ္ခြာ၊ ကြင္းစသည္တို႔ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမရွိေသာ္လည္းတစ္ခ်ိဳ႕ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား (ဥပမာrifampin, rifabutin)တို႔ကထိုေဆးမ်ား၏အာနိသင္ကိုက်ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ရသြားတတ္သည္။ ေဟာ္မုန္းတားေဆးမ်ားေသာက္ေနသူဆိုပါကအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

Quinupristin + Dalfopristinသည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကိုစာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က
Quinupristin + Dalfopristin နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Quinupristin + Dalfopristin က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက
Quinupristin + Dalfopristin နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Quinupristin + Dalfopristinသည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္
Quinupristin + Dalfopristin ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အေရျပားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းစနစ္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

ရႈပ္ေထြးေသာေရာဂါ: ၁၂ နာရီျခားတုိင္း7.5 mg/kgအေၾကာေဆးေပးရန္။ ၁ နာရီၾကာသြင္းရမည္။

Bacteremiaအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

Vancomycinေဆးယဥ္ေသာEnterococcus faeciumပိုးေရာဂါ:၁၂ နာရီျခားတုိင္း7.5 mg/kgအေၾကာေဆးေပးရန္။ ၁ နာရီၾကာသြင္းရမည္။

ဤအညႊန္းကို FDA မွ မေထာက္ခံေတာ့ပါ။ ဤအေျခအေနအတြက္ တင္သြင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွာအတည္မျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ကပ္အတြက္ ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

အသည္းအတြက္ ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရchronic liver insufficiencyသို႔မဟုတ္ အသည္းေျခာက္ေနသူမ်ားတြင္ ပံုမွန္အသည္းရွိသူလူနာမ်ားထက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ေခ် ပိုမ်ားႏိုင္ပါသည္။ အသည္းေျခာက္လူနာ(Child Pugh A or B) မ်ားတြင္ Pharmacokinetic အခ်က္အလက္မ်ားအရေဆးပမာဏေလ်ာ့ခ်ရန္လိုေၾကာင္းေျပာထားေသာ္လည္းေဆးပမာဏအတိအက် မသိရႏိုင္ေသးပါ။

သတိေပးခ်က္မ်ား

Clostridium difficile ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါသည္ ပဋိဇီ၀ေဆးအားလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္းတင္ျပခ်က္မ်ားရွိထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ dalfopristin-quinupristinေသာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္လာေသာ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ားကိုအတည္ျပဳရန္အေရးႀကီးပါသည္။ အေပ်ာ့စားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေဆးကိုရပ္လုိက္ရံုႏွင့္ သက္သာသြားေသာ္လည္းအျပင္းစားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အေထာက္အကူရကုထံုးမ်ားႏွင့္ C difficileကိုသတ္ႏိုင္သည့္ေဆးမ်ားေပးရႏိုင္သည္။

C difficileကထုတ္ေသာHypertoxinအဆိပ္သည္ ေသႏႈန္း၊ ေရာႏႈန္းအေတာ္မ်ား၏။ ထိုပိုးေရာဂါမ်ားသည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုခုခံႏိုင္ၿပီး colectomy လုပ္ရသည္အထိလိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

Dalfopristin-quinupristinမွာCYP450 3A4ကိုပိတ္ပင္ေသာအဓိကပစၥည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Isoenzymes ၏ subtrates ျဖစ္ေသာေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲေပးလုိက္ပါကအက်ိဳးအာနိသင္ျပေသာအညႊန္းကိန္းက်သြားႏိုင္၏။ QTc intervalရွည္ေစမည့္ substratesမ်ားကိုလည္းေရွာင္သင့္ပါသည္။

Dalfopristin-quinupristinသည္ အဆိပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ bolus dose မေပးသင့္ပါ။ ၆၀ မိနစ္ၾကာေအာင္သာေပးသင့္ပါသည္။ တျခားေသာေဆးသြင္းၾကာခ်ိန္မ်ားအတြက္ ေလ့လာထားခ်က္မရွိပါ။ တိရိစာၦန္မ်ားတြင္ Bolus ထိုးလိုက္ပါက ေႏွးေႏွးသြင္းသည္ထက္ ပိုအဆိပ္သင့္ေၾကာင္းေတြးထားရပါသည္။

ေသြးျပန္ေၾကာနာက်င္မႈအားနည္းပါေစရန္ ေဆးသြင္းၿပီးတိုင္း D5W အနည္းငယ္ထိုးေပးပါ။ ဆလိုင္းရည္ႏွင့္ heparin တို႔မွာဓာတ္ျပဳတတ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးေဖ်ာ္ျခင္း၊ ထိုးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ 250 mLပမာဏထိုးသည့္အခါ အလတ္စားမွ အျပင္းစားေသြးေၾကာနာျခင္း ျဖစ္လာပါကအရည္ပမာဏကို 500 mL သို႔မဟုတ္ 750 mLတုိးျခင္း၊ ေဆးသြင္းသည့္ေနရာေျပာင္းျခင္းသို႔မဟုတ္ PICC လိုင္းႏွင့္သြင္းျခင္း၊ central venous catheter ႏွင့္သြင္းျခင္းတို႔လုပ္ရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

dalfopristin-quinupristinေၾကာင့္ အဆစ္နာျခင္း၊ ၾကြက္သားနာျခင္းမ်ားတစ္ခါတစ္ရံျပင္းထန္းေၾကာင္းတင္ျပမႈမ်ားရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူနာမ်ားတြင္ ေဆးကို ၁၂ နာရီျခားတစ္ခါေလ်ာ့လိုက္မွ တိုးတက္လာသည္မ်ိဳးလည္းရွိသည္။ ေဆးရပ္ၿပီးေနာက္ လကၡဏာေပ်ာက္သြားသူမ်ားကို ျပန္ခ်ိန္းရပါမည္။

ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားသံုးျခင္းက မထင္ထားသည့္ပိုးမ်ားေၾကာင့္ စူပါပိုးေရာဂါမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ စူပါပိုးေရာဂါကိုေတြ႔ရပါကသင့္ေတာ္ေသာေဆာင္ရြက္ရမႈမ်ားလုပ္ေပးပါ။

ေဆးယဥ္ပါးေရာဂါပိုးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္ကုသရန္အတြက္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားကို သံုးရပါမည္။

Dialysis

သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

တျခားမွတ္ခ်က္မ်ား

ေဆးပမာဏကိုေဖာ္ျပရာတြင္ dalfopristinအေပါင္းquinupristinကို mg ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါသည္။

ရႈပ္ေထြးေသာအေရျပားႏွင့္ အေရျပားဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား ပိုး၀င္ျခင္းတြင္ ေဆးကုသရန္ၾကာခ်ိန္မွာ ၇ ရက္ျဖစ္သည္။

ကေလးေတြအတြက္
Quinupristin + Dalfopristin ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အေရျပားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းစနစ္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

အသက္ ၁၂ -၁၈ ႏွစ္ : ၁၂ နာရီျခားတုိင္း7.5 mg/kgအေၾကာေဆးေပးရန္။ ၁ နာရီၾကာသြင္းရမည္။

သတိေပးခ်က္

အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အာနိသင္ရွိမႈအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

Quinupristin + Dalfopristin ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Quinupristin + Dalfopristinကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

  • ေဆးထိုးရန္အတြက္ အမႈန္႔

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Quinupristin + Dalfopristinကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအားႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 17, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ