Quinine (ကြီနင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

Generic Name: Quinine (ကြီနင္း) Brand Name(s): Quinine (ကြီနင္း).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Quinine (ကြီနင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Quinine ကို တမ်ိဳးတည္းျဖစ္ေစ ၊ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ျဖစ္ေစ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ကုသရန္သုံးသည္။ငွက္ဖ်ားပိုးသည္ ျခင္ကိုက္ရာမွတဆင့္ ခႏၲာကိုယ္ထဲဝင္ေရာက္လာႏိုင္ျပီး ေသြးနီဥသို႕မဟုတ္ အသည္းထဲတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္သည္။Quinine ကို ေသြးနီဥထဲရွိ ငွက္ဖ်ားပိုးမ်ားကို သတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္။အခ်ိဳ႕ေသာ လူနာမ်ား၌ ခႏၲာကိုယ္ထဲရွိ အျခားတစ္႐ႉးမ်ားတြင္ ပုန္းေအာင္းေနတတ္သည့္ ငွက္ဖ်ားပိုးမ်ားကို သတ္ရန္ အျခားေသာ ငွက္ဖ်ားေဆးမ်ား (ဥပမာ။ ။Primaquine) စသည္တို႕ကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။မည္သည့္ေဆအမ်ိဳးအစားကို အသုံးျပဳသည္ျဖစ္ေစ ေရာဂါကို လုံးဝ အျမစ္ျပတ္သြားေစရန္ႏွင့္ ေနာက္တဖန္ ထပ္မျဖစ္ေစရန္ ေဆးကို သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း တိက်စြာ ေသာက္ရန္လိုအပ္သည္။ Quinine သည္ ငွက္ဖ်ားေပ်ာက္ေဆး အမ်ိဳးအစား ေဆးတမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ကို ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ရာ၌ အသုံးမျပဳႏိုင္ပါ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သည္ ကမ႓ာေပၚရွိ ေနရာအသီးသီးတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ကာကြယ္ကုသႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆးဝါးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ေနာက္ဆုံးေပၚ ေဆးကုသမႈပံုစံတို႕ကို လိုအပ္သလို အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။ငွက္ဖ်ားေရာဂါအျဖစ္မ်ားေသာ ေနရာမ်ားသို႕ ခရီးသြားမည္ဆိုလ်င္ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Quinine (ကြီနင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေဆးကို စတင္အသုံးမျပဳခင္ သို႕မဟုတ္ ေဆးကုန္သြား၍ ဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေဆးဆိုင္မွ ေပးလိုက္သည့္ ေဆးညႊန္းစာရြက္ကို ဂ႐ုတစိုက္ဖတ္႐ႈပါ။မရွင္းလင္းသည္မ်ား ရွိလွ်င္ ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ကို ေမးျမန္းပါ။အစာအိမ္ထိခိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ Quinine ကို အစာရွိမွ (ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း) ေသာက္ပါ။ Quinine ကို အမ်ားအားျဖင့္ ၈နာရီျခားတခါ ေသာက္ရေလ့ရွိျပီး ကာလအားျဖင့္ ၃ ရက္ မွ ၇ရက္ အထိ ေသာက္ရတတ္သည္။သို႕မဟုတ္ ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္ အတိုင္းေသာက္ပါ။ Quinine ကို အလူမီနီယမ္ သို႕မဟုတ္ မဂၢနီဆီယမ္ ပါဝင္ေသာ antacid မ်ား မေသာက္မီ သို႕မဟုတ္ ေသာက္ျပီး ၂နာရီ၊၃နာရီ ၾကာမွ ေသာက္ပါ။အဆိုပါ antacid မ်ားသည္ Quinine ႏွင့္ေပါင္းစပ္ဓာတ္ျပဳႏိုင္သျဖင့္ Quinine ကို ခႏၲာကိုယ္မွ စုပ္ယူႏိုင္စြမ္း က်ဆင္းေစသည္။
ေဆးပမာဏ အနည္အမ်ားသည္ သင္၏ ေရာဂါအေျခအေန၊ငွက္ဖ်ားကူးစက္လာသည့္ႏိုင္ငံ/ေနရာ၊ အျခားေသာ ငွက္ဖ်ားေဆးမ်ား ေသာက္ေနရျခင္း ရွိမရွိ၊ ေဆးကို တုန္႕ျပန္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာက္သုံးေနေသာ ေဆးဝါးမ်ားအေပၚ မူတည္သည္။
ကေလးမ်ားတြင္မူ ေဆးပမာဏသည္ ကေလး၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပၚ မူတည္သည္။ Quinine (ႏွင့္ အျခားေသာ ငွက္ဖ်ားေဆးမ်ားကို) ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္ေသာက္သုံးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ညႊန္ၾကားထားသည့္ ေဆးပမာဏထက္ ပိုေသာက္ျခင္း၊ေလ်ာ့ေသာက္ျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။ေဆးေသာက္ရန္ မေမ့ရ။ေဆးေသာက္ျပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္တိုင္ ဆရာဝန္လမ္းညႊန္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလျပည့္ေအာင္ ေဆးကို အျပီးထိ ဆက္ေသာက္ရပါမည္။ေဆးေသာက္ရန္ ေမ့ျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ထက္ ေစာျပီး ေဆးေသာက္ရပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါကို ကုသရ ပို၍ ခက္ခဲေစျပီး ငွက္ဖ်ားထပ္မံျဖစ္ပြါးႏိုင္ေခ်ကိုလည္း မ်ားလာေစသည္။
ေဆး၏ အာနိသင္ အမ်ားဆုံး ႏွင့္ အေကာင္းဆုံးရႏိုင္ေစရန္ သင္ခႏၲာကိုယ္ထဲတြင္ ေဆး ပမာဏအခ်ိဳးအစား တသတ္မတ္တည္းရွိေနရန္ အေရးၾကီးသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ေဆးကို အခ်ိန္မွန္မွန္ေသာက္ပါ။ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း တူညီေသာ အခ်ိန္တခုတည္းတြင္ ေသာက္ပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ေဆး စ,ေသာက္ျပီး ၁ရက္ ၂ရက္ၾကာခ်ိန္အထိ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား သက္သာျခင္း မရွိပါက ဆရာဝန္ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။ထို႕အျပင္ ေဆးကို သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ျပီးဆုံးေအာင္ေသာက္ျပီးေနာက္ တဖန္ျပန္ဖ်ားပါက ငွက္ဖ်ားဟုတ္မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ သင့္ဆရာဝန္ကို အသိေပးေဆြးေႏြးပါ။

Quinine (ကြီနင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

(ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္)
Quinine ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္နဲ႔ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားတာက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းတဲ့နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္တာနဲ႔ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈေတြမျဖစ္ေအာင္လို႔ Quinine ကို ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာသိမ္းဆည္းတာနဲ႔ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းတာေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ Quinine ေဆးအမ်ိဳးအစားနဲ႔၊ ေဆးထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းတဲ့ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေဆးဘူးအခြံမွာပါတဲ့ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးေတြအကုန္လံုးကို ကေလးေတြ၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြနဲ႔ ေ၀းရာမွာထားပါ။)

Quinine ကို အိမ္သာထဲကိုပစ္ခ်တာနဲ႔ ေရထြက္ေပါက္ေတြထဲကေန ေဆးခ်တာမ်ိဳးကို မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ေဆး၀ါးေတြကိုမလိုအပ္ေတာ့တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခါေတြမွာ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက်ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္နဲ႔တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)
Quinine ကိုေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Quinine (ကြီနင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။Quinine ေဆးေသာက္သုံးမည္ဆိုလ်င္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို သတိထားသင့္သည္။
—>ဓာတ္မတည့္ျခင္း
Quinine ေဆးႏွင့္ သို႕မဟုတ္ အျခားေသာေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန္ကို ေသခ်ာစြာအသိေပးပါ(ေဆးသာမက အစားအေသာက္၊ဆိုးေဆး၊အစားအစာမ်ားကို တာရွည္ခံေအာင္အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားပါ အက်ဳံးဝင္သည္)။ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးမဟုတ္ပါက ေဆးညႊန္းကို ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။
—>ကေလးသူငယ္မ်ား
၁၆ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ Quinine ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို လုံေလာက္စြာ သုေတသနျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။ထို႕ေၾကာင့္ ေဆး၏ အက်ိဳးအာနိသင္ထိေရာက္မႈ သို႕မဟုတ္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို မသိရွိႏိုင္ပါ။
—>သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား
ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ Quinine ၏ အသုံးဝင္မႈ ေဆးစြမ္းကို ကန္႕သတ္ေစမည့္ ျပႆနာမရွိေသးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Quinine (ကြီနင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

[ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္
ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ ××× ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
• A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
• D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
• X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
• N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။)

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Quinine (ကြီနင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အင္ျပင္မ်ားထြက္ျခင္း၊အသက္႐ႈရ ခက္ခဲလာျခင္း၊မ်က္ႏွာ၊ႏွုတ္ခမ္း၊လွ်ာ သို႕မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းတို႕ ေရာင္ရမ္းျခင္း အစရွိေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားလာရပါက အေရးေပၚကုသမႈကို ခံယူရပါမည္။
ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား ခံစားရပါက Quinine ေသာက္သုံးျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ျပီး ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ျပသပါ။
-ခ်မ္းတုန္ဖ်ားျခင္း၊စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊အားနည္းျခင္း၊ေခြၽးထြက္ျခင္း။
-ျပင္းထန္စြာ အန္ျခင္း၊ဗိုက္နာျခင္း၊ဝမ္းေလွ်ာျခင္း။
-အျမင္ သို႕မဟုတ္ အၾကား အာရုံဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ခံစားရျခင္း။
-ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊အသက္႐ႉရခက္ျခင္း၊ျပင္းထန္စြာ မူးေဝထိုင္းမိႈင္း ျခင္း၊သတိလစ္ျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ ျမန္ျခင္း၊မမွန္ျခင္း။
-တကိုယ္လုံး ျပင္းထန္စြာ ပူေႏြးနီရဲျခင္း။
-ဆီးနည္းျခင္း သို႕မဟုတ္ လုံးဝမသြားေတာ့ျခင္း။
-အသက္႐ႈေႏွးျခင္း၊အားနည္းျခင္း၊ေမ့လဲေတာ့မေယာင္ခံစားရျခင္း။
-ေသြးေျခဥလြယ္ျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးထြက္ျခင္းမ်ား (ႏွာေခါင္း၊ပါးစပ္၊မိန္းမကိုယ္၊စအို စသည္တို႕မွ)၊ အေရျပားေပၚတြင္ အနီစက္ေလးမ်ား ေပၚျခင္း။
-ဆီးထဲ သို႕မဟုတ္ ဝမ္းထဲတြင္ ေသြးပါျခင္း။
-ဖ်ားျခင္း၊လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊အရည္ၾကည္ဖုမ်ား ျပင္းထန္စြာထျခင္း၊အေရခြံမ်ား ကြာျခင္း။
-အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ဆီးအေရာင္မည္းျခင္း၊ဝမ္းျဖဴျဖဴမ်ား သြားျခင္း၊ အသားဝါျခင္း (အေရျပား၊မ်က္လုံးစသည္)။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။)

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Quinine (ကြီနင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Quinine ဟာ သင္အခုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့တျခားေသာ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈေတြ မျဖစ္လာေအာင္လို႔ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြအားလံုးရဲ႕စာရင္းကို လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေတြ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနတာေတြ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္) ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးေတြကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆးေတြကိုသုံးစြဲေနတယ္ဆိုရင္ Quinine ကိုအသုံးမျပဳသင့္ပါဘူး။သင့္ဆရာဝန္ အေနနဲ႕ Quinine ကို အသုံးမျပဳေတာ့တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ သင္သုံးစြဲေနတဲ့ အျခားေဆးေတြကို ေျပာင္းလိုက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
• Amifampridine

• Astemizole

• Aurothioglucose

• Cisapride

• Dronedarone

• Fluconazole

• Ketoconazole

• Mesoridazine

• Nelfinavir

• Pimozide

• Piperaquine

• Posaconazole

• Sparfloxacin

• Thioridazine
ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆးမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ Quinine နဲ႕ တြဲဖက္အသုံးျပဳေလ့မရွိပါဘူး။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ သုံးစြဲေကာင္းသုံးစြဲပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ေသာက္သုံးရန္ လိုအပ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေဆးတမ်ိဳး သို႕မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး၏ ပမာဏကို ျပန္လည္ခ်ိန္ဆျခင္း သို႕မဟုတ္ ေဆးေသာက္ရမည့္ အၾကိမ္ေရကို ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

• Alfuzosin

• Aluminum Carbonate, Basic

• Aluminum Hydroxide

• Aluminum Phosphate

• Amiodarone

• Amitriptyline

• Amoxapine

• Anagrelide

• Apomorphine

• Aripiprazole

• Arsenic Trioxide

• Artemether

• Asenapine

• Azithromycin

• Buserelin

• Carbamazepine

• Ceritinib

• Chloroquine

• Chlorpromazine

• Ciprofloxacin

• Citalopram

• Clarithromycin

• Clomipramine

• Clozapine

• Cobicistat

• Crizotinib

• Dabrafenib

• Dasatinib

• Delamanid

• Desipramine

• Deslorelin

• Dihydroxyaluminum Aminoacetate

• Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate

• Disopyramide

• Dolasetron

• Domperidone

• Droperidol

• Erythromycin

• Escitalopram

• Eslicarbazepine Acetate

• Fingolimod

• Fluoxetine

• Gatifloxacin

• Gemifloxacin

• Gonadorelin

• Goserelin

• Granisetron

• Halofantrine

• Haloperidol

• Histrelin

• Ibutilide

• Idelalisib

• Iloperidone

• Imipramine

• Ivabradine

• Lacosamide

• Lapatinib

• Leuprolide

• Levofloxacin

• Lumefantrine

• Magaldrate

• Magnesium Carbonate

• Magnesium Hydroxide

• Magnesium Trisilicate

• Mefloquine

• Methadone

• Metronidazole

• Mifepristone

• Mitotane

• Moxifloxacin

• Nafarelin

• Nevirapine

• Nilotinib

• Norfloxacin

• Nortriptyline

• Octreotide

• Ofloxacin

• Ondansetron

• Paliperidone

• Pancuronium

• Pazopanib

• Perflutren Lipid Microsphere

• Primidone

• Procainamide

• Prochlorperazine

• Promethazine

• Propafenone

• Protriptyline

• Quetiapine

• Quinidine

• Ranolazine

• Rifampin

• Ritonavir

• Salmeterol

• Sevoflurane

• Siltuximab

• Sodium Phosphate

• Sodium Phosphate, Dibasic

• Sodium Phosphate, Monobasic

• Solifenacin

• Sorafenib

• Sotalol

• Succinylcholine

• Sunitinib

• Telavancin

• Telithromycin

• Terfenadine

• Tetrabenazine

• Tizanidine

• Toremifene

• Trazodone

• Trifluoperazine

• Trimipramine

• Triptorelin

• Troleandomycin

• Tubocurarine

• Vandetanib

• Vardenafil

• Vemurafenib

• Vilanterol

• Vinflunine

• Voriconazole

• Ziprasidone
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးမ်ားသည္ Quinine ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပို၍ဆိုးေကာင္းဆိုးေစႏိုင္သည္။သို႕ေသာ္ အတူတကြ သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေသာ ကုသမႈရလာဒ္ကိုလည္း ရေစႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ေသာက္သုံးရန္ လိုအပ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေဆးတမ်ိဳး သို႕မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး၏ ပမာဏကို ျပန္လည္ခ်ိန္ဆျခင္း သို႕မဟုတ္ ေဆးေသာက္ရမည့္ အၾကိမ္ေရကို ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
• Atorvastatin

• Cyclosporine

• Digoxin

• Fosphenytoin

• Phenobarbital

• Phenytoin

• Rifapentine

• Tetracycline

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Quinine (ကြီနင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Quinine က အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Quinine (ကြီနင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Quinine ဟာ သင့္ရဲ႕ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားနဲ႔ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ပိုဆိုးသြားေစတာ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားတာေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီပါတယ္။ အထူးသျဖင့္
-ႏွလုံးစည္းခ်က္မမွန္ျခင္း။
-ႏွလုံးခုန္ေႏွးျခင္း။
-ႏွလုံးေရာဂါမ်ားရွိျခင္း။
-ေသြးတြင္း ပိုတက္ဆီယမ္ဓာတ္ နည္းျခင္း။
-Sick sinus rhythm (-ႏွလုံးစည္းခ်က္မမွန္သည့္ ေရာဂါတမ်ိဳး) ————-> ေရာဂါကို ပိုဆိုးေစႏိုင္သျဖင့္ သတိႏွင့္သုံးပါ။
-Black water fever ဟုေခၚေသာ ငွက္ဖ်ားပိုးေၾကာင့္ ေသြးနီဥမ်ားေပါက္ကာ ဆီးထဲပါလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါတမ်ိဳး။
-Haemolytic Uraemic Syndrome ဟုေခၚေသာ ျပင္းထန္သည့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါတမ်ိဳး။
-Immune Thrombocytic Purpura ဟုေခၚေသာ ေသြးအတြင္းရွိ ေသြးခဲေစသည့္ ပစၥည္းတမ်ိဳးျဖစ္သည့္ platelet မ်ား ပ်က္စီးျပီး အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းလာေသာ ေရာဂါ။
-ေသြးတြင္း platelet အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း။
-ေသြးေရာဂါတမ်ိဳးျဖစ္ေသာ G6PD အင္မ္ဇိုင္း ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ေရာဂါ။
-ႏွလုံးခုန္သည့္ စည္းခ်က္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား။
-ျပင္းထန္ေသာ အသည္းေရာဂါ။
-Myasthenia gravis ဟုေခၚေသာ ႂကြက္သားမ်ား အလြန္အမင္း အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ေရာဂါ။
-Optic neuritis ဟုေခၚေသာ အျမင္အာရုံေၾကာ ေရာင္ရမ္းသည့္ ေရာဂါ ———-> ဤအေျခအေနရွိသည့္ လူနာမ်ားတြင္ Quinine ကို အသုံးမျပဳသင့္ပါ။
-ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္နည္းျခင္း ———>အေျခအေနကိုပိုဆိုးေစႏိုင္သျဖင့္ သတိႏွင့္သုံးပါ။
-ျပင္းထန္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ။
-သာမန္ အဆင့္မွ အနည္းငယ္ျပင္းထန္ေသာ အသည္းေရာဂါ ——–>သတိျဖင့္အသုံးျပဳပါ။ခႏၲာကိုယ္ထဲမွ ေဆးစြန္႕ပစ္မႈကို ေႏွးေစသျဖင့္ ေဆး၏အာနိသင္မွာ ခန္႕မွန္းထားသည္ထက္ မ်ားလာႏိုင္သည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Quinine (ကြီနင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ငွက္ဖ်ားေရာဂါအတြက္
——> Plasmodium falciparum ငွက္ဖ်ားပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာမန္ ငွက္ဖ်ားအတြက္ ——> ၆၄၈မီလီဂရမ္ ကို ၈နာရီျခားတခါႏွုန္းျဖင့္ ၇ရက္တိတိေသာက္ရမည္။
——> Per Centres for Disease Control and Prevention guideline အရ ——-> ၅၄၂မီလီဂရမ္ ေဘ့စ္ (၆၅၀မီလီဂရမ္ ဆာလ္ဖိတ္ဆား)ကို တေန႕လွ်င္ ၃ၾကိမ္ ႏွုန္းျဖင့္ ၃ရက္မွ ၇ရက္အထိ ေသာက္ရမည္။

ကေလးငယ္ေတြမွာ Quinine ကို ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိဳးအစားက ဘယ္ေလာက္လဲ။
{ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ကေလးလူနာမ်ားမွာ ဘယ္ေလာက္အခ်ိဳးအစားေပးရမလဲဆိုတာ အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္မွာ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ)
ငွက္ဖ်ားေရာဂါအတြက္
——> Plasmodium falciparum ငွက္ဖ်ားပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာမန္ ငွက္ဖ်ားအတြက္ ——> ၆၄၈မီလီဂရမ္ ကို ၈နာရီျခားတခါႏွုန္းျဖင့္ ၇ရက္တိတိေသာက္ရမည္။(အသက္ ၁၆ႏွစ္ႏွင့္ အထက္)
——> Per Centres for Disease Control and Prevention guideline အရ ——-> 8.3mg base/kg ( 10mg sulfate salt/kg )ကို တေန႕လွ်င္ ၃ၾကိမ္ ႏွုန္းျဖင့္ ၃ရက္မွ ၇ရက္အထိ ေသာက္ရမည္။ကေလးတြင္ အသုံးျပဳေသာ ပမာဏသည္ လူၾကီးတြင္ အသုံးျပဳေသာ ပမာဏထက္ မည္သည့္အခါမွ ပိုမမ်ားရ။

ကေလးေတြအတြက္ Quinine (ကြီနင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

——->၈ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္——–>Chloroquine ေဆးမတိုးေသာ Plasmodium falciparum ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သာမန္ ငွက္ဖ်ား သို႕မဟုတ္ ပိုးမ်ိဳးစိတ္ မခြဲျခားႏိုင္ေသာ သာမန္ငွက္ဖ်ားမ်ားအတြက္ clindamycin ႏွင့္တြဲဖက္ ေသာက္ရမည္။
———->Chloroquine ေဆးမတိုးေသာ Plasmodium vivax ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သာမန္ငွက္ဖ်ားျဖစ္လွ်င္ primaquine phosphate ႏွင့္ တြဲဖက္ေသာက္ရမည္။
——–>၈ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ——–>Chloroquine ေဆးမတိုးေသာ Plasmodium falciparum ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သာမန္ ငွက္ဖ်ား သို႕မဟုတ္ ပိုးမ်ိဳးစိတ္ မခြဲျခားႏိုင္ေသာ သာမန္ငွက္ဖ်ားမ်ားအတြက္ doxycycline,tetracycline, clindamycin တမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္တြဲဖက္ ေသာက္ရမည္။
———->Chloroquine ေဆးမတိုးေသာ Plasmodium vivax ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သာမန္ငွက္ဖ်ားျဖစ္လွ်င္ (doxycycline သို႕မဟုတ္ tetracycline +primaquine phosphate) ႏွင့္ တြဲဖက္ေသာက္ရမည္။

Quinine (ကြီနင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Quinine ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေဆးေတာင့္ ၃၂၄မီလီဂရမ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ –
အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ)
ေဆးလြန္သည့္ လကၡဏာမ်ား
-အျမင္ဝါးျခင္း သို႕မဟုတ္ ၾကည့္ရာတြင္ အေရာင္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း။
-ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္နည္းျခင္း၏ လကၡဏာမ်ား။
-ႏွလုံးခုန္သံမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း။
-ေခါင္းကိုက္ျခင္း။
-ပ်ိဳ႕ျခင္း၊အန္ျခင္း။
-ဗိုက္နာ/ေအာင့္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း။
-နားထဲတြင္ အသံမ်ားၾကားေနရျခင္း၊ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း။
-အသက္႐ႉရခက္ျခင္း၊ေႏွးျခင္း။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

PQuinine ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ လြတ္သြားတဲ့အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္မွာပဲ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇွန် 26, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 15, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။