Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) Brand Name(s): Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Quinapril + Hydrochlorothiazideကိုေသြးတိုးအတြက္ အသံုးျပဳၾက၏။ ေသြးတိုးခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဤေဆးကုန္တြင္ ေဆးႏွစ္မ်ိဳးပါသည္။ quinapril ႏွင့္ hydrochlorothiazide ျဖစ္သည္။ QuinaprilမွာACEI အုပ္စုျဖစ္ၿပီးေသြးစီဆင္းမႈေကာင္းေစရန္ ေသြးေၾကာမ်ားကိုေျပေလ်ာ့ေစ၏။ Hydrochlorothiazid က ဆီးေဆးအုပ္စုတြင္ပါၿပီးဆီးမ်ားမ်ားထြက္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွ ဆားႏွင့္ေရပိုမ်ားကိုထြက္သြားေစႏိုင္သည္။

Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းအစာရွိရွိမရွိရွိေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ မ်ားေသားအားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္မနက္ခင္း၌ေသာက္ရ၏။ညအိပ္ခ်ိန္မွကပ္ၿပီးေသာက္မည္ဆိုပါကဆီးသြားဖို႔ ခဏခဏထေနရပါလိမ့္မည္။ ေဆးကို အိပ္ယာမ၀င္ခင္ အနည္းဆံုး ၄ နာရီေစာၿပီးေသာက္မွ ေကာင္းမည္။

ေဆးပမာဏမွာသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ကုသမႈအားတုံ႔ျပန္မႈတို႔တြင္ အေျခခံပါသည္။

အာနိသင္အေကာင္းဆံုးရေစရန္ ေဆးကိုမွန္မွန္ေသာက္ပါ။ မွတ္မိေနေစရန္ ေန႔စဥ္ တူညီေသာအခ်ိန္၌သာေသာက္ပါ။ ေကာင္းလာၿပီထင္ရသည့္တိုင္ ေဆးကိုဆက္ေသာက္ရမည္။ ေသြးတိုးတတ္သူအမ်ားစုတြင္ ေနမေကာင္းသလိုမခံစားရတတ္ပါ။

ဤေဆးမွအာနိသင္အျပည့္အ၀ျပရန္ ရက္သတၱေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတတ္ပါသည္။

ဤေဆးကုန္၌ မဂၢနီစီယမ္ပါေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားစုပ္ယူမႈကိုအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ကိုလက္စ္ထေရာနည္းေစေသာေဆးမ်ားကိုေသာက္ေနရပါကဤေဆးကိုအဆိုပါေဆးမ်ားမေသာက္ခင္ ၄ နာရီသို႔မဟုတ္ ေသာက္ၿပီး ၄-၆ နာရီျခားၿပီးမွေသာက္ပါ။

အေျခအေနတိုးတက္မလာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုးဆိုးလာလွ်င္ (ဥပမာေသြးေပါင္တုိင္းတိုင္းတက္ေနတုန္းသို႔မဟုတ္ ပိုတိုးလာတုန္းဆိုလွ်င္) ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Quinapril + Hydrochlorothiazideကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Quinapril + Hydrochlorothiazideကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Quinapril + Hydrochlorothiazideေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Quinapril + Hydrochlorothiazideအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းသို႔မဟုတ္တျခား ACEI မ်ား (captopril, lisinopril) ႏွင့္ thiazides (chlorothiazide) ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းသို႔မဟုတ္တျခားေသာဓာတ္မတည့္မႈမ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ကိုႀကိဳေျပာပါ။ ဤေဆးတြင္ သင့္ႏွင့္ဓာတ္မတည့္ႏုိင္သည့္ inactive ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားပါေနႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ သင့္က်န္းမာေရးရာဇ၀င္မ်ားကို ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အားေျပာျပေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာမ်က္ႏွာ ႏႈတ္ခမ္း လွ်ာ လည္ေခ်ာင္းတုိ႔၌ ဖူေရာင္ျခင္း၊ေသြးစစ္ထုတ္သည့္ လုပ္ထံုးမ်ား (LDL apheresis, dialysis)၊ ေဂါက္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာဂါ၊ ခႏၶာကိုယ္မွ ေရဓာတ္မ်ားဆံုးရံႈးျခင္း၊ သတၱဳမညီမွ်မႈအားကုသမႈမလုပ္ျခင္း (ေသြးတြင္းပိုတက္စီယမ္ တက္ျခင္း က်ျခင္း)၊ လူးပတ္စ္ေရာဂါ။

ေဆးေၾကာင့္ ေခါင္းမူးႏိုင္သည္။ အရက္ သို႔မဟုတ္ ေဆးေျခာက္ကလည္းေခါင္းမူးႏုိင္သည္။ စိတ္ခ်ရသည့္အေျခအေနမေရာက္မခ်င္း ႏိုးၾကားရန္လိုသည့္ စက္ေမာင္ျခင္း၊ ယာဥ္ေမာင္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အရက္ပါေသာအခ်ိဳရည္ေသာက္ျခင္းကိုကန္႔သတ္ေပးပါ။ ေဆးေျခာက္သံုးေနသူဆုိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

ခြဲစိတ္မႈမလုပ္ခင္ သင္သံုးေနသည့္ပစၥည္းမ်ား(ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္ေဆး၊ အညႊန္းမလိုပဲေသာက္ႏိုင္သည့္ေဆးႏွင့္ ဘယပင္ထြက္ေဆးမ်ား) ကို ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။

ေခၽြးအရမ္းထြက္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ အန္ျခင္းတို႔က ခႏၶာကိုယ္မွအရည္ဓာတ္မ်ားကိုဆံုးရံႈးေစၿပီးမူးေမ့လဲႏိုင္ပါသည္။ ၀မ္းအၾကာႀကီးသြားေနျခင္း၊ အၾကာႀကီးအန္ေနျခင္းတို႔ျဖစ္ေနပါက ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။ ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္းအားကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ဆရာ၀န္ကတျခားမေျပာလွ်င္ အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ေပးပါ။

ေဆးသည္ ေနေရာင္ထိမခံႏိုင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေနေရာင္ႏွင္ထိေတြခ်ိန္မ်ားကိုကန္႔သတ္ပါ။ ေနပူဆာလႈံျခင္းေနမီးအိမ္လႈံျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ပါ။ အျပင္ထြက္မည္ဆိုပါကအကာကြယ္ေပးသည့္ အ၀တ္အစားမ်ား ေနေရာင္ကာလိမ္းေဆးမ်ားသံုးပါ။ ေနေလာင္ျခင္း၊ အေရျပား၌ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားထျခင္း၊ နီျခင္းတို႔ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ဤေဆးကုန္သည္ သင္၏ပိုတက္စီယမ္လယ္ဗယ္ကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္။ ပိုတက္စီယမ္ျဖည္စြက္ေဆးမ်ားသို႔မဟုတ္ ပိုတက္စီယမ္ပါေသာဆားအစားထိုးကုန္မ်ားအသံုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဆီးခ်ိဳရွိလွ်င္ ဤေဆးကုန္သည္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္လယ္ဗယ္ေပၚသို႔ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ဆီးခ်ိဳမွန္မွန္စစ္ၿပီး ဆရာ၀န္ကိုျပသပါ။ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ မ်ားလာသည့္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာေရငတ္ျခင္း၊ ဆီးသြားမ်ားျခင္းရွိလာပါက ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းျပပါ။ ဆရာ၀န္က ဆီးခ်ိဳေဆးမ်ားခ်ိန္ညွိျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ အစားအေသာက္တုိ႔ကိုညႊန္ပါလိမ့္မည္။

အသက္ႀကီးသူမ်ားသည္ ဤေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာေခါင္းမူးျခင္း၊ ပိုတက္စီယမ္လယ္ဗယ္မ်ားျခင္းတို႔ ပိုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ဤေဆးကိုမသံုးရပါ။ မေမြးေသးေသာကေလးသုိ႔ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

ေဆးသည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ျဖတ္ႏိုင္၏။ ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈမစတင္ခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Dရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ခႏၶာကိုယ္မွေဆးကိုတုံ႔ျပန္ေနစဥ္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ မူးလဲျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားေပ်ာက္မသြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္၊ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ေခါင္းမူးျခင္း၊ မူးလဲျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုေလ်ာ့က်ေစရန္ ထိုင္ရာလွဲရာမွထသည့္အခါ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းထပါ။

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္မွေပးျခင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးထက္ အက်ိဳးေက်းဇူးကပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိထားပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေလ့မရွိပါ။

ဤေဆးကုန္သည္ ခႏၶာကိုယ္မွ ေရႏွင့္ဓာတ္ဆားမ်ားအမ်ားအျပားဆံုးရံႈးရေစႏုိင္သည္။ အလြန္အမင္းေရငတ္ျခင္း၊ အာအလြန္ေျခာက္ျခင္း၊ ၾကြက္တက္ျခင္း၊ ၾကြက္သားအားနည္းျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ေႏွးျခင္း ျမန္ျခင္းမူမမွန္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ဆီးသြားနည္းျခင္းစသည့္ ဓာတ္ဆားႏွင့္သတၱဳဓာတ္နည္းေသာလကၡဏာမ်ားေပၚလာပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းျပပါ။

ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာေက်ာက္ကပ္လကၡဏာမ်ား (ဆီးပမာဏေျပာင္းျခင္း)ပိုတက္စီယမ္မ်ားသည့္လကၡဏာမ်ား (ၾကြက္သားအားနည္းျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္းမမွန္ျခင္း)၊ မူးေမ့လဲျခင္း၊ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ မ်က္လံုးနာျခင္းမ်ားျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကိုခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ဤေဆးက (ေသႏိုင္ေသာ) အသည္းေရာဂါကိုရွားရွားပါးပါးျဖစ္ေစတတ္သည္။ အသည္းပ်က္သည့္ လကၡာမ်ားျဖစ္ေသာပ်ိဳ႕အန္ျ့ခင္းမ်ားရပ္မသြားျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ အေရျပား အသားမ်ား၀ါျခင္း၊ ဆီးအေရာင္ရင့္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါကေဆးကုသမႈခ်က္ခ်င္းခံယူပါ။

ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ျခင္းမွာရွား၏။ ေအာက္ပါျပင္းထန္ဓာတ္မတည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါကအေရးေပၚကုသမႈမ်ားခံယူရပါမည္ – အကြက္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ၊လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း)၊ ေခါင္းတအားမူးျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာေဆးကုန္မ်ားမွာ –

aliskiren, gold injections, lithium, sacubitril, ကိုယ္ခံအားကိုက်ေစၿပီး ပိုး၀င္လြယ္ေစေသာေဆးမ်ား (everolimus, sirolimus), ပိုတက္စီယမ္လယ္ဗယ္ တက္ေစေသာေဆးမ်ား (ARBs including losartan/valsartan, birth control pills containing drospirenone)။

ဤေဆးကုန္၌ မဂၢနီစီယမ္ပါေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားစုပ္ယူမႈကိုအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းေသာက္လိုက္လွ်င္ ပိုဆိုးပါသည္။ ထိုေဆးမ်ားမွာquinolone ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား (ciprofloxacin, levofloxacin), tetracycline ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား (doxycycline, minocycline), သိုင္းရြိဳက္ေဆးမ်ား (levothyroxine), အရိုးပြျခင္းအတြက္ ေဆးမ်ား(bisphosphonates ဥပမာ- alendronate) စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာရင္းမွာအျပည့္အစံုမဟုတ္ပါ။ ေဆးတစ္ခုႏွင္တစ္ခု ျခားရမည့္အခ်ိန္ ေသာက္သင့္သည့္အခ်ိန္မ်ားသိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ေသြးတိုးေစသည့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား ပါတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သံုးေနသည့္ေဆးမ်ား (အထူးသျဖင့္ အေအးမိေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား၊ ျဖည့္စြက္စာ၊ NSAIDs  ibuprofen/naproxen) စသည္မ်ားကိုစိတ္ခ်စြာသံုးႏုိင္ရန္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေျပာပါ။

ပ်ား၊ နက်ယ္တုပ္၍ ထိုးေဆးမ်ားသံုးလိုက္ရၿပီးQuinapril ကိုေသာက္ေနပါသည္ဆိုပါက ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္ျပဳမႈတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ သင္သံုးေနသည့္ေဆးမ်ားအားလံုးကိုဆရာ၀န္သိေအာင္ ေသခ်ာေျပာျပရန္အေရးႀကီး၏။

ဤေဆးကုန္သည္ တစ္ခ်ိဳ႕ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ား (ပါရာသိုင္းရြိဳက္လုပ္ငန္းကိုစစ္ျခင္း၀ ကို ေႏွာက္ယွက္ႏိုင္ၿပီးအေျဖမွားထြက္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ဤေဆးသံုးေနေၾကာင္း ဓာတ္ခြဲ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားသိေအာင္ ေျပာျပထားပါ။

Quinapril + Hydrochlorothiazideသည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကိုစာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Quinapril + Hydrochlorothiazide က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Quinapril + Hydrochlorothiazideသည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ေသြးတိုးအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

Hydrochlorothiazide 12.5 to 25 mg-quinapril 10 to 20 mgကိုတစ္ရက္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ေသာက္ရန္။

မွတ္ခ်က္:

– hydrochlorothiazide-quinapril ၏ ကနဦးပမာဏကိုလူနာ၏ေဆးတစ္ခုစီအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီးေပးရပါမည္။

ေက်ာက္ကပ္အတြက္ ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

CrCl less than 25 mL/min:သံုးရန္ညႊန္မထားပါ။

အသည္းအတြက္ ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

သတိႏွင့္သံုးရန္ ညႊန္ထားပါသည္။

Dialysis

Quinaprilကုိhemodialysis သို႔မဟုတ္ peritoneal dialysis လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဖယ္မထုတ္ႏိုင္ပါ။

တျခားမွတ္ခ်က္မ်ား

-Hydrochlorothiazide-quinaprilကိုေန႔စဥ္ တူညီေသာအခ်ိန္တြင္ ေသာက္ရပါမည္။ အစာရွိမရွိကအေရးမႀကီးပါ။

-ဆီးေဆးေပးရန္လိုအပ္ေသာေက်ာက္ကပ္ေရာဂါလူနာမ်ားတြင္ thiazide ဆီးေဆးအစား loop ဆီးေဆးမ်ားကိုပိုေပးၾက၏။

ကေလးေတြအတြက္ Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းကိုအတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကိုအျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Quinapril + Hydrochlorothiazide (ကြီနာပေရးလ္ + ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုသိုင္ရာဇိုက္ဒ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Quinapril + Hydrochlorothiazideကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

  • ေသာက္ေဆးျပား

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Quinapril + Hydrochlorothiazideကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 19, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။