Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) Brand Name(s): Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Pyrimethamineကိုတျခားေဆးမ်ား (Sulfonamide) ႏွင့္တြဲ၍ ခႏၶာကိုယ္၊ ဦးေႏွာက္၊ မ်က္လံုးတို႔တြင္ျဖစ္သည့္ ဆိုး၀ါးေသာ ကပ္ပါးပိုးကူးစက္ေရာဂါ (Toxoplasmosis) အားကုသရန္ သို႔မဟုတ္ HIV ရွိသူမ်ားတြင္ Toxoplasmosis ျဖစ္မလာေအာင္ကာကြယ္ရန္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ Pyrimethamineသည္ ကပ္ပါးပိုးသတ္ေဆးအုပ္စု၀င္ေဆးျဖစ္သည္။ ကပ္ပါးပိုးမ်ားကိုသတ္ႏုိင္ေသာအာနိသင္ရွိ၏။

Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေဆးကိုမ်ားေသာအားျဖင့္ ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတိုင္းတစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ေသာက္ရပါမည္။ ပ်ိဳ႕ျခင္းအန္ျခင္းသက္သာေစရန္ ေဆးကိုအစာႏွင့္တြဲေသာက္ပါ။ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးအန္လွ်င္ ဆရာ၀န္က ေဆးရပ္ခိုင္းတာမ်ိဳးေဆးပမာဏေလ်ာ့ေပးတာမ်ိဳးလုပ္ပါလိမ့္မည္။ ဆရာ၀န္က Pyrimethamineေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေသြးျပႆနာမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ (Folic acid) ေဆးမ်ိဳးထပ္ညႊန္ႏိုင္ပါသည္။ ဆရာ၀န္ညႊန္သမွ်ကိုေသခ်ာလိုက္နာပါ။ Pyrimethamineအတူဆာလ္ဖာပါသည္မ်ားကိုေသာက္ေနရပါကေက်ာက္ကပ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးပါ။ ေဆးကို ခႏၶာကိုယ္အတြင္းလယ္ဗယ္တစ္ခု၌တည္ေအာင္ထားႏိုင္လွ်င္ အစြမ္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကပ္ပါးပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတိုင္းမွန္မွန္ေသာက္ရန္လို၏။ ေဆးေသာက္ဖို႔ မွတ္မိေနေစရန္ ေန႔စဥ္တူညီေသာအခ်ိန္တြင္သာေသာက္ပါ။

ေဆးပမာဏမွာသင့္တြင္ရွိေသာပိုးအမ်ိဳးအစား၊ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ အသက္ႏွင့္ ကုသမႈအားတံု႔ျပန္မႈတို႔အေပၚ မူတည္ပါသည္။ ေဆးေသာက္ရမည့္ ရက္အပိုင္းအျခားမွာေရာဂါအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ပါသည္။ ေရာဂါပိုးေပ်ာက္ေစရန္၊ ျပင္းထန္ေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ဆရာ၀န္က ေဆးပမာဏကိုဂရုတစိုက္ ခ်ိန္ညွိေပးပါလိမ့္မည္။

သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ေသာက္ျခင္းမလုပ္ရပါ။ ဆရာ၀န္မွမေျပာပါပဲ ေနေကာင္းလာသည့္တိုင္ ရက္အျပည့္သာေသာက္ပါ။ ဆရာ၀န္ခြင့္မျပဳပဲေဆးတစ္ႀကိမ္ေက်ာ္ျခင္းေျပာင္းပစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါကကပ္ပါးပိုးအေရအတြက္ မ်ားလာေစၿပီးကုသရန္ပိုခက္သြားပါလိမ့္မည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းပိုမ်ာလာႏိုင္သည္။

ေရာဂါေပ်ာက္မသြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Pyrimethamineကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Pyrimethamineကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Pyrimethamineေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Pyrimethamineအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Pyrimethamineကိုမသံုးခင္ ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းသို႔မဟုတ္ တျခားေသာဓာတ္မတည့္မႈမ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ကိုႀကိဳေျပာပါ။ ဤေဆးတြင္ သင့္ႏွင့္ဓာတ္မတည့္ႏုိင္သည့္ inactive ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားပါေနႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ သင့္က်န္းမာေရးရာဇ၀င္မ်ားကို ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အားေျပာျပေပးပါ။ အထူးသျဖင့္တက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာ၊ အသည္းျပႆနာ၊ ေသြးနီဥနည္းေသာေရာဂါတစ္ခ်ိဳ႕ (Folateနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာmegaloblastic anemia)၊ တျခားေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ Folic acid ပမာဏနည္းျခင္း (အစာမစုပ္ႏုိင္သည့္ျပႆနာမ်ား၊ အရက္သမားမ်ား၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းမ်ား)၊ ေသြးနီဥေသြးျဖဴဥနည္းျခင္း။ ေသြးမႊားဥပမာဏနည္းျခင္း။

ခြဲစိတ္မႈမလုပ္ခင္ သင္သံုးေနသည့္ပစၥည္းမ်ား (ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္ေဆး၊ အညႊန္းမလိုပဲေသာက္ႏိုင္သည့္ေဆးႏွင့္ ဘယပင္ထြက္ေဆးမ်ား) ကို ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္၌ ေဆးကိုအမွန္တကယ္လိုအပ္မွသာအသံုးျပဳပါ။ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ Folic acid မွာအေတာ္အေရးပါ၏။ Folateလယ္ဗယ္နည္းျခင္းကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ ဆရာ၀န္မွ Folic acid ကိုေသာက္ခိုင္းပါလိမ့္မည္။

ေဆးသည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ ျဖတ္သြားႏိုင္သည္။ ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈမစတင္ခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Cရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားေပ်ာက္မသြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္၊ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္မွေပးျခင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးထက္ အက်ိဳးေက်းဇူးကပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိထားပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေလ့မရွိပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ ေဆးပမာဏအမ်ားႀကီးသံုးပါကေသြးျပႆနာမ်ားျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားကို Folic acid ေသာက္ျခင္း၊ ေသြးမွန္မွန္စစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ ေသြးထြက္လြယ္ျခင္း၊ အညိဳအမည္းစြဲလြယ္ျခင္း၊ ျပင္းထန္သည့္ပိုး၀င္လကၡဏာ (အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း)၊ ေသြးနီဥနည္းသည့္လကၡဏာမ်ား (အလြန္အမင္းေမာပန္းျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းလက္သည္းအေရျပားမ်ား ျဖဴေဖ်ာ့ျခင္း၊ သာမန္လႈပ္ရွားမႈလုပ္လွ်င္ေတာင္မွ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းအသက္ရွဴႏႈန္း ျမန္ေနျခင္း)၊ လွ်ာနာျခင္းေဖာင္းၾကြျခင္းမ်ားျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာရပါမည္။

ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ျခင္းမွာရွား၏။ ေအာက္ပါျပင္းထန္ဓာတ္မတည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါကအေရးေပၚကုသမႈမ်ားခံယူရပါမည္ – အကြက္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ၊လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း)၊ ေခါင္းတအားမူးျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာေဆးကုန္မ်ားမွာ –

lorazepam, penicillamine, sulfa drugs (sulfamethoxazole), folate levelsက်ေစေသာေဆးမ်ား (phenytoin, trimethoprim), ေသြးဆဲလ္အေရအတြက္က်ေစေသာေဆးမ်ား (proguanil, zidovudine, chemotherapy including methotrexate, daunorubicin, cytosine)

Pyrimethamineသည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကိုစာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Pyrimethamine က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Pyrimethamineသည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္ရန္အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

25 mgကိုတစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေသာက္ရန္။ အျဖစ္မ်ားသည့္နယ္သို႔မသြားခင္ တစ္ပတ္ႀကိဳတင္ ေသာက္ရန္ႏွင့္ ျပန္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ၆-၁၀ ပတ္အထိဆက္ေသာက္ရန္။

Toxoplasmosisအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

ကနဦး: 50 to 75 mgကို1 to 4 g sulfonamide (ဥပမာsulfadoxine, sulfadiazine) ႏွင့္တြဲ၍ တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ေသာက္ရန္။ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ ဒဏ္ခံႏိုင္မႈေပၚမူတည္ၿပီး ၁-၃ ပတ္အထိေသာက္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆးတစ္ခုစီပမာဏကို တစ္၀က္ထိေလ်ာ့ခ်ၿပီးအပိုေဆာင္း ၄-၅ ပတ္ ေသာက္ရမည္။ pyrimethamineေသာက္ရသူမ်ားကို folic acid ပါတဲြေပးရမည္။

Toxoplasmosisကာကြယ္ရန္အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

1 mg/kg or 15 mg/m2 (အမ်ားဆံုး25 mg)ကို Folic acid 5 mg ႏွင့္တြဲၿပီးေန႔စဥ္ေသာက္ရမည္။ သံုးရက္ျခားတုိင္းulfadiazine 85 to 120 mg/kg/dayကို ၂ ႀကိမ္မွ ၄ ႀကိမ္ခြဲေသာက္ရမည္။

Clindamycin 20 to 30 mg/kg/dayကိုsulfadiazineအစားထိုးအေနႏွင့္ သံုးႏုိင္ပါသည္။

Pneumocystis Pneumoniaကာကြယ္ရန္အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

50 to 75 mgကိုတစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေသာက္ရန္။

Pyrimethamineကိုdapsone, leucovorinတို႔ႏွင့္တြဲ၍ သံုးရ၏။ trimethoprim-sulfamethoxazoleေဆးဒဏ္ကိုမခံႏိုင္ေသာသူမ်ားတြင္ ဤေဆးပံုစံကိုစဥ္းစားႏုိင္သည္။

သတိေပးခ်က္မ်ား

Pyrimethamineသည္ Folateကိုဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္ Folateခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာmegaloblastic anemiaတြင္ လံုး၀မေပးရပါ။

Toxoplasmosisအတြက္ pyrimethamineပမာဏအမ်ားႀကီးေပးရပါကfoltaeခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ လကၡဏာမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေနရပါမည္။ foltaeခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းျဖစ္လာပါကလူနာ၏တုံ႔ျပန္မႈေပၚမူတည္ခါ ေဆးပမာဏကိုေလ်ာ့ျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးရပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရႏုိင္သည္။ Folinic acid (leucovorin)ကိုပံုမွန္ hematopoiesisရသည္အထိေပးသင့္ပါသည္။

Pyrimethamineသည္ ကင္ဆာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္၏။

Pyrimethamineကုထံုးကို ၾကြက္မ်ား၌ 25 mg/kg ႏႈန္းႏွင့္ ဗိုက္အတြင္းထိုးေပးပါကအဆုတ္အက်ိတ္မ်ားထြက္လာေၾကာင္းတင္ျပမႈမ်ားရွိပါသည္။

ငွက္ဖ်ားကာကြယ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ပမာဏကိုေက်ာ္လြန္၍မျဖစ္ပါ။ အတက္ေရာဂါရွိသူမ်ားတြင္ Pyrimethamineေၾကာင့္ အာရံုေၾကာအဆိပ္သင့္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္အတြက္ toxoplasmosisကိုကုမည္ဆိုပါကကနဦးပမာဏနည္းနည္းႏွင့္သာစတင္ရပါမည္။

Pyrimethamineကိုအသည္းမေကာင္းသူ၊ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူ၊ Folateခ်ိဳ႕တဲ့သူ၊ အစာမစုပ္ႏိုင္သည့္ေရာဂါရွိသူ၊ အရက္သမားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ သတိႏွင့္ေပးသင့္ပါသည္။

Toxoplasmosis အတြက္ကုသရာတြင္ တစ္ပတ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ ေသြးစစ္ျခင္းမ်ားလုပ္ရန္ ညႊန္ထားပါသည္။

အကြက္ထလာျခင္းမ်ိဳးရွိပါကေဆးကိုခ်က္ခ်င္းရပ္ၿပီးေဆးကုသမႈခ်က္ခ်င္းခံယူဖို႔ လူနာကိုသတိေပးထားရမည္။

ထို႔အျပင္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ျဖဴေဖ်ာ့ျခင္း၊ အကြက္ထျခင္း၊ လွ်ာေရာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ဆီခ်က္ခ်င္းျပရန္ပါ အႀကံျပဳထားရမည္။

အစားမစားခ်င္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္းမ်ားသက္သာေစရန္ ေဆးကိုအစာႏွင့္တြဲေသာက္ပါ။

Pyrimethamineကုထံုးကို ႏို႔စို႔အရြယ္ ကေလးမ်ားမမွီရာတြင္ထားပါ။ သူတို႔တြင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ပိုဆိုး၀ါးႏိုင္ပါသည္။ မေတာ္တဆစားမိရာကေနေသဆံုးသြားေသာကေလးမ်ားစြာရွိဖူးပါသည္။

Pyrimethamineေလ့လာခ်က္မ်ားသည္ အသက္ ၆၅ အထက္လူမ်ားအတြက္မလံုေလာက္ပါ။ လူငယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ တုံ႔ျပန္မႈရွိမရွိလည္းမသိရပါ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ ေဆးပမာဏေရြးရာတြင္ သတိထားရၿပီးနည္းနည္းႏွင့္စေပးရမည္။ ေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္းႏွင့္ လက္ရွိေရာဂါမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ားကိုၾကည့္ၿပီးေပးရပါမည္။

တျခားမွတ္ခ်က္မ်ား

Pyrimethamineကိုအစာႏွင့္တြဲေသာက္ပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ငွက္ဖ်ားကာကြယ္ရန္အတြက္ပံုမွန္ပမာဏ

အသက္ေလးႏွစ္ေအာက္: တစ္ပတ္လွ်င္ 6.25 mgတစ္ႀကိမ္။

အသက္ ၄-၁၀ ႏွစ္:တစ္ပတ္လွ်င္ 12.5 mg တစ္ႀကိမ္။

Toxoplasmosisအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

ေမြးကင္းစႏွင့္ႏို႔စို႔အရြယ္မ်ား:

ကနဦး: 2 mg/kg/dayကို ၁၂ နာရီျခားတုိင္းတစ္ႀကိမ္က် ခြဲတိုက္ၿပီး ၂ ရက္ၾကာေအာင္တိုက္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ 1 mg/kg/day ႏႈန္းႏွင့္ sulfadiazineတြဲၿပီးပထမ ၆ လျပည့္သည့္အထိေပးရပါမည္။ ေနာက္ ၆ လတြင္ 1 mg/kg/daysulfadiazineတြဲၿပီးတစ္ပတ္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္။ ေသြးအဆိပ္သင့္ျခင္းအားကာကြယ္ရန္အတြက္ Folinic acid 5-10 mg ကိုလည္းတစ္ပတ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ ေပးရပါမည္။

အသက္ ၁-၁၂ ႏွစ္: 2 mg/kg/dayကို ၁၂ နာရီျခားတုိင္းတစ္ႀကိမ္က် ခြဲတိုက္ၿပီး၃ရက္ၾကာေအာင္တိုက္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ 1 mg/kg/day ႏႈန္းႏွင့္ sulfadiazineတြဲၿပီးတစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲၿပီး ၄ ပတ္အထိတိုက္ရမည္။ေသြးအဆိပ္သင့္ျခင္းအားကာကြယ္ရန္အတြက္ Folinic acid 5-10 mg ကိုလည္းတစ္ပတ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ ေပးရပါမည္။

Pyrimethamine (ပဲရီမီသာမင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Pyrimethamineကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

  • ေသာက္ေဆးျပား
  • ေပါင္းစပ္ေဆးမႈန္႔

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Pyrimethamineကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 19, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ