Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) Brand Name(s): Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Vitamin B6 (Pyridoxine)ကိုsideroblastic anemia ဟုေခၚေသာမ်ိဳးရိုးလိုက္သည့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊ Pyridoxineခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ေသြးတြင္းhomocysteineလယ္ဗယ္မ်ားႏွင့္ ေမြးကင္းစမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာတစ္ခ်ိဳ႕ေသာအတက္ေရာဂါတို႔၌ အသံုးျပဳၾကပါသည္။

Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

 • ဗီတာမင္ ဘီစစ္ကိုအစာရွိရွိမရွိရွိေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ မ်ားေသားအားျဖင့္ တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္သာ။
 • အခ်ိန္ၾကာေအာင္အာနိသင္ျပေသာအမ်ိဳးအစားဆိုပါကေဆးတစ္လံုးလံုးမ်ိဳပါ။ ၀ါးတာ က်ိတ္ေျခတာမ်ိဳးမလုပ္ရပါ။ ထို႔သို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဆးမ်ာကိုခ်က္ခ်င္းထြက္လာေစၿပီးေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားလာႏိုင္ပါသည္။
 • အမႈန္႔ပံုစံေသာက္ပါကသင့္ေတာ္ေသာေရပမာဏႏွင့္ေရာၿပီးေသခ်ာေမႊပါ။ ေဖ်ာ္ၿပီးၿပီးခ်င္းအရည္အားလံုးကိုေသာက္ပစ္ရမည္။ ေနာက္မွေသာက္မည္ကို ႀကိဳတင္ေဖ်ာ္ထားျခင္းမလုပ္ရပါ။

Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Vitamin B6 (Pyridoxine)ကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Vitamin B6 (Pyridoxine)ကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Vitamin B6 (Pyridoxine)ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Vitamin B6 (Pyridoxine)အားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါက ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔တိုက္ေနရလွ်င္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရစဥ္၌ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးကိုသာေသာက္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။
 • တျခားေဆးမ်ားကိုေသာက္ေနရလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္အညႊန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေဆးမ်ားဥပမာအပင္ထြက္ေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

Vitamin B6ေသာက္ေဆးကိုသတ္မွတ္ပမာဏသာေသာက္ပါက ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏို႔တုိက္မိခင္မ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ရပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ႏို႔တုိက္စဥ္၌ ပမာဏအမ်ားအျပားေသာက္ျခင္းကိုေရွာင္ပါ။ အေမရိကန္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရးဌာနက ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားအတြက္ အထူးထုတ္ကုန္မ်ားကိုခြင့္ျပဳေပးထားေသာ္လည္းကေလး၌အတက္ေရာဂါျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္လမ္းညႊန္မႈမပါပဲ ေရရွည္သုံးစြဲျခင္းပမာဏအမ်ားႀကီးေသာက္ျခင္းတို႔ မလုပ္ရပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ Vitamin B6 (Pyridoxine) သည္ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းျဖစ္ျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္းႏွင့္ တျခားေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားရႏိုင္ပါသည္။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Vitamin B6 (Pyridoxine)သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကိုစာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ေသာေဆးမ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

 • Vitamin B6 (Pyridoxine) ႏွင့္ ေသြးက်ဲေဆးအက္စ္ပရင္၊ ၀ါဖရင္၊ ဟဲပရင္၊ ေသြးမႊားဥဆန္႔က်င္ေဆးclopidogrel ႏွင့္ NSAIDs မ်ားျဖစ္ေသာ Ibuprofen, naproxen တို႔တြဲေသာက္ျခင္းကေသြးယိုႏိုင္ေခ်မ်ားႏိုင္ပါသည္။
 • Vitamin B6 (Pyridoxine)သည္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ကိုထိန္းေသာေဆးမ်ားေသာက္ေနရလွ်င္ သတိႏွင့္သံုးပါ။
 • Vitamin B6 (Pyridoxine)သည္ ေသြးေပါင္က်ေစတတ္သည္။ ေသြးက်ေဆးေသာက္ေနရသူမ်ားတြင္ သတိႏွင္သံုးရန္ အႀကံဳျပဳပါသည္။
 • Vitamin B6 (Pyridoxine)ကိုamiodaroneေဆးႏွင့္တြဲေသာက္ပါကေနေလာင္ျခင္း၊ အရည္ၾကည္ဖုထျခင္း၊ ေနေရာင္ထိသည့္ေနရာတြင္ အကြက္မ်ားထျခင္းတို႔ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
 • Vitamin B6 (Pyridoxine)သည္ phenobarbital, phenytoin ႏွင့္ levodopa ျဖိဳခြဲမႈကို ျမန္ေစပါသည္။ ၎ကေနphenobarbital, phenytoin ႏွင့္ levodopaတို႔၏အာနိသင္ကိုက်သြားေစႏိုင္၏။
 • Vitamin B6 (Pyridoxine) သည္ ပဋိဇီ၀ေဆး Tetracycline စုပ္ယူမႈႏွင့္ အာနိသင္ကိုေလ်ာ့က်ေစႏုိင္၏။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Vitamin B6 (Pyridoxine) က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Vitamin B6 (Pyridoxine)သည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။အထူးသျဖင့္

 • ေသြးတိုး
 • ဆီးခ်ိဳ

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အစားအေသာက္တြင္ပါသင့္ေသာေန႔စဥ္ပမာဏ

 • အမ်ိဳးသား

အသက္ ၅၀ ေအာက္: 1.3 mg/day

အသက္ ၅၀ အထက္: 1.7 mg/day

 • အမ်ိဳးသမီး

အသက္ ၅၀ ေအာက္: 1.3 mg/day

အသက္ ၅၀ အထက္: 1.5 mg/day

 • ကိုယ္၀န္ေဆာင္: 1.9 mg/day

Vitamin B6 (Pyroxdine)ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းအတြက္

 • ကနဦးကုသမႈ: တစ္ရက္လွ်င္ 2.5-25 mg ႏႈန္းႏွင့္ သံုးပတ္ေသာက္ရန္။
 • ထိန္းညွိပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 1.5-2.5 mg ႏႈန္းေသာက္ရန္။

သေႏၶတားေဆးေသာက္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ Vitamin B6 (Pyroxdine)ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း: တစ္ရက္လွ်င္ 25-30 mg ႏႈန္းေသာက္ရန္။

ရာသီမလာခင္ကိုက္ခဲျခင္းလကၡဏာမ်ားအတြက္: တစ္ရက္လွ်င္ 50-100 mg ႏႈန္းေသာက္ရန္။

မ်ိဳးရိုးလိုက္ေသာsideroblasticေသြးအားနည္းေရာဂါအတြက္:

 • ကနဦးကုသမႈ: တစ္ရက္လွ်င္ 200-600 mgေသာက္ရန္။
 • တုိးတက္လာၿပီးေနာက္: တစ္ရက္လွ်င္ 30-50 mgေသာက္ရန္။

ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္း: 25-500 mgေန႔စဥ္ေသာက္ရန္။

(စိတ္ေရာဂါကုေဆးမ်ားကို ၾကာရွည္ေသာက္ရာမွ ေပၚလာေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး။ လွ်ာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ေမးရိုး၊ လက္ေမာင္း၊ ေျခေထာက္၊ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းတို႔တြင္ျဖစ္သည့္) tardive dyskinesiaအားကုသရန္: တစ္ရက္လွ်င္ 100 mgမွစ၍ အပတ္စဥ္တိုးတိုးသြားခါ တစ္ရက္လွ်င္ 400 mg ေရာက္သည့္အထိေပးရမည္။ ေဆးပမာဏမွာတစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲေသာက္ရန္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား၌ပ်ိဳ႕ျခင္း:10-25 mgကိုသံုးႀကိမ္မွ ေလးႀကိမ္အထိေန႔စဥ္ေသာက္ရန္။ တစ္လွည့္စီအေနႏွင့္ 75 mgpyridoxineကို12 mcg vitamin B12 (cyanocobalamin), 1 mg folic acid, 200 mg calcium (PremesisRx)တို႔ႏွင့္တြဲထားေသာအာနိသင္ျပခ်ိန္ၾကာသည့္ေဆးကိုသံုးႏိုင္ပါသည္။ ဤေဆးေပါင္းမွာ FDA မွာခြင့္ျပဳထားေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းအတြက္ ေဆးကုန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကေလးေတြအတြက္ Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အစားအေသာက္တြင္ပါသင့္ေသာေန႔စဥ္ပမာဏ

 • ၆ လအရြယ္အထိ:0.1 mg/day
 • ၆-၁၂ လအထိ: 0.3 mg/day
 • ၁-၃ ႏွစ္အထိ: 0.5 mg/day
 • ၄-၈ ႏွစ္အထိ: 0.6 mg/day
 • ၉-၁၃ ႏွစ္အထိ: 1 mg/day
 • ၁၄-၁၈ ႏွစ္အထိ (အမ်ိဳးသား) 1.3 mg/day; (အမ်ိဳးသမီး) 1.2 mg/day

Pyridoxine ကိုတံု႔ျပန္ေသာအတက္ေရာဂါ

10-100 mgကိုအသားေဆး၊ အေၾကာေဆးထိုးေပးႏိုင္ပါသည္။

Pyridoxine (ပဲရီေဒါက္စင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Vitamin B6 (Pyridoxine)ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

Vitamin B6ကိုကေလးမ်ား ၀ါးစားႏိုင္ေသာေဆးမ်ား၊ ေဆးရည္မ်ား၊ ဘီကြန္ပလက္မ်ားတြင္ ရႏိုင္သလိုသူ႔ခ်ည္းသက္သက္လည္းရႏိုင္ပါသည္။ ေဆးျပား၊ ေဆးေတာင့္ေပ်ာ့၊ ငံု႔ေဆးစျဖင့္လည္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိႏိုင္၏။

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Vitamin B6 (Pyridoxine)ကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 19, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။