Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

Generic Name: Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Pseudoephedrineကိုႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း၊အေအးမိ၊တုပ္ေကြးမိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာႏွာေခါင္းတဝိုက္တင္းၾကပ္နာက်င္ျခင္းသို႕မဟုတ္အသက္႐ႈျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ( ဥပမာ။။ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ဓာတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္ဖ်ားနာသည့္

ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ hay fever၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္းစသည္) တို႕အားယာယီသက္သာမႈရရွိေစရန္အသုံးျပဳသည္။ Pseudoephedrine သည္ sympathetic nervous system ကႏိႈးဆြေပးေသာ ေဆးတမ်ိဳးျဖစ္ျပီးႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းကိုသက္သာေစသည္။၎သည္ ေသြးေၾကာမ်ားကိုက်ဥ္းေစျခင္းျဖင့္ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ပိတ္ဆို႕ျခင္းတို႕အားသက္သာေစသည္။

အကယ္၍သင္သည္ Pseudoephedrine ကိုဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္မဟုတ္ဘဲမိမိသေဘာျဖင့္သုံးစြဲျခင္းျဖစ္ပါက (မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသင့္သည္ကိုသိႏိုင္ေစရန္) ေဆးဗူးတြင္ပါေသာအညႊန္းကို ေသခ်ာစြာဖတ္႐ႈရန္လိုပါသည္။

အေအးမိႏွာေစးေပ်ာက္ေဆးမ်ားသည္အသက္၆ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္စိတ္ခ်ရသည္သို႕မဟုတ္အက်ိဳးရွိေစသည္ဟုသက္ေသျပထားႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ထို႕ေၾကာင့္ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အေျခအေနမွအပ Pseudoephedrine ကိုအသက္၆ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္အသုံးမျပဳသင့္ပါ။ၾကာရွည္စြာအာနိသင္သက္ေရာက္ေသာ ေဆးျပား၊ေဆးေတာင့္မ်ားကိုအသက္၁၂ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္အသုံးမျပဳသင့္ပါ။Pseudoephedrine ကိုစိတ္ခ်လံုျခံုအက်ိဳးရွိစြာသုံးစြဲႏိုင္ေစရန္အတြက္သင့္ဆရာဝန္သို႕မဟုတ္ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

Pseudoephedrine သည္႐ိုး႐ိုးအေအးမိျခင္းကိုကုသေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ဆိုးရြားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။အဆိုပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေစႏိုင္ရန္ ေဆးပမာဏလမ္းညႊန္ခ်က္ကိုအတိအက်လိုက္နာပါ။ကေလးငယ္အိပ္သြားေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Pseudoephedrine ကိုအသုံးမျပဳပါႏွင့္။Pseudoephedrine ႏွင့္အလားတူ ေဆးဝါးမ်ားပါရွိေသာအေအးမိေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ားကိုတြဲဖက္၍အသုံးမျပဳပါႏွင့္။ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္အျခားေသာအေအးမိလကၡဏာမ်ားသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္ဆရာဝန္သို႕မဟုတ္ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းအၾကံဉာဏ္ေတာင္းပါ(အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ေပးျခင္း၊ႏွာေခါင္းထဲသို႕ saline အစက္ခ်ေဆးမ်ားခ်ေပးျခင္းစသည္)။

အျခားအသုံးျပဳမႈမ်ား။။ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပမည့္အသုံးျပဳပုံမ်ားသည္တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးအညႊန္းတြင္မပါဝင္ေသာ္လည္းသင့္ဆရာဝန္ကညြန္းဆိုေသာအသုံးျပဳမႈအေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ ေရာဂါအေနအထားအတြက္ Pseudoephedrine  ကိုအသုံးျပဳမည္ဆိုလ်င္ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ရွိမွသာအသုံးျပဳသင့္သည္။

Pseudoephedrine ကိုနားနာျခင္း၊နား ေရာင္ရမ္းျခင္းသို႕မဟုတ္ ေလဖိအားအေျပာင္းအလဲျဖစ္သည့္အခ်ိန္(ေလယာဥ္စီးျခင္း၊ေရငုပ္ျခင္းစသည္)မ်ိဳးတြင္နားလမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ပံုမွန္အတိုင္းရွိေနေစရန္အတြက္လည္းအသုံးျပဳသည္။ဆရာဝန္၏ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းအတိအက်လိုက္နာပါ။

Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

အကယ္၍သင္သည္ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္မလိုေသာ ေဆးဝါးမ်ားကိုမိမိဖာသာဝယ္ယူအသုံးျပဳပါက ေဆးကိုအသုံးမျပဳမီ ေဆးဗူးတြင္ပါရွိေသာ ေဆးညႊန္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာဖတ္႐ႈရန္လိုအပ္ပါသည္။မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိပါကဆရာဝန္သို႕မဟုတ္ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္ပုဂိၢဳလ္တို႕ကို ေမးျမန္းပါ။အကယ္၍ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္အသုံးျပဳပါကညြန္ၾကားခ်က္ကိုအတိအက်လိုက္နာပါ။

Pseudoephedrine  ကိုအစာရွိသည္ျဖစ္ေစ၊မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေလးနာရီျခားသို႕မဟုတ္ ေျခာက္နာရီျခားတစ္ခါသို႕မဟုတ္သင့္ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း ေသာက္ႏိုင္သည္။တစ္ေန႕လွ်င္ ေလးခါထက္ပိုမေသာက္ရပါ။ေဆးပမာဏအနည္အမ်ားသည္သင္၏အသက္၊ ေရာဂါအေျခအေနႏွင့္ ေဆးကိုတုန္႕ျပန္မႈအေပၚမူတည္သည္။ ေဆးပမာဏကိုတိုးျခင္းသို႕မဟုတ္ညႊန္ၾကားထားသည္ထက္ပိုေသာက္ျခင္းမ်ားမျပဳရ။သင့္အသက္အရြယ္အတြက္လမ္းညႊန္ထားေသာပမာဏထက္လည္းပိုျပီးမေသာက္ရပါ။

အကယ္၍သင္သည္ဝါးစားႏိုင္ေသာ ေဆးျပားကိုသုံးစြဲပါက ေဆးကို ေကာင္းစြာဝါးျပီးမွ ျမိဳခ်ပါ။Pseudoephedrine  အရည္ကိုအသုံးျပဳပါက ေဆးႏွင့္အတူပါရွိေသာတိုင္းတာသည့္ကိရိယာေလးကိုအသုံးျပဳျပီး ေဆးရည္ပမာဏအားတိက်စြာ ေသာက္သုံးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးပမာဏမွားယြင္းႏိုင္သျဖင့္ပံုမွန္အိမ္တြင္အသုံးျပဳေသာဇြန္းစသည္တို႕ကိုအရည္ပမာဏတိုင္းတာရန္မသုံးရပါ။

Pseudoephedrine ကိုတံဆိပ္မ်ိဳးစုံ၊ပံုစံမ်ိဳးစုံတိုျဖင့္ရရွိႏိုင္ျပီး  ေရမ်ားမ်ားျဖင့္ ျမိဳခ်သင့္သည့္ ေဆးျပားပံုစံမ်ိဳးလည္းရွိသည့္အျပင္တံဆိပ္တမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳးပါဝင္သည့္ ေဆးပမာဏလည္းမတူညီၾကသည့္အတြက္ ေဆးအညႊန္းကို ေသခ်ာစြာဖတ္႐ႈလိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။သတ္မွတ္ေပးထားေသာပမာဏထက္ပို၍မသုံးစြဲပါႏွင့္။

ကဖင္းဓာတ္သည္ Pseudoephedrine ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုပိုမ်ားေစသျဖင့္ကဖင္းဓာတ္အမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ ေသာက္စရာမ်ား (ေကာ္ဖီ၊လက္ဖက္ရည္၊ကိုလာစသည္)၊ ေခ်ာကလက္၊ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္မလိုေသာကဖင္းပါသည့္ ေဆးမ်ားစသည္တို႕ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

အကယ္၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္၇ရက္အတြင္းမသက္သာလွ်င္၊ပိုဆိုးလာလွ်င္၊ေပ်ာက္သြားျပီး ျပန္ျဖစ္လွ်င္သို႕မဟုတ္ဖ်ားျခင္း၊အနီစက္မ်ားထြက္လာလွ်င္၊ဆက္တိုက္ေခါင္းကိုက္ေနလွ်င္သို႕မဟုတ္သင့္အေနျဖင့္ဆိုးရြားေသာက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟုယူဆလွ်င္အေရးေပၚကုသမႈကိုခံယူပါ။

Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာအခန္းအပူခ်ိန္တြင္သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္)

Pseudoephedrineကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္နဲ႔စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားတာကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းတဲ့နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္တာနဲ႔ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈေတြမျဖစ္ေအာင္လို႔Pseudoephedrineကို ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာသိမ္းဆည္းတာနဲ႔ ေရခဲေအာင္သိမ္းဆည္းတာေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။Pseudoephedrine ေဆးအမ်ိဳးအစားနဲ႔၊ ေဆးထုတ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းတဲ့ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ဒီအတြက္ ေဆးဘူးအခြံမွာပါတဲ့သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳးဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးေတြအကုန္လံုးကိုကေလးေတြ၊အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြနဲ႔ ေ၀းရာမွာထားပါ။)

Pseudoephedrineကိုအိမ္သာထဲကိုပစ္ခ်တာနဲ႔ ေရထြက္ေပါက္ေတြထဲကေန ေဆးခ်တာမ်ိဳးကိုမလုပ္သင့္ပါဘူး။ ေဆး၀ါးေတြကိုမလိုအပ္ေတာ့တဲ့အခါဒါမွမဟုတ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခါေတြမွာစနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။ ေဆး၀ါးမ်ားကိုစနစ္တက်ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔သင့္ရဲ႕ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္နဲ႔တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့မျပဳလုပ္ရပါ)

Pseudoephedrineကိုေရခဲေသတၱာထဲတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းကအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ Pseudoephedrine ေဆးေသာက္သုံးမည္ဆိုလ်င္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကိုသတိထားသင့္သည္။

—>ဓာတ္မတည့္ျခင္း

Pseudoephedrine ေဆးႏွင့္သို႕မဟုတ္အျခားေသာေဆးမ်ားႏွင့္ဓာတ္မတည့္သည့္လကၡဏာမ်ားခံစားရဖူးပါကဆရာဝန္ကို ေသခ်ာစြာအသိေပးပါ(ေဆးသာမကအစားအေသာက္၊ဆိုးေဆး၊အစားအစာမ်ားကိုတာရွည္ခံေအာင္အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားသို႕မဟုတ္တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားပါအက်ဳံးဝင္သည္)။ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးမဟုတ္ပါက ေဆးညႊန္းကို ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။

—>ကေလးသူငယ္မ်ား

ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ားအထူးသျဖင့္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားႏွင့္လမေစ့ဘဲေမြးေသာကေလးမ်ားတြင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားပါသည္။

ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္မလိုေသာအေအးမိႏွာေစးေပ်ာက္ ေဆးမ်ားသည္ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ားတြင္ဆိုးရြားေသာ ေဘးထြက္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္အျပင္အသက္အႏၲရာယ္ပါထိခိုက္ေစႏိုင္သျဖင့္အဆိုပါေဆးမ်ားကိုအသက္၄ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအားမေပးသင့္ပါ။

—–>သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား

ေဆးအမ်ားစုကိုအသက္အရြယ္ၾကီးသူမ်ားတြင္အထူးတလည္စမ္းသပ္ေလ့မရွိပါ။ထို႕ေၾကာင့္လူငယ္မ်ားတြင္ရရွိသည့္အာနိသင္မ်ားအတိုင္းအသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ရရွိျခင္းရွိမရွိ ေသခ်ာစြာမသိရပါ။ထိုသို႕အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ Pseudoephedrine ၏အာနိသင္ကိုတိက်စြာစမ္းသပ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္းလူငယ္မ်ားႏွင့္မတူညီေသာအာနိသင္ႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ရရွိျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဟုမယူဆႏိုင္ပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ယခုေဆး၀ါးကိုကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္အသံုးျပဳလွ်င္ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကိုဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ယခုေဆး၀ါးသည္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏သတ္မွတ္ခ်က္အရကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ ××× ရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကိုမသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။)

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အင္ျပင္မ်ားထြက္ျခင္း၊အသက္႐ႈရခက္ခဲလာျခင္း၊မ်က္ႏွာ၊ႏွုတ္ခမ္း၊လွ်ာသို႕မဟုတ္လည္ေခ်ာင္းတို႕ ေရာင္ရမ္းျခင္းအစရွိေသာဓာတ္မတည့္သည့္လကၡဏာမ်ားခံစားလာရပါကအေရးေပၚကုသမႈကိုခံယူရပါမည္။

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားခံစားရပါက Pseudoephedrine ေသာက္သုံးျခင္းကိုခ်က္ခ်င္းရပ္ျပီးဆရာဝန္ႏွင့္အျမန္ျပသပါ။

 • ႏွလုံးခုန္ ျမန္ျခင္း၊မမွန္ျခင္း။
 • ျပင္းထန္စြာမူးေဝထိုင္းမိႈင္းျခင္း၊စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မ်ားျခင္း။
 • ေသြးေျခဥလြယ္ျခင္း၊ေသြးထြက္လြယ္ျခင္း၊ပံုမွန္မဟုတ္ေသာပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈခံစားရျခင္း၊ဖ်ားျခင္း၊ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊တုပ္ေကြးလကၡဏာမ်ား၊တကိုယ္လုံးနာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း။
 • ေသြးေပါင္အလြန္တက္ျခင္း (ျပင္းထန္စြာေခါင္းကိုက္ျခင္း၊အျမင္ဝါးျခင္း၊နားထဲတြင္အသံမ်ားဆူညံစြာၾကားေနရျခင္း၊စိတ္ပူပန္ျခင္း၊စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊အသက္႐ႈရခက္ျခင္း၊ႏွလုံးခုန္စည္းခ်က္မမွန္ျခင္း၊တက္ျခင္း)။

သာမန္ေဘးထြက္လကၡဏာမ်ားမွာ

 • အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း။
 • အေရျပားပူေႏြးနီရဲျခင္း။
 • ဂဏွာမျငိမ္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ကေလးမ်ားတြင္)
 • အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း။
 • အနီစက္မ်ားထြက္ျခင္း၊ယားယံျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။)

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Pseudoephedrineဟာသင္အခုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့တျခားေသာ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။မလိုလားအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြအားလံုးရဲ႕စာရင္းကိုလုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္တဲ့အခါမွာဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေတြ၊မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနတာေတြ၊သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္) ဆရာ၀န္ဒါမွမဟုတ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကိုအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးေတြကိုဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆးေတြကိုသုံးစြဲေနတယ္ဆိုရင္ Pseudoephedrine ကိုအသုံးမျပဳသင့္ပါဘူး။သင့္ဆရာဝန္အေနနဲ႕ Pseudoephedrine ကိုအသုံးမျပဳေတာ့တာဘဲျဖစ္ျဖစ္သင္သုံးစြဲေနတဲ့အျခားေဆးေတြကို ေျပာင္းလိုက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

 • Clorgyline
 • Dihydroergotamine
 • Furazolidone
 • Iproniazid
 • Isocarboxazid
 • Linezolid
 • Moclobemide
 • Nialamide
 • Pargyline
 • Phenelzine
 • Procarbazine
 • Rasagiline
 • Selegiline
 • Toloxatone
 • Tranylcypromine

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆးမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ Pseudoephedrine နဲ႕တြဲဖက္အသုံးျပဳေလ့မရွိပါဘူး။သို႕ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္မူသုံးစြဲေကာင္းသုံးစြဲပါလိမ့္မည္။အကယ္၍ ေဆးႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ေသာက္သုံးရန္လိုအပ္ပါကသင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေဆးတမ်ိဳးသို႕မဟုတ္ႏွစ္မ်ိဳးလုံး၏ပမာဏကို ျပန္လည္ခ်ိန္ဆျခင္းသို႕မဟုတ္ ေဆးေသာက္ရမည့္အၾကိမ္ေရကို ေျပာင္းလဲျခင္းစသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

 • Guanethidine
 • Iobenguane I 123
 • Methyldopa
 • Midodrine

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Pseudoephedrineကအစားအေသာက္ဒါမွမဟုတ္အရက္ေသစာနဲ႔ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။မလိုလားအပ္တဲ့ဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔အစားအေသာက္၊အရက္ေသစာေတြနဲ႔ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Pseudoephedrineဟာသင့္ရဲ႕နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားနဲ႔သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိႏုိင္ပါတယ္။သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုပိုဆိုးသြားေစတာဒါမွမဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားတာေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးဖို႔အေရးၾကီပါတယ္။အထူးသျဖင့္

 • အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာအမွတ္ႏွစ္အမ်ိဳးအစားဆီးခ်ိဳ ———–>Pseudoephedrine သည္ သြးတြင္းသၾကားဓာတ္ကိုမ်ားေစသည္။
 • ဆီးက်ိတ္ေရာင္ ေရာဂါရွိသူ။
 • ေရတိမ္ရွိလ်င္သို႕မဟုတ္ ေရတိမ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိလွ်င္
 • ႏွလုံးေရာဂါသို႕မဟုတ္ႏွလုံးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားရွိလွ်င္
 • ေသြးတိုးရွိလွ်င္ ———-> Pseudoephedrine ကအဆိုပါအေျခအေနကိုပိုဆိုးေစမည္။
 • သိုင္းရြိုက္ဂလင္းအလြန္အကြၽံအလုပ္လုပ္လွ်င္ ———> Pseudoephedrine ကအဆိုပါအေျခအေနကိုပိုဆိုးေစမည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းအတြက္

ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာေဆးပံုစံ ——>၃၀-၆၀မီလီဂရမ္ကို၄နာရီျခားသို႕မဟုတ္၆နာရီျခားတခါ  (လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို) ေသာက္ႏိုင္သည္။

အာနိသင္ၾကာရွည္ခံေသာပံုစံ ——->၁၂၀မီလီဂရမ္ကို၁၂နာရီျခားတခါ  (လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို) ေသာက္ႏိုင္သည္။

အာနိသင္ၾကာရွည္ခံေသာ ေသာက္ေဆးအရည္ပံုစံ ——->၄၅ – ၁၀၀မီလီဂရမ္ကို၁၂နာရီျခားတခါ  (လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို) ေသာက္ႏိုင္သည္။

တစ္ေန႕တာအတြက္အမ်ားဆုံးေသာက္ႏိုင္ေသာပမာဏ ——->၂၄၀မီလီဂရမ္

ကေလးေတြအတြက္ Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းအတြက္

အသက္၂ႏွစ္မွ၅ႏွစ္အတြင္းရွိကေလးမ်ား

ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာေဆးပံုစံ ——>၁၅မီလီဂရမ္ကို၆နာရီျခားတခါ  (လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို) ေသာက္ႏိုင္သည္။

အာနိသင္ၾကာရွည္ခံေသာ  ေသာက္ေဆးအရည္ပံုစံ ——->၁၂.၅ – ၂၅မီလီဂရမ္ကို၁၂နာရီျခားတခါ  (လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို) ေသာက္ႏိုင္သည္။

တစ္ေန႕တာအတြက္အမ်ားဆုံးေသာက္ႏိုင္ေသာပမာဏ ——->၆၀မီလီဂရမ္

(သို႕မဟုတ္)

1mg/kg/dose ႏွုန္းျဖင့္၆နာရီျခားတစ္ခါ —–>အမ်ားဆုံးပမာဏမွာ၁၅မီလီဂရမ္ျဖစ္သည္။

အသက္၆ႏွစ္မွ၁၂ႏွစ္အတြင္းရွိကေလးမ်ား

ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာေဆးပံုစံ ——>၃၀မီလီဂရမ္ကို၆နာရီျခားတခါ  (လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို) ေသာက္ႏိုင္သည္။

အာနိသင္ၾကာရွည္ခံေသာ  ေသာက္ေဆးအရည္ပံုစံ ——->၂၅ – ၅၀မီလီဂရမ္ကို၁၂နာရီျခားတစ္ခါ  (လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို) ေသာက္ႏိုင္သည္။

တစ္ေန႕တာအတြက္အမ်ားဆုံးေသာက္ႏိုင္ေသာပမာဏ ——->၁၂၀မီလီဂရမ္

အသက္၁၂ႏွစ္အထက္ကေလးမ်ား

ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာေဆးပံုစံ ——>၃၀-၆၀မီလီဂရမ္ကို၄နာရီျခားသို႕မဟုတ္၆နာရီျခားတခါ  (လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို) ေသာက္ႏိုင္သည္။

အာနိသင္ၾကာရွည္ခံေသာပံုစံ ——->၁၂၀မီလီဂရမ္ကို၁၂နာရီျခားတခါ  (လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို) ေသာက္ႏိုင္သည္။

အာနိသင္ၾကာရွည္ခံေသာ ေသာက္ေဆးအရည္ပံုစံ ——->၅၀ – ၁၀၀မီလီဂရမ္ကို၁၂နာရီျခားတခါ  (လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို) ေသာက္ႏိုင္သည္။

တစ္ေန႕တာအတြက္အမ်ားဆုံးေသာက္ႏိုင္ေသာပမာဏ ——->၂၄၀မီလီဂရမ္

{ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ကေလးလူနာမ်ားမွာဘယ္ေလာက္အခ်ိဳးအစားေပးရမလဲဆိုတာအတည္မျပဳရေသးပါ။သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ဘယ္ေဆး၀ါးမဆိုအသံုးမျပဳရေသးခင္မွာစိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကိုအျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိရန္အတြက္သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ)

 

Pseudoephedrine (ဆူဒို အက္ဖီဒရင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Pseudoephedrineကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေဆးေတာင့္၁၂၀မီလီဂရမ္

ေသာက္ေဆးအရည္ 30mg/5ml

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာအေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ)

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Pseudoephedrineကို ေသာက္သံုးဖို႔လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာအျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔နီးကပ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့လြတ္သြားတဲ့အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္မွာပဲ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏကိုႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇွန် 26, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 15, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။