Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

Generic Name: Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Coversyl (Perindopril) သည္ ACEI အုပ္စု၀င္ ေဆးအမ်ဳိးအစားျဖစ္ျပီး ေသြးတုိးျခင္းႏွင္႔ ႏွလုံးေသြးလႊတ္ေၾကာေရာဂါကုိ ကုသရန္ အသုံးျပဳသည္။ ၄င္းေဆးကုိ ႏွလုံးေရာင္ျပီး အလုပ္မလုပ္သည္႔ေရာဂါ ကုသရန္လည္း အသုံးျပဳသည္။ ဆီးခ်ဳိေၾကာင္႔ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ရန္ အသုံးျပဳသည္။

Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေသာက္ေဆးျပားမ်ားအတြက္

  • ညႊန္ၾကားထားသည္႔အတိုင္း ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။ တေန႔လွ်င္ တၾကိမ္ (သုိ႔) ၂ၾကိမ္ ေသာက္ႏိုင္သည္။ မွတ္မိလြယ္ရန္ ေန႔စဥ္ တူညီေသာအခ်ိန္တြင္ ေသာက္ပါ။ ေနထိုင္ေကာင္းေနစဥ္မွာပင္ ညႊန္ၾကားထားသည္႔အတိုင္း ေသာက္သင္႔ပါသည္။
  • ေဆးဘူးတြင္ပါ၀င္ေသာ အညႊန္းစာမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။
  • အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မေသခ်ာလွ်င္ ဆရာ၀န္ သုိ႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

မည္သုိ႔ေသာက္သုံးရမယ္ဆုိသည္ကုိ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Coversyl (Perindopril) ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္ မထိေတြ႔ရန္၊ မစိုစြတ္မႈမရွိေစရန္ သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း၊ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။ Coversyl (Perindopril) ေဆးအမ်ိဳးအစား၊ ေဆးထုတ္လုပ္သည္႔ ကုမၸဏီ ကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းသည္႔ ပံုစံကြဲျပား ျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဆးဘူးအခြံတြင္ ပါသည့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြး တိရိစာၦန္မ်ားႏွင္႔ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။)
Coversyl (Perindopril) ကို အိမ္သာတြင္း ပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းကို မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့လွ်င္၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးေပသည္။ ေဆး၀ါးမ်ားအား စနစ္တက် မည္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုသည္ကုိ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေသာက္သုံးရန္ စိတ္မခ်ရပါ။ ၄င္းေဆးသည္ ကေလးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္၊ ကုိယ္၀န္ရွိေနလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ပါ။ မိခင္ႏို႔ထဲသုိ႔ perindopril ေရာက္ႏိုင္ မေရာက္ႏုိင္ကုိ မသိရေသးပါ။ ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းမျပဳမီ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

တျခားေဆးမ်ားကဲ့သုိ႔ Coversyl (Perindopril) တြင္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ရွိပါသည္ အမ်ားစုမွာ မျဖစ္ပြားတတ္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲကုသျခင္းမ်ား မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေဆးေသာက္ျပီး ျပသနာတစုံတရာရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။
ေအာက္ပါျပသနာမ်ား ၾကဳံေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
• ေခ်ာင္းေျခာက္ဆုိးျခင္း
• မူးေမ႔တတ္ျခင္း
• ေမာပန္းလြယ္ျခင္း
• မူးေ၀ျခင္း
• ဖ်ားနာျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ကုိယ္ခႏၶာနာက်င္ကုိက္ခဲျခင္း
အကယ္၍ ေသြးတြင္းရွိ ပုိတက္စီယမ္ဓာတ္ ျမင္႔တက္ႏိုင္ေသာ ဆုိးရြားသည္႔ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား (ဥပမာ- ၾကြက္သားမ်ား အားနည္းသြားျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ေႏွးျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္မမွန္ျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္း) ၾကဳံရလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ ျပျဖစ္ေအာင္ျပပါ။
(ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။)

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Coversyl (Perindopril) သည္ သင္ယခု ေသာက္သံုးေနသည္႔ တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနသည္႔ ေဆး၀ါးအားလံုး စာရင္း လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္ရာတြင္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေသာ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနေသာ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည္) ဆရာ၀န္ သုိ႔္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေအာက္ပါေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။
• Aliskiren
• Cyclosporin
• Heparin
• Everolimus
• Sirolimus
• Lithium
• Losartan/valsartan
• Sacubitril
• ဆီးေဆးမ်ား (amiloride၊ spironolactone၊ triamterene ကဲ့သုိ႔)
• စတီးရြဳိက္မပါေသာ အေရာင္က်ေဆးမ်ား (ဥပမာ-aspirin, diclofenac, ibuprofen, indomethacin, naproxen)

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Coversyl (Perindopril) သည္ အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိမရွိ ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Coversyl (Perindopril) သည္ သင္႔က်န္းမာေရး အေျခအေနၽႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါေရာဂါမ်ားရွိလွ်င္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
• ACEI ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ေသြးေၾကာမ်ားေဖာေရာင္ျခင္း
• ေသြးတြင္း ပုိတက္စီယမ္ဓာတ္ျမင္႔တက္ျခင္း
• ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္းေရာဂါမ်ား
• ရုိးတြင္းခ်ဥ္ဆီေရာဂါမ်ား

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

• Coversyl (Perindopril) ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ပါ။
• ေသြးတုိးျခင္းအတြက္
• လူၾကီးမ်ား။ တေန႔လွ်င္ တၾကိမ္ ၄မီလီဂရမ္မွ စေသာက္ႏိုင္သည္။ သင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏကုိ လုိအပ္သလုိ ခ်ိန္ဆေပးႏိုင္သည္။ အမ်ားဆုံပမာဏသည္ ၁၆မီလီဂရမ္ျဖစ္သည္။
• အသက္ ၆၀အထက္ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား။ တေန႔လွ်င္ ၄မီလီဂရမ္မွ စတင္ျပီး တစ္ၾကိမ္တည္း (သုိ႔) ၂ၾကိမ္ခဲြေသာက္ႏိုင္သည္။ သင္၏ ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏကုိ လုိအပ္သလုိ ခ်ိန္ဆေပးႏိုင္သည္။ အမ်ားဆုံးပမာဏသည္ ၈မီလီဂရမ္ျဖစ္သည္။
ႏွလုံးေသြးလႊတ္ေၾကာေရာဂါအတြက္
• လူၾကီးမ်ား။ တေန႔လွ်င္ တၾကိမ္ ၄မီလီဂရမ္မွ စေသာက္ႏိုင္သည္။ သင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏကုိ ခံႏိုင္ရည္ေပၚ မူတည္၍ လုိအပ္သလုိ ခ်ိန္ဆေပးႏိုင္သည္။ အမ်ားဆုံပမာဏသည္ ၈မီလီဂရမ္ျဖစ္သည္။

ကေလးေတြအတြက္ Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

• Coversyl (Perindopril) ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ပါ။
• ေသြးတုိးျခင္းအတြက္
• လူၾကီးမ်ား။ တေန႔လွ်င္ တၾကိမ္ ၄မီလီဂရမ္မွ စေသာက္ႏိုင္သည္။ သင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏကုိ လုိအပ္သလုိ ခ်ိန္ဆေပးႏိုင္သည္။ အမ်ားဆုံပမာဏသည္ ၁၆မီလီဂရမ္ျဖစ္သည္။
• အသက္ ၆၀အထက္ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား။ တေန႔လွ်င္ ၄မီလီဂရမ္မွ စတင္ျပီး တစ္ၾကိမ္တည္း (သုိ႔) ၂ၾကိမ္ခဲြေသာက္ႏိုင္သည္။ သင္၏ ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏကုိ လုိအပ္သလုိ ခ်ိန္ဆေပးႏိုင္သည္။ အမ်ားဆုံးပမာဏသည္ ၈မီလီဂရမ္ျဖစ္သည္။
ႏွလုံးေသြးလႊတ္ေၾကာေရာဂါအတြက္
• လူၾကီးမ်ား။ တေန႔လွ်င္ တၾကိမ္ ၄မီလီဂရမ္မွ စေသာက္ႏိုင္သည္။ သင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏကုိ ခံႏိုင္ရည္ေပၚ မူတည္၍ လုိအပ္သလုိ ခ်ိန္ဆေပးႏိုင္သည္။ အမ်ားဆုံပမာဏသည္ ၈မီလီဂရမ္ျဖစ္သည္။

Perindopril (ပယ္ရင္ဒိုပေရး) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Coversyl (Perindopril) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
၂မီလီဂရမ္၊ ၄မီလီဂရမ္၊ ၅မီလီဂရမ္၊ ၈မီလီဂရမ္ ႏွင္႔ ၁၀မီလီဂရမ္ ေဆးျပားမ်ား

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည္႔ အေျခအေနတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ)
အေရးေပၚဌာနသုိ႔ သြားသည္႔အခါ ေဆးအညႊန္းစာမ်ား၊ မညႊန္းေသာ္လည္း မိမိဖာသာ ၀ယ္ယူေသာက္သုံးေသာ ေဆး၀ါးမ်ား စာရင္းျပဳစု ယူေဆာင္သြားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Coversyl (Perindopril) ေဆးကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့လွ်င္ (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည္႔အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုး ေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္သံုးရမည္႔အခ်ိန္ႏွင္႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုလွ်င္ လြတ္သြားသည္႔အၾကိမ္ကို ေက်ာ္၍ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္သာ ေသာက္သုံးပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင္႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇွန် 26, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 15, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။