Paxil® (ပါေဆးလ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Paxil® (ပါေဆးလ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Paxil® (ပါေဆးလ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

စိတ္က်ျခင္း၊ ထိန္းမရေအာင္လန့္ျခင္း၊ စိတ္ပူပန္ျခင္း၊ ဓမၼတာမလာခင္အၾကိဳ ေက်နပ္မႈေခါင္းပါးေၾကာင့္ၾကျခင္းေရာဂါေတြအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။ ဦးေနွာက္ထဲမွာရွိတဲ့ သဘာ၀အတုိင္းေတြ႔ရတဲ့ဆီရိုတုိနင္ပမာဏ ညီမ်ွမႈကို ျပန္ထိ္န္းေပးပါတယ္။

Paxil® (ပါေဆးလ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း တိတိက်က်အသံုုးျပဳသင့္ပါတယ္။ သင့္ေဆးညႊန္းစာအတုိင္း အကုန္လိုက္နာသင့္ပါတယ္။ တစ္ေန႔တစ္ၾက္ိမ္ မနက္ပိုင္းမွာ အစာနဲ႔တြဲျပီးသို႔ အစာမပါဘဲ ေသာက္နုိင္ပါတယ္။ အစာနဲ့တြဲေသာက္ျခင္းက မအီမသာျဖစ္ျခင္းကို ေလ်ာ့ေစပါတယ္။ ေဆးျပားတစ္ျပားလံုးကို မိ်ဳခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ိတ္ျခင္း ၊ ၀ါးစားျခင္း ၊ ပုိင္းျခင္းမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါဘူး။ အရည္ပံုစံအေနနဲ့ဆုိရင္ ပမာဏကိုမတုိင္းတာခင္မွာ အရင္ဆံုးလႈပ္ခါေပးသင့္ပါတယ္။ လကၡဏာေတြမသက္သာခင္ ၄ပတ္အသံုးျပဳရနုိင္ပါတယ္။

Paxil® (ပါေဆးလ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

အလင္းေရာင္တုိက္ရိုက္က်ေရာက္တဲ့ေနရာနဲ့

စိုထိုင္းဆရွိတဲ့ေနရာေတြနဲ႔ေဝးေဝး အခန္းအပူခ်ိန္မွာထားသင့္အပါတယ္။ ေဆးမပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ဖုိ႔ ေရခ်ိဳးခန္းေရခဲေသတၱာစတာေတြထဲမွာ မသိမ္းသင့္ပါဘူး။ အမ်ိဴးအစားေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းနုိင္တ့ဲပံုစံေတြလည္း ကြဲနုိင္ပါတယ္။ ေဆးညႊန္းမွာပါတဲ႔အတုိင္း ေသခ်ာသိမ္းဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ကေလးေတြနဲ႕အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္ေတြနဲ႔ ေဝးေဝးမွာ ထားသင့္ပါတယ္။ ေရေျမာင္းေတြအိမ္သာစတာေတြထဲကုိ ညႊန္ထားထားျခင္းမရွိဘူးဆုိရင္ သြန္ပစ္ျခင္းမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့အသံုးျပဳနု္ိင္တဲ႔ေန႔ရက္ေက်ာ္သြားျပီဆိုရင္ သို႔ ္မလိုအပ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေသခ်ာစြန္႔႔႔ပစ္သင့္ပါတယ္။ ဘယ္လိုစိတ္ခ်လက္ခ်စြန္႔ပစ္နိုင္လဲဆိုတာေတြကို  ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္နိုင္ပါတယ္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Paxil® (ပါေဆးလ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

မသံုးခင္မွာ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာျပသင့္ပါတယ္။

 • ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ သို႔ နို႔တုိက္မိခင္ျဖစ္ခဲ့ရင္
 • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္နဲ႔ နို္႔တုိက္ေက်ြးေနခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္္ညႊန္ၾကားထားတဲ့ေဆးကိုသာ ေသာက္သင့္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အျခားေဆးေတြမွီ၀ဲေနရ၇င္
 • ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ အလြယ္္တကူ၀ယ္ယူနိုင္တဲ႔ ျဖည့္စြက္ေဆးစတဲ႔ မည္သ္ို႔ေသာေဆးမ်ိဳးမဆုိ ပါ၀င္ပါတယ္။
 • Paxil® သို႔ အျခားေသာေဆးမ်ားနဲ႔ ဓာတ္မတည့္မႈေတြရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္
 • အျခားေသာမက်န္းမာမႈေတြရွိခဲ႔မယ္ဆိုရင္

pimozide or thioridazine ေတြအသံုးျပဳေနခ်ိန္မွာ မသံုးသင့္ပါဘူး။

isocarboxazid, linezolid, methylene blue injection, phenelzine, rasagiline, selegiline, or tranylcypromineကဲ့သို႔ေသာ MAO inhibitorေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့၁၄ရက္ကအသံုးျပဳေနမယ္ဆိုရင္ မသံုးသင့္ပါဘူး။

ငယ္ရြယ္သူအခ်ိဳ႔မွာ ပထမဆံုးအသံုးျပဳခိ်န္မွာ သတ္ေသခ်င္တဲ့အေတြးမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။ သင့္အေျခအေနတုိးတက္လာမလာသိနုိင္ဖို႔ သင့္ဆရာ၀န္ဆီကို ပံုမွန္ျပသေနသင့္ပါတယ္။ သင့္မိသားစု သို႔ အျခားအုပ္ထိန္းသူေတြအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႔ေျပာင္းလဲလာတဲ့စ္ိတ္ခံစားခ်က္ေတြ လကၡဏာေတြကို သတ္ိျပဳေနဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အသံုးျပဳျခင္းက ျပင္းထန္တဲ့အဆုတ္ျပႆနာ ၊  နွလံုးခ်ိဳ႔ယြင္းျခငး္နဲ႔ သင့္ကေလးကိုေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြ ျဖစ္လာနို္င္ပါတယ္။ ေဆးကိုရပ္လို္က္မယ္ဆိုရင္ စ္ိတ္က်ေ၀ဒနာျပန္ျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။ သင့္မွာကိုယ္၀န္ရလာရင္ သင့္ဆရာ၀န္ကုိခ်က္ခ်င္းအသိေပးသင့္ပါတယ္။ သင့္ဆရာ၀န္ရဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မရွိဘဲနဲ႔ ေဆးစေသာက္တာေတြရပ္လိုက္တာမ်ိဳးေတြ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ နုိ႔ထဲကို၀င္သြားျပီး သင့္ရင္ခြင္ပိုက္အရြယ္ကေလးကို ထိခိုက္ေစနုိင္ပါတယ္။ ဒီေဆးအသံုးျပဳေနခ်ိန္မွာ နုိ႔မတိုက္သင့္ပါဘူး။ အသက္၁၈နွစ္ေအာက္အရြယ္ေတြမွာ ညႊန္ၾကားခ်က္မရွိဘဲ အသံုးမျပဳသင့္ပါဘူး။ ကေလးေတြအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူး။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Paxil® (ပါေဆးလ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္နဲ႔ နို္႔တုိက္ေက်ြးေနခ်ိန္မွာ စိတ္ခ်လက္ခ်သံုးနုိင္တယ္လို႔ေတာ့ မေျပာနိုင္ေသးပါဘူး။ မသံုးခင္မွာ ရလာနိုင္တဲ့အက်ိိဳးဆက္ေတြကို သင့္ဆရာဝန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

အေမရိကန္ အစားအေသာက္နဲ႔ေဆး၀ါးစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔အစည္းအရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အႏၱရာယ္ရွိနိုင္ေခ်အုပ္စု Cမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။

FDA ကိုယ္၀န္ေဆာင္အႏၱရာယ္ေပးနုိင္ေခ်အုပ္စုမ်ားအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 • A=အႏၱရာယ္မရွိ
 • B=အခ်ိဳ႔ေသာေလ့လာမႈေတြအရ အႏၱရာယ္မရွိ
 • C=အႏၱရာယ္ေပးနုိင္ေခ်အနည္းငယ္ရွိသည္
 • D=အႏၱရာယ္ေပးနုိင္ေခ်ရွိသည္။
 • X=မသံုးသင့္
 • N=မသ္ိ

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Paxil® (ပါေဆးလ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ဒီေဆးကိုအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ပါေဘးထြက္ဆုိးက်ိဴးေတြ ေတြ႔နုိင္ပါတယ္။

 • အျမင္အာရံုေျပာင္းလဲျခင္း
 • အားနည္းျခင္း
 • မူးေ၀ျခင္း
 • အ္ိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ျခင္း
 • ေခြ်းထြက္မ်ားျခင္း
 • စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း
 • တုန္လွုပ္ျခင္း
 • အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္ျခင္း
 • အစားစားလိုစိတ္မ၇ွိျခင္း
 • ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • င္အာေျခာက္ျခင္း
 • သမ္းျခင္း
 • လိင္ဆက္ဆံျခင္းျပီးေျမာက္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိျခင္း

ေအာက္ပါလကၡဏာေတြရွိခဲ႔မယ္ဆုိရင္

သင့္ဆရာ၀န္ကိုခ်က္္ခ်င္းဆက္သြယ္သင့္ပါတယ္။

 • အေတြးမ်ားေယာက္ယက္ခတ္ေနျခင္းေျပးေနျခင္း၊ အိပ္ဖို႔သိပ္မလိုေတာ့ျခင္း၊ ထူူးဆန္းတဲ့အႏၱရာယ္ေပးနုိင္တဲ့ အမူအက်င့္မ်ား၊ အလြန္အမင္္း၀မ္းသာျခင္း ၀မ္းနည္းျခင္း၊ အရင္ထက္ပိုစကားမ်ားျခင္း
 • အျမင္၀ါးျခင္း၊ အျမင္က်ဥ္းျခင္း၊ မ်က္လံုးနာျခင္းေရာင္ျခင္း၊ အလင္းစက္၀န္းမ်ားျမင္ျခင္း
 • ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အရိုးနာျခင္း၊ အထိမခံေအာင္နာျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း ၊ေပါက္ျပဲျခင္း
 • ကိုယ္အေလးခိ်န္ အစားစားလိုစိတ္အေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိျခင္း
 • အလြယ္တကုူေပါက္ျပဲလြယ္ျခင္း၊ ပံုမွန္မဟူတ္ဘဲေသြးထြက္ျခင္း ( နွာေခါင္း၊ ပါးစပ္၊ ေယာနိလမ္းေၾကာင္း ၊ စအို) ေသြးေခ်ာင္းဆိုးျခင္းအန္ျခင္း
 • ဆီရိိုတိုနင္ကိုယ္တြင္းပမာဏမ်ားျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထငိမွားျဖစ္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ နွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ တံု႔ျပန္မႈမ်ားလြန္ကဲျခင္း၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလ်ွာျခင္း၊ ဆက္စပ္္နုိင္မႈမဲ႔ျခင္း၊ ေဖ်ာ့ေတာ့ျခင္း
 • ကိုယ္တြင္းဆိုဒီယမ္ပမာဏနည္္းျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မေရမရာျဖစ္ျခင္း၊ စကားမပီျခင္း၊ အလြန္အမင္းအားနည္းျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမထိန္းနုိင္ျခင္း
 • ျပင္းထန္တဲ့အာရံုေၾကာဆိုင္ရာတံု႔ျပန္မႈမ်ား ၾကြက္သားမ်ားအလြန္အမင္းေတာင့္တင္းေနျခင္း၊ အဖ်ားၾကီးျခင္း၊ ေခြ်းထြက္ျခင္း၊ မေရမရာျဖစ္ျခင္း၊ နွလံုးခုန္ျမန္ျခင္းမည္ီျခင္း၊ တုန္ျခင္း၊

ျပင္းထန္တဲ့အေ၇ျပားဆုိင္ရာတံု႔ျပန္မႈမ်ား– ဖ်ားျခင္း၊ လည္ေခ်င္းနာျခင္း၊ မ်က္နွာလွ်ာေရာင္ျခင္း၊ မ်က္လံုးပူျခင္း၊ အေရျပားနာျခင္း၊ အနီေရာင္အျပာေရာင္အဖိမ့္မ်ားပ်ံ႔နွံျခင္း (အထူးသျဖင့္ မ်က္နွာသို႔ ကိုယ္အထက္ပိုင္း) ေပါက္ျပဲျငခး္ အေရျပားကြာက်ျခင္း

လူတိုင္းေတာ့ မၾကံဳရနုိင္ပါဘူး။ အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ုဳိးေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Paxil® (ပါေဆးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

သင္လတ္တေလာမွီဝဲေနတဲ့အျခားေဆးေတြနဲ့ အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္မႈေတြေၾကာင့္ ေဆးအာနိသင္ေျပာင္းသြားတာေတြ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ပိမ်ားလာတာမ်ိဳးေတြျဖစ္နို္င္ပါတယ္။

ဒါေတြကို ေရွာင္နုိင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ သင္မွီဝဲေနတဲ႔ ေဆးစာရင္းေတြကို ဆရာ၀န္္ေတြေဆး၀ါးတတ္ကြ်မ္းနားလည္သူေတြကိုေျပာ ျပထားသင့္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆးရပ္လိုက္တာမ်ိဳးေတြေဆးစေသာက္တာမ်ိဳးေတြ ေဆးပမာဏေျပာင္းတာမ်ိဳးေတြ မလုပ္သင့္္ပါဘူး။

ေအာက္ပါေဆးေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္္မႈေတြျဖစ္နို္င္ပါတယ္။

 • Cimetidine (Tagamet), St. John’s wort, tamoxifen, tryptophan (sometimes called L-tryptophan), warfarin (Coumadin, Jantoven)
 • Heart rhythm medicine နွလံုးခုန္ဆုိင္ရာေဆးမ်ား
 • HIV or AIDS medications
 • Certain medicines to treat narcolepsy ေန႔ဘက္လႈပ္ရွားသြားလာေနခ်ိ္န္ ရုတ္တရက္အိပ္ေပ်ာ္သြားျခင္းေရာဂါ or ADHD – amphetamine, atomoxetine, dextroamphetamine, Adderall, Dexedrine, Evekeo, Vyvanse, and others
 • အနာသက္သာေဆး Narcotic pain medicine – fentanyl, tramadol
 • စိုးရိ္မ္ပူပန္ျခင္း၊ စိတ္ခံစားခ်က္အေျပာင္းအလဲ၊ အေတြးမူမမွန္ျခင္း သို႔ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမက်န္းမာျခင္း – buspirone, lithium, other antidepressants, or antipsychotics ကဲ့သို႔ေသာေဆးမ်ား
 • ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း Migraine headache medicine – sumatriptan, rizatriptan, zolmitriptan, and others
 • စိတ္ၾကြျခင္း Seizure medicine – phenobarbital, phenytoin

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Paxil® (ပါေဆးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

အရက္က မူးေ၀ျခငး္၊ အိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ျခင္း၊ အာရံုစိုက္ရခက္ျခင္းစတဲ့ အာရံုေၾကာနဲ႔ဆုိင္တဲ့ေဆးရဲ့ဆိုးက်ိဳးေတြကို တုိးေစနုိင္ပါတယ္။ ေတြးေခၚျခငး္ေတြစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ျခင္းေတြမွာလည္း အခက္ေတြ႔နုိင္ပါတယ္။ ေဆးအသံုးျပဳေနစဥ္မွာ အရက္ေရွာင္ျခင္း ေလ်ွာ့ေသက္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။အျပန္အလွန္သက္ရာက္မႈေတြေၾကာင့္္ ေဆးအာနိသင္ေျပာင္းသြားတာေတြ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးပိုမ်ားလာေတြ ေတြ႔နုိင္ပါတယ္။ ေဆးအသံုးမျပဳခင္မွာ ဆရာဝန္နဲ႕ ရလာနုိင္တဲ႔အက်ိိဳးုဆက္ေတြကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Paxil® (ပါေဆးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကို သက္ေရာက္နုိ္င္ပါတယ္။ သင့္က်န္းမာရးအေျခအေနပိုဆိုးသြားတာမ်ိဳး ေဆးအာနိသင္ေျပာင္းသြာတာမ်ိဴးေတြ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ လတ္တေလာက်န္းမာေရးအေျခအေနေတြ မွန္သမွ်ကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တတ္က်ြမ္းနားလည္သူေတြကို ေျပာျပထားသင့္ပါတယ္။

 • စိတ္က်ျခင္း
 • အရိုးက်ိဳးျခင္း
 • ေက်ာက္ကပ္ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား
 • ေသြးတြင္းဆိုုဒီယမ္နည္းျခင္း
 • ေရတ္ိမ္
 • အသည္းေရာဂါ
 • စိတ္စြဲလမ္းျခင္း
 • ေသြးထြက္သည့္အခါခဲေစသည္႔ပန္းကန္ျပားပံုစံ
 • ကလာပး္စည္း အလုပ္လုပ္ပံု
 • တက္ျခင္း
 • ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Paxil® (ပါေဆးလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

စိတ္က်ေရာဂါအတြက္

အစာနဲ႔တြဲျပီး သို႔အစာမပါဘဲ မနက္ပိုင္းေန႔စဥ္ သူ့႔ခ်ည္းသက္သသက္အသံုးျပဳနုိ္င္သင့္တယ္။ အေစာပိုင္းလကၡဏာသက္သာဖို႔ ပမာဏ- 20 mg/day

စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုျပးနိုင္ိဖို႔ 20 to 50 mg/day အတြင္း စမ္းသပ္သံုးၾကည့္ခဲ့ရပါတယ္။

တစ္စံုတစ္ေယာက္ သို႔ တစ္စံုတစ္ခုကို တမ္းတမ္းစြဲျစဖ္ေနျခင္းေရာ၀ါ

အစာနဲ႔တြဲျပီး သို႔အစာမပါဘဲ မနက္ပိုင္းေန႔စဥ္ သူ့႔ခ်ည္းသက္သသက္အသံုးျပဳနုိ္င္သင့္တယ္။ ႔ ပမာဏ-  40 mgေန႔စဥ္္

20 mg/dayနဲ႔စအသံုးျပဳသင့္ျပီး 10-mg/dayတိုးေပးနုိင္ပါတယ္။

ထိန္းမရေအာင္လန့္ျခ္င္းေရာဂါ

အစာနဲ႔တြဲျပီး သို႔အစာမပါဘဲ မနက္ပိုင္းေန႔စဥ္ သူ့႔ခ်ည္းသက္သသက္အသံုးျပဳနုိ္င္သင့္တယ္။ အဓိကအသံုးျပဳသင္သည့္႔ ပမာဏ- 40 mg/day

10 mg/dayကေနစသံုးသင့္ပါတယ္။

လူမႈေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားျခင္းေရာဂါ

အစာနဲ႔တြဲျပီး သို႔အစာမပါဘဲ မနက္ပိုင္းေန႔စဥ္ သူ့႔ခ်ည္းသက္သသက္အသံုးျပဳနုိ္င္သင့္တယ္။ အေစာပိုင္းအသံုးျပဳသင္သည့္႔ ပမာဏ- 40 mg/day

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုျပးနိုင္ိဖို႔ 20 to 60 mg/day အတြင္း စမ္းသပ္သံုးၾကည့္ခဲ့ရပါတယ္။

ေယဘုယ်စိုးရိမ္ျခင္းေရာဂါ

အစာနဲ႔တြဲျပီး သို႔အစာမပါဘဲ မနက္ပိုင္းေန႔စဥ္ သူ့႔ခ်ည္းသက္သသက္အသံုးျပဳနုိ္င္သင့္တယ္။ အေစာပိုင္းအသံုးျပဳသင္သည့္႔ ပမာဏနွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာပမာဏ- 20 mg/day အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုျပးနိုင္ိဖို႔ 20 to 50mg/day အတြင္း စမ္းသပ္သံုးၾကည့္ခဲ့ရပါတယ္။

ထိခိုက္မႈရျပီးေနာက္ပိုင္း စိတ္ဖိစီးမႈေရာဂါ

အစာနဲ႔တြဲျပီး သို႔အစာမပါဘဲ မနက္ပိုင္းေန႔စဥ္ သူ့႔ခ်ည္းသက္သသက္အသံုးျပဳနုိ္င္သင့္တယ္။ အေစာပိုင္းအသံုးျပဳသင္သည့္႔ ပမာဏနွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာပမာဏ- 20 mg/day

ကေလးေတြအတြက္ Paxil® (ပါေဆးလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးေတြအတြက္ ပမာဏကိုသတ္မွတ္မထားပါဘူး။ ကေလးေတြအတြက္ စိတ္မခ်ရမႈေတြျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အသံုးမျပဳခင္မွာ စိတ္ခ်ရမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပည္႔ျပည့္ဝဝနားလည္ထားသင့္ပါတယ္။ ပိုျပီးသိလိုတာေတြကို သင့္ဆရာ၀န္တတ္ကြ်မ္းနားလည္သူေတြနဲ႔ ေဆြးေနြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Paxil® (ပါေဆးလ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

ေအာက္ပါပံုစံေတြနဲ႔ ရနိုင္ပါတယ္။

ေဆးျပား ဖလင္အုပ္ထားေသာ အမႈန္ပါအရည္ေသာက္ေဆးပံုစံ paroxetine hydrochloride hemihydrate 10mg

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ ျပည္တြင္းက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ သို႔မဟုတ္ အနီးဆံုးအရးေပၚခန္းေတြကို ဆက္သြယ္သင္႔ပါတယ္။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

တတ္နုိင္သမွ်ျမန္ျမန္ မွီ၀ဲသင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္မွီဝဲရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္ေနမယ္ဆိုရင္ လြတ္သြားတဲ႔ပမာဏကို ေက်ာ္ျပီး အခ်ိန္စာရင္းအတုိင္း ပံုမွန္ဆက္ေသာက္သင့္ပါတယ္။ နွစ္ၾကိမ္အသံုးျပဳဖို႔မလိုပါဘူး။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇန်နဝါရီ 11, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ