Parafin (ဖေယာင္းဆီ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Parafin (ဖေယာင္းဆီ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Parafin (ဖေယာင္းဆီ) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

ဖေယာင္းဆီ ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္မွာ  ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစရန္၊ ေရဓာတ္ျဖည့္ရန္ႏွင့္ အေရးအျပားကို ကာကြယ္ရန္၊ က်ိန္းစပ္ျခင္းမ်ားကို သက္သာေစရန္ အထူးသျဖင့္ အေရျပားေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

Parafin (ဖေယာင္းဆီ) ဘယ္လိုသံုးသင့္သလဲ

ျဖစ္ေနသည့္အေရျပားေနရာတြင္ လိုအပ္သလို သို႔မဟုတ္ ဆရာ၀န္မွညႊန္ၾကားသလို လိမ္းေပးၿပီး ညင္ညင္သာသာ ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း၊ ႏွံ႔စပ္ေအာင္လိမ္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

အာနိသင္အျပည့္အ၀ရရွိရန္ ေဆးကို မွန္မွန္အသံုးျပဳရပါမည္။

ေန႔စဥ္ တူညီသည့္အခ်ိန္တြင္သာ အသံုးျပဳရန္ သတိထားပါ။ သို႔မဟုတ္ ဆရာ၀န္ေျပာသည့္အတိုင္း လိုက္နာပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားသည္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားမည့္ ေဆးပမာဏအတိုင္း လိုက္လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Parafin (ဖေယာင္းဆီ) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

ကေလးမ်ား မျမင္ႏိုင္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ထားပါ။

အဖံုးကိုေသခ်ာပိတ္ပါ။ မီးေလာင္လြယ္ပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္တုိက္ရိုက္ထိျခင္းကို ေရွာင္ပါ။ ေဆးဗူးကုန္သြားလွ်င္ေတာင္ အပူခ်ိန္ ၅၀ စင္တီဂရိတ္ရွိ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း၊ ဗူးခြံကို ထိုးေဖာက္ျခင္း၊ မီးရိႈ႕ျခင္းမလုပ္ပါႏွင့္။ မီးေတာက္ေပၚ သို႔မဟုတ္ ပူေသာအရာမ်ားအေပၚ ျဖန္းျခင္းမလုပ္ရပါ။

၂၅ စင္တီဂရိတ္အထက္တြင္ မသိုေလွာင္ရပါ။ ဗူးအေျခတြင္ပါေသာ ကုန္ဆံုးရက္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး မသံုးပါႏွင့္။ ကုန္ဆံုးရက္ဆိုသည္မွာ ေဖာ္ျပထားသည့္လ ေက်ာ္သြားပါက ဒိတ္ကုန္သြားၿပီဟု ဆိုလိုသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Parafin (ဖေယာင္းဆီ) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဖေယာင္းဆီကိုမသံုးခင္ ေအာက္ပါတို႔ရွိပါက ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

 • ဓာတ္မတည့္ျခင္း- ဖေယာင္းဆီ၊ ၎တြင္ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္လွ်င္။ ေဆးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အညႊန္းစာတြင္ ပါပါသည္။
 • တျခားေသာေဆးမ်ား၊ အစာမ်ား၊ ဆိုးေဆးမ်ား၊ တာရွည္ခံေဆးမ်ား သို႔မဟုတ္ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္လွ်င္
 • ကေလးငယ္
 • အသက္ႀကီးသူ
 • တျခားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ သံုးေနေသာေဆးမ်ားသည္ ဖေယာင္းဆီႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈျဖစ္ႏိုင္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Parafin (ဖေယာင္းဆီ) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ဖေယာင္းဆီသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအတြက္လည္း သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ သင့္၌ သံသယမ်ား သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းမ်ားရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ႏွင့္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ သံုးျခင္းက ပိုေကာင္းပါသည္။

သို႔ေသာ္ သင့္ဆရာ၀န္မွ လူတစ္ဦးစီ၏ အေျခအေန၊ သင့္က်န္းမာေရးကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္တြင္မွ အႏၱရာယ္ႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္ကို ခ်ိန္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။

စိတ္ပူသည္မ်ား သံသယမ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံ ေဆြးေႏြးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Parafin (ဖေယာင္းဆီ) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

တျခားေဆးမ်ားကဲ့သိုပင္ ဖေယာင္းဆီသည္လည္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္သည္မွာ ရွာပါးၿပီး ေဆးအကူညီယူရန္လည္း မလိုအပ္တတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေဆးကိုအသံုးျပဳၿပီးေနာက္ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိလာပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ အျမဲတမ္းအေရးႀကီးပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေအာက္တြင္ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။

 • ယားယံျခင္း
 • အပိန္႔မ်ားထျခင္း
 • နီးျမန္းျခင္း
 • အပူေလာင္ျခင္း
 • နာက်င္ျခင္း
 • အေရျပားေရာင္ရမ္းျခင္း
 • အျမင္ေ၀၀ါးျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Parafin (ဖေယာင္းဆီ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ဖေယာင္းဆီ သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ားက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး၏စာရင္းကိုျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။)

ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။)

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Parafin (ဖေယာင္းဆီ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

ဖေယာင္းဆီ က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Parafin (ဖေယာင္းဆီ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ဖေယာင္းဆီ သည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအား ပိုဆိုးသြားေစျခင္း  သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီး၏။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Parafin (ဖေယာင္းဆီ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ဖေယာင္းဆီႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ေဆးပမာဏသည္ သင့္အသက္၊ လိင္၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ကုသမႈအား တုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားတို႔အေပၚ အေျခခံပါသည္။

ကေလးေတြအတြက္ Parafin (ဖေယာင္းဆီ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ ေပးရမည္ဆိုျခင္းအား အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရာ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Parafin (ဖေယာင္းဆီ) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

ဖေယာင္းဆီ ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • ခရင္
 • လိုးရွင္း
 • အဆီ

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ဖေယာင္းဆီ ကို သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္ သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးသံုးတာမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 19, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ