Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Pancrelipase  တြင္ ပရိုတင္း၊ ကစီဓာတ္ႏွင့္ အဆီမ်ားကိုေျခေပးေသာ အင္ဇိုင္းမ်ားပါၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား၌ အစာေျခဖ်က္ျခင္းကို တိုးျမင့္ေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။ (ဥပမာ Cystic fibrosis ႏွင့္ မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ေရာင္ျခင္း။)

Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ပါးစပ္မွေသာက္သံုးရမည့္ ပံုစံမ်ားအတြက္

 • ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည့္ ပမာဏႏွင့္ အခ်ိန္အတိုင္း Pancrelipase ကိုေသာက္ပါ။
 • Pancrelipase ကို မသံုးခင္ အညႊန္းစာကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။
 • အညႊန္းတြင္ပါသည္မ်ားကို မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

(ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္)

Pancrelipase  ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Pancrelipase  ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

Pancrelipase  ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။)

Pancrelipase  အား အိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်တာမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကိုမလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ရာ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

Pancrelipase  အားေရခဲေသတၱာထဲ၌ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေအးခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

သင့္၌ ေအာက္ပါတို႔ရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ-

 • Pancrelipase ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ Pancrelipase တြင္ပါေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း
 • တျခားေဆးမ်ား၊ အစာမ်ား၊ ဆိုးေဆးမ်ား၊ တာရွည္ခံေဆးမ်ား သို႔မဟုတ္ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္
 • တျခားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သင္သံုးေနသည့္ေဆးမ်ားသည္ Pancrelipase ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈရွိႏိုင္လွ်င္

 

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္-ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ C ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

တျခားေဆးမ်ားကဲ့သိုပင္ Pancrelipase သည္လည္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္သည္မွာ ရွာပါးၿပီး ေဆးအကူညီယူရန္လည္း မလိုအပ္တတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေဆးကိုအသံုးျပဳၿပီးေနာက္ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိလာပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ အျမဲတမ္းအေရးႀကီးပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေအာက္တြင္ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။

 • အျမင္ေ၀၀ါးျခင္း
 • အာေျခာက္ျခင္း
 • အသားအေရပူၿပီး ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း
 • ခံတြင္းမွသစ္သီးနံ႔ထြက္ျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • ဗုိက္ပိုဆာလာျခင္း
 • ေရပိုဆာလာျခင္း
 • ဆီးပိုသြားျခင္း
 • ေခၽြးထြက္ျခင္း
 • အေၾကာင္းရင္းမရွိပဲ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်သြားျခင္း
 • အန္ျခင္း
 • ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
 • အသက္ရႈၾကပ္ျခင္း
 • အစာမ်ိဳရခက္ျခင္း
 • မူးေ၀ျခင္း
 • ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း
 • အေရျပားယားယံျခင္း သို႔မဟုတ္ အပိန္႔ထျခင္း
 • ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း
 • အသက္ရႈရာတြင္ အသံထြက္ျခင္း
 • မ်က္ခံြမ်ား သို႔မဟုတ္ မ်က္လံုးတစ္၀ိုက္၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း သို႔မဟုတ္ လွ်ာမ်ား ေဖာျခင္း သို႔ ဖူးေယာင္ျခင္း
 • ရင္ၾကပ္ျခင္း
 • ၀မ္းသြားရခက္ျခင္း
 • ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ဗုိက္အလြန္နာျခင္း
 • ပံုမွန္မမဟုတ္ပဲ ေမာပန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အားနည္းျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Pancrelipase  သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ားက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး၏စာရင္းကိုျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Pancrelipase  က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Pancrelipase  သည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအား ပိုဆိုးသြားေစျခင္း  သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီး၏။

ထိုက်န္းမာေရးအေျခမ်ားမွာ –

 • ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း
 • Fibrosing colonopathy (အူတြင္း ကေမာက္ကမေရာဂါတစ္မ်ိဳး)
 • ေဂါက္
 • ေသြးတြင္းယူရစ္အက္စစ္မ်ားျခင္း
 • ဆီးတြင္းယူရစ္အက္စစ္မ်ားျခင္း
 • အူပိတ္ျခင္း
 • ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
 • မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ေရာင္ျခင္း
 • ၀က္သားႏွင့္ ၀က္သားထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း
 • လက္တို႔စ္ႏွင့္ဓာတ္မတည့္ျခင္း

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အစာႏွင့္ သို႔မဟုတ္ သြားေရစာႏွင့္တြဲၿပီး သို႔ မဟုတ္ မစားခင္ ၁ လံုးမွ ၃ လံုးထိ

 • အာနိသင္အခ်ိန္ၾကာေအာင္ျပသည့္ေဆးေတာင့္

စတင္ရမည့္ ေဆးပမာဏသည္ အစာတစ္ခါစားလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ကီလိုတိုင္း ၅၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္ရမည္။ အမ်ားဆံုးေသာက္ႏုိင္မည့္ ရည္ညႊန္းပမာဏသည္ အစာတစ္ခါစားလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ကီလိုတိုင္း ၂၅၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

(သို႔မဟုတ္ တစ္ရက္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ကီလိုတိုင္း ၁၀၀၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္းေအာက္ သံုးႏိုင္ပါသည္။) သို႔မဟုတ္ပါက တစ္ရက္လွ်င္စားသည့္ အဆီပမာဏ တစ္ဂရမ္ကို ၄၀၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္းေအာက္လည္း သံုးႏုိင္ပါသည္။

 • အမႈန္႔ပံုစံ

ရည္ညႊန္းပမာဏသည္ လက္ဖက္စားဇြန္း၏ ၄ ပံု ၁ပံု ကို္ (၀.၇ ဂရမ္) အစာႏွင့္ သြားေရစာႏွင့္ ေသာက္ရန္ျဖစ္သည္။

 • ေဆးျပား

စတင္ရမည့္ ေဆးပမာဏသည္ အစာတစ္ခါစားလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ကီလိုတိုင္း ၅၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္ရမည္။ အမ်ားဆံုးေသာက္ႏုိင္မည့္ ရည္ညႊန္းပမာဏသည္ အစာတစ္ခါစားလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ကီလိုတိုင္း ၂၅၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

(သို႔မဟုတ္ တစ္ရက္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ကီလိုတိုင္း ၁၀၀၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္းေအာက္ သံုးႏိုင္ပါသည္။) သို႔မဟုတ္ပါက တစ္ရက္လွ်င္စားသည့္ အဆီပမာဏ တစ္ဂရမ္ကို ၄၀၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္းေအာက္လည္း သံုးႏုိင္ပါသည္။

ကေလးေတြအတြက္ Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

 • ေဆးေတာင့္

ရည္ညႊန္းပမာဏသည္ အစားအေသာက္ေပၚတြင္ ေဆးေတာင့္တစ္ေတာင့္မွ ၃ ေတာင့္ထိ အမႈန္႔မ်ားကို ျဖဴးေကၽြးႏိုင္သည္။

 • ပါးစပ္မွေသာက္ရမည့္ပံုစံ (အခ်ိန္ၾကာသည္အထိ အာနိသင္ျပႏုိင္သည့္ ေဆးေတာင့္)

အသက္ ၁၂ လအထက္ႏွင့္ ၄ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ – စတင္ရမည့္ပမာဏသည္ စတင္ရမည့္ ေဆးပမာဏသည္ အစာတစ္ခါစားလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ကီလိုတိုင္း ၁၀၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္ရမည္။

အမ်ားဆံုး ရည္ညႊန္းပမာဏသည္ အစာတစ္ခါစားလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ကီလိုတိုင္း ၂၅၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္ရမည္။ (သို႔မဟုတ္ တစ္ရက္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ကီလိုတိုင္း ၁၀၀၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္ရမည္။) သို႔မဟုတ္ပါက အစာတစ္ခါစားလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ကီလိုတိုင္း ၄၀၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္ရမည္။

အသက္ ၁၂ လေအာက္ငယ္ေသာ ကေလးမ်ား

 • Creon – ႏို႔မတုိက္ခင္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔ဗူး ၁၂၀ မီလီလီတာတြင္ ၃၀၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္း
 • Pancreaze – ႏို႔မတုိက္ခင္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔ဗူး ၁၂၀ မီလီလီတာတြင္ ၂၆၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္း
 • Pertzye – ဆရာ၀န္ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း ပမာဏကို အသံုးျပဳပါ။
 • Ultresa™ – ဆရာ၀န္ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း ပမာဏကို အသံုးျပဳပါ။
 • Zenpep® – ႏို႔မတုိက္ခင္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔ဗူး ၁၂၀ မီလီလီတာတြင္ ၃၀၀၀ လိုင္းေပ့စ္ယူနစ္ႏႈန္း

 

 • အမႈန္႔ပံုစံ

အစားႏွင့္တြဲလ်က္ လက္ဖက္စားဇြန္း ၄ ပံု ၁ ပံု။ ဆရာ၀န္သည္ လိုအပ္သလို ေဆးပမာဏကို ထိန္းညွိပါလိမ့္မည္။

 • ေဆးျပား

ရည္ညႊန္းေဆးပမာဏသည္ အစာႏွင့္တြဲလ်က္ ၁ ျပားမွ ၂ ျပား။

 

Pancrelipase (ပန္ခရီလိုင္ေပ့စ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Pancrelipase  ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • ေဆးေတာင့္ (အခ်ိန္ၾကာေအာင္ အာနိသင္ျပမည့္ပံုစံ)
 • ေဆးျပား
 • ၀ါးစားႏုိင္သည့္ေဆးျပား
 • အမႈန္႔
 • ေဆးေတာင့္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Pancrelipase  ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 19, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 19, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ