Panadol (ပါရာစီတေမာ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

Generic Name: Panadol (ပါရာစီတေမာ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Panadol (ပါရာစီတေမာ) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Panadol ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္မွာ နာက်င္ကိုက္ခဲမွဳသက္သာရန္ႏွင္႔ အဖ်ားက်ေစရန္ ျဖစ္သည္။ထုိ႔ျပင္ Panadol ကုိ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ အဆစ္အျမစ္မ်ားေရာင္ျခင္း၊ ခါးနာျခင္း၊ သြားကိုက္ျခင္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္း စသည္တုိ႔ အတြက္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ Panadol တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားေပၚ မူတည္၍ အခ်ဳိ႔ေသာ ကိစၥမ်ား ဥပမာ အေအးမိတုတ္ေကြးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ အျခားကိစၥမ်ားစြာအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသးသည္။ ပုိမုိသိရွိရန္ သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Panadol (ပါရာစီတေမာ) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

 • Panadol ေဆးျပား (သုိ႔) ေရဆူေဆးျပား(သုိ႔) ေဆးေတာင္႔ကုိ ၁ျပားမွ ၂ျပားထိကုိ ၄နာရီ (သုိ႔) ၆နာရီျခားျပီး ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။ တေန႔လွ်င္ ၈ျပားထိ အမ်ားဆုံး ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။
 • Panadol Extra ေဆးကုိ အထိမခံႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ေနသူမ်ား အေနျဖင္႔ ၁ျပားမွ ၂ျပားထိကုိ ၄နာရီ (သုိ႔) ၆နာရီျခားျပီး ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။ အမ်ားဆုံးပမာဏ။ ၄၀၀၀ မီလီဂရမ္/၅၂၀ မီလီဂရမ္ (acetaminophen/caffeine)

ဖ်ားနာျခင္း၊ ကုိက္ခဲျခင္းမ်ားအတြက္ ၄နာရီ (သုိ႔) ၆နာရီၾကာတိုင္း စအုိမွထည္႔သြင္းႏိုင္သည္။ အမ်ားဆုံးပမာဏ။ ၃၉၀၀ မီလီဂရမ္/၂၄နာရီ

ေဆးျပားမ်ားအတြက္

 • ညႊန္ၾကားထားသည္႔အတိုင္း ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။ ေဆးဘူးေပၚတြင္ပါ၀င္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ အားလုံးကုိ လိုက္နာပါ။
 • အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မေသခ်ာလွ်င္ ဆရာ၀န္ သုိ႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

စအုိေဆးေတာင္႔အတြက္

 • ေဆးအေပၚခြံကုိခၽြတ္ျပီး ေဆးကုိထုတ္ယူပါ။
 • ထည္႔သြင္းရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ ေဆးေတာင္႔ကုိ စုိစြတ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ေဆးပမာဏေပၚမူတည္ျပီး အူမၾကီး (စအို) တြင္ ထည္႔သြင္းပါ။

ေရဆူေဆးအတြက္

 • အခန္းအပူခ်ိန္ရွိေသာ ေသာက္ေရဖန္ခြက္ထဲ ေဆးျပား(မ်ား) ထည္႔ပါ။
 • ေဆးျပားအားလုံး ေပ်ာ္၀င္သြားျပီး အျမွဳပ္ကုန္တဲ့အထိ ေစာင္႔ပါ။
 • ထုိေဆးရည္ကုိေသာက္ပါ။

မည္သုိ႔ေသာက္သုံးရမယ္ဆုိသည္ကုိ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Panadol (ပါရာစီတေမာ) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Panadol ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္ မထိေတြ႔ရန္၊ မစိုစြတ္မႈမရွိေစရန္ သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း၊ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။ Panadol ေဆးအမ်ိဳးအစား၊ ေဆးထုတ္လုပ္သည္႔ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းသည္႔ ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါသည္။  ေဆးဘူးအခြံတြင္ ပါသည့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင္႔ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။)

Panadol ကို အိမ္သာတြင္း ပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းကို မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့လွ်င္၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးေပသည္။ ေဆး၀ါးမ်ားအား စနစ္တက် မည္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုသည္ကုိ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Panadol (ပါရာစီတေမာ) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

 • ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ သင္၏ဆရာ၀န္ သုိ႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ဆရာ၀န္ညႊန္ေသာ ေဆးမ်ားကုိသာ ေသာက္ပါ။
 • အညႊန္းမလုိေသာ အျခားေဆးမ်ား ေသာက္သုံးေနလွ်င္ (ဥပမာ-သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား) သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ သုိ႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။
 • Panadol တြင္ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္မတည္႔ျခင္းရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ပါ။
 • သင္႔ထံတြင္ အျခားေရာဂါမ်ားရွိလွ်င္ (ဥပမာ Phenylketonuria ကဲ့သုိ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြ႔ံျဖဳိးျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ အထူးစားေသာက္မွဳပုံစံ လုိအပ္သည္႔ေရာဂါ သုိ႔ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ) ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ပါ။ Panadol ေဆးပုံစံအခ်ဳိ႔တြင္ ၀ါးစားႏိုင္သည္႔ အခ်ဳိဓာတ္ပါေဆးျပားမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကုိ သင္သတိျပဳမိႏိုင္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Panadol (ပါရာစီတေမာ) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလဲ

 • Panadol ေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္၏ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ Panadol ေဆးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ B ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

  ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Panadol (ပါရာစီတေမာ) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။

 • ေသြးပါေသာ၀မ္း၊ (သုိ႔) ၀မ္းအမည္းေရာင္မ်ားသြားျခင္း
 • ဆီးမ်ား ေသြးေရာင္ (သုိ႕) အေရာင္ေနာက္ေနာက္ သြားျခင္း
 • ခ်မ္းတုန္၍ (သုိ႔) မခ်မ္းဘဲ အဖ်ားတက္ျခင္း (ေဆးမေသာက္မီျဖစ္ျခင္းမဟုတ္၊ ေဆးေသာက္ရေသာ အေျခအေနေၾကာင္႔ မဟုတ္)
 • ေနာက္ေက်ာ (သုိ႔) ကုိယ္ေဘးတြင္ စူးရွျပင္းထန္စြာ နာက်င္ျခင္း
 • အေရျပားေပၚတြင္ အနီစက္ကေလးမ်ားထြက္ျခင္း
 • အေရျပားတါင္ အကြက္မ်ား၊ အင္ပ်ဥ္မ်ားထလာျပီး ယားယံျခင္း
 • လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း (ေဆးမေသာက္မီ ျဖစ္ျခင္းမဟုတ္၊ ေဆးေသာက္ရေသာ အေျခအေနေၾကာင္႔ မဟုတ္)
 • ႏွဳတ္ခမ္းႏွင္႔ပါးစပ္တြင္ အနာမ်ား၊ အျဖဴစက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း
 • ရုတ္တရက္ ဆီးသြားနည္းသြားျခင္း
 • ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ ေသြးယုိျခင္း၊ ေသြးေျခဥျခင္း
 • ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ ပင္ပန္းျခင္း၊ အားနည္းျခင္း
 • မ်က္လုံးႏွင္႔ အေရျပား၀ါျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Panadol (ပါရာစီတေမာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Panadol သည္ သင္ယခု ေသာက္သံုးေနသည္႔ တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနသည္႔ ေဆး၀ါးအားလံုး စာရင္း လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္ရာတြင္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေသာ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနေသာ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည္) ဆရာ၀န္ သုိ႔္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။)

Panadol သည္ သင္ယခု ေသာက္သံုးေနသည္႔ တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမႈျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေသာက္သုံးသည္႔ ေဆးအာနိသင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ျပီး ေအာက္ပါ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

 • ေသြးထဲတြင္ အတက္က်ေဆး ပမာဏ ေလ်ာ႔နည္းႏိုင္ျခင္း (phenytoin၊ barbiturates ႏွင္႔ carbamazepine စသည္)
 • Warfarin ကဲ့သုိ႔ ေသြးက်ဲေဆး၏ သက္ေရာက္မွဳကုိ တုိးျမွင္႔ေပးျခင္း
 • metoclopramide ႏွင္႔ domperidone ေဆးမ်ားကုိ စုပ္ယူမွဳ ပုိမုိျမန္ဆန္ေစျခင္း
 • probenecid ႏွင္႔ chloramphenicol ေဆးမ်ား၏ ေသြးတြင္ပါ၀င္သည္႔ ပမာဏကုိ ျမင္႔တက္ေစျခင္း
 • colestyramine စုပ္ယူမွဳ ပုိမုိေႏွးေကြးေစျခင္း
 • phenothiazine ႏွင္႔တြဲေသာက္လွ်င္ ကုိယ္ခႏၶာအပူခ်ိန္ အလြန္က်ဆင္းျခင္း

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Panadol (ပါရာစီတေမာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

(Panadol သည္ အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိမရွိ ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။)

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Panadol (ပါရာစီတေမာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Panadol ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္မွာ နာက်င္ကိုက္ခဲမွဳသက္သာရန္ႏွင္႔ အဖ်ားက်ေစရန္ ျဖစ္သည္။ထုိ႔ျပင္ Panadol ကုိ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ အဆစ္အျမစ္မ်ားေရာင္ျခင္း၊ ခါးနာျခင္း၊ သြားကိုက္ျခင္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္း စသည္တုိ႔ အတြက္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ Panadol တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားေပၚ မူတည္၍ အခ်ဳိ႔ေသာ ကိစၥမ်ား ဥပမာ အေအးမိတုတ္ေကြးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ အျခားကိစၥမ်ားစြာအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသးသည္။ ပုိမုိသိရွိရန္ သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Panadol (ပါရာစီတေမာ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

 • Panadol ေဆးျပား (သုိ႔) ေရဆူေဆးျပား(သုိ႔) ေဆးေတာင္႔ကုိ ၁ျပားမွ ၂ျပားထိကုိ ၄နာရီ (သုိ႔) ၆နာရီျခားျပီး ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။ တေန႔လွ်င္ ၈ျပားထိ အမ်ားဆုံး ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။
 • Panadol Extra ေဆးကုိ အထိမခံႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ေနသူမ်ား အေနျဖင္႔ ၁ျပားမွ ၂ျပားထိကုိ ၄နာရီ (သုိ႔) ၆နာရီျခားျပီး ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။ အမ်ားဆုံးပမာဏ။ ၄၀၀၀ မီလီဂရမ္/၅၂၀ မီလီဂရမ္ (acetaminophen/caffeine)

ဖ်ားနာျခင္း၊ ကုိက္ခဲျခင္းမ်ားအတြက္ ၄နာရီ (သုိ႔) ၆နာရီၾကာတိုင္း စအုိမွထည္႔သြင္းႏိုင္သည္။ အမ်ားဆုံးပမာဏ။ ၃၉၀၀ မီလီဂရမ္/၂၄နာရီ

ကေလးေတြအတြက္ Panadol (ပါရာစီတေမာ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ားတြင္ မည္သည္႔ အခ်ိဳးအစားေပးရမည္ဆိုသည္ကုိ အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါမည္။ မည္သည္႔ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးမီ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ

 • ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေပၚ မူတည္၍ ေပးရျခင္းျဖစ္ျပီး အသက္ ၁၂ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ တခါတိုက္စာ ၁ကီလုိဂရမ္တြင္ ၁၀-၁၅ မီလီဂရမ္ႏွဳန္းျဖင္႔ ၄နာရီ (သုိ႔) ၆နာရီၾကာတိုင္း ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။ တေန႔လွ်င္ ၁ကီလုိဂရမ္တြင္ ၆၀ မီလီဂရမ္ႏွဳန္း အမ်ားဆုံး ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။
 • Panadol Extra ေဆးကုိ အသက္ ၁၂ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ညႊန္းထားျခင္း မရွိေပ။

Panadol (ပါရာစီတေမာ) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

medication ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

လူၾကီးမ်ားအတြက္

Panadol ေဆးျပား/ေဆးေတာင္႔ ၅၀၀ မီလီဂရမ္ ပါရာစီတေမာ

Panadol extra ေဆးျပား/ေဆးေတာင္႔ ၅၀၀ မီလီဂရမ္ ပါရာစီတေမာႏွင္႔ ၆၅ မီလီဂရမ္ ကဖိန္း

Panadol စအုိေဆးေတာင္႔ ၅၀၀ မီလီဂရမ္ ပါရာစီတေမာ

Panadol ေရဆူေဆးျပား ၅၀၀ မီလီဂရမ္ ပါရာစီတေမာ

ကေလးမ်ားအတြက္

Panadol ၀ါးစားႏိုင္သည္႔ ေဆးျပား ၁၂၀ မီလီဂရမ္ ပါရာစီတေမာ

Panadol အေရာင္မပါေသာ ကေလးေဆးရည္ ၂၀ မီလီလီတာ

Panadol အေရာင္မပါေသာေဆးရည္ ၂၀၀ မီလီလီတာ

Panadol ေဆးရည္ ၁၀၀ မီလီလီတာ

Panadol Soluble

Panadol စအုိေဆးေတာင္႔ ၁၂၅ မီလီဂရမ္ ပါရာစီတေမာ

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည္႔ အေျခအေနတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ

အေရးေပၚဌာနသုိ႔ သြားသည္႔အခါ ေဆးအညႊန္းစာမ်ား၊ မညႊန္းေသာ္လည္း မိမိဖာသာ ၀ယ္ယူေသာက္သုံးေသာ ေဆး၀ါးမ်ား စာရင္းျပဳစု ယူေဆာင္သြားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Panadol ေဆးကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့လွ်င္ (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည္႔အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုး ေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္သံုးရမည္႔အခ်ိန္ႏွင္႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုလွ်င္ လြတ္သြားသည္႔အၾကိမ္ကို ေက်ာ္၍ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္သာ ေသာက္သုံးပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင္႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 15, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 15, 2017

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။