ုOmeprazole (အိုမီပရာေဇာ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

Generic Name: Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Omeprazole ကို  အခ်ိဳ႕ေသာ အစာအိမ္ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ အစာေရျမိဳ (esophagus) ျပႆနာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳပါသည္။၎သည္ အစာအိမ္မွ ထုတ္ေသာ အက္ဆစ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းျဖင့္ ရင္/လည္ေခ်ာင္းပူျခင္း၊အစာ/ေရျမိဳရခက္ျခင္း ႏွင့္ ၾကာရွည္စြာ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းတို႕ကို သက္သာေစပါသည္။ Omeprazoleသည္ အက္ဆစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ထားေသာ အစာအိမ္ႏွင့္ အစာေရျမိဳတို႕ကို ျပန္လည္သက္သာေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊အနာျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊အစာေရျမိဳကင္ဆာကို ကာကြယ္ေပးျခင္း စသည့္ အက်ိဳးအာနိသင္မ်ားရွိပါသည္။Omeprazoleသည္ Proton Pump Inhibitors (PPIs) ဟုေခၚေသာ ေဆးအုပ္စုဝင္ အမ်ိဳးအစား ေဆးတမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ Omeprazoleကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္လွ်င္  တပတ္လွ်င္ ၂ရက္ သို႕မဟုတ္ ထို႕ထက္ပိုေသာ (အက္ဆစ္ေၾကာင့္) ရင္ပူျခင္းမ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္မလိုေသာ Omeprazoleေဆးမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။သို႕ေသာ္ ၎တို႕သည္ အာနိသင္အျပည့္အဝျပရန္ ၁ရက္မွ ၄ရက္အထိၾကာသျဖင့္ (အက္ဆစ္ေၾကာင့္) ရင္ပူျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းသက္သာေစမည္မဟုတ္ပါ။

ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ အသုံးျပဳပါက သင့္အေနျဖင့္ ဤေဆးကို အသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ေဆးဗူးတြင္ပါဝင္ေသာ အညႊန္းကို ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲတတ္ၾကေလ့ရွိ သျဖင့္ သင္အသုံးျပဳေနက် တံဆိပ္ျဖစ္လွ်င္ပင္ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ အညႊန္းကို ဖတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးမ်ားသည္ ေဆးတံဆိပ္ ခပ္ဆင္ဆင္တူေသာ္လည္း ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာမူ မတူညီဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း မတူညီတတ္ေပ။မွားယြင္းေသာ ေဆးကို အသုံးျပဳမိပါက သင့္ကိုေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစမည္။

Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေဆးကို စတင္အသုံးမျပဳခင္ သို႕မဟုတ္ ေဆးကုန္သြား၍ ဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေဆးဆိုင္မွ ေပးလိုက္သည့္ ေဆးညႊန္းစာရြက္ကို ဂ႐ုတစိုက္ဖတ္႐ႈပါ။မရွင္းလင္းသည္မ်ား ရွိလွ်င္ ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ကို ေမးျမန္းပါ။Omeprazole ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္ အတိုင္း (အမ်ားအားျဖင့္ တေန႕တၾကိမ္) အစာမစားမီ ေသာက္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ မဟုတ္ဘဲ မိမိဖာသာ သုံးစြဲျခင္းျဖစ္လွ်င္ ေဆးအညႊန္းတြင္ပါေသာ အသုံးျပဳပံုကို ေသခ်ာစြာဖတ္႐ႈပါ။ေဆးပမာဏ အနည္းအမ်ား ႏွင့္ ေသာက္ရမည့္ ကာလအတိုင္းအတာသည္ သင္၏ ေရာဂါအေျခအေန ႏွင့္ ေဆးကို တုန္႕ျပန္မႈအေပၚ မူတည္သည္။ကေလးမ်ားတြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ေဆးပမာဏ သို႕မဟုတ္ အၾကိမ္ေရကို မိမိသေဘာျဖင့္ မတိုးပါႏွင့္။မရွင္းလင္းသည္မ်ား ရွိလွ်င္ ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ကို ေမးျမန္းပါ။

ေဆးျပားကို မျခမ္းပါႏွင့္၊ဝါးမစားပါႏွင့္၊ေခ်မပစ္ပါႏွင့္။ေဆးတလုံး လုံးကို ေရတဖန္ခြက္အျပည့္ျဖင့္ ေသာက္ခ်ပါ။လိုအပ္လွ်င္ Omeprazole  ႏွင့္ အတူ antacid ေဆးမ်ားကို သုံးစြဲေကာင္းသုံးစြဲရပါလိမ့္မည္။အကယ္၍ သင္သည္ sucralfate ကို ပါ ေသာက္ရမည္ဆိုလွ်င္ Omeprazole ကို sucralfate မေသာက္မီ အနည္းဆုံး နာရီဝက္ခန္႕ေစာေသာက္ပါ။ေဆးအာနိသင္ အမ်ားဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ရေစရန္ ေဆးကို အခ်ိန္မွန္မွန္ ေသာက္သုံးပါ။ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း တူညီေသာ အခ်ိန္တခုတည္းတြင္ ေသာက္ပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ေရာဂါသက္သာသြားသည့္တိုင္ Omeprazole ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားထားသည့္ ကာလျပည့္သည္အထိ အျပည့္အဝ ေသာက္ရပါမည္။အကယ္၍ သင္သည္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ မဟုတ္ဘဲ မိမိဖာသာ သုံးစြဲျခင္းျဖစ္ပါက (ဆရာဝန္မွ အထူးတလည္ညႊန္ၾကားထားျခင္း မရွိလွ်င္) ေဆးကို ၁၄ရက္ထက္ ပို၍ မေသာက္ရ။

မသက္သာလွ်င္ သို႕မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလ်င္ ဆရာဝန္ကို အသိေပးပါ။အကယ္၍ သင္သည္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ မဟုတ္ဘဲ မိမိဖာသာ သုံးစြဲျခင္းျဖစ္ပါက ၁၄ရက္ၾကာ ေဆးေသာက္ျပီးသည့္တိုင္ ရင္/လည္ေခ်ာင္းပူျခင္း မသက္သာလ်င္ သို့မဟုတ္ သင့္အေနျဖင့္ Omeprazole ကို ၄လတခါထက္ပို၍ ခပ္စိပ္စိပ္ ေသာက္ေနရလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသပါ။ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ေနရသည္ဟု ယူဆပါက အျမန္ဆုံးေဆးကုသမႈ ခံယူပါ။

Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

[ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္)

Omeprazole ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္နဲ႔ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားတာက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းတဲ့နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္တာနဲ႔ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈေတြမျဖစ္ေအာင္လို႔ Omeprazole ကို ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာသိမ္းဆည္းတာနဲ႔ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းတာေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ Omeprazole ေဆးအမ်ိဳးအစားနဲ႔၊ ေဆးထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းတဲ့ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေဆးဘူးအခြံမွာပါတဲ့ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးေတြအကုန္လံုးကို ကေလးေတြ၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြနဲ႔ ေ၀းရာမွာထားပါ။)

Omeprazole ကို အိမ္သာထဲကိုပစ္ခ်တာနဲ႔ ေရထြက္ေပါက္ေတြထဲကေန ေဆးခ်တာမ်ိဳးကို မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ေဆး၀ါးေတြကိုမလိုအပ္ေတာ့တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခါေတြမွာ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက်ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္နဲ႔တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)

Omeprazole ကိုေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ Omeprazole ေဆးေသာက္သုံးမည္ဆိုလ်င္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို သတိထားသင့္သည္။

—>ဓာတ္မတည့္ျခင္း

Omeprazole  ေဆးႏွင့္ သို႕မဟုတ္ အျခားေသာေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန္ကို ေသခ်ာစြာအသိေပးပါ(ေဆးသာမက အစားအေသာက္၊ဆိုးေဆး၊အစားအစာမ်ားကို တာရွည္ခံေအာင္အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားပါ အက်ဳံးဝင္သည္)။ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးမဟုတ္ပါက ေဆးညႊန္းကို ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။

—>ကေလးသူငယ္မ်ား

ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ အသက္၁ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္အရြယ္ ကေလး မ်ားတြင္ Omeprazole ၏ အသုံးဝင္မႈ ေဆးစြမ္းကို ကန္႕သတ္ေစမည့္ ျပႆနာမရွိေသးပါ။အသက္၁ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ ေဆး၏ အက်ိဳးအာနိသင္ထိေရာက္မႈ သို႕မဟုတ္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို မသိရွိႏိုင္ပါ။

—>သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား

ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ Omeprazole ၏ အသုံးဝင္မႈ ေဆးစြမ္းကို ကန္႕သတ္ေစမည့္ ျပႆနာမရွိေသးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ ××× ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။)

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အင္ျပင္မ်ားထြက္ျခင္း၊အသက္႐ႈရ ခက္ခဲလာျခင္း၊မ်က္ႏွာ၊ႏွုတ္ခမ္း၊လွ်ာ သို႕မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းတို႕ ေရာင္ရမ္းျခင္း အစရွိေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားလာရပါက အေရးေပၚကုသမႈကို ခံယူရပါမည္။

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား ခံစားရပါက Omeprazole ေသာက္သုံးျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ျပီး ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ျပသပါ။

-ဝမ္းေလွ်ာျခင္း သို႕မဟုတ္ ဝမ္းထဲေသြးပါျခင္း။

-ေသြးတြင္း မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္ နည္းျခင္း (မူးေဝထိုင္းမိႈင္းျခင္း၊စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ႏွလုံးခုန္ ျမန္ျခင္း၊မမွန္ျခင္း၊ႂကြက္သားမ်ား အေၾကာဆြဲျခင္း၊ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ႂကြက္သားမ်ား အားနည္းျခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊လည္ေခ်ာင္းထဲ တစ္ဆို႕ဆို႕ခံစားရျခင္း၊တက္ျခင္း။

သာမန္ေဘးထြက္လကၡဏာမ်ားမွာ

-အဖ်ားတက္ျခင္း။

-ႏွာေစး၊ႏွာေခ်၊လည္ေခ်ာင္းနာ အစရွိေသာ သာမန္အေအးမိေဝဒနာမ်ား။

-ေလထျခင္း၊ဗိုက္နာ/ေအာင့္ျခင္း။

-ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ဝမ္းေလွ်ာျခင္း။

-ေခါင္းကိုက္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။)

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Omeprazole ဟာ သင္အခုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့တျခားေသာ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈေတြ မျဖစ္လာေအာင္လို႔ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြအားလံုးရဲ႕စာရင္းကို လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေတြ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနတာေတြ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္) ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးေတြကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆးေတြကိုသုံးစြဲေနတယ္ဆိုရင္ Omeprazole ကိုအသုံးမျပဳသင့္ပါဘူး။သင့္ဆရာဝန္ အေနနဲ႕ Omeprazole ကို အသုံးမျပဳေတာ့တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ သင္သုံးစြဲေနတဲ့ အျခားေဆးေတြကို ေျပာင္းလိုက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

—–> Rilpivirine

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆးမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ Omeprazole  နဲ႕ တြဲဖက္အသုံးျပဳေလ့မရွိပါဘူး။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ သုံးစြဲေကာင္းသုံးစြဲပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ေသာက္သုံးရန္ လိုအပ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေဆးတမ်ိဳး သို႕မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး၏ ပမာဏကို ျပန္လည္ခ်ိန္ဆျခင္း သို႕မဟုတ္ ေဆးေသာက္ရမည့္ အၾကိမ္ေရကို ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

Atazanavir

 Bendamustine

 Bosutinib

 Citalopram

 Clopidogrel

 Clorazepate

 Clozapine

 Dabrafenib

 Dasatinib

 Delavirdine

 Erlotinib

 Eslicarbazepine Acetate

 Indinavir

 Ketoconazole

 Ledipasvir

 Methotrexate

 Mycophenolate Mofetil

 Nelfinavir

 Nilotinib

 Pazopanib

 Saquinavir

 Tacrolimus

 Topotecan

 Vismodegib

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးမ်ားသည္ Omeprazole ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပို၍ဆိုးေကာင္းဆိုးေစႏိုင္သည္။သို႕ေသာ္ အတူတကြ သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေသာ ကုသမႈရလာဒ္ကိုလည္း ရေစႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ေသာက္သုံးရန္ လိုအပ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေဆးတမ်ိဳး သို႕မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး၏ ပမာဏကို ျပန္လည္ခ်ိန္ဆျခင္း သို႕မဟုတ္ ေဆးေသာက္ရမည့္ အၾကိမ္ေရကို ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

 Armodafinil

 Carbamazepine

 Cilostazol

 Cranberry

 Digoxin

 Disulfiram

 Fluconazole

 Ginkgo Biloba

 Iron

 Levothyroxine

 Raltegravir

 St John's Wort

 Tipranavir

 Triazolam

 Voriconazole

 Warfarin

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Omeprazole က အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Omeprazole ဟာ သင့္ရဲ႕ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားနဲ႔ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ပိုဆိုးသြားေစတာ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားတာေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီပါတယ္။ }

-ဝမ္းေလွ်ာျခင္း။

-ေသြးတြင္း မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္နည္းျခင္း။

-အ႐ိုးပြျခင္း။

-အတက္ေရာဂါရွိျခင္း —–> သတိႏွင့္သုံးပါ။ အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစမည္။

-အသည္းေရာဂါ —–> သတိျဖင့္အသုံးျပဳပါ။ခႏၲာကိုယ္ထဲမွ ေဆးစြန္႕ပစ္မႈကို ေႏွးေစသျဖင့္ ေဆး၏အာနိသင္မွာ ခန္႕မွန္းထားသည္ထက္ မ်ားလာႏိုင္သည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အူသိမ္အနာအတြက္

၂၀ မီလီဂရမ္ကို တေန႕လွ်င္ တၾကိမ္ အစာမစားမီ ေသာက္ပါ။လူနာအမ်ားစုတြင္ ၄ပတ္မွ ၈ပတ္အတြင္း အနာသက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားေလ့ရွိသည္။

အစာအိမ္အနာအတြက္

၄၀မီလီဂရမ္ကို တေန႕လ်င္ တၾကိမ္ အစာမစားမီ ေသာက္ပါ။ ေသာက္ရမည့္ ကာလမွာ ၄ပတ္မွ ၈ပတ္အထိျဖစ္သည္။

Erosive esophagitis အစာေရျမိဳေရာင္ေရာဂါအတြက္

၂၀ မီလီဂရမ္ကို တေန႕လွ်င္ တၾကိမ္ အစာမစားမီ ေသာက္ပါ။ေဆးအေပၚတုန္႕ျပန္မႈႏွင့္ ေဆးဒါဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈတို႕အေပၚ မူတည္ျပီး ဆးပမာဏကို တရက္လွ်င္ ၄၀မီလီဂရမ္ အထိတိုးေပးႏိုင္သည္။Erosive esophagitis အစာေရျမိဳေရာင္ေရာဂါအတြက္

Omeprazole ကို အမ်ားဆုံး ၁၂လအထိ ေသာက္ျခင္းကိုသာ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

Zollinger-Ellison Syndrome ကို ကုသရန္အတြက္

ကနဦးေဆးပမာဏ ——–> ၆၀မီလီဂရမ္ကို တေန႕လွ်င္ တၾကိမ္ေသာက္ရမည္။လူနာအေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး ေဆးပမာဏကို ခ်ိန္ဆႏိုင္သည္။

ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ေဆးပမာဏ ——–> ၁၂၀ မီလီဂရမ္အထိ တေန႕၃ၾကိမ္ေပးႏိုင္သည္။၈၀ မီလီဂရမ္ထက္ပိုလွ်င္ ခြဲျပီးေပးသင့္သည္။

Gastroesophageal Reflux Disease အတြက္

ကနဦးေဆးပမာဏ ——-> ၂၀မီလီဂရမ္ကို တေန႕လ်င္ တၾကိမ္ အစာမစားမီ ေသာက္ပါ။ ေသာက္ရမည့္ ကာလမွာ ၄ပတ္မွ ၈ပတ္အထိျဖစ္သည္။လိုအပ္လွ်င္ ၄၀ မီလီဂရမ္အထိ တိုးႏိုင္သည္။

ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ေဆးပမာဏ ——–> ေရာဂါေနာက္တဖန္ ျပန္ေပၚမလာေစရန္အတြက္ တေန႕လွ်င္ ၁၀ – ၂၀ မီလီဂရမ္ကို ကာလရွည္ စြဲေသာက္ႏိုင္သည္။

Muliple Endocrine Adenoma အတြက္

ကနဦးေဆးပမာဏ ——-> ၆၀မီလီဂရမ္ကို တေန႕လ်င္ တၾကိမ္ အစာမစားမီ ေသာက္ပါ။ေဆးအေပၚတုန္႕ျပန္မႈႏွင့္ ေဆးဒါဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈတို႕အေပၚ မူတည္ျပီး ဆးပမာဏကို ခ်ိန္ဆရမည္။

ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ေဆးပမာဏ ——–>၁၂၀ မီလီဂရမ္အထိ တေန႕၃ၾကိမ္ေပးႏိုင္သည္။၈၀ မီလီဂရမ္ထက္ပိုလွ်င္ ခြဲျပီးေပးသင့္သည္။

Systemic Mastocytosis အတြက္

ကနဦးေဆးပမာဏ ——-> ၆၀မီလီဂရမ္ကို တေန႕လ်င္ တၾကိမ္ အစာမစားမီ ေသာက္ပါ။ေဆးအေပၚတုန္႕ျပန္မႈႏွင့္ ေဆးဒါဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈတို႕အေပၚ မူတည္ျပီး ဆးပမာဏကို ခ်ိန္ဆရမည္။

ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ေဆးပမာဏ ——–>၁၂၀ မီလီဂရမ္အထိ တေန႕၃ၾကိမ္ေပးႏိုင္သည္။၈၀ မီလီဂရမ္ထက္ပိုလွ်င္ ခြဲျပီးေပးသင့္သည္။

အစာမေၾကျခင္းအတြက္

(အက္ဆစ္ေၾကာင့္) ရင္ပူျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ :   ၂၀မီလီဂရမ္ကို တေန႕လ်င္ တၾကိမ္ အစာမစားမီ ေသာက္ပါ။ စုစုေပါင္း ၁၄ ရက္ေသာက္ရမည္။

ကေလးေတြအတြက္ Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ကေလးလူနာမ်ားမွာ ဘယ္ေလာက္အခ်ိဳးအစားေပးရမလဲဆိုတာ အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္မွာ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ)

Erosive esophagitis အစာေရျမိဳေရာင္ေရာဂါအတြက္

ေသာက္ေဆး :

ကေလးငယ္ေလးမ်ား :

GERD :0.7mg/kg/dose ကို တေန့လွ်င္ တၾကိမ္တိုက္ျခင္းျဖင့္ အစာအိမ္ႏွင့္ အစာေရျမိဳတို႕တြင္ pH ပမာဏ ၄ထက္နည္းေနေသာ အခ်ိန္ကို နည္းပါးေစသည္။ထို႕အျပင္ ေလ့လာမႈတခုအရ ေမြးကင္းစကေလး ၁၀ဦးတြင္ အစာအိမ္မွ အက္ဆစ္မ်ား အထက္သို႕ဆန္တက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစသည္။ 1 – 1.5 mg/kg/day ထက္ပိုေသာက္ရေသာ လူနာမ်ားလည္းရွိသည္။

အသက္ ၁ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္အထိ :

GERD၊ အနာမ်ား၊ အစာေရျမိဳေရာင္ျခင္း :

ေဆးဝါးထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္ :

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ 5 – 10 kg : ၅ မီလီဂရမ္ ေန႕စဥ္ တေန႕တၾကိမ္

10 – 20 kg : ၁၀ မီလီဂရမ္ ေန႕စဥ္ တေန့တၾကိမ္

20kg ထက္မ်ားေသာ ကေလးမ်ား : ၂၀ မီလီဂရမ္ ေန႕စဥ္ တေန႕တၾကိမ္

(သို႕မဟုတ္)

အသက္ ၁ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္အထိ :

1mg/kg/dose ကို ေန႕စဥ္ တေန႕လွ်င္ တၾကိမ္ သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ၾကိမ္။

Helicobacter pylori ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အူသိမ္အနာကို ပူးေပါင္းကုသရန္အတြက္ (ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ clarithromycin သို႕မဟုတ္  clarithromycin + amoxicillin ႏွင့္ တြဲဖက္ေသာက္ရန္) :

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ 15 – 30 kg : ၁၀ မီလီဂရမ္ ေန႕စဥ္ တေန႕ႏွစ္ၾကိမ္

30kg ထက္မ်ားေသာ ကေလးမ်ား : ၂၀ မီလီဂရမ္ ေန႕စဥ္ တေန႕ႏွစ္ၾကိမ္။

မွတ္ခ်က္။     ။ အသက္၁ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ Omeprazole အသုံးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားႏွင့္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို မသိရွိႏိုင္ပါ။ထို႕အတူ ကေလးမ်ားတြင္ Omeprazole ကို GERD ေရာဂါအား ကုသျခင္း ႏွင့္ Erosive esophagitis ေရာဂါကိုကုသရန္မွတပါး အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳပါက Omeprazole ၏ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားႏွင့္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို မသိရွိႏိုင္ပါ။

GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) အတြက္ :

ေသာက္ေဆး :

ကေလးငယ္ေလးမ်ား :

GERD :0.7mg/kg/dose ကို တေန့လွ်င္ တၾကိမ္တိုက္ျခင္းျဖင့္ အစာအိမ္ႏွင့္ အစာေရျမိဳတို႕တြင္ pH ပမာဏ ၄ထက္နည္းေနေသာ အခ်ိန္ကို နည္းပါးေစသည္။ထို႕အျပင္ ေလ့လာမႈတခုအရ ေမြးကင္းစကေလး ၁၀ဦးတြင္ အစာအိမ္မွ အက္ဆစ္မ်ား အထက္သို႕ဆန္တက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစသည္။ 1 – 1.5 mg/kg/day ထက္ပိုေသာက္ရေသာ လူနာမ်ားလည္းရွိသည္။

အသက္ ၁ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္အထိ :

GERD၊ အနာမ်ား၊ အစာေရျမိဳေရာင္ျခင္း :

ေဆးဝါးထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္ :

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ 5 – 10 kg : ၅ မီလီဂရမ္ ေန႕စဥ္ တေန႕တၾကိမ္

10 – 20 kg : ၁၀ မီလီဂရမ္ ေန႕စဥ္ တေန့တၾကိမ္

20kg ထက္မ်ားေသာ ကေလးမ်ား : ၂၀ မီလီဂရမ္ ေန႕စဥ္ တေန႕တၾကိမ္

(သို႕မဟုတ္)

အသက္ ၁ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္အထိ :

1mg/kg/dose ကို ေန႕စဥ္ တေန႕လွ်င္ တၾကိမ္ သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ၾကိမ္။

Helicobacter pylori ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အူသိမ္အနာကို ပူးေပါင္းကုသရန္အတြက္ (ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ clarithromycin သို႕မဟုတ္  clarithromycin + amoxicillin ႏွင့္ တြဲဖက္ေသာက္ရန္) :

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ 15 – 30 kg : ၁၀ မီလီဂရမ္ ေန႕စဥ္ တေန႕ႏွစ္ၾကိမ္

30kg ထက္မ်ားေသာ ကေလးမ်ား : ၂၀ မီလီဂရမ္ ေန႕စဥ္ တေန႕ႏွစ္ၾကိမ္။

Omeprazole (အိုမီပရာေဇာ) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Omeprazole ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေဆးေတာင့္ : ၁၀၊ ၂၀၊ ၄၀ မီလီဂရမ္

ေရႏွင့္ေဖ်ာ္ေသာက္ရေသာ ေဆးမႈန္႕ : ၂.၅ မီလီဂရမ္၊ ၁၀ မီလီဂရမ္။

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးလြန္ေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ

-စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း။

-ထိုင္းမိႈင္းေလးလံျခင္း။

-အျမင္ေဝဝါးျခင္း။

-ႏွလုံးခုန္ ျမန္ျခင္း၊တဒိုင္းဒိုင္းခုန္ျခင္း။

-ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊မအီမသာျဖစ္ျခင္း။

-ေခြၽးထြက္ျခင္း။

-တစ္ကိုယ္လုံးပူေႏြးေနျခင္း။

-ေခါင္းကိုက္ျခင္း။

-အာေျခာက္ျခင္း။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Omeprazole ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ လြတ္သြားတဲ့အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္မွာပဲ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 19, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 19, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။