Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Hydroxocobalaminသည္ ဗီတာမင္ တမ်ိဳးၿဖစ္သည္။

ခႏၶာကိုယ္တြင္ Vitamin 12 ဓာတ္ ၿမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ သည့္အခါတြင္ သုံးၾကပါသည္။

မ်ားေသာအားၿဖင့္ Novobedouzeကိုအစာအဟာရ ခ်ိဳ႕ တဲ့ၿခင္းအပါအ၀င္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္  ေသြးအားနည္းၿခင္း၊ Vitamin B12 ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ၿခင္း ႏွင့္ Vitamin B12 ခ်ိဳ႕တဲဲ့ၿခင္းရွိမရွိစမ္းသပ္ေသာ Schilling test လုပ္ရာတြင္ အသုံးၿပဳေလ့ ရွိၾကသည္။

Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Novobedouze ကိုထိုးေဆးအေနၿဖင့္ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ သာထိုးေလ့ရွိပါသည္။

အကယ္၍သင္သည္ မိမိဘာသာအိမ္မွာထိုးမည္ဆိုပါက မိမိဧ။္ဆရာ၀န္က သင္ေပးသည့္အတုိင္းဂရုတစိုက္ လိုက္နာက်င့္သုံးရပါမည္။

အခန္ ့မသင့္၍ ေဆးအမႈန္မ်ား ပါ၀င္ေနလ်ွင္ သို႕မဟုတ္ အေရာင္ ေၿပာင္းေနလ်ွင္ သို႕မဟုတ္    ေဆးပုလင္းအက္ကြဲေနလ်ွင္ သို႕မဟုတ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေနလွ်င္ အသုံးမၿပဳပါနွင့္။

ေဆးပုလင္း၊ေဆးထုိးအပ္မ်ားကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေ၀းေသာေနရာတြင္ထားပါ။

ေဆးထိုးၿပြန္၊ အပ္ မ်ားႏွင့္ အၿခားသုံးၿပီးေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ၿပန္ မသုံးပါႏွင့္။ မိမိဧ။္ ဆရာ၀န္ ကိုသုံးၿပီးေသာေဆးပစၥည္းမ်ားကိုစနစ္တက် စြန္႕ပစ္ ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုေမးၿပီးသုံးၿပီးပါက ေသခ်ာစြန္႕ပစ္ပါ။

Novobedouze အသုံးၿပဳနည္း ႏွင့္ပက္သက္၍ ေမးခြန္းတစ္စုံတရာရွိပါက သင့္ကိုကုသေပးေသာ ဆရာ၀န္ကို ေမးပါ။

Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာအခန္းအပူခ်ိန္တြင္သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္)

NOVOBEDOUZE(ထိုးေဆး)ကိုမ်ားေသာအားၿဖင့္ တာ၀န္ခံဆရာ၀န္ ကသာသိမ္းဆည္းပါသည္။ အကယ္၍မိမိဘာသာအိမ္မွာအသုံးၿပဳပါကဆရာ၀န္ သို႕မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း သိမ္းဆည္းပါ။ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေ၀းေသာေနရာတြင္ထားပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

NOVOBEDOUZEကိုမေသာက္မီတြင္ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားရွိေနလ်ွင္ သင္ဧ။္ဆရာ၀န္ကို အသိေပးသင့္သည္၊

 • ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ခ်ိန္သို႕မဟုတ္ မိခင္ နို ့တိုက္ ေနခ်ိန္ ။အေၾကာင္းမွာထုိအခ်ိ္န္တြင္ ဆရာ၀န္ေထာက္ခံေသာ ေဆးမ်ားကိုသာေသာက္ သင့္ပါသည္။
 • အၿခား မိမိဘာသာသုံးစြဲေနေသာသဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား၊တိုင္းရင္း ေဆး၀ါးမ်ား ေသာက္သုံးေနလ်ွင္ ။
 • NOVOBEDOUZE ၏ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ဓာတ္မတည့္လ်ွင္၊ အၿခားမိမိႏွင့္ မတည့္ေသာေဆး၀ါးမ်ားရွိလ်ွင္။
 • အၿခားေရာဂါ မ်ားရွိေနလွ်င္။

ဆရာ၀န္ မညြႊန္ၾကားဘဲ ဗီတာမင္အားေဆးမ်ားကို ပမာဏအမ်ားၾကီး မေသာက္ပါႏွင့္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကိုဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား အားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

NOVOBEDOUZE ၏အခ်ိဳ႕ေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ

 • အေရျပားနီရဲလာျခင္း
 • အင္ၿပင္ အကြက္မ်ားထြက္ၿခင္း
 • အသက္ရွဳ မ၀ၿဖစ္ၿခင္း
 • ရင္ၾကပ္ၿခင္း
 • ပါးစပ္၊မ်က္နွာ၊ ႏွုတ္ခမ္း၊လ်ွာမ်ားေရာင္ရမ္းၿခင္း
 • ေသြးေပါင္ အေၿပာင္းအလဲၿဖစ္ ၿခင္း
 • ၀မ္းသြားၿခင္း
 • မူးေ၀ျခင္း
 • ပူလိုက္ေအးလိုက္ျဖစ္ျခင္း
 • ယားယံၿခင္း
 • ေၿခေထာက္ကိုက္ၿခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • ေဆးထုိးသည့္ေနရာတြင္ နာက်င္ၿခင္း၊နီရဲ ၿခင္း၊ေရာင္ရမ္းၿခင္းတို႕ျဖစ္ပါသည္။

(ယခုေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္မပါ၀င္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။)

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

NOVOBEDOUZEဟာသင္အခုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့တျခားေသာေဆး၀ါးေတြနဲ႔ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီးေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။မလိုလားအပ္တဲ့ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ေဆး၀ါးေတြအားလံုးရဲ႕စာရင္းကိုလုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္တဲ့အခါမွာဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေတြ၊မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနတာေတြ၊သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္) ဆရာ၀န္ဒါမွမဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကိုအျမဲေျပာျပပါ။ေဆး၀ါးေတြကိုဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲေသာက္သံုးျခင္း၊ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။

 • အထူးသၿဖင့္ omeprazole(အိုမီပရာေဇာ) ေခၚ အစာအိမ္ေဆးေသာက္သုံးေနလ်ွင္ Hydroxocobalamin ၏အာနိသင္ကိုေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

NOVOBEDOUZE ကအစားအေသာက္ဒါမွမဟုတ္အရက္ေသစာနဲ႔ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ျပီးေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။မလိုလားအပ္တဲ့ဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔အစားအေသာက္၊အရက္ေသစာေတြနဲ႔ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

NOVOBEDOUZE ဟာသင့္ရဲ႕နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားနဲ႔သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိႏုိင္ပါတယ္။သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုပိုဆိုးသြားေစတာဒါမွမဟုတ္ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားတာေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ဒါမွမဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Vitamin B12 ခ်ိဳ႕ ့တဲ့ေရာဂါ ကုသရန္

၅ ရက္ ကေန ၁၀ရက္ အထိေန႕စဥ္ 30 mcg(microgram) အသားေဆးထိုးရပါမည္။ထို႕ေနာက္ ၁ လ ၁ခါ 100 mcg ကေန 200 mcg ထိုးရပါမည္။

အကယ္၍ ေရာဂါ အေၿခအေနၿပင္းထန္လ်ွင္ ၊ အာရုံေၾကာေရာဂါ ရွိလ်ွင္၊ ကူးစက္ပိုး၀င္ေရာဂါ ရွိလ်ွင္၊ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းလြန္ကဲေသာေရာဂါရွိလ်ွင္ ထိုးေဆးပမာဏ တိုးပါ။

မည္သို႕ ပင္ၿဖစ္ေစ လံုေလာက္ေသာ ေသြးနွင့္ အာရံုေႀကာဆိုင္ရာ တုန္႕ျပန္ခ်က္မ်ား ရရွိေအာင္ ေဆးပမာဏကို လုံုလုံေလာက္ေလာက္ ေပးရပါမည္။

ပုံမွန္ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းစုပ္ယူအားရွိပါက Vitamin B12 15mcg ပါ၀င္ေသာ Multivitamin ကိုေန႕စဥ္ ပါးစပ္မွေသာက္နိုင္ပါသည္။

Vitamin B12 ခ်ိဳ႕တဲ့မႈရွိမရွိစမ္းသပ္ရန္  (Schilliing Test) ေဆးပမာဏ – 1000mcg flushing dose

ကေလးေတြအတြက္ Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

စုစုေပါင္းအခ်ိဳးအစား 1- 5mg ကိုအခ်ိန္ကာလ ၂ ပတ္ နွင့္ အထက္ 100mcg ေပးၿပီးေနာက္ 30 -50 mcg ၄ ပတ္ တခါ ဆက္ေပးကာထိန္းထားရပါမည္။

Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

NOVOBEDOUZE ကို10mg/2ml  ထိုးေဆးအေနျဖင့္ ရနိုင္ပါသည္။

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာအေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

NOVOBEDOUZE ကိုေသာက္သံုးဖို႔လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ လြတ္သြားတဲ့အၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္မွာပဲေသာက္လုိက္ပါ။ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇန်နဝါရီ 15, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇန်နဝါရီ 15, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ