Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

Generic Name: Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Norethisterone ကို တားေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။Norethisterone တြင္ estrogen လုံးဝမပါဝင္သျဖင့္ ၎ကို “ ေဆးအေသးစားေလးမ်ား” ဟုလည္းေခၚၾကေလ့ရွိသည္။Norethindrone (ပရိုဂ်က္စတင္ တမ်ိဳး)သည္ ေအာက္ပါအခ်က္နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ ကိုယ္ဝန္မရွိေစရန္ တားဆီးေပးသည္။

၁။မိန္းမကိုယ္အတြင္းရွိ အက်ိအခြၽဲမ်ားကို ပိုထူေအာင္လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သုတ္ပိုးမ်ားမွာ မမ်ိဳးဥဆီမေရာက္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ မ်ိဳးေအာင္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္း။

၂။သားအိမ္နံရံဆီသို႕ မ်ိဳးေအာင္ျပီးသား ဥေလး လာေရာက္မကပ္တြယ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္း စသည္တို႕ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထို့အျပင္ ၎သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လစဥ္ရာသီစက္ဝန္း၏ အလယ္ေရာက္ခ်ိန္၌ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ သားဥေႂကြျခင္းကို လည္း တားဆီးေပးပါသည္။ဤ “ ေဆးအေသးစားေလးမ်ား” သည္ အျခားေသာ ပဋိသေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကြန္ဒုံး၊အမ်ိဳးသမီးအဂါၤထဲထည့္ရေသာ  ပဋိသေႏၶတားပစၥည္းမ်ားထက္ ပို၍ ထိေရာက္မႈရွိေသာ္လည္း သားဥေႂကြျခင္းကို အျမဲတေစ

တားဆီးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ estrogen ႏွင့္ progestin ပူးတြဲပါဝင္ေသာ ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ားကဲ့သို႕ အာနိသင္မထက္ျမက္ပါ။Norethisterone ကို estrogen မသုံးစြဲသင့္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အဓိက အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။မေတာ္တဆ ကိုယ္ဝန္ရသြားျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ေဆးကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း အတိအက် လိုက္နာေသာက္သုံးရပါမည္။

Norethisterone သည္ သင္ႏွင့္ သင့္အေဖာ္အား လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ HIV၊ဆီးပူေညာင္းက်၊ကာလသားအစရွိသည္တို႕ကို ကာကြယ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္းသိထားရမည္။

Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Norethisterone ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း (အမ်ားအားျဖင့္ တေန႕လွ်င္တၾကိမ္) ေသာက္ပါ။သင့္အတြက္ ေသာက္ရအဆင္ေျပဆုံးျဖစ္မည့္ အခ်ိန္တခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ေန႕စဥ္ ထိုအခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္တိတိက်က်မွန္မွန္ကန္ကန္ ေသာက္ပါ။အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ေဆးေသာက္ျပီးေနာက္ ဗိုက္ေအာင့္/နာျခင္းမ်ား ခံစားရပါက ေဆးကို ညစာစားအျပီး သို႕မဟုတ္ ညအိပ္ယာမဝင္မီ ေသာက္ပါ။ သင့္အတြက္ မွတ္မိရလြယ္ကူေစမည့္ အျခားေသာ

အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္၍လည္း ေသာက္ႏိုင္သည္။မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ေသာက္သည္ျဖစ္ေစ အေရးအၾကီးဆုံးမွာ ေဆးတစ္လုံးႏွင့္ တစ္လုံးအၾကား ၂၄နာရီ ကြာေစရန္ျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ ေဆးကို ေန႕စဥ္ အခ်ိန္မွန္မွန္ ေသာက္ရပါမည္။

ရာသီစက္ဝန္း၏ ပထမဆုံးေန႕ (ရာသီစလာသည့္ ပထမဆုံးေန႕)တြင္ ေဆးစေသာက္ပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထိုေန႕မဟုတ္ဘဲ အျခားေန႕မ်ားတြင္ စတင္ေသာက္ျဖစ္ခဲ့ပါက ေဆးအာနိသင္ျပရန္ အခ်ိန္လိုအပ္သည့္အတြက္ မေတာ္တဆ ကိုယ္ဝန္ရသြားျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ေဟာ္မုန္းမဟုတ္ေသာ ပဋိသေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ။   ။ကြန္ဒုံး၊သုတ္ပိုးသတ္ေဆး စသည္) တို႕ကို ပါ ပထမ ၄၈နာရီအတြင္း အသုံးျပဳရမည္။

ထို႕ေနာက္ တစ္ေန႕တစ္လုံးမွန္မွန္ ေသာက္သြားရမည္။ေဆးကဒ္၏ ေနာက္ဆုံးေဆးလုံးကို ေသာက္ျပီးပါက ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ေဆးကဒ္အသစ္ကို ဆက္ေသာက္ရမည္။ေဆးတစ္ကဒ္ႏွင့္ တစ္ကဒ္ၾကားတြင္ နားရန္ မလိုသလို ေဟာ္မုန္းမပါသည့္  မည္သည့္ ေဆးျပားမ်ားကိုမွ ေသာက္ရန္ မလိုေပ။ေဆးေသာက္ျပီးေနာက္ ဓမၼတာမမွန္ျခင္း၊နည္းျခင္း၊မ်ားျခင္းတို႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ထို့အျပင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ၾကားရက္မ်ားတြင္လည္း ေသြးအနည္းငယ္ ဆင္းႏိုင္ပါသည္။သို႕ေသာ္ ေဆးေသာက္ျခင္းကို ရပ္စရာမလိုပါ။

ေဆးေသာက္ရန္ေမ့လွ်င္ ၊ေဆးကို အခ်ိန္မွန္မွန္မေသာက္လွ်င္

သို႕မဟုတ္ ေဆးကဒ္အသစ္ေသာက္ရန္ ေနာက္က်လွ်င္ မေတာ္တဆကိုယ္ဝန္ရွိသြားႏိုင္ပါသည္။အကယ္၍ သင္သည္ ေဆးေသာက္ရန္ေမ့သြားခဲ့လွ်င္ သို႕မဟုတ္ ေသာက္ေနက်အခ်ိန္ထက္ ၃နာရီ သို႕မဟုတ္ ထို႕ထက္ပိုေနာက္က်ျပီးမွ ေသာက္မိလွ်င္ သို႕မဟုတ္ ဝမ္းေလွ်ာေနလွ်င္ သို႕မဟုတ္ ေဆးေသာက္ျပီး မၾကာမီအန္လွ်င္ ေနာက္၄၈နာရီအတြင္း လိင္ဆက္ဆံတိုင္း ထပ္ေဆာင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကြန္ဒုံး သို႕မဟုတ္ သုတ္ပိုးသတ္ေဆးတို႕ကို အသုံးျပဳပါ။

ဤေဆး၏ အျခားေသာ ပံုစံမ်ား (ဥပမာ။    ။အေရျပားတြင္ကပ္ရေသာ ပံုစံ၊အျခားေသာ ပဋိသေႏၶတားေသာက္ေဆးမ်ား)သို႕ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲလိုလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိလွ်င္ ေဆးကဒ္တြင္ပါေသာ ေဆးအညြန္းကို ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ သို႕မဟုတ္ ဆရာဝန္ကို ေမးျမန္းပါ။

Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

(ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္)

Norethisterone ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္နဲ႔ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားတာက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းတဲ့နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္တာနဲ႔ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈေတြမျဖစ္ေအာင္လို႔ Norethisterone ကို ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာသိမ္းဆည္းတာနဲ႔ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းတာေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ Norethisterone ေဆးအမ်ိဳးအစားနဲ႔၊ ေဆးထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းတဲ့ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေဆးဘူးအခြံမွာပါတဲ့ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးေတြအကုန္လံုးကို ကေလးေတြ၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြနဲ႔ေ၀းရာမွာထားပါ။)

Norethisterone ကို အိမ္သာထဲကိုပစ္ခ်တာနဲ႔ ေရထြက္ေပါက္ေတြထဲကေန ေဆးခ်တာမ်ိဳးကို မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ေဆး၀ါးေတြကိုမလိုအပ္ေတာ့တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခါေတြမွာ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက်ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္နဲ႔တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)

Norethisterone ကိုေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Norethisterone မေသာက္သုံးမီ

 • Norethisterone ၊အျခားေသာ ပဋိသေႏၶတားေသာက္ေဆးမ်ား သို႕မဟုတ္ အျခားေသာေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန္ကို ေသခ်ာစြာအသိေပးပါ။
 • သင္လက္ရွိ သုံးစြဲေနေသာ ေဆးမ်ား သို႕မဟုတ္ သုံးစြဲရန္ အစီအစဥ္ရွိသည့္ ေဆးမ်ား (ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆး၊ မိမိဖာသာ ေသာက္သည့္ေဆး၊ဗီတာမင္အားေဆး၊သဘာဝအားျဖည့္ပစၥည္းမ်ား အားလုံးပါဝင္သည္)ကို သင့္ဆရာဝန္အား ေသခ်ာစြာ ေျပာျပပါ။ေအာက္ပါ အတက္က် ေဆးမ်ားကို သုံးစြဲေနပါက ဆရာဝန္အား မေမ့မေလ်ာ့ ေျပာျပပါ —–>carbamazepine (Tegretol), phenobarbital (Luminal,Solfoton), phenytoin (Dilantin),rifampin (Rifadin, Rimactane)။ သင္ဆရာဝန္ အေနျဖင့္ ေဆးပမာဏကို ခ်ိန္ဆရန္လိုမည္ျဖစ္သကဲ့သို႕ ေဘးထြက္လကၡဏာမ်ား ရွိမရွိကိုလည္း ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ပါလိမ့္မည္။

သင့္အေနျဖင့္ လတ္တေလာ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ထားလွ်င္၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ ၊ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ေနလွ်င္ သို႕မဟုတ္

 • ျဖစ္ဖူးလ်င္၊မိန္းမကိုယ္မွ ေသြးဆင္းျခင္းမ်ားရွိလွ်င္၊ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ေသာ္လည္း သေနၶသားမွာ သားအိမ္ထဲမွ ထြက္မလာဘဲ အထဲတြင္ ဆက္လက္ရွိေနလွ်င္၊ေျခေထာက္၊အဆုတ္၊ဦးေႏွာက္ သို႕မဟုတ္ မ်က္စိတို႕ထဲတြင္ ေသြးခဲမ်ား ရွိေနျခင္း၊ေလျဖတ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေလျဖန္းျခင္း၊ႏွလုံးကို ေသြးပို႕ေသာ ေသြးေၾကာျပႆနာမ်ား၊ေသြးခဲလြယ္ျခင္း၊အတက္ေရာဂါရွိျခင္း၊ေခါင္းတျခမ္းကိုက္တတ္ျခင္း၊စိတ္က်ေရာဂါရွိျခင္း၊ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါရွိျခင္း၊ေသြးတြင္း အဆီဓာတ္မ်ားျခင္း၊ဆီးခ်ိဳရွိျခင္း၊ ႏွလုံး၊ေက်ာက္ကပ္ သို႕မဟုတ္ အသည္းေရာဂါမ်ား ရွိလွ်င္ ဆရာဝန္ကို ေျပာျပပါ။
 • ကိုယ္ဝန္ရွိေနလွ်င္၊ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ သို႕မဟုတ္ ကေလးႏို့တိုက္ေနလွ်င္၊ေဆးေသာက္ေနရင္း ကိုယ္ဝန္ရွိလာလွ်င္ ဆရာဝန္ကို ခ်က္ခ်င္း ေျပာျပပါ။Norethisterone ကို ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိ စမ္းသပ္ရန္ မည္သည့္အခါမွ မသုံးရပါ။
 • သြားႏွုတ္ျခင္းအပါအဝင္ အျခားေသာ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား ခံယူရန္ရွိပါက Norethisterone ေသာက္သုံးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆရာဝန္ကို ၾကိဳေျပာပါ။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ Norethisterone ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပိုမ်ားေစသျဖင့္  သင္ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္ပါက ဆရာဝန္ကို အသိေပးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ ××× ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။)

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အင္ျပင္မ်ားထြက္ျခင္း၊အသက္႐ႈရ ခက္ခဲလာျခင္း၊မ်က္ႏွာ၊ႏွုတ္ခမ္း၊လွ်ာ သို႕မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းတို႕ ေရာင္ရမ္းျခင္း အစရွိေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားလာရပါက အေရးေပၚကုသမႈကို ခံယူရပါမည္။

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား ခံစားရပါက Norethisterone ေသာက္သုံးျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ျပီး ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ျပသပါ။

 • ရုတ္တရက္ ထံုက်င္ျခင္း သို႕မဟုတ္ အားနည္းျခင္း (အထူးသျဖင့္ ခႏၲာကိုယ္ တျခမ္း)။
 • ရုတ္တရက္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊မ်က္စိအေနာက္ဖက္မွနာျခင္း၊အျမင္အာရုံ၊စကားေျပာျခင္း သို႕မဟုတ္ ခႏၲာကိုယ္ဟန္ခ်က္ထိန္းရာ၌ ျပႆနာမ်ားရွိျခင္း။
 • ေျခေထာက္မ်ား နာက်င္ေဖာေရာင္ျခင္း။
  • ေခါင္းတျခမ္းထိုးကိုက္ျခင္း။
  • ေျခလက္မ်ား ေဖာေရာင္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရုတ္တရက္ တက္ျခင္း။
  • စိတ္က်ေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ား (အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊အားနည္းျခင္း၊စိတ္အေျပာင္းအလဲမ်ားျခင္း)။။
  • ျပင္းထန္စြာ ဆီးအပ္ေအာင့္ျခင္း။
  • ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ထိုနာက်င္ျခင္းသည္ လက္ေမာင္းႏွင့္ ပုခုံးသို႕ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္း၊ပ်ိဳ႕အန္မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ေနရထိုင္ရ မေကာင္းျခင္း။
  • ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ခပ္ေငြ႕ေငြ႕ဖ်ားျခင္း၊အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ဆီးအေရာင္ရင့္ျခင္း၊ဝမ္းျဖဴျဖဴမ်ားသြားျခင္း၊မ်က္စိ သို႕မဟုတ္ အသားဝါျခင္း။

  သာမန္ေဘးထြက္ လကၡဏာမ်ားမွာ

  • အနည္းငယ္ ပ်ိဳ႕အန္မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ေလပြျခင္း၊ဗိုက္ရစ္ျပီးနာျခင္း။
  • ရင္သားနာျခင္း၊တင္းျခင္း၊အလုံးစမ္းမိျခင္း။
  • အိပ္ငိုက္ျခင္း။
  • ဝက္ျခံပိုထြက္လာျခင္း၊အေမႊးအမွ်င္မ်ား ထူလာျခင္း။
  • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေျပာင္းျခင္း။
  • မိန္းမကိုယ္ယားျခင္း၊ အရည္မ်ားဆင္းျခင္း။
  • အေရျပား ယားျခင္း၊အနီစက္မ်ား ထြက္ျခင္း။
  • ရာသီမမွန္ျခင္း၊လိင္စိတ္နည္းပါးျခင္း။
  • အနည္းငယ္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း။

  ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။)

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Norethisterone ဟာ သင္အခုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့တျခားေသာ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈေတြ မျဖစ္လာေအာင္လို႔ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြအားလံုးရဲ႕စာရင္းကို လုပ္ထားျပီး

(စာရင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေတြ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနတာေတြ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္) ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးေတြကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။) အထူးသျဖင့္

 Aprepitant, carbamazepine, felbamate, griseofulvin, HIV protease inhibitors

(eg, ritonavir), hydantoins (eg, phenytoin), modafinil, nevirapine, rifampin,

St. John’s wort, or tetracyclines —–> norethindrone ၏ အက်ိဳးအာနိသင္ကို ေလ်ာ့က်ေစမည္။

 Corticosteroids (eg, prednisone), theophylline, or troleandomycin —- >norethindrone ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပိုဆိုးေစမည္။

 Beta-adrenergic blockers (eg, propranolol), lamotrigine, or thyroid medicines —-> norethindrone ၏ အက်ိဳးအာနိသင္ကို ေလ်ာ့က်ေစမည္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Norethisterone က အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Norethisterone ဟာ သင့္ရဲ႕ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားနဲ႔ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ပိုဆိုးသြားေစတာ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားတာေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီပါတယ္။အထူးသျဖင့္

 • အတက္ေရာဂါရွိျခင္း။
 • ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္တတ္ျခင္း။
 • ႏွလုံးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိျခင္း။
 • ေက်ာက္ကပ္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိျခင္း။
 • စိတ္က်ေရာဂါခံစားဖူးျခင္း။
 • ေသြးတိုးဖူးျခင္း။
 • ဆီးခ်ိဳရွိျခင္း။
 • ေသြးတြင္းအဆီဓာတ္မ်ားျခင္း။
 • ေသြးခဲတတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိျခင္း။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

မိန္းမကိုယ္မွ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးဆင္းျခင္းမ်ားအတြက္

 • ရာသီစက္ဝန္း ဒုတိယတဝက္စတင္ေသာ ေန႕မွစ၍ တေန႕လွ်င္ ၂.၅ – ၁၀ မီလီဂရမ္ကို ၅ရက္ မွ ၁၀ရက္အထိ ေသာက္ပါ။

ရာသီထိန္ျခင္းအတြက္

 • ရာသီစက္ဝန္း ဒုတိယတဝက္စတင္ေသာ ေန႕မွစ၍ တေန႕လွ်င္ ၂.၅ – ၁၀ မီလီဂရမ္ကို ၅ရက္ မွ ၁၀ရက္အထိ ေသာက္ပါ။

တားေဆးအျဖစ္သုံးလွ်င္

၀.၃၅မီလီဂရမ္ကို ေန႕စဥ္တူညီေသာ အခ်ိန္၌ တေန႕တၾကိမ္ ေသာက္သုံးရမည္။

Endomeriosis အတြက္

 • တေန႕လွ်င္ ၅မီလီဂရမ္ကို ႏွစ္ပတ္တိတိ ေပးရမည္။ထို႕ေနာက္ တေန့လွ်င္ ၁၅မီလီဂရမ္ ေရာက္သည္အထိ ေဆးပမာဏကို ၂ပတ္လွ်င္တခါ ၂.၅မီလီဂရမ္စီ တိုးသြားပါ။ထိုပမာဏကို ၆လမွ ၉လအထိ သို႕မဟုတ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေလာက္စရာ ေသြးဆင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္ အထိ ဆက္လက္ေပးရမည္။

ကေလးေတြအတြက္ Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Norethisterone (ေနာ္အီသီစတီရုန္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

ေသာက္ေဆးျပား : ၀.၃၅ မီလီဂရမ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ)

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Norethisterone ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ လြတ္သြားတဲ့အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္မွာပဲ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 15, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 15, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။