Nicotine (နီကုိတင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

Generic Name: Nicotine (နီကုိတင္း) Brand Name(s): Nicotine (နီကုိတင္း).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Nicotine (နီကုိတင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Nicotine သည္ စီးကရက္တြင္ပါဝင္ေသာ nicotine ေနရာတြင္ အစားထိုးအသုံးျပဳျပီး သင္ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။nicotine သည္ ေဆးလိပ္စြဲေစေသာ အဓိက တရားခံျဖစ္သည္။သင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္ေသာအခါ သင့္ခႏၲာကိုယ္အတြင္းရွိ nicotine ပမာဏမွာ လွ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းသြားသျဖင့္ ေဆးျဖတ္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ေဆးလိပ္အလြန္ေသာက္ခ်င္ျခင္း၊ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊စိတ္တိုစိတ္ဆတ္ျခင္း၊ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္ျခင္း၊ အာရုံမစူးစိုက္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႕ကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။nicotine ႐ႈေဆးမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ စီးကရက္ေသာက္သည့္ အက်င့္ကို အစားထိုးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ရျခင္းသည္ ခက္ခဲျပီး သင့္သနိၷ႒ာန္ခိုင္မာမွသာ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။nicotine အစားထိုး ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းသည္ ေဆးလိပ္လုံးဝျဖတ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲျခင္း၊အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားတြင္ တခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ အဆုတ္ေရာဂါမ်ား၊အဆုတ္ကင္ဆာႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ထို႕ေၾကာင့္  ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းသည္ အသက္ရွည္အနာမဲ့စြာ ေနႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ေျခလွမ္းတရပ္ ျဖစ္သည္။

Nicotine (နီကုိတင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ဤ nicotine ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳေနစဥ္ကာလအတြင္း ေဆးလိပ္လုံးဝျဖတ္ထားရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။nicotine အရည္ပါေသာ အေတာင့္ေလးကို ႐ႈရမည့္ပစၥည္းထဲထည့္ျပီး တခါ႐ႈလွ်င္ ၅မိနစ္ႏွုန္းျဖင့္ ေလးခါ သို႕မဟုတ္ မိနစ္ ၂၀တခါတည္း ဆက္တိုက္႐ႈပါ။ထိုသို႕႐ႈျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ပံုစံႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း ဤေဆးသည္ အဆုတ္ထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပါးစပ္ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္၍ ေဆးအာနိသင္ရရန္အတြက္ ေဆးလိပ္ေသာက္သကဲ့သို႕ ခပ္ျပင္းျပင္း႐ိႈက္ရန္မလိုပါ။

ေဆး႐ႈျပီးေနာက္ ၁၅မိနစ္အတြင္း အက္ဆစ္ဓာတ္ပါေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရပါမည္(ဥပမာ။   ။ခ်ဥ္ေသာ သစ္သီးမ်ား၊ေကာ္ဖီ၊ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ဂက္စ္ပါေသာ အေအးမ်ား စသည္)။ မိနစ္၂၀ခန့္ ေဆး႐ႈျပီးေနာက္ အသုံးျပဳျပီးသား ေဆးရည္ပါေသာ အေတာင့္ေလးကို ကေလးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရ စၦာန္ေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာ ေနရာသို႕ စနစ္တက်စြန္႕ပစ္ရပါမည္။ ေဆး႐ႈသည့္ ပစၥည္းကိုမူ ေနာက္ထပ္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။သို႕ေသာ္ ေရႏွင့္ ဆပ္ျပာကို သုံးျပီး သန္႕စင္စြာ ေဆးေၾကာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သင္ေဆးလိပ္ျဖတ္ျပီးေနာက္ ေဆးလိပ္ေသာက္လိုသည့္အခါတိုင္း nicotine ႐ႈေဆးေလးကို အသုံးျပဳပါ။မ်ားေသာ အားျဖင့္ ပထမ ၃ပတ္မွ ၆ပတ္အတြင္းတြင္ တေန႕လ်င္ nicotine ေဆးရည္ေတာင့္၆ေတာင့္ခန္႕ သို႕မဟုတ္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း အသုံးျပဳရပါသည္။သို႕ေသာ္ တေန႕လွ်င္ ေဆးရည္ေတာင့္ ၁၆ေတာင့္ထက္ ပို၍ အသုံးမျပဳသင့္ပါ။သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ သင္ nicotine ေဆး႐ႈရမည့္ အခ်ိန္ဇယားကို သတ္မွတ္ေပးထားမည္ျဖစ္သလို သင္ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳရန္ ညႊန္ၾကားထားေပလိမ့္မည္။ေဆးကို အခ်ိန္မွန္မွန္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဆးႏွင့္ သင့္ခႏၲာကိုယ္ ပိုမိုအသားက်ကာ (လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းကဲ့သို႕ေသာ) ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစပါလိမ့္မည္။nicotine ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မခံစားရဘဲ ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္သည့္ အာသီသကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ ပမာဏသည္ သင့္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး nicotine ပမာဏျဖစ္သည္။ဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အတိအက် လိုက္နာပါ။ သင္၏ ေဆးလိပ္ေသာက္ခဲ့သည့္ ကာလ၊ေသာက္ခဲ့သည့္ ပမာဏ ႏွင့္ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနတို႕အေပၚမူတည္ကာ လိုအပ္သည့္ nicotine ပမာဏကို ခ်ိန္ဆရမည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း လုံးဝရပ္လိုက္ျပီးေနာက္ သင့္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး nicotine ပမာဏသို႕ေရာက္လွ်င္ ထိုပမာဏအတိုင္း ဆက္လက္အသုံးျပဳပါ။အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၃လခန္႕ၾကာလွ်င္ သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ သင္အသုံးျပဳေနသည့္ nicotine ပမာဏကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ေဆးလိပ္လုံးဝျပတ္သြားသလို nicotine အစားထိုးျခင္းလည္း လုံးဝမလိုအပ္ေတာ့သည့္ အေနအထားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဤေဆးသည္ ေဆးျဖတ္ျခင္း လကၡဏာမ်ားကို ျဖစ္ေစမည္ (အထူးသျဖင့္ ပမာဏမ်ားမ်ား သို႕မဟုတ္ ကာလၾကာျမင့္စြာ သုံးစြဲသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး)။အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေဆးကို ရုတ္တရက္ ျဖတ္လိုက္ပါက ေဆးျဖတ္လကၡၡဏာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဆးလိပ္အလြန္ေသာက္ခ်င္ျခင္း၊ဂေယာင္ဂတမ္းျဖစ္ျခင္း၊စိတ္တိုစိတ္ဆတ္ျခင္း၊ေခါင္းကိုက္ျခင္းတို႕ကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။၎တို႕ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေဆးပမာဏကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ေပးပါလိမ့္မည္။အေသးစိတ္ ထပ္မံသိလိုသည္မ်ားကို ဆရာဝန္ထံ ေမးျမန္းပါ။ ေဆးျဖတ္လကၡဏာမ်ား ေပၚလာလွ်င္လည္း ဆရာဝန္ကို အျမန္ အေၾကာင္းၾကားပါ။

nicotine ကို ၄ပတ္ခန္႕အသုံးျပဳျပီးေနာက္ ေဆးလိပ္မျဖတ္ႏိုင္ပါက ဆရာဝန္ကို အသိေပးပါ။အခ်ိဳ႕ေဆးလိပ္သမားမ်ားသည္ ပထမအၾကိမ္ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ၾကိဳးစားရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေလ့မရွိပါ။ထိုသို႕ျဖစ္လွ်င္ nicotine သုံးျခင္းကို ေခတၲရပ္နားျပီး ေနာက္ထပ္တဖန္ ၾကိဳးစားပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္တြင္ ေအာင္ျမင္သြားၾကေလ့ရွိပါသည္။

Nicotine (နီကုိတင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

[ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္)

Nicotine ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္နဲ႔ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားတာက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းတဲ့နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္တာနဲ႔ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈေတြမျဖစ္ေအာင္လို႔ Nicotine ကို ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာသိမ္းဆည္းတာနဲ႔ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းတာေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ Nicotine ေဆးအမ်ိဳးအစားနဲ႔၊ ေဆးထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းတဲ့ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေဆးဘူးအခြံမွာပါတဲ့ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးေတြအကုန္လံုးကို ကေလးေတြ၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြနဲ႔ ေ၀းရာမွာထားပါ။)

Nicotine ကို အိမ္သာထဲကိုပစ္ခ်တာနဲ႔ ေရထြက္ေပါက္ေတြထဲကေန ေဆးခ်တာမ်ိဳးကို မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ေဆး၀ါးေတြကိုမလိုအပ္ေတာ့တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခါေတြမွာ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက်ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္နဲ႔တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)

Nicotine ကိုေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Nicotine (နီကုိတင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

nicotine ကို အသုံးမျပဳမီ

 • Nicotine သို႕မဟုတ္ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားရွိလွ်င္ ဆရာဝန္ကို အသိေပးပါ။
 • သင္လက္ရွိ သုံးစြဲေနေသာ ေဆးမ်ား သို႕မဟုတ္ သုံးစြဲရန္ အစီအစဥ္ရွိသည့္ ေဆးမ်ား (ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆး၊ မိမိဖာသာ ေသာက္သည့္ေဆး၊ဗီတာမင္အားေဆး၊သဘာဝအားျဖည့္ပစၥည္းမ်ား အားလုံးပါဝင္သည္)ကို သင့္ဆရာဝန္အား ေသခ်ာစြာ ေျပာျပပါ။
 • ကိုယ္ဝန္ရွိေနလွ်င္ ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ သို႕မဟုတ္ ကေလးႏို့တိုက္ေနလွ်င္၊ေဆးေသာက္ေနရင္း ကိုယ္ဝန္ရွိလာလွ်င္ ဆရာဝန္ကို အသိေပးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Nicotine (နီကုိတင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ ××× ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။)

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Nicotine (နီကုိတင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အင္ျပင္မ်ားထြက္ျခင္း၊အသက္႐ႈရ ခက္ခဲလာျခင္း၊မ်က္ႏွာ၊ႏွုတ္ခမ္း၊လွ်ာ သို႕မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းတို႕ ေရာင္ရမ္းျခင္း အစရွိေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားလာရပါက အေရးေပၚကုသမႈကို ခံယူရပါမည္။

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား ခံစားရပါက Nicotine သုံးစြဲျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ျပီး ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ျပသပါ။

 • ပါးစပ္အတြင္း အရည္ၾကည္ဖုမ်ား ေပါက္ျခင္း။
 • ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္း၊တဒိုင္းဒိုင္းခုန္ျခင္း၊ရင္တလွပ္လွပ္တုန္ျခင္း။
 • အလြန္အမင္း အားနည္းျခင္း သို႕မဟုတ္ မူးေဝထိုင္းမိႈင္းျခင္း။
 • ျပင္းထန္စြာ ပ်ိဳ႕အန္မအီမသာျဖစ္ျခင္း။
 • အသက္႐ႈလွ်င္ တရႊီရႊီျမည္ျခင္း၊ရင္ၾကပ္ျခင္း၊အသက္႐ႈရခက္ျခင္း။

သာမန္ေဘးထြက္လကၡဏာမ်ားမွာ

 • အနည္းငယ္ မူးေဝထိုင္းမိႈင္းျခင္း။
 • အာေျခာက္ျခင္း၊ဗိုက္နာ/ေအာင့္ျခင္း၊ၾကိဳ႕ထိုးျခင္း။
 • ၾကြက္သားမ်ား၊အဆစ္အျမစ္မ်ားနာျခင္း။
 • လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း။
 • အရသာခံစားမႈေျပာင္းသြားျခင္း။
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။)

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Nicotine (နီကုိတင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Nicotine ဟာ သင္အခုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့တျခားေသာ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈေတြ မျဖစ္လာေအာင္လို႔ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြအားလံုးရဲ႕စာရင္းကို လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေတြ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနတာေတြ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္) ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးေတြကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ Nicotine ကိုအသုံးမျပဳမီ ေအာက္ပါေဆးမ်ား သုံးစြဲေနပါက ဆရာဝန္ကိုအေၾကာင္းၾကားပါ။

 •  imipramine (Tofranil);
 •  oxazepam (Serax);
 •  propranolol (Inderal), labetalol (Normodyne, Trandate), or prazosin
 • (Minipress);
 •  theophylline (Theo-Dur, Theochron, Theolair);
 •  pentazocine (Talwin), or
 •  insulin.

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Nicotine (နီကုိတင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Nicotine က အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Nicotine (နီကုိတင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Nicotine ဟာ သင့္ရဲ႕ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားနဲ႔ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ပိုဆိုးသြားေစတာ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားတာေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီပါတယ္။ အထူးသျဖင့္

 • ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း။
 • ပန္းနာရင္ၾကပ္ရွိျခင္း။
 • အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိျခင္း။
 • Buerger disease ဟုေခၚေသာ ေသြးလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ေရာဂါတမ်ိဳးရွိျခင္း။
 • ဆီးခ်ိဳရွိျခင္း။
 • လုံးခုန္ စည္းခ်က္မမွန္သည့္ ျပႆနာမ်ား။
 • ေသြးတိုးျခင္း။
 • သိုင္းရြိက္ဂလင္း အလြန္အမင္း အလုပ္လုပ္ျခင္း။
 • Pheochromocytoma ေရာဂါရွိျခင္း။
 • Raynaud disease ဟုေခၚေသာ ေသြးလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ေရာဂါတမ်ိဳးရွိျခင္း။
 • အစာအိမ္အနာရွိျခင္း။
 • ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္း —–> ေရာဂါအေျခအေနကို ပိုဆိုးေစႏိုင္သျဖင့္ သတိႏွင့္သုံးပါ။
 • ႏွလုံး ရုတ္တရက္ရပ္ဖူးျခင္း။
 • ႏွလုံး သို႕မဟုတ္ ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ားရွိျခင္း ——> ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပိုဆိုးေစႏိုင္သျဖင့္ သတိႏွင့္သုံးပါ။
 • ျပင္းထန္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရွိျခင္း။
 • အသည္းေရာဂါရွိျခင္း ——> သတိျဖင့္အသုံးျပဳပါ။ခႏၲာကိုယ္ထဲမွ ေဆးစြန္႕ပစ္မႈကို ေႏွးေစသျဖင့္ ေဆး၏အာနိသင္မွာ ခန္႕မွန္းထားသည္ထက္ မ်ားလာႏိုင္သည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

 

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Nicotine (နီကုိတင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြမွာ  Nicotine ကို ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိဳးအစားက ဘယ္ေလာက္လဲ။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းအတြက္

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္တရာထက္မ်ားသူမ်ား :

 • Habitrol သို႕မဟုတ္ NicoDerm CQ : တေန႕လွ်င္ ၂၁မီလီဂရမ္ျဖင့္ ၆ပတ္တိတိ အသုံးျပဳရမည္။ထို႕ေနာက္ တေန႕လွ်င္ ၁၄မီလီဂရမ္ျဖင့္ ၂ပတ္၊ထို႕ေနာက္ တေန႕လွ်င္ ၇မီလီဂရမ္ျဖင့္ ၂ပတ္ စသျဖင့္ သုံးစြဲရမည္။
 • Prostep : တေန႕လွ်င္ ၂၂မီလီဂရမ္ျဖင့္ ၄ပတ္မွ ၈ပတ္ အထိ အသုံးျပဳရမည္။ထို႕ေနာက္ တေန႕လွ်င္ ၁၁မီလီဂရမ္ျဖင့္ ၂ပတ္မွ ၄ပတ္အထိ ဆက္လက္သုံးစြဲရမည္။
 • Nicotrol : တေန႕လွ်င္ ၁၅မီလီဂရမ္ျဖင့္ ၆ပတ္တိတိ အသုံးျပဳရမည္(ေဆးအာနိသင္သည္ ၁၆နာရီထက္ပိုၾကာပါသည္)။ Nicotine ကပ္ခြါကို ၁၆နာရီထက္ ပိုမကပ္ထားသင့္ပါ။
 • Nicorette ပီေက : ၄မီလီဂရမ္ ပမာဏရွိေသာ ပီေကတခုကို ၁နာရီျခားသို႕မဟုတ္ ၂နာရီျခားတခါျဖင့္ ၆ပတ္ၾကာ ဝါးေပးရမည္။ထို႕ေနာက္ ၂နာရီျခား သို႕မဟုတ္ ၄နာရီျခားတခါျဖင့္ ေနာက္ထပ္၃ပတ္၊ ၄နာရီျခားသို႕မဟုတ္ ၈နာရီျခားတခါျဖင့္ ၃ပတ္ၾကာဝါးေပးရမည္။ တေန့လွ်င္ ၂၄ခုထက္ ပိုမဝါးရပါ။ တခါဝါးလွ်င္ မိနစ္၃၀ခန္႕ၾကာေအာင္ ျဖည္းညင္းစြာဝါးပါ။ Nicotine ပီေကကို ၆လထက္ပို၍ မသုံးစြဲရပါ။
 • Commit ငံုေဆးျပား : ၂ – ၄ မီလီဂရမ္ ပမာဏ ငံုေဆးျပားကို တနာရီျခား သို႕မဟုတ္ ႏွစ္နာရီျခားဆိုသလို ပါးစပ္ထဲ ေပ်ာ္ဝင္သည္ အထိငံုပါ(မိနစ္ ၂၀၊၃၀ခန္႕)။တေန႕လွ်င္ ငံုေဆးျပား အနည္းဆုံး၉ျပားႏွုန္းျဖင့္ ၆ပတ္တိတိ ငံုပါ။ထို႕ေနာက္ ေနာက္ထပ္ ၃ပတ္တြင္ ၂ – ၄ မီလီဂရမ္ ပမာဏကို ၂နာရီျခား သို႕မဟုတ္ ၄နာရီျခားငံုပါ။၁၀ပတ္ေျမာက္အစတြင္ ၄နာရီျခား သို႕မဟုတ္ ၈နာရီျခားတခါမွ ငံုေဆးျပား တျပားငံုပါ။တေန႕လွ်င္ ငံုေဆးျပား အျပား ၂၀ထက္ ပိုမသုံးပါႏွင့္။

၁၂ပတ္ၾကာ သုံးစြဲရသည့္ ပံုစံမ်ား

 • Nicotrol  NS :  တနာရီလွ်င္ ၁ – ၂ မီလီဂရမ္ (ျဖန္းေဆး ၂ခ်က္ မွ ၄ခ်က္ျဖန္းရမည္)။တေန႕လွ်င္ အနည္းဆုံး ၈ၾကိမ္ခန္႕ သုံးစြဲသင့္သည္။ တေန့လွ်င္ အမ်ားဆုံးသုံးႏိုင္ေသာ ပမာဏ မွာ ၄၀မီလီဂရမ္ (ျဖန္းေဆး အခ်က္၈၀ခန္႕)ျဖစ္သည္။
 • Nicotrol ႐ႈေဆး : တေန့လ်င္ ေဆးေတာင့္ရည္ ၆ေတာင့္မွ ၁၆ေတာင့္ အထိကို ၃လတိတိ အသုံးျပဳရမည္။ထို႕ေနာက္ ေနာက္ထပ္ ၆ပတ္မွ ၁၂ပတ္အတြင္း ေဆးပမာဏကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ရပ္လိုက္ရမည္။ ၆လထက္ပို၍ အသုံးမျပဳသင့္ပါ။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္၁၀၀ထက္ နည္းသူမ်ား ၊ေဆးလိပ္အလြန္အမင္း မေသာက္သူမ်ား၊ ႏွလုံးႏွင့္ ေသြးေၾကာ ေရာဂါရွိသူမ်ား :

 • Habitrol သို႕မဟုတ္ NicoDerm CQ : တေန႕လွ်င္ ၁၄မီလီဂရမ္ျဖင့္ ၆ပတ္တိတိ အသုံးျပဳရမည္။ထို႕ေနာက္ တစ္ေန႕လွ်င္ ၇မီလီဂရမ္ျဖင့္ ၂ပတ္ သုံးစြဲရမည္။
 • Prostep : တေန႕လွ်င္ ၁၁မီလီဂရမ္ျဖင့္ ၄ပတ္မွ ၈ပတ္ အထိ အသုံးျပဳရမည္။
 • Nicorette ပီေက : ၂ မီလီဂရမ္ ပမာဏရွိေသာ ပီေကတခုကို ၁နာရီျခားသို႕မဟုတ္ ၂နာရီျခားတခါျဖင့္ ၆ပတ္ၾကာ ဝါးေပးရမည္။ထို႕ေနာက္ ၂နာရီျခား သို႕မဟုတ္ ၄နာရီျခားတခါျဖင့္ ေနာက္ထပ္၃ပတ္၊ ၄နာရီျခားသို႕မဟုတ္ ၈နာရီျခားတခါျဖင့္ ၃ပတ္ၾကာဝါးေပးရမည္။ တေန့လွ်င္ ၂၄ခုထက္ ပိုမဝါးရပါ။ တခါဝါးလွ်င္ မိနစ္၃၀ခန္႕ၾကာေအာင္ ျဖည္းညင္းစြာဝါးပါ။ Nicotine ပီေကကို ၆လထက္ပို၍ မသုံးစြဲရပါ။
 • Nicotrol  NS :  တနာရီလွ်င္ ၁ – ၂ မီလီဂရမ္ (ျဖန္းေဆး ၂ခ်က္ မွ ၄ခ်က္ျဖန္းရမည္)။
 • Nicotrol ႐ႈေဆး : တေန့လ်င္ ေဆးေတာင့္ရည္ ၆ေတာင့္မွ ၁၆ေတာင့္ အထိကို ၃လတိတိ အသုံးျပဳရမည္။ထို႕ေနာက္ ေနာက္ထပ္ ၆ပတ္မွ ၁၂ပတ္အတြင္း ေဆးပမာဏကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ရပ္လိုက္ရမည္။ ၆လထက္ပို၍ အသုံးမျပဳသင့္ပါ။
 • ကေလးေတြအတြက္ Nicotine (နီကုိတင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ကေလးလူနာမ်ားမွာ ဘယ္ေလာက္အခ်ိဳးအစားေပးရမလဲဆိုတာ အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္မွာ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ)

 

Nicotine (နီကုိတင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Nicotine ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

Nicotine ငံုေဆးျပား : ၂မီလီဂရမ္

 

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ)

 

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Nicotine ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ လြတ္သြားတဲ့အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္မွာပဲ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 18, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 18, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။