Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Natrilix® ကို ေသြးတိုးျခင္းကို ကုသရန္ တစ္မ်ိဳးတည္း သို႔မဟုတ္ တျခားေဆးမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္၍ အသံုးျပဳပါသည္။ ၎ကို ႏွလံုးေရာင္ေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားေသာ ဆားႏွင့္ ေရဓာတ္ မ်ားျခင္း ( ေရာင္ရမ္းျခင္း) ကို ကုသရန္လည္း အသံုး ျပဳသည္။

Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

  Indapamide ကို ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း ေသာက္ပါ။ ေဆးအခ်ိဳးအစားကို ေသခ်ာသိရန္ ေဆး၌ ပါေသာ စာမ်ားကို စစ္ပါ။

 • Indapamide ကို အစာျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အစာမပါဘဲ ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။ အစာအိမ္ေအာင့္ျခင္း ျဖစ္ပါက အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း သက္သာေစရန္ အစာျဖင့္ ေသာက္ပါ။
 • Indapamide သည္ ဆီး ပမာဏကို မ်ားေစသည္။ သို႔မဟုတ္ ပထမ စေသာက္ခ်ိန္တြင္ ဆီး မၾကာခဏ သြားေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္စက္မႈကို မထိခိုက္ ေစရန္ ညေန ၆ နာရီ မတိုင္မီ ေသာက္ပါ။
 • သင့္သည္ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ Indapamide ေသာက္ ေနရျပီး ေဆးေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက ထိုေန႔တြင္ ပင္ သတိရေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပန္ေသာက္ပါ။ ေနာက္ ေန႔အထိ ေသာက္ရန္ သတိမရပါက ေမ့သြားေသာ ေဆးကို ေက်ာ္လိုက္ပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္း ႏွစ္လံုး မေသာက္ပါႏွင့္။

Indapamide ဘယ္လိုေသာက္ရမလဲ ေမးလိုပါက ဆရာဝန္ အား ေမးျမန္းပါ။

Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Natrilix® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Natrilix® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။

Natrilix® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Natrilix® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

 သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက indapamide ကို မသံုးပါႏွင့္။

 • Indapamide တြင္ပါေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ sulfonamide ေဆး ( ဥပမာ- sulfamethoxazole) ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက
 • သင္သည္ ဆီးမသြားႏိုင္ပါက
 • သင္သည္ ketanserin ေသာက္ေနပါက

သင့္တြင္ ထိုအရာတို႔ တစ္ခုခုရိွပါက ဆရာဝန္ကို ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္ပါ။

 အေရးၾကီးေသာ ေဘးကင္းမႈ အခ်က္မ်ားမွာ

 • Indapamide သည္ မူးေဝျခင္း၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း၊ ငန္းဖမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အျမင္ေဝဝါးျခင္းကို ျဖစ္ေစ သည္။ ထိုဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ ေဆးကို အရက္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားႏွင့္ အတူေသာက္ေသာ အခါ ပိုဆိုးႏိုင္သည္။ indapamide ကုိ သတိႏွင့္ အသံုးျပဳပါ။ ေဆးေသာက္ျပီး သင္ဘယ္လို တံု႔ျပန္မည္ကို မသိဘဲ ကားေမာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား ေဘးကင္းမႈ မရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ပါႏွင့္။
 • Indapamide သည္ မူးေဝျခင္း၊ ငန္းဖမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ သတိလစ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အရက္၊ ရာသီဥတု ပူျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္း သည္ ထိုဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပိုဆိုးေစသည္။ ၎တို႔ကို ကာကြယ္ရန္ အထူးသျဖင့္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္ျခင္း ထျခင္းကို ျဖည္းျဖည္းလုပ္ပါ။ ထိုဆိုးက်ိဳးမ်ား စေပၚေပၚခ်င္း ထိုင္ပါ သို႔မဟုတ္ လဲေလ်ာင္းလိုက္ပါ။
 • ေသြးတိုးျခင္းအတြက္ ေဆးေသာက္ေနရေသာ လူနာ မ်ားသည္ ကုသမႈ စတင္ျပီး သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္ အတြင္း ေမာပန္းျခင္းကို မၾကာခဏ ခံစားရသည္။ သင္ ပံုမွန္ မခံစားရလွ်င္ပင္ ေဆးေသခ်ာ ေသာက္ပါ။ ေရာဂါလကၡဏာ အသစ္မ်ား ေပၚလာပါက ဆရာဝန္ အား ေျပာပါ။
 • ဆရာဝန္သည္ သင္ indapamide ေသာက္ေနစဥ္ သင္၏ ေသြးတြင္း လွ်ပ္လိုက္ေပ်ာ္ရည္ ပမာဏကို စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ လွ်ပ္လိုက္ေပ်ာ္ရည္ မမွ်တမႈကို စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဆီးသြားမႈ နည္းျခင္း၊ ပါးစပ္ေျခာက္ျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ သံျမန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မမွန္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ ႂကြက္သားနာျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ႂကြက္တက္ျခင္း၊ စိတ္မျငိမ္ျခင္း၊ မူးေဝျခင္း၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းတို႔ ခံစားရပါက ဆရာဝန္အား ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။
 • ဆရာဝန္သည္ သင့္အား ပိုတက္စီယမ္ ေထာက္ ပံ့မႈေသာက္ရန္ ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ ညႊန္ၾကား ပါက ေဆးအခ်ိဳးအစားကို ေသခ်ာဂရုစိုက္ပါ။ သင့္ သေဘာျဖင့္ ပိုတက္စီယမ္မ်ား ထပ္ေသာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အရင္ မစစ္ေဆးဘဲ ပိုတက္စီ ယမ္ ပိုမ်ားစြာပါေသာ အစားအစာမ်ား ေျပာင္းလဲ စားေသာက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
 • Indapamide သည္ ေနေလာင္ျခင္းကို ပို၍ လြယ္ကူစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ indapamide ကို သင္ဘယ္လို တံု႔ျပန္သလဲ မသိိမခ်င္း ေန၊ ေနကဲ့သို႔ ပူေသာ မီးအိမ္ သို႔မဟုတ္ ေနပူေလာင္ေသာ ယာယီတဲတို႔ကို ေရွာင္ပါ။ အခ်ိန္အတန္ၾကာ အျပင္ထြက္ရမည္ ဆိုပါက ေနေလာင္ခံခရမ္ လိမ္းပါ သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္ဆင္ပါ။
 • သင္သည္ ေဆးကုသမႈ၊ သြားကုသမႈ၊ အေရးေပၚ ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ခဲြစိတ္မႈ မခံယူမီ indapamide ေသာက္ေနသည္ကို ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သြားဆရာဝန္အား ေျပာျပပါ။
 • ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳလူနာမ်ား။ indapamide သည္ ေသြးတြင္းသၾကားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ေသြးတြင္းသၾကား ပမာဏကို ေသခ်ာ စစ္ေဆးပါ။ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ေဆး အခ်ိဳးအစားကို မေျပာင္းလဲမီ ဆရာဝန္အား ေမးျမန္းပါ။
 • Indapamide သည္ အခ်ိဳ႕ ဓာတ္ခဲြစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္သည္။ သင္ indapanide ေသာက္ေန သည္ကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ဓာတ္ခဲြခန္း အမႈထမ္းအား ေျပာျပပါ။
 • ေသြးတြင္း လွ်ပ္လိုက္ေပ်ာ္ရည္၊ ဂလူးကို႔စ္ ႏွင့္ uric acid ပမာဏမ်ား၊ အသည္းလုပ္ငန္း စေသာ ဓာတ္ခဲြ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို indapamide ေသာက္ေနစဥ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဤစစ္ေဆးမႈမ်ားကို သင့္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စစ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဆရာဝန္ ႏွင့္ ဓာတ္ခဲြခန္း ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား အားလံုးကို ေသခ်ာ လိုက္နာပါ။
 • အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ indapamide ကို သတိျဖင့္ အသံုးျပဳပါ။ သူတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ ေသြးတြင္း ဆိုဒီယမ္ သို႔မဟုတ္ ပိုတက္စီယမ္ နည္းျခင္း စေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပို၍ ခံစားရလြယ္သည္။
 • Indapamide ကို ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အထူး သတိျပဳ၍ အသံုးျပဳသင့္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အတည္ျပဳ ထားျခင္း မရိွပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္

  ကိုယ္ဝန္ရလာပါက ဆရာဝန္အား ဆက္သြယ္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္စဥ္တြင္ indapamide ေသာက္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္။

ကေလးႏို႔တိုက္စဥ္

ဤေဆးသည္ မိခင္ႏို႔တြင္ ေတြ႕ရသလား မသိရိွပါ။ indapamide ေသာက္ေနစဥ္ ကေလးႏို႔တုိက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေဆးမ်ားအားလံုးသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုတြင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ပါ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ခံစားရပါက ဆရာဝန္ ႏွင့္ ျပသပါ။

 • ေက်ာနာျခင္း
 • ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • ဝမ္းေလွ်ာျခင္း
 • မူးေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုင္၊ထ ရာတြင္ ငန္းဖမ္းျခင္း
 • ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • မအီမသာျဖစ္ျခင္း
 • စိတ္မျငိမ္ျခင္း
 • ႏွာရည္ယိုျခင္း
 • အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း
 • အစာအိမ္ေအာင့္ျခင္း
 • ေအာ့အန္ျခင္း
 • အားနည္းျခင္း

ေအာက္ပါ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာပါက ေဆးကုသမႈ အျမန္ခံယူပါ။

 • ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ( အဖုအပိမ့္မ်ားထြက္ျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္၊ ယားယံျခင္း၊ အသက္ရွဴခက္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ တင္းက်ပ္ျခင္း၊ ပါးစပ္၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း သို႔မဟုတ္ လွ်ာ ေရာင္ျခင္း)
 • အျမင္ေဝဝါးျခင္း
 • ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
 • ဆီးအေရာင္ မည္းျခင္း
 • ဆီးသြား နည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆီးသြားမႈ ျပႆနာမ်ား
 • ပါးစပ္ေျခာက္ျခင္း
 • သတိလစ္ျခင္း
 • ႏွလံုးခုန္သံျမန္ျခင္း
 • ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း
 • အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း
 • ေရငတ္ျခင္း
 • အစာစားခ်င္စိတ္ မရိွျခင္း
 • လက္၊ ေျခ ထံုျခင္း
 • ဝမ္းအေရာင္ ေဖ်ာ့ျခင္း
 • အေရျပား နီရဲျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေဖာင္းၾကြျခင္း၊ အလႊာလိုက္ကြာျခင္း
 • ျပင္းထန္စြာ သို႔မဟုတ္ ဆက္တုိက္ မူးေဝျခင္း၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ငန္းဖမ္းျခင္း
 • ျပင္းထန္စြာ အစာအိမ္ေအာင့္ျခင္း
 • လက္၊ ေျခက်င္းဝတ္ ၊ ေျခေထာက္ ေရာင္ျခင္း
 • ေသြးတြင္း ပိုတက္စီယမ္နည္းသည့္ လကၡဏာမ်ား ( ဥပမာ- ႏွလံုးခုန္သံ မမွန္ျခင္း၊ ႂကြက္သား နာက်င္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ႂကြက္တက္ျခင္း)
 • ေသြးတြင္း ဆိုဒီယမ္ နည္းသည့္ လကၡဏာမ်ား ( ဥပမာ- စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ စိတ္ခံစားမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ ေႏွးေကြးေလးလံျခင္း)
 • ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အညိဳမဲစဲြျခင္း၊ ေသြးထြက္ျခင္း
 • ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ေမာပန္းျခင္း၊ အားနည္းျခင္း
 • အေရျပား၊ မ်က္လံုး ဝါျခင္း

ဤစာရင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အားလံုး မပါဝင္ပါ။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးလိုပါက ဆရာဝန္အား ဆက္သြယ္ပါ။ ေဘးထြက္ဆိုးကိ်ဳး မ်ားအတြက္ ေဆးပညာ အၾကံညဏ္ ရရန္ ဆရာဝန္အား ေခၚပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

 Natrilix® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

Indapamide ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးအခ်ိဳ႕မွာ-

 • စတီးရြိဳက္ မပါေသာ အေရာင္က်ေဆး ( ဥပမာ- ibuprofen)။ indapamide ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ကို ေလ်ာ့က်ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 • Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors ( ဥပမာ- enalapril) ။ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ျမင့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • Diazoxide ။ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္မ်ားျခင္း၊ uric acid ပမာဏ မ်ားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က် ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • Adrenocorticotropin hormone (ACTH) သို႔မဟုတ္ corticosteroids (ဥပမာ- prednisone)။ indapamide ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။
 • Amantadine, antineoplastic agents ( ဥပမာ- cyclophosphamide), digitalis glycosides ( ဥပမာ- digoxin), ketanserin,lithium, သို႔မဟုတ္ အျခား ေသြးေပါင္ခ်ိန္ေဆးမ်ား။ indapamide သည္ ထိုေဆးမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Natrilix® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Natrilix® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထိုက်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားမွာ-

 • ႏွလံုးေရာဂါမ်ား ( ဥပမာ- ႏွလံုးခုန္သံ မမွန္ျခင္း၊ ႏွလံုး ပ်က္စီးျခင္း)
 • အသည္းေရာဂါမ်ား ( ဥပမာ- အသည္းေျခာက္ျခင္း)
 • ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
 • ဒူလာေရာဂါ
 • Lupus
 • ဆီးသြားျခင္း ျပႆနာမ်ား
 • ေသြးတြင္း ဆိုဒီယမ္ သို႔မဟုတ္ ပိုတက္စီယမ္ ပမာဏ နည္းျခင္း
 • ဆိုဒီယမ္နည္းေသာ အစားအစာ စားေသာက္မႈ
 • အာရံုေၾကာ ခဲြစိတ္မႈ ကုထံုး
 • အရည္မ်ား ထိုးသြင္းျခင္း

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

 • ေသြးတိုးျခင္း

  အရြယ္ေရာက္ျပီးသူအတြက္ စတင္သင့္ေသာ ပမာဏမွာ ၁.၂၅ မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေသာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေလးပတ္ျပီးေနာက္ ၁.၂၅ မီလီဂရမ္အား တံု႔ျပန္မႈကို ေက်နပ္ျခင္း မရိွပါက တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ ၂.၅ မီလီဂရမ္ သို႔တိုးေသာက္ႏိုင္သည္။

ေလးပတ္ျပီးေနာက္ ၂.၅ မီလီဂရမ္အား တံု႔ျပန္မႈကို ေက်နပ္ျခင္း မရိွပါက တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ ၅ မီလီဂရမ္သို႔ တိုးေသာက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခား ေသြးတိုးက်ေဆး ထပ္ေပါင္းေသာက္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။

 • ႏွလံုးေရာင္ေရာဂါတြင္ ေဖာေရာင္ျခင္း

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူအတြက္ စတင္သင့္ေသာ ပမာဏမွာ ၂.၅ မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေသာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္ျပီးေနာက္ ၂.၅ မီလီဂရမ္အား တံု႔ျပန္မႈကို ေက်နပ္ျခင္း မရိွပါက တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ ၅ မီလီဂရမ္ သို႔တိုးေသာက္ႏိုင္သည္။

ေသြးတိုးသည္ လံုေလာက္စြာ မက်ပါက indapamide ကို အျခား ေသြးတိုးက်ေဆးမ်ားျဖင့္ ေပါင္းေပးႏိုင္သည္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ေသခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုသည္။

အစပိုင္း ေပါင္းေပးျခင္းကုထံုးတြင္ အျခားေဆး မ်ား၏  ပမာဏကို ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ထားရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ တံု႔ျပန္မႈ ထင္ရွားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဆးပမာဏ ခ်ိန္ညိျခင္း မ်ား ေနာက္ထပ္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၅မီလီဂရမ္ႏွင့္ အထက္ ေဆး ပမာဏ မ်ားသည္ ေသြးေပါင္ခိ်န္ သို႔မဟုတ္ ႏွလံုးပ်က္စီးျခင္းကို ထပ္ ေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစပါ။ သို႔ေသာ္ ေသြးတြင္း ပိုတက္စီယမ္နည္းျခင္း ျဖစ္ေစသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ၅ မီလီ ဂရမ္ထက္ပို ေသာက္ေသာ လူနာမ်ားတြင္ ေဆးဝါး စမ္းသပ္ မႈ အေတြ႕အၾကံဳ အနည္းငယ္ ရိွသည္။

ကေလးေတြအတြက္ Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာ မ်ားအတြက္ ေဆးညႊန္းမွာ အတိအက် မရိွ ေသးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်ရပါ။ အသံုးမျပဳခင္ ေဘးကင္းမႈကို အျပည့္နားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ပိုမို ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Natrilix Sr (နက္ထရီလစ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Natrilix® ကို ေအာက္ပါ ပံုစံ၊ ျပင္းအား မ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါ သည္။

 • Natrilix® ၂.၅ မီလီဂရမ္ ေဆးျပား

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Natrilix® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 19, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 19, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။