Naloxone (နာလုိဇုန္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

Generic Name: Naloxone (နာလုိဇုန္း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Naloxone (နာလုိဇုန္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Naloxone ကို မူးယစ္ေဆးလြန္ျခင္း သို႕မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးလြန္သည္ဟု သံသယရွိေသာ လူနာမ်ားတြင္ အေရးေပၚကုသမႈအျဖစ္ အသုံးျပဳပါသည္။ မူးယစ္ေဆး အလြန္အကြၽံသုံးစြဲျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားမွာ  အလြန္အမင္း အိပ္ငိုက္ျခင္း၊အလြန္အမင္း ထိုင္းမိႈင္းျခင္း၊အိပ္ေပ်ာ္ေနရာမွ အလြန္ႏိႈးရခက္ျခင္း၊ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား (အသက္႐ႈေႏွးျခင္း၊အသက္႐ႈအားနည္းျခင္း မွ အသက္႐ႈလုံးဝရပ္သြားျခင္း) တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ သူငယ္အိမ္ အလြန္က်ဥ္းျခင္း၊ႏွလုံးခုန္ေႏွးျခင္း၊ ေသြးေပါင္က်ျခင္း တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ၾကာရွည္စြာ အသက္႐ႈေႏွးျခင္း၊အသက္႐ႈအားနည္းျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစျပီး အသက္အႏၲရာယ္အထိ ရွိႏိုင္သျဖင့္ အကယ္၍ တစုံတေယာက္သည္ မူးယစ္ေဆးလြန္သည့္ လကၡဏာမ်ားရွိေနျပီး သင့္အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးလြန္ျခင္းဟုတ္မဟုတ္ မေသခ်ာသည့္တိုင္ Naloxone ကို က်ိန္းေသေပါက္ေပးသင့္ပါသည္။

Naloxone သည္ မူးယစ္ထံုထိုင္းေဆးမ်ားကို ဆန္႕က်င္သည့္ အာနိသင္ရွိေသာ ေဆးအုပ္စုဝင္ ေဆးတမ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ ၎သည္ မူးယစ္ထံုထိုင္းေဆးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္အေပၚ သက္ေရာက္ေသာ အာနိသင္မ်ားကို ပိတ္ဆို႕ဖယ္ရွားေပးပါသည္။သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ မူးယစ္ထံုထိုင္းေဆးမ်ား(ဥပမာ။    ။buprenorphine ၊ pentazocine )တို႕၏ အာနိသင္ကိုမူ ေကာင္းစြာ တားဆီးပိတ္ဆို႕ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ထို႕ေၾကာင့္ ထိုမူးယစ္ေဆးမ်ား၏ အာနိသင္ကို တားဆီးပတ္ဆို႕ဖယ္ရွားလိုလ်င္ ပံုမွန္ထက္ပိုမ်ားေသာ Naloxone ေဆးပမာဏကို လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Naloxone သည္ မူးယစ္ထံုထိုင္းေဆးမ်ားကဲ့သို႕ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အာနိသင္သက္ေရာက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ Naloxone တခါထိုးျပီးေနာက္ အျခားေသာ အေရးေပၚကုသမႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ရရွိရန္ အလြန္အေရးၾကီးလွပါသည္။မူးယစ္ေဆးလြန္ျခင္းကို ကုသရာတြင္ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေရးေပၚကုသမႈမ်ား (ႏွာေခါင္းပိုက္မွတဆင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ေပးျခင္း၊စက္ျဖင့္ အသက္႐ႈေစျခင္း စသည္)လည္း ပါဝင္သင့္ပါသည္။

Naloxone (နာလုိဇုန္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေဆးကို စတင္အသုံးမျပဳခင္ သို႕မဟုတ္ ေဆးကုန္သြား၍ ဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေဆးဆိုင္မွ ေပးလိုက္သည့္ ေဆးညႊန္းစာရြက္ကို ဂ႐ုတစိုက္ဖတ္႐ႈပါ။ အေရးေပၚလိုအပ္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းသုံးႏိုင္ရန္ အသင့္ေဆာင္ထားပါ။လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆင္ေျပစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စနစ္တက်မွန္ကန္စြာ ေဆးထိုးပံု ႏွင့္ ေဆးထိုးသည့္ ကိရိယာ အသုံးျပဳပံုကို ၾကိဳတင္၍ ေလ့က်င့္ထားပါ။ မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိလွ်င္ ဆရာဝန္ကို ေမးျမန္းပါ။

ေဆးရည္သည္ အစဥ္အျမဲ ၾကည္လင္ေနရမည္။ အမႈန္မ်ားပါဝင္ျခင္းရွိမရွိ ႏွင့္ အေရာင္ေျပာင္းသြားျခင္းမ်ားရွိမရွိကို အခ်ိန္မွန္မွန္စစ္ေဆးပါ။အကယ္၍ ေဆးရည္သည္ အေရာင္ေနာက္သြားလွ်င္၊အေရာင္ေျပာင္းသြားလွ်င္ သို႕မဟုတ္ အမႈန္၊အခဲေလးမ်ား ျမင္ေနရလွ်င္ အသုံးမျပဳရပါ။

ဤေဆးကို မေတာ္တဆ မိမိလက္အား ထိုးမိျခင္း သို႕မဟုတ္ ေပါင္မွလြဲ၍ အျခားေသာ ခႏၲာကိုယ္ေနရာမ်ားကို ထိုးမိျခင္းမရွိေစရန္ အထူးသတိထားရပါမည္။အကယ္၍ အဆိုပါ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ဆရာဝန္ထံ အျမန္သြားျပီး လိုအပ္ေသာ ကုသမႈမ်ားကို ခံယူပါ။

Naloxone သည္ အာနိသင္ လွ်င္ျမန္စြာျပေသာ္လည္း အဆိုပါ အာနိသင္သည္ ၾကာရွည္မခံပါ။ထို႕ေၾကာင့္  Naloxone တခါထိုးျပီးေနာက္ (လူနာ သတိျပန္လည္လာလွ်င္ပင္) အျခားေသာ အေရးေပၚကုသမႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ရယူရပါမည္။အကယ္၍ Naloxone တခါထိုးျပီးေနာက္ လကၡဏာမ်ား တဖန္ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာပါက ကိရိယာ အသစ္ကို အသုံးျပဳျပီး (ေဆးလုံေလာက္စြာ ရွိေသးလွ်င္) ၂မိနစ္တခါ သို႕မဟုတ္ ၃မိနစ္တခါ ထပ္မံထိုးႏိုင္ပါသည္။ေဆးထိုးသည့္ injector တြင္ Naloxone တခါထိုးစာသာ ပါဝင္ျပီး တခါသုံးျဖစ္ပါသည္။ အေရးေပၚကုသမႈ ရရွိခ်ိန္အထိ လူနာကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ အေရးေပၚကုသသည့္ အဖြဲ႕ေရာက္ရွိလာလွ်င္ သင္ Naloxone ထိုးထားေပးေၾကာင္း ေျပာျပပါ

Naloxone (နာလုိဇုန္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

[ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္)

Naloxone ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္နဲ႔ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားတာက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းတဲ့နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္တာနဲ႔ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈေတြမျဖစ္ေအာင္လို႔ Naloxone ကို ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာသိမ္းဆည္းတာနဲ႔ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းတာေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ Naloxone ေဆးအမ်ိဳးအစားနဲ႔၊ ေဆးထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းတဲ့ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေဆးဘူးအခြံမွာပါတဲ့ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးေတြအကုန္လံုးကို ကေလးေတြ၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြနဲ႔ ေ၀းရာမွာထားပါ။)

Naloxone ကို အိမ္သာထဲကိုပစ္ခ်တာနဲ႔ ေရထြက္ေပါက္ေတြထဲကေန ေဆးခ်တာမ်ိဳးကို မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ေဆး၀ါးေတြကိုမလိုအပ္ေတာ့တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခါေတြမွာ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက်ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္နဲ႔တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)

Naloxone ကိုေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Naloxone (နာလုိဇုန္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Naloxone ထိုးေဆးကို အသုံးမျပဳမီ

-သင္သည္ Naloxone ထိုးေဆး သို႕မဟုတ္ အျခားေဆးဝါးမ်ား သို႕မဟုတ္ Naloxone ထိုးေဆးတြင္ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ား ရွိပါက ဆရာဝန္ကို ၾကိဳတင္ေျပာျပပါ။Naloxone ထိုးေဆး၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္ပုဂိၢဳလ္ကို ေမးျမန္းပါ။

-သင္လက္ရွိ သုံးစြဲေနေသာ ေဆးမ်ား သို႕မဟုတ္ သုံးစြဲရန္ အစီအစဥ္ရွိသည့္ ေဆးမ်ား (ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆး၊ မိမိဖာသာ ေသာက္သည့္ေဆး၊ဗီတာမင္အားေဆး၊သဘာဝအားျဖည့္ပစၥည္းမ်ား အားလုံးပါဝင္သည္)ကို သင့္ဆရာဝန္အား ေသခ်ာစြာ ေျပာျပပါ။ေအာက္ပါ ေဆးမ်ားကို သုံးစြဲေနပါက ဆရာဝန္ကို မေမ့မေလ်ာ့ ေျပာျပပါ။ႏွလုံးႏွင့္ ေသြးဖိအားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေဆးမ်ားေၾကာင့္ Naloxone ၏ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပို၍ ခံစားရေစႏိုင္ပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ သင္သုံးစြဲေနေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို ဆရာဝန္အား ေသခ်ာစြာေျပာျပပါ။

-သင့္ထံတြင္ ႏွလုံး၊ေက်ာက္ကပ္ သို႕မဟုတ္ အသည္းေရာဂါမ်ား ရွိပါက ဆရာဝန္ကို ေျပာျပပါ။

-ကိုယ္ဝန္ရွိေနလွ်င္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ သို႕မဟုတ္ ကေလးႏို့တိုက္ေနလွ်င္ ဆရာဝန္ကို ေျပာျပပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ Naloxone ထိုးေဆးျဖင့္ ကုသမႈ ခံယူရပါက ဆရာဝန္အေနျဖင့္ သင့္ဗိုက္ထဲရွိ ကေလးငယ္ကို ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Naloxone (နာလုိဇုန္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ ××× ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။)

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Naloxone (နာလုိဇုန္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အင္ျပင္မ်ားထြက္ျခင္း၊အသက္႐ႈရ ခက္ခဲလာျခင္း၊မ်က္ႏွာ၊ႏွုတ္ခမ္း၊လွ်ာ သို႕မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းတို႕ ေရာင္ရမ္းျခင္း အစရွိေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားလာရပါက အေရးေပၚကုသမႈကို ခံယူရပါမည္။

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား ခံစားရပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ျပသပါ။

-ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္း၊မမွန္ျခင္း။

-ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္း၊အသက္႐ႈလွ်င္ တရႊီရႊီျမည္ျခင္း၊အသက္႐ႈမဝျခင္း။

-ေခြၽးထြက္မ်ားျခင္း၊ျပင္းထန္စြာ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း။

-ျပင္းထန္စြာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊စိတ္တိုစိတ္ဆတ္ျခင္း၊စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မ်ားျခင္း၊စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊နားထဲတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အသံမ်ားၾကားေနျခင္း။

-တက္ျခင္း။

-ေမ့လဲသြားေတာ့မေယာင္ခံစားရျခင္း။

-ႏွလုံးခုန္ေႏွးျခင္း၊ေသြးခုန္ႏွုန္းအားနည္းျခင္း၊သတိလစ္ျခင္း၊အသက္႐ႈေႏွးျခင္း (အသက္႐ႈရပ္သြားႏိုင္သည္)။

အကယ္၍ သင္သည္ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္းအတြက္ ကုသမႈခံယူေနရျခင္း ျဖစ္ပါက ေအာက္ပါ ေဆးျဖတ္လကၡဏာမ်ားကို ခံစားရႏိုင္ပါသည္။

-ကတုန္ကယင္ျဖစ္ျခင္း၊ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ဆတ္ဆတ္ထိ မခံျခင္း။

-တစ္ကိုယ္လုံးနာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း။

-မူးေဝထိုင္းမိႈင္းျခင္း၊ အားနည္းျခင္း။

-ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊အနည္းငယ္ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ဗိုက္ေအာင့္/နာျခင္း။

-အဖ်ားတက္ျခင္း၊ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ၾကက္သီးထျခင္း။

-ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာေစးျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။)

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Naloxone (နာလုိဇုန္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Naloxone ဟာ သင္အခုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့တျခားေသာ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈေတြ မျဖစ္လာေအာင္လို႔ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြအားလံုးရဲ႕စာရင္းကို လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေတြ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနတာေတြ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္) ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးေတြကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။အထူးသျဖင့္

-Morphine

-Morphine Sulfate Liposome

-Naloxegol

-Oxycodone

-Oxymorphone

-Clonidine

-Yohimbine

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Naloxone (နာလုိဇုန္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Naloxone က အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Naloxone (နာလုိဇုန္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Naloxone ဟာ သင့္ရဲ႕ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားနဲ႔ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ပိုဆိုးသြားေစတာ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားတာေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီပါတယ္။အထူးသျဖင့္

-ႏွလုံးေရာဂါ။

-ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ။

-အသည္းေရာဂါ ——> သတိျဖင့္အသုံးျပဳပါ။ခႏၲာကိုယ္ထဲမွ ေဆးစြန္႕ပစ္မႈကို ေႏွးေစသျဖင့္ ေဆး၏အာနိသင္မွာ ခန္႕မွန္းထားသည္ထက္ မ်ားလာႏိုင္သည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Naloxone (နာလုိဇုန္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

မူးယစ္ေဆးလြန္ျခင္းအတြက္

-0.4 – 2mg/dose ကို အသားထိုးေဆး/အေၾကာထိုးေဆး/အေရျပားေအာက္ထိုးေဆး စသျဖင့္ ထိုးႏိုင္ျပီး လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ၂မိနစ္ျခား ၃မိနစ္ျခားစသည္ ထိုးႏိုင္သည္။စုစုေပါင္း ၁၀ မီလီဂရမ္ ထိုးျပီးသည္အထိ သိသာေသာ တုန္႕ျပန္မႈမရွိလွ်င္ တဖန္ျပန္ျပီး စမ္းစစ္သင့္သည္။

ထိုးေဆး ဆက္တိုက္ေပးထားရန္ ပမာဏ —–> 0.005mg/kg ကိုဦးစြာထိုးျပီးေနာက္ 0.0025mg/kg/hr ျဖင့္ ဆက္လက္ေပးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးေတြအတြက္ Naloxone (နာလုိဇုန္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ကေလးလူနာမ်ားမွာ ဘယ္ေလာက္အခ်ိဳးအစားေပးရမလဲဆိုတာ အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္မွာ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ)

ကေလးငယ္ေလးမ်ား၊ကေလးမ်ား၊ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသြးထဲတြင္ မူးယစ္ေဆး ပမာဏမ်ားျပားစြာရွိေနျခင္း :

အေၾကာသြင္းေဆး (ဦးစားေပး) သို႕မဟုတ္ ႐ိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီထဲ တိုက္႐ိုက္ထိုးထည့္ျခင္း : (သတိျပဳရန္မွာ ေဆးကို အသားထိုးေဆး၊အေရျပားေအာက္ထိုးေဆး သို႕မဟုတ္ ႏွာေခါင္းပိုက္မ်ားမွတဆင့္လည္း ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ေဆးအာနိသင္သက္ေရာက္ရန္ အခ်ိန္ၾကာပါလိမ့္မည္(အထူးသျဖင့္လူနာ၏ ေသြးလည္ပတ္မႈ မေကာင္းေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္)။ အကယ္၍ အေၾကာသြင္းေဆး သို႕မဟုတ္ ႐ိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီထဲ တိုက္႐ိုက္ထိုးထည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေျခအေနမေပးလွ်င္ ႏွာေခါင္းပိုက္သည္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ေဆးကို ထပ္ခါတလဲလဲေပးရန္ လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

အသက္ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား သို႕မဟုတ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၂၀ကီလိုေအာက္ ကေလးမ်ား : 0.1mg/kg/dose။လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ၂မိနစ္ျခား ၃မိနစ္ျခားစသည္ ထိုးႏိုင္သည္။ ေဆးပမာဏကို မိနစ္၂၀ျခား မွ မိနစ္၆၀ၾကားထိ ထပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

အသက္ ငါးႏွစ္အထက္ ကေလးမ်ား သို႕မဟုတ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၂၀ကီလိုအထက္ ကေလးမ်ား ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား : 2mg/dose။ေဆးကို တုန္႕ျပန္မႈ မရွိလွ်င္ ၂မိနစ္ျခား ၃မိနစ္ျခားစသည္ ထိုးႏိုင္သည္။ ေဆးပမာဏကို မိနစ္၂၀ျခား မွ မိနစ္၆၀ၾကားထိ ထပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ႏွာေခါင္းပိုက္ႏွင့္ ေပးျခင္းအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ ေဆးပမာဏကို မသိရွိရပါ။ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အလိုအရ ႏွာေခါင္းပိုက္ျဖင့္ေပးလွ်င္ အေၾကာထိုးေဆးသြင္းသည့္ ပမာဏ၏၂ဆ သို႕မဟုတ္ ၃ဆခန္႕ ေပးသင့္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ : အေၾကာသြင္းေဆး (ဦးစားေပး) ၊အသားထိုးေဆး၊အေရျပားေအာက္ထိုးေဆး :

ကနဦးေဆးပမာဏ : 0.01mg/kg/dose။ အကယ္၍ တုန္႕ျပန္မႈမရွိလွ်င္ 0.1mg/kg ထပ္ေပးႏိုင္သည္။

(မွတ္ခ်က္။   ။အသားထိုးေဆး သို႕မဟုတ္ အေရျပားေအာက္ထိုးေဆး အျဖစ္အသုံးျပဳလွ်င္ ေဆးပမာဏကို တခါတည္းမေပးဘဲ ခြဲေပးရမည္။

ဆက္တိုက္အေၾကာသြင္းေဆး :

ကေလးမ်ား : ဆက္တိုက္အေၾကာသြင္းေဆး သြင္းရန္လိုအပ္ပါက မူလအသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေဆးပမာဏ ႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ တုန္႕ျပန္မႈကို ျပသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတို႕ေပၚမူတည္ျပီး တနာရီလွ်င္ ေပးရမည့္ ကနဦးေဆးပမာဏကို တြက္ခ်က္ရမည္။ေယဘုယ်အားျဖင့္ 2.5 – 160 mcg/kg/hr ႏွုန္းမ်ားျဖင့္ ေပးေလ့ရွိပါသည္။ေရာဂါလကၡဏာမ်ား တဖန္ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆးပမာဏကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့သြားျပီးမွ ရပ္ပါ။

[Opioid ကို ေဆးကုရာတြင္အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္(ဥပမာ။   ။ေမ့ေဆးျပယ္ျပီး အေျခအေန)] အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျခင္းအတြက္

PALS Guidelines ,2010အရ : 0.001 – 0.005 mg/kg/dose ပမာဏျဖင့္ ေပးရမည္။ ေဆးအာနိသင္ျပမႈအေပၚမူတည္ျပီး ေဆးပမာဏကို ခ်ိန္ဆရမည္။

ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ : ကနဦးေဆးပမာဏ —-> 0.005 – 0.01 mg/kg ။ ေဆးအေပၚတုန္႕ျပန္မႈအေပၚ မူတည္၍ ၂မိနစ္ျခား ၃မိနစ္ျခားစသည္ ထိုးႏိုင္သည္။

Opioid ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ယားယံျခင္း

ကေလးမ်ား ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား : လံုေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသးပါ။

Naloxone (နာလုိဇုန္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Naloxone ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ)

ေဆးလြန္ေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ

-တက္ျခင္း။

-ႏွလုံးခုန္ေႏွးျခင္း။

-စိတ္တိုစိတ္ဆတ္ျခင္း။

-စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မ်ားျခင္း။

-စိတ္တင္းၾကပ္ျခင္း။

-သံသယမ်ားျခင္း။

-ဝမ္းနည္းျခင္း။

-အာရုံစူးစိုက္ရ ခက္ခဲျခင္း။

-အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း။

-မူးေဝထိုင္းမိႈင္းေလးလံျခင္း။

-ေခြၽးထြက္ျခင္း။

-ပ်ိဳ႕ျခင္း၊မအီမသာျဖစ္ျခင္း။

-ဗိုက္နာ/ေအာင့္ျခင္း။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Naloxone ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ လြတ္သြားတဲ့အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္မွာပဲ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 15, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 15, 2017

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။