Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) Brand Name(s): Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Methocarbamolသည္ ၾကြက္သားအေၾကာေျပေဆး ျဖစ္သည္။ ဦးေႏွာက္သို႔ပို႔ေပးေသာအာရံုေၾကာလႈံ႕ေစာ္ခ်က္မ်ား (နာက်င္မႈလႈံ႕ေစာ္ခ်က္မ်ား)ကိုတားေပးျခင္းျဖင့္ အာနိသင္ျပပါသည္။

Methocarbamolကိုအနားယူေစျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားကုထံုးမ်ားလုပ္ျခင္းႏွင့္အတူတြဲ၍ ၾကြက္သားနာျခင္း၊ ထိခိုက္မိျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

Methocarbamolကိုဤတြင္ေဖာ္ျပမထားေသာေနရာမ်ား၌လည္းအသံုးျပဳေကာင္းျပဳႏိုင္ပါသည္။

Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Methocarbamolကို ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းတိတိက်က်လိုက္နာပါ။ သတ္မွတ္ပမာဏ၊ ရက္အပိုင္းအျခားထက္ ပိုသံုးစြဲျခင္း၊ ေလ်ာ့သံုးစြဲျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။

Methocarbamolစေပးေသာ ၂-၃ ရက္ေလာက္တြင္ ေဆးပမာဏနည္းနည္းႏွင့္စရမည္။ ေန႔အလိုက္ ေသာက္ရမည့္ေဆးျပားပမာဏကို ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတိုင္းလုိက္နာရပါမည္။

Methocarbamolသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေဆးစစ္ခ်က္မ်ားတြင္ အေျဖမွားမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤေဆးေသာက္ေနလွ်င္ သင့္ကိုကုသေသာ ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

Methocarbamolသည္ အနားယူျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကုထံုး၊ တျခားအကိုက္အခဲသက္သာေစမည့္နည္းစသည္တို႔ႏွင့္တြဲစပ္ကုသရာတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ ျဖစ္သည္။

Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Methocarbamolကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Methocarbamolကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Methocarbamolေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Methocarbamolအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါက ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔တိုက္ေနရလွ်င္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရစဥ္၌ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးကိုသာေသာက္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။
 • တျခားေဆးမ်ားကိုေသာက္ေနရလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္အညႊန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေဆးမ်ားဥပမာအပင္ထြက္ေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
 • Methocarbamolတြင္ပါေသာ active agent မ်ား inactive agent မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္။
 • တျခားေသာဖ်ားနာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမေရာဂါမ်ား၊ တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိေနလွ်င္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Cရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ျပင္းထန္မႈမရွိေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

 • ေခါင္းမူးျခင္း
 • ခ်ာခ်ာလည္ေနသလိုခံစားရျခင္း
 • အိပ္ငိုက္ျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • စိတ္ရႈ႔ပ္ေထြးျခင္း
 • မွတ္ဥာဏ္ျပႆနာမ်ား
 • ဟန္ခ်က္ထိန္းႏိုင္စြမ္းပ်က္ျခင္း
 • ပ်ိဳ႕ျခင္း
 • အန္ျခင္း
 • အစာအိမ္နာျခင္း
 • မ်က္ႏွာပူျခင္း
 • အျမင္ေ၀၀ါးျခင္း
 • ႏွစ္ရိပ္ႏွစ္ထပ္ျမင္ျခင္း
 • မ်က္လံုးနီျခင္း
 • အိပ္မရျခင္း
 • ႏွာေစးျခင္း
 • မျပင္းထန္ေသာယားယံမႈ၊ အကြက္ထျခင္း

ေအာက္ပါျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွ တစ္ခုခုျဖစ္လာပါကေဆးကိုရပ္ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပသပါ။

 • ဖ်ားျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ လကၡဏာမ်ား
 • ႏွလံုးခုန္ေႏွးျခင္း
 • မူးေမ့လဲေတာ့မည္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ျခင္း
 • တက္ျခင္း
 • အသား၀ါျခင္း (မ်က္လံုး၀ါျခင္း)

ေအာက္ပါျပင္းထန္ဓာတ္မတည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါကအေရးေပၚကုသမႈမ်ားခံယူရပါမည္ – အကြက္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ၊လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း)၊ ေခါင္းတအားမူးျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Methocarbamolသည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကိုစာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာေဆးကုန္မွာpyridostigmine (Mestinon) ျဖစ္သည္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Methocarbamol က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Methocarbamolသည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာက်န္းမာေရးအေျခအေနမွာmyasthenia gravis ျဖစ္သည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ၾကြက္တက္ျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

ေသာက္ေဆး

 • ကနဦးပမာဏ – ပထမဆံုး ၄၈ – ၇၂ နာရီကိုတစ္ရက္လွ်င္ 1500 mg ေလးႀကိမ္ႏႈန္း။ ျပင္းထန္ေသာအေျခအေနအတြက္ အမ်ားဆံုးေဆးပမာဏမွာ8 g/day ျဖစ္၏။
 • ထိန္းညွိပမာဏ – 4000 to 4500 mg/dayကိုခြဲေသာက္ရန္။

ထိုးေဆး

 • လိုအပ္ပါက ၈ နာရီျခားတိုင္း 1000 mg တစ္ႀကိမ္။ ေမးခိုင္ေရာဂါမွလြဲ၍ ၃ ရက္ဆက္တိုက္အတြင္းတစ္ရက္လွ်င္ 3 g ထက္ မေက်ာ္ရပါ။ ၄၈ နာရီၾကာ ၿငိမ္သြားၿပီမွ ျပန္ထလာလွ်င္ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္ေက်ာ့ႏိုင္ပါသည္။
 • တတ္ႏိုင္သေလာက္ျမန္ျမန္ ေသာက္ေဆးေျပာင္းရမည္။ အလတ္စားလကၡဏာမ်ားအတြက္ လူနာသည္ ေသာက္ေဆးေသာက္ႏိုင္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ထိုးၿပီးေနာက္ ေသာက္ေဆးဆက္ေပးပါ။

ေမးခိုင္ေရာဂါအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

1-2 g ကိုအေၾကာထဲသို႔ တုိက္ရိုက္ထိုးရမည္။ ထို႔ေနာက္ 1-2 g ကိုေဆးခ်ိတ္ထားရမည္။ အားလံုးေပါင္း 3 g ရွိရပါမည္။

အစာပိုက္ထည့္ႏိုင္သည့္အထိ ၆ နာရီျခားတိုင္းအထက္ပါႏႈန္းႏွင့္ ျပန္ေက်ာ့ရမည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆးမ်ားကို ၾကိတ္ေခ်ေဖ်ာ္ၿပီးအစာပိုက္မွတစ္ဆင့္ သြင္းရပါမည္။

ေန႔စဥ္ေသာက္ေဆးလိုအပ္ခ်က္မွာတစ္ရက္လွ်င္ 24 g အထိရွိႏိုင္ပါသည္။

ကေလးေတြအတြက္ Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ေမးခိုင္ေရာဂါအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

ကနဦးပမာဏမွာ15 mg/kgအနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီးလိုအပ္လွ်င္ ၆ နာရီျခားတိုင္းထပ္ေက်ာ့ႏုိင္သည္။ ထိန္းညွိပမာဏကိုေတာ့ အေၾကာေဆးထိုးျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာအရည္ပမာဏႏွင့္ ေဆးခ်ိတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေပးႏုိင္ပါသည္။

Methocarbamol (မတ္သိုကာဘမိုလ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Methocarbamolကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • ေဆးျပား

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Methocarbamolကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇွန် 2, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ