Methenamine (မီသာနမင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Methenamine (မီသာနမင္း) Brand Name(s): Methenamine (မီသာနမင္း).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Methenamine (မီသာနမင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Methenamine ကို တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားေၾကာင့္ ျပန္ျပန္ျဖစ္တတ္ေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းအား ကုသရန္၊ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္။ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ပိုး၀င္ျခင္းအတြက္  အသံုးျပဳသည္မဟုတ္ပါ။ အရင္ဦးဆံုး လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ပိုး၀င္ျခင္းကို တျခားပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသရမည္ျဖစ္သည္။

Methenamine သည္ ဆီးအတြင္းမွ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႀကီးထြားျခင္းကို တားေပးေသာ ပဋိဇီ၀ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤေဆးတြင္ ဆီးကို အက္စစ္ဓာတ္ပိုမ်ားေစသည့္ပါ၀င္ပစၥည္းလည္း ပါရွိပါသည္။ ဆီးတြင္အက္စစ္ဓာတ္ပိုလာသည့္အခါ Methenamine ကို Formaldehyde အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးၿပီး ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို သတ္ေစပါသည္။

ဤပဋိဇီ၀ေဆးမွာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္၀င္ေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားအတြက္သာ အာနိသင္ျပ၏။ တျခားေသာဘက္တီးရီးယားေရာဂါမ်ား (ဥပမာ ေသြးအတြင္း) သို႔မဟုတ္ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါမ်ား (ဥပမာ အေအးမိတုပ္ေကြး) တို႔အတြက္ အာနိသင္မရွိပါ။ မည္သည့္ပဋိဇီ၀ေဆးမဆို မလိုအပ္ပဲသံုးမိပါက အာနိသင္ေလ်ာ့က်ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

Methenamine (မီသာနမင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ဤေဆးကုိဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေသာက္သံုးရပါမည္။ ေဆးပမာဏမွာ သင့္အတြက္ညႊန္ေသာ Methenamine ေဆးကုန္၊ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ေရာဂါအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈတို႔တြင္ မူတည္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆးပမာဏမွာ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပၚ မူတည္ပါသည္။

Methenamine သည္ သင့္ဆီး၌ အက္စစ္ဓာတ္မ်ားမွ အာနိသင္ေကာင္းေကာင္းျပ၏။ ဆရာ၀န္မွ သင့္ဆီး၏ အက္စစ္ဓာတ္ကို စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ပါက ဆရာ၀န္သည္ ဆီးတြင္းအက္စစ္ဓာတ္မ်ားေစမည့္ နည္းမ်ား (ဗီတာမင္စီေသာက္ျခင္း၊ ကရိန္ဘယ္ရီသီး ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ျခင္း၊ အက္စစ္ဓာတ္နည္းၿပီး အယ္ကာလီဓာတ္မ်ားေစေသာ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သစ္သီးမ်ားကိုေရွာင္ျခင္း၊ အယ္ကာလီျဖစ္ေစသည့္ေဆးမ်ားကို ခ်ိန္ညွိျခင္း) ကို ညႊန္ပါလိမ့္မည္။ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း လိုက္နာပါ။ အေကာင္းဆံုးအာနိသင္ရရန္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားကို အခ်ိန္ညီညီမွ်မွ်ျခား၍ေသာက္ပါ။ ေဆးေသာက္ခ်ိန္ကိုမွတ္မိေနေစရန္အတြက္ ေန႔စဥ္ တူညီေသာအခ်ိန္၌သာေသာက္ပါ။

ေနေကာင္းလာၿပီဟု ခံစားရသည့္တိုင္ ေဆးကို ရက္အျပည့္ဆက္ေသာက္ရမည္။ အႀကိမ္ေရလြတ္ျခင္း၊ ေစာၿပီးရပ္လိုက္ျခင္းတို႔က ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ဆက္လက္ႀကီးထြားေစၿပီး ေရာဂါျပန္ျဖစ္ေစကာ ေနာက္တြင္ ကုသရန္ခက္သြားပါလိမ့္မည္။ (ေဆးယဥ္သြားမည္)။ ေဆးကို ညႊန္ၾကားထားသည့္ထက္လည္း ပိုမသံုးရပါ။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေခ် ပိုမ်ားသြားပါလိမ့္မည္။

ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္သည့္လကၡဏာမ်ား (ဆီးသြားလွ်င္ နာျခင္း၊ ပူျခင္း၊ ခဏခဏသြားျခင္း) ျပန္ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

Methenamine (မီသာနမင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Methenamine ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ Methenamine ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Methenamine ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ ကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းျခင္းကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Methenamine အားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Methenamine (မီသာနမင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Methenamineကိုမသံုးခင္ ဤေဆးႏွင့္ေရာ တျခား formaldehyde မ်ားႏွင့္ေရာဓာတ္မတည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တျခားေသာဓာတ္မတည့္မႈမ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ကိုႀကိဳေျပာပါ။ ဤေဆးတြင္ သင့္ႏွင့္ဓာတ္မတည့္ႏုိင္သည့္ inactive ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ပါေနႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ သင့္က်န္းမာေရးရာဇ၀င္မ်ားကို ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အား ေျပာျပေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာမ်ား၊ အသည္းျပႆနာမ်ား၊ ေရဓာတ္ခမ္းျခင္း။

ခြဲစိတ္မႈမလုပ္ခင္ သင္သံုးေနသည့္ပစၥည္းမ်ား (ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္ေဆး၊ အညႊန္းမလိုပဲ ေသာက္ႏိုင္သည့္ေဆးႏွင့္ ဘယပင္ထြက္ေဆးမ်ား) ကို ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္၌ ေဆးကို အမွန္တကယ္လိုအပ္မွသာ အသံုးျပဳပါ။ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ေဆးသည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ ျဖတ္သြားႏိုင္ၿပီး ႏို႔စို႔ကေလးတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈမစတင္ခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Methenamine (မီသာနမင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား မရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ C ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Methenamine (မီသာနမင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပ်ာက္မသြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္၊ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ေဆးေၾကာင့္ ဆီးသြားလွ်င္နာျခင္း၊ ခက္ျခင္းမ်ားမွာ အျဖစ္နည္းသည္ဆိုေသာ္လည္း ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကို ေျပာျပပါ။ ပမာဏေလ်ာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆီးတြင္းအက္စစ္ဓာတ္ေလ်ာ့ေစမည့္ ကုသမႈေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရႏိုင္ပါသည္။

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္မွေပးျခင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးထက္ အက်ိဳးေက်းဇူးက ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိထားပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေလ့မရွိပါ။

သတ္မွတ္ထားေသာ Methenamine ပမာဏထက္ ပိုမ်ားၿပီးေသာက္ပါက ဆီးအိမ္နာျခင္း၊ ဆီးသြားလွ်င္ နာျခင္း၊ ခဏခဏသြားခ်င္ျခင္း၊ ဆီးတြင္ေသြးပါျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါလကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွိေသာ္လည္း ျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ ပါးစပ္နာျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ နားထဲ၌ တစီစီျမည္ေနျခင္း၊ ၾကြက္တက္ျခင္း၊ ေျခလက္မ်ား၌ ေဖာေရာင္ျခင္းတို႔ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ဆီ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြားရပါမည္။

ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ျခင္းမွာ ရွား၏။ သုိ႔ေသာ္ ေအာက္ပါျပင္းထန္ဓာတ္မတည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါက အေရးေပၚကုသမႈမ်ား ခံယူရပါမည္ – အကြက္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ၊လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း)၊ ေခါင္းတအားမူးျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Methenamine (မီသာနမင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာေဆးကုန္မ်ားမွာ sulfonamide ေဆးမ်ား (sulfa antibiotics ဥပမာ- sulfamethizole), ဆီးထဲ၌အက္စစ္နည္းေစေသာ ေဆးမ်ား (urinary alkalinizers -antacids, sodium bicarbonate, potassium သို႔မဟုတ္ sodium citrate, carbonic anhydrase inhibitors – acetazolamide) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဤေဆးသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတ္ခဲြစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ေႏွာက္ယွက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရလဒ္အမွားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓာတ္ခဲြ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားသိေအာင္ ဤေဆးသံုးေနရေၾကာင္း ေသခ်ာေျပာျပပါ။

Methenamine သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကိုစာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Methenamine (မီသာနမင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Methenamine က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Methenamine (မီသာနမင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Methenamine သည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Methenamine (မီသာနမင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

Hippurate: တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ႏွစ္ႀကိမ္ (မနက္ႏွင့္ည)

Mandelate: တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ေလးႀကိမ္ (ထမင္းစားၿပီးတုိင္းႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္)

အသံုး:

-Hippurate: မၾကာခဏျပန္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းတြင္ ေရရွည္ကုသရန္ လိုလာသည့္အခါ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ဖိႏွိပ္ထားရန္သံုးသည္။

-Mandelate: ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ pyelonephritis, ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ တျခားနာတာရွည္ UTIs မ်ား၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ၾကြင္းက်န္ေနတတ္ေသာ ပိုးပါသည့္ဆီးအတြက္ အရွင္းေပ်ာက္ေစရန္။

ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

Hippurate: တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ႏွစ္ႀကိမ္ (မနက္ႏွင့္ည)

Mandelate: တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ေလးႀကိမ္ (ထမင္းစားၿပီးတုိင္းႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္)

အသံုး:

-Hippurate: မၾကာခဏျပန္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းတြင္ ေရရွည္ကုသရန္ လိုလာသည့္အခါ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ဖိႏွိပ္ထားရန္သံုးသည္။

-Mandelate: ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ pyelonephritis, ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ တျခားနာတာရွည္ UTIs မ်ား၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ၾကြင္းက်န္ေနတတ္ေသာ ပိုးပါသည့္ဆီးအတြက္ အရွင္းေပ်ာက္ေစရန္။

Pyelonephritis အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

Hippurate: တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ႏွစ္ႀကိမ္ (မနက္ႏွင့္ည)

Mandelate: တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ေလးႀကိမ္ (ထမင္းစားၿပီးတုိင္းႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္)

အသံုး:

-Hippurate: မၾကာခဏျပန္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းတြင္ ေရရွည္ကုသရန္ လိုလာသည့္အခါ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ဖိႏွိပ္ထားရန္သံုးသည္။

-Mandelate: ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ pyelonephritis, ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ တျခားနာတာရွည္ UTIs မ်ား၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ၾကြင္းက်န္ေနတတ္ေသာ ပိုးပါသည့္ဆီးအတြက္ အရွင္းေပ်ာက္ေစရန္။

ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

Hippurate: တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ႏွစ္ႀကိမ္ (မနက္ႏွင့္ည)

Mandelate: တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ေလးႀကိမ္ (ထမင္းစားၿပီးတုိင္းႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္)

အသံုး:

-Hippurate: မၾကာခဏျပန္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းတြင္ ေရရွည္ကုသရန္ လိုလာသည့္အခါ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ဖိႏွိပ္ထားရန္သံုးသည္။

-Mandelate: ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ pyelonephritis, ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ တျခားနာတာရွည္ UTIs မ်ား၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ၾကြင္းက်န္ေနတတ္ေသာ ပိုးပါသည့္ဆီးအတြက္ အရွင္းေပ်ာက္ေစရန္။

ေက်ာက္ကပ္အတြက္ ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းျခင္း – လံုး၀မသံုးရပါ။

အသည္းအတြက္ ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

ျပင္းထန္စြာအသည္းမေကာင္းျခင္း – လံုး၀မသံုးရပါ။

Dialysis

ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းျခင္း – လံုး၀မသံုးရပါ။

တျခားမွတ္ခ်က္မ်ား

ေဆးသံုးစြဲရာတြင္အၾကံျပဳခ်က္

-Hippurate: သင့္ေတာ္ေသာ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားႏွင့္ ပိုးအရွင္းသတ္ၿပီးမွသာ ေပးရမည္။

-အယ္ကာလီျဖစ္ေစေသာအစာႏွင့္ေဆးမ်ားကို ကန္႔သတ္ရမည္။ ဤေဆး၏ ပိုးသတ္ႏိုင္ေသာ အာနိသင္မွာ အက္စစ္မ်ားေသာဆီးတြင္ ပိုႀကီး၏။ (အာနိသင္အမ်ားဆံုးကို pH5.5 တြင္ ေတြ႔ရသည္)

-ဆီး pH ႏွင့္ ေဆးအေပၚတုံ႔ျပန္မႈတို႔ကိုအေျခခံ၍ လိုအပ္ပါက ဆီးတြင္အက္စစ္မ်ားေစရန္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ားေပးႏိုင္ပါသည္။

သိုေလွာင္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-25C (77F)တြင္ သိုေလွာင္ပါ; အမ်ားဆံုးအေနႏွင့္ 15C to 30C (59F to 86F)  အထိ ထိေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

-Mandelate: အလင္းမေပါက္ေသာ ပုလင္းမ်ားတြင္ ၾကပ္ေနေအာင္ပိတ္ထားပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Methenamine (မီသာနမင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

Hippurate:

၆-၁၂ ႏွစ္ – တစ္ရက္လွ်င္ 0.5 -1 g ႏွစ္ႀကိမ္ (မနက္ႏွင့္ည)

၁၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ – တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ႏွစ္ႀကိမ္ (မနက္ႏွင့္ည)

Mandelate:

၆-၁၂ ႏွစ္ – တစ္ရက္လွ်င္ 0.5 g ေလးႀကိမ္ (ထမင္းစားၿပီးတုိင္းႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္)

၁၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ – တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ေလးႀကိမ္ (ထမင္းစားၿပီးတုိင္းႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္)

အသံုး:

-Hippurate: မၾကာခဏျပန္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းတြင္ ေရရွည္ကုသရန္ လိုလာသည့္အခါ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ဖိႏွိပ္ထားရန္သံုးသည္။

-Mandelate: ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ pyelonephritis, ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ တျခားနာတာရွည္ UTIs မ်ား၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ၾကြင္းက်န္ေနတတ္ေသာ ပိုးပါသည့္ဆီးအတြက္ အရွင္းေပ်ာက္ေစရန္။

ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

Hippurate:

၆-၁၂ ႏွစ္ – တစ္ရက္လွ်င္ 0.5 -1 g ႏွစ္ႀကိမ္ (မနက္ႏွင့္ည)

၁၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ – တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ႏွစ္ႀကိမ္ (မနက္ႏွင့္ည)

Mandelate:

၆-၁၂ ႏွစ္ – တစ္ရက္လွ်င္ 0.5 g ေလးႀကိမ္ (ထမင္းစားၿပီးတုိင္းႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္)

၁၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ – တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ေလးႀကိမ္ (ထမင္းစားၿပီးတုိင္းႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္)

အသံုး:

-Hippurate: မၾကာခဏျပန္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းတြင္ ေရရွည္ကုသရန္ လိုလာသည့္အခါ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ဖိႏွိပ္ထားရန္သံုးသည္။

-Mandelate: ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ pyelonephritis, ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ တျခားနာတာရွည္ UTIs မ်ား၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ၾကြင္းက်န္ေနတတ္ေသာ ပိုးပါသည့္ဆီးအတြက္ အရွင္းေပ်ာက္ေစရန္။

Pyelonephritis အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

Hippurate:

၆-၁၂ ႏွစ္ – တစ္ရက္လွ်င္ 0.5 -1 g ႏွစ္ႀကိမ္ (မနက္ႏွင့္ည)

၁၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ – တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ႏွစ္ႀကိမ္ (မနက္ႏွင့္ည)

Mandelate:

၆-၁၂ ႏွစ္ – တစ္ရက္လွ်င္ 0.5 g ေလးႀကိမ္ (ထမင္းစားၿပီးတုိင္းႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္)

၁၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ – တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ေလးႀကိမ္ (ထမင္းစားၿပီးတုိင္းႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္)

အသံုး:

-Hippurate: မၾကာခဏျပန္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းတြင္ ေရရွည္ကုသရန္ လိုလာသည့္အခါ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ဖိႏွိပ္ထားရန္သံုးသည္။

-Mandelate: ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ pyelonephritis, ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ တျခားနာတာရွည္ UTIs မ်ား၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ၾကြင္းက်န္ေနတတ္ေသာ ပိုးပါသည့္ဆီးအတြက္ အရွင္းေပ်ာက္ေစရန္။

ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

Hippurate:

၆-၁၂ ႏွစ္ – တစ္ရက္လွ်င္ 0.5 -1 g ႏွစ္ႀကိမ္ (မနက္ႏွင့္ည)

၁၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ – တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ႏွစ္ႀကိမ္ (မနက္ႏွင့္ည)

Mandelate:

၆-၁၂ ႏွစ္ – တစ္ရက္လွ်င္ 0.5 g ေလးႀကိမ္ (ထမင္းစားၿပီးတုိင္းႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္)

၁၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ – တစ္ရက္လွ်င္ 1 g ေလးႀကိမ္ (ထမင္းစားၿပီးတုိင္းႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္)

အသံုး:

-Hippurate: မၾကာခဏျပန္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းတြင္ ေရရွည္ကုသရန္ လိုလာသည့္အခါ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ဖိႏွိပ္ထားရန္သံုးသည္။

-Mandelate: ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ pyelonephritis, ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ တျခားနာတာရွည္ UTIs မ်ား၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ၾကြင္းက်န္ေနတတ္ေသာ ပိုးပါသည့္ဆီးအတြက္ အရွင္းေပ်ာက္ေစရန္။

သတိေပးခ်က္မ်ား

အသက္ ၆ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အာနိသင္ရွိမႈကို ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။

Methenamine (မီသာနမင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Methenamine ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

  • ေသာက္ေဆးျပား
  • ေသာက္ေဆးရည္
  • ေဆးေပါင္းအမႈန္႔

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Methenamine ကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇွန် 2, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။