Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) Brand Name(s): Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Methazolamideကိုေရတိမ္ေရာဂါတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာမ်က္လံုးတြင္းဖိအားမ်ားျခင္းအားကုသရာတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ မ်က္လံုးတြင္းမွ ဖိအားကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ အျမင္ကြယ္ျခင္းႏွင့္ အာရံုေၾကာထိခိုက္မႈတို႔ကိုကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။ Methazolamideသည္ carbonic anhydrase inhibitorsဟုေခၚေသာ ေဆးအုပ္စု၀င္ျဖစ္၏။ ၎တို႔သည္ မ်က္လံုးအတြင္း၌ အရည္ထုတ္လုပ္မႈကိုနည္းေစးျခင္းျဖင့္ အာနိသင္ျပပါသည္။

Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းေဆးကိုေသာက္ပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ၂-၃ ႀကိမ္ခန္႔ ေသာက္ရပါသည္။ ဤေဆးကိုအစာအိမ္ရွိသူမ်ား၌ အစာႏွင့္တြဲေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား(ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္း) ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆရာ၀န္မွ တျခားမညႊန္ၾကားလွ်င္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးရမည္။ ေဆးပမာဏမွာသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ကုသမႈအေပၚတုန္႔ျပန္မႈတို႔တြင္ မူတည္ပါသည္။

ေဆးအာနိသင္ေကာင္းေကာင္းရေစရန္အတြက္ မွန္မွန္ေသာက္ပါ။ ေဆးေသာက္ခ်ိန္ကိုမွတ္မိေနေစရန္ ေန႔စဥ္တူညီေသာအခ်ိန္၌သာေသာက္ပါ။ ေနေကာင္းၿပီဟုစတင္ခံစားလာရသည့္တိုင္ ေဆးကိုဆက္ေသာက္ရမည္။ ေရတိမ္ သို႔မဟုတ္ မ်က္လံုးအတြင္းမွဖိအားမ်ားျခင္းကိုခံစားရသူအမ်ားစုသည္ ေနမေကာင္းသလိုခံစားရမည္မဟုတ္ပါ။

Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Methazolamideကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Methazolamideကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Methazolamideေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Methazolamideအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Methazolamideကိုမသံုးခင္ ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္မတည့္မႈရွိပါက ဆရာ၀န္ကိုႀကိဳေျပာပါ။ ဤေဆးတြင္ သင့္ႏွင့္ဓာတ္မတည့္ႏုိင္သည့္ inactive ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားပါေနႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ သင့္က်န္းမာေရးရာဇ၀င္မ်ားကို ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အားေျပာျပေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ အက္ဒရီနယ္ဂလင္း ျပႆနာမ်ား (ဥပမာအက္ဒီဆြန္ေရာဂါ)၊ အသည္းေရာဂါ (အသည္းေျခာက္ျခင္း)၊ အသက္ရွဴျခင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား (အဆုတ္ပြျခင္း၊ အန္ဖိုက္စီးမား၊ အဆုတ္ပိုး၀င္ျခင္း)၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေဂါက္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာ (ဆီးေက်ာက္တည္ဖူးျခင္း)၊ သတၱဳဓာတ္ မညီမွ်ျခင္း (ဆိုဒီယမ္ ပိုတက္စီယမ္နည္းျခင္း၊ hyperchloremic acidosis)၊ သိုင္းရိြဳက္ဂလင္းတက္ၾကြလြန္ျခင္း။

ဤေဆးေၾကာင့္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ေဆးမွ မိမိအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုေကာင္းေကာင္းမသိရေသးမခ်င္း ႏိုးၾကားမႈ၊ အျမင္အာရံု ၾကည္လင္မႈတို႔ကိုလိုအပ္ေသာကား၊ စက္ေမာင္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အရက္ပါေသာအခ်ိဳရည္မ်ားကိုကန္႔သတ္ေပးပါ။

ဤေဆးသည္ ေနေရာင္အထိမခံျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေနႏွင့္ထိေတြ႔ခ်ိန္မ်ားကိုကန္႔သတ္ေပးပါ။ ေနပူဆာလႈံျခင္းႏွင့္ ေနမီးအိမ္လႈံျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ပါ။ အျပင္ထြက္ပါကေနေရာင္ခံေဆးမ်ား၊ အကာအကြယ္ျဖစ္ေစမည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္သြားပါ။ အရည္ၾကည္ဖုထျခင္း၊ နီျခင္း၊ ေနေလာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပသပါ။

ခြဲစိတ္မႈမလုပ္ခင္ သင္သံုးေနသည့္ပစၥည္းမ်ား (ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္ေဆး၊ အညႊန္းမလိုပဲေသာက္ႏိုင္သည့္ေဆးႏွင့္ ဘယပင္ထြက္ေဆးမ်ား) ကို ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္၌ ေဆးကိုအမွန္တကယ္လိုအပ္မွသာအသံုးျပဳပါ။ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ႏို႔ရည္ထဲသို႔ ေဆးျဖတ္ႏိုင္မျဖတ္ႏိုင္ မသိရေသးပါ။ ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈမစတင္ခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Cရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ခႏၶာကိုယ္မွ ေဆးကိုလက္ခံရန္ ခ်ိန္ညွိေနစဥ္ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ အရသာေျပာင္းျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ မၾကာခဏဆီးသြားျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ေမာပန္းေနျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားေပ်ာက္မသြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္၊ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္မွေပးျခင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးထက္ အက်ိဳးေက်းဇူးကပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိထားပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေလ့မရွိပါ။

ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာေက်ာက္ကပ္လကၡဏာမ်ား (ဆီးသြားလွ်င္နာျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ ပန္းေရာင္ဆီး၊ ေသြးေရာင္ဆီးသြားျခင္း)၊ ပိုး၀င္သည့္လကၡဏာမ်ား (လည္းေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း)၊ ေသြးထြက္လြယ္ အညိဳအမည္းစြဲလြယ္ျခင္း၊ ေျခလက္တို႔၌ ထံုျခင္းက်င္ျခင္း၊ နားထဲ၌ တစီစီျမည္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္နွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပသပါ။

ေအာက္ပါျပင္းထန္ေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာပါကေဆးကုသမႈ ခ်က္ခ်င္းခံယူရမည္။ ပ်ိဳ႕ျခင္းအန္ျခင္းမွာရပ္မသြားလွ်င္၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ မ်က္လံုး အေရျပားမ်ား၀ါျခင္း၊ ဆီးေရာင္ရင့္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ျမန္ျခင္း၊ တက္ျခင္း။

ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ျခင္းမွာရွား၏။ သုိ႔ေသာ္ ေအာက္ပါျပင္းထန္ဓာတ္မတည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါကအေရးေပၚကုသမႈမ်ားခံယူရပါမည္ – အကြက္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ၊လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း)၊ ေခါင္းတအားမူးျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာေဆးကုန္မ်ားမွာmemantine, methenamineတို႔ျဖစ္သည္။

သင္သံုးသမွ်ေဆးမ်ားတြင္ အက္စ္ပရင္ႏွင့္ အက္စ္ပရင္လိုေဆးမ်ိဳးမ်ားပါေနႏိုင္ၿပီးဤေဆးႏွင့္ တြဲေသာက္ပါက ျပင္းထန္ေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ ေဆးအားလံုး၏အညႊန္းစာကိုေသခ်ာဖတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးေဖာက္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ကာကြယ္ျခင္းတို႔အတြက္ ဆရာ၀န္မွ အက္စ္ပရင္ပမာဏနည္းနည္းေပးထားပါက ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းလုိက္နာပါ။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္တို႔အားေမးျမန္းပါ။

ဤေဆးသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာဓာတ္ခဲြစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိုေႏွာက္ယွက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရလဒ္အမွားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓာတ္ခဲြ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားသိေအာင္ ဤေဆးသံုးေနရေၾကာင္းေသခ်ာေျပာျပပါ။

Methazolamideသည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကိုစာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Methazolamide က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Methazolamideသည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

တစ္ရက္လွ်င္ 50 to 100 mgကို ၂-၃ ႀကိမ္ ေသာက္ရန္။

မွတ္ခ်က္။ ။ miotic ႏွင့္ osmotic agentsတို႔ႏွင့္အတူတြဲသံုးႏိုင္ပါသည္။

အသံုး။ ။ မ်က္လံုးတြင္းမွဖိအားကိုေလ်ာ့ခ်ၿပီးကုသေရးအျဖစ္သံုးရေသာမ်က္လံုးေရာဂါမ်ားဥပမာနာတာရွည္ေထာင့္ပြင့္ေရတိမ္၊ တစ္ဆင့္ခံျဖစ္လာေသာေရတိမ္ႏွင့္ ေထာင္က်ဥ္းပိတ္ေရတိမ္တို႔အားကုသရန္။

ေက်ာက္ကပ္အတြက္ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

ေက်ာက္ကပ္သိသိသာသာမေကာင္းပါက လံုး၀မသံုးရ။

အသည္းအတြက္ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

အသည္းသိသိသာသာမေကာင္းပါက လံုး၀မသံုးရ။

တျခားမွတ္ခ်က္မ်ား

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

– sulfonamidesမ်ားတြင္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာေသြးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ ေဆးကိုမစခင္ႏွင့္ ေသာက္ေနစဥ္ CB ႏွင့္ Platelet count ကိုမွန္မွန္စစ္ေပးရမည္။

– ေသြးတြင္းမွလွ်ပ္ကူးသတၱဳဓာတ္မ်ားကိုကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။

– sulfonamidesဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ေသာေဆးဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ အကြက္ထျခင္း (erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis), crystalluria, renal calculus, bone marrow depression, thrombocytopenic purpura, hemolytic anemia, leukopenia, pancytopenia ႏွင့္agranulocytosisတို႔အားသတိထားရန္ႏွင့္ ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ဆီခ်က္ခ်င္းျပရန္ လူနာကိုအႀကံျပဳထားရမည္။

– ဤေဆးႏွင့္ အက္စ္ပရင္ပမာဏမ်ားမ်ားေပးျခင္းတဲြမိပါက ျဖစ္လာတတ္ေသာလကၡဏာမ်ား – အစားအေသာက္လံုးလံုးပ်က္သြားျခင္း၊ အသက္ရွဴျမန္ျခင္း၊ ႏံႈးေခြျခင္း၊ ကိုမာ၀င္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းအထိ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင္းလူနာကိုအသိေပးပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းကိုအတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကိုအျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Methazolamide (မတ္သဇိုလမိုဒ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Methazolamideကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

  • ေသာက္ေဆးျပား

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Methazolamideကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇွန် 2, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ