Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) Brand Name(s): Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Meprobamate ကို စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ စိတ္ဂဏာမၿငိမ္ျခင္းတို႔အား ေရတိုကုသရာတြင္အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကပါသည္။ ၎သည္ ဦးေႏွာက္မွ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာစင္တာမ်ားေပၚတြင္ အာနိသင္ျပဳၿပီး အာရံုေၾကာစနစ္ကို တည္ၿငိမ္ေစပါသည္။

Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေဆးကို အစာႏွင့္တြဲၿပီးေသာက္ႏိုင္သလို အစာမပါပဲလည္းေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ၂-၄ ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတိုင္း ေသာက္ရပါမည္။

ေဆးပမာဏမွာ အသက္၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ကုသမႈအားတုန္႔ျပန္မႈတို႔ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားတြင္ ၂၄ နာရီအတြင္ ၂၄၀၀ မီလီဂရမ္ထက္ပိုၿပီး မေသာက္သင့္ပါ။

ညႊန္ထားေသာပမာဏထက္ပို၍ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္တိုး၍ျဖစ္ေစ မသံုးပါႏွင့္။ အေျခအေနမွာ ျမန္ျမန္သက္သာမလာပဲ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ပိုဆိုးသြားႏိုင္ပါသည္။ ေဆးကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး မွန္မွန္ေသာက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပမာဏအမ်ားႀကီး ေသာက္လွ်င္ ေဆးကုိခ်က္ခ်င္းရပ္လုိက္ပါက ေဆးျဖတ္သည့္လကၡဏာမ်ား (ဥပမာ အန္ျခင္း၊ တုန္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ တက္ျခင္း) ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ေဆးျဖတ္လကၡဏာမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလ်ာ့ေပးပါလိမ့္မည္။ အေသးစိတ္သိလုိပါက ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကို ေမးပါ။ ေဆးျဖတ္လကၡဏာမ်ား ေပၚလာပါကလည္း ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။ ေဆးကို အခ်ိန္အၾကာႀကီးသံုးသည့္အခါ ေဆးအာနိသင္ မျပပဲရွိတတ္ပါသည္။ ဆရာ၀န္မွ ေဆးပမာဏတိုးေပးျခင္း ေဆးေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ေဆးမွအာနိသင္မျပေတာ့လွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

လူအမ်ားအတြက္အက်ိဳးရွိေသာ္လည္း ေဆးသည္ စြဲတတ္ေသာသေဘာရွိသည္။ ေဆးစြဲသည့္အေျခအေနမ်ားရွိလွ်င္ (မူးယစ္ေဆး သို႔မဟုတ္ အရက္စြဲျခင္းမ်ား) ဒီအေျခအေနမွာ ပိုဆိုးႏိုင္ပါသည္။ ေဆးစြဲႏိုင္ေခ်ကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေဆးကိုညႊန္ထားသည့္အတိုင္း အတိအက်သံုးပါ။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေမးပါ။ ေရာဂါအေျခအေန ေပ်ာက္မသြားလွ်င္၊ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Meprobamate ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ Meprobamate ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Meprobamate ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ ကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းျခင္းကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Meprobamate အားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Meprobamateကိုမသံုးခင္ ဤေဆးႏွင့္ေရာ တျခား chlorambucilႏွင့္ေရာ ဓာတ္မတည့္မႈ ရွိပါက ဆရာ၀န္ကိုႀကိဳေျပာပါ။ ဤေဆးတြင္ သင့္ႏွင့္ဓာတ္မတည့္ႏုိင္သည့္ inactive ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ပါေနႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ သင့္က်န္းမာေရးရာဇ၀င္မ်ားကို ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အား ေျပာျပေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အသည္း၊ ေသြးေရာဂါမ်ား (porphyria)၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ေရာဂါမ်ား (တက္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္မိျခင္း)၊ စြဲသည့္ျပႆနာမ်ား မိသားစုတြင္ သို႔မဟုတ္ မိမိတြင္ ရွိေနလွ်င္ (ဥပမာ အရက္၊ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း)။

ဤေဆးသည္ ေခါင္းမူးေစတတ္၏။ ေဆးမွ မိမိအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေကာင္းေကာင္းမသိရေသးမခ်င္း ကား၊ စက္ေမာင္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အရက္ပါသည့္ အခ်ိဳရည္မ်ားကိုေရွာင္ပါ။

အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ဤေဆး၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ပိုျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းႏွင့္ စြဲျခင္း။ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းက ေခ်ာလဲျပဳတ္က်ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

မေမြးေသးေသာကေလးကိုထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ဤေဆးကို ကိုယ္၀န္ ပထမ ၃ လတြင္ မသံုးရပါ။ ေနာက္ပိုင္ ၆ လတြင္ ေဆးကို အမွန္တကယ္လိုအပ္မွသာ အသံုးျပဳရမည္။ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ားကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။

ေဆးသည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ျဖတ္ႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏို႔စို႔ကေလးတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏို႔မတိုက္ခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား မရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ N ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အဆိုပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မေပ်ာက္သြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္မွေပးျခင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးထက္ အက်ိဳးေက်းဇူးက ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိထားပါ။ လူအမ်ားစုတြင္ ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ၾကပါ။

ေအာက္ပါျဖစ္ေလ့မရွိသည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာပါကဆရာ၀န္ကိုခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။ ႏွလံုးုန္ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း/ျမန္ျခင္း၊ မူးလဲျခင္း၊ ပိုး၀င္သည့္လကၡဏာမ်ား (ဖ်ားျခင္း၊ လည္းေခ်ာင္ ခဏခဏနာျခင္း)၊ ေသြးထြက္လြယ္ျခင္း၊ အညိဳအမည္းစြဲလြယ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္လကၡဏာမ်ား (ဆီးပမာဏေျပာင္းသြားျခင္း)၊ ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ေမာပန္းေနျခင္း။

ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ျခင္းမွာ ရွား၏။ သုိ႔ေသာ္ ေအာက္ပါျပင္းထန္ဓာတ္မတည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါက အေရးေပၚကုသမႈမ်ား ခံယူရပါမည္ – အကြက္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ၊လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း)၊ ေခါင္းတအားမူးျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းကိုျဖစ္ေစသည့္ တျခားေဆးကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ အရက္၊ ေဆးေျခာက္၊ Antihistamine (cetirizine, diphenhydramine)၊ အိပ္ေဆးမ်ား စိုးရိမ္စိတ္က်ေဆးမ်ား (alprazolam, diazepam, zolpidem)၊ ၾကြက္သားေျပေလ်ာ့ေဆးမ်ား (carisoprodol)၊ နာကိုတစ္အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး (codeine) မ်ားသံုးေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေျပာပါ။

သင္သံုးသမွ်ေဆးတုိင္းအတြက္ အညႊန္းစာကို ေသခ်ာဖတ္ပါ၊ (အလက္ဂ်ီ သို႔မဟုတ္ အေအးမိေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား) အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔တြင္ ငိုက္မ်ဥ္းေစတတ္သည့္ေဆးမ်ား ပါေနတတ္ပါသည္။ ထိုေဆးကုန္မ်ားကိုစိတ္ခ်စြာသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေမးပါ။

Meprobamate သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကိုစာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Meprobamate က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Meprobamate သည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

စိုးရိမ္စိတ္အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

1200 to 1600 mg ကို တစ္ရက္လွ်င္ ၃-၄ ႀကိမ္ ခြဲေသာက္ရမည္။

အမ်ားဆံုးပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 2400 mg

Comments:

– ငိုက္မ်ဥ္းမႈကိုထိန္းရန္ အာနိသင္ျပေသာ အနည္းဆုံးပမာဏကိုသာသံုးသင့္သည္။

– ၄ လအထက္ၾကာပါက ေဆးအာနိသင္ျပမျပ မသိရေတာ့ပါ။

Uses: စိုးရိမ္စိတ္ေရာဂါကုသရန္ သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စိတ္လကၡဏာမ်ားကိုသက္သာရန္ ေရတိုေပးျခင္း

ေက်ာက္ကပ္အတြက္ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

သတိႏွင့္သံုးပါ။

အသည္းအတြက္ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

သတိႏွင့္သံုးပါ။

ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

အသက္ႀကီးသူမ်ား: သတိႏွင့္သံုးပါ။ ေဆးပမာဏ၏ အနည္းဆံုးသံုးႏိုင္သည့္အခ်ိန္အဆမွ စသံုးရပါမည္။

ရုတ္တရတ္ေဆးရပ္ျခင္းကိုေရွာင္ပါ။ ေဆးကို ၁-၂ ပတ္ၾကာေအာင္ဆဲြၿပီး တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ေပးပါ။ အစားထိုးအေနႏွင့္ အာနိသင္ၾကာရွည္ျပေသာ ဘာဘီက်ဴရိတ္မ်ားကိုေပးၿပီးမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းျဖတ္ရမည္။

Other Comments

Administration advice:

– တစ္ရက္လွ်င္ ၃-၄ ႀကိမ္ေသာက္ရန္။

General:

– ေဆးမွာ ကိုယ္ေရာစိတ္ေရာစြဲတတ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးပမာဏႏွင့္အခ်ိဳးအစားကို သတိျပဳၿပီးေပးရမည္။

– ရုတ္တရတ္ရပ္ပစ္ျခင္း အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္အၾကာႀကီးသံုးၿပီးမွ ရပ္ျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ေဆးျဖတ္သည့္လကၡဏာမ်ားမွာ ေဆးရပ္ၿပီး ၁၂-၄၈ နာရီအတြင္း ေပၚလာၿပီး ေနာက္ ၁၂-၄၈ အတြင္း ေပ်ာက္သြားတတ္သည္။

– ေနာက္ထပ္လိုအပ္၍ေပးရပါက မွန္မွန္စစ္ေဆးေပးရမည္။

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

– အလြန္အက်ဴးငိုက္မ်ဥ္းျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

– ေဆးအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

Patient advice:

– ဤေဆးေသာက္ထားလွ်င္ ကားေမာင္းျခင္းကဲ့သုိ႔ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္အလုပ္မ်ားကို မလုပ္သင့္ေၾကာင္း လူနာကိုသတိေပးရမည္။

– သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏထက္ ပိုသံုးပါက ကိုယ္ေရာစိတ္ေရာစြဲသြားတတ္ေၾကာင္း လူနာကိုသတိေပးရမည္။ ေဆးျဖတ္လကၡဏာမ်ား ေပၚလာတတ္ၿပီး ေဆးျဖတ္ပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာထားပါ။

– အရက္ႏွင့္ တျခားအာရံုေၾကာစနစ္ကိုဖိသည့္ေဆးမ်ား ခံႏိုင္ရည္ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူနာမ်ားကို အသိေပးရမည္။ ေဆးေသာက္ေနစဥ္ ထိုအရာမ်ားကို မသံုးစြဲရပါ။ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေသခ်ာေဆြးေႏြးပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

စိုးရိမ္စိတ္အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

အသက္: ၆-၁၂ ႏွစ္

တစ္ရက္လွ်င္ 200 to 600 mg ကို ၂-၃ ႀကိမ္ ခြဲေသာက္ရန္။

အသက္: ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္

တစ္ရက္လွ်င္ 1200 to 1600 mg ကို ၃-၄ ႀကိမ္ ခဲြေသာက္ရမည္။

အမ်ားဆံုးပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 2400 mg

Comments:

– ငိုက္မ်ဥ္းမႈကိုထိန္းရန္ အာနိသင္ျပေသာ အနည္းဆုံးပမာဏကိုသာသံုးသင့္သည္။

– ၄ လအထက္ၾကာပါက ေဆးအာနိသင္ျပမျပ မသိရေတာ့ပါ။

Uses: စိုးရိမ္စိတ္ေရာဂါကုသရန္ သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စိတ္လကၡဏာမ်ားကိုသက္သာရန္ ေရတိုေပးျခင္း

သတိေပးခ်က္မ်ား

ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းကို အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Meprobamate ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

  • ေသာက္ေဆးျပား

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Meprobamate ကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇွန် 16, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။