Memantine (မီမန္တိုင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Memantine (မီမန္တိုင္း) Brand Name(s): Memantine (မီမန္တိုင္း).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Memantine (မီမန္တိုင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Memantine ကို အဲလ္ဇိုင္းမားေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အလတ္စားမွအျပင္းစား စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း (dementia) အားကုသရန္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳပါသည္။ အဲလ္ဇိုင္းမားေရာဂါကိုကုသေပးသည္မဟုတ္ပဲ မွတ္ဥာဏ္၊ သိစိတ္ႏွင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းတို႔အား တိုးတက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေဆးသည္ အဲလ္ဇိုင္းမားလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆရေသာ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အာရံုေၾကာပစၥည္းမ်ား (Glutamate) ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို တားျမစ္ေပးျခင္းျဖင့္ အာနိသင္ျပပါသည္။

Memantine (မီမန္တိုင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတိုင္း အစာႏွင့္တြဲတြဲ မတြဲတြဲေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ ေဆးအခ်ိန္အဆႏွင့္ ကုသခ်ိန္မွာ သင့္ေရာဂါအေျခအေန၊ ကုသမႈအေပၚတုန္႔ျပန္ျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ပါသည္။ ေဆးကိုပမထဆံုးစေသာက္လွ်င္ တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ စေသာက္ရပါလိမ့္မည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏကို အနည္းဆံုးမွစတိုက္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးေပးပါလိမ့္မည္။ ေဆးေသာက္ရန္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသမွ်ကို အတိအက် လိုက္နာေပးပါ။ ေဆးပမာဏမွာ တစ္ရက္လွ်င္ 5 mg အထက္ေရာက္လာၿပီဆိုပါက ေဆးကိုတစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတိုင္း ေသာက္ပါ။

Memantine ကို ေသာက္ေဆးအရည္အေနႏွင့္ ေသာက္သံုးပါက ေဆးတြင္ပါေသာအညႊန္းစာကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။ ညႊန္္ၾကားသည့္အတိုင္း တိတိက်က် လိုက္နာပါ။ ေဆးႏွင့္အတူပါေသာ ခ်ိန္တြယ္ပစၥည္းကိုသာသံုးပါ။ အိမ္သံုးဇြန္းမ်ားသံုးလွ်င္ မွန္ကန္ေသာပမာဏရခ်င္မွရပါမည္။ ေဆးကို တိုက္ရိုက္မ်ိဳခ်ပါ။ ေရ၊ တစ္ျခားအရည္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ ေသာက္ၿပီးတုိင္း ခ်ိန္တြယ္ပစၥည္းကိုေဆးပါ။ ေမးလိုသည္မ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကို ေမးႏိုင္ပါသည္။

ေဆးမွာ အာနိသင္ေကာင္းေကာင္းရေစရန္ ေန႔စဥ္ မွန္မွန္ေသာက္ပါ။ မွတ္မိေနေစရန္အတြက္ ေန႔စဥ္ တူညီေသာအခ်ိန္တြင္ေသာက္ပါ။

အေျခအေနပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

Memantine (မီမန္တိုင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Memantine ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ Memantine ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Memantine ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ ကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းျခင္းကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Memantine အားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Memantine (မီမန္တိုင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေဆးကိုမသံုးခင္ သင့္က်န္းမာေရးရာဇ၀င္မ်ားကို ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အား ေျပာျပေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား၊ ျပင္းထန္ေသာဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္း၊ မၾကာခင္မွ အစားအေသာက္ေျပာင္းထားျခင္း (အသားဓာတ္မ်ားေသာအစာမွ သားသတ္လြတ္ေျပာင္းစားျခင္း)။

ဤေဆးသည္ ေခါင္းမူးေစတတ္၏။ ေဆးမွ မိမိအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေကာင္းေကာင္းမသိရေသးမခ်င္း ကား၊ စက္ေမာင္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အရက္ပါသည့္ အခ်ိဳရည္မ်ားကိုေရွာင္ပါ။

ခြဲစိတ္မႈမလုပ္ခင္ သင္သံုးေနသည့္ပစၥည္းမ်ား (ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္ေဆး၊ အညႊန္းမလိုပဲ ေသာက္ႏိုင္သည့္ေဆးႏွင့္ ဘယပင္ထြက္ေဆးမ်ား) ကို ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အမွန္တကယ္လိုအပ္မွသာ ဤေဆးကိုအသံုးျပဳရမည္။အက်ိဳးႏွင့္အျပစ္မ်ားကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။

ေဆးသည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ ျဖတ္ႏိုင္မျဖတ္ႏိုင္မသိရပါ။  ႏို႔မတိုက္ခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Memantine (မီမန္တိုင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား မရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ B ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Memantine (မီမန္တိုင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ခႏၶာကိုယ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပ်ာက္မသြားလွ်င္၊ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္မွေပးျခင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးထက္ အက်ိဳးေက်းဇူးက ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိထားပါ။ လူအမ်ားစုတြင္ ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ၾကပါ။

ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ျခင္းမွာ ရွား၏။ သုိ႔ေသာ္ ေအာက္ပါျပင္းထန္ဓာတ္မတည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါက အေရးေပၚကုသမႈမ်ား ခံယူရပါမည္ – အကြက္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ၊လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း)၊ ေခါင္းတအားမူးျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Memantine (မီမန္တိုင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Memantine ႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးကုန္မ်ားမွာ – carbonic anhydrase inhibitors (ဥပမာ  acetazolamide, methazolamide), sodium bicarbonate

Memantine သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကိုစာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Memantine (မီမန္တိုင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Memantine က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Memantine (မီမန္တိုင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Memantine သည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Memantine (မီမန္တိုင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အဲလ္ဇိုင္းမားေရာဂါအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

ခ်က္ခ်င္းအာနိသင္ျပေသာအမ်ိဳးအစား-

ပထမပတ္: တစ္ရက္လွ်င္ 5 mg တစ္ႀကိမ္။

ဒုတိယပတ္: တစ္ရက္လွ်င္ 10 mg (5mg စီ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲေသာက္ရန္)

တတိယပတ္: တစ္ရက္လွ်င္ 15 mg (5 mg တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ 10 mg တစ္ႀကိမ္)

စတုတၳပတ္ (ထိန္းညွိပမာဏ): တစ္ရက္လွ်င္ 20 mg (10 mg စီ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲေသာက္ရန္)

အေတာ္ၾကာၾကာအာနိသင္ျပေသာအမ်ိဳးအစား-

ကနဦးပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 7 mg တစ္ႀကိမ္။

ထိန္းညွိပမာဏႏွင့္ အမ်ားဆံုးပမာဏ: တစ္ရက္လွ်င္ 28 mg တစ္ႀကိမ္၊ ကနဦးပမာဏကို 7 mg စီတိုး၍ ထိန္းညွိပမာဏထိေရာက္ေအာင္တုိးသြားရမည္။

Comments

ပမာဏတုိးရသည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမွာ အနည္းဆံုးတစ္ပတ္ျဖစ္သည္။ ေပးထားေသာပမာဏဒဏ္ခံႏိုင္မွသာ ေနာက္ထပ္ထပ္တိုးပါ။

Use: အဲလ္ဇိုင္းမားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ အလတ္စားမွ အျပင္းစာ dementia အတြက္

ေက်ာက္ကပ္အတြက္ ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

အေပ်ာ့စားမွ အလတ္စား ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းျခင္း (CrCl 30 to 80 mL/min) – ခ်ိန္ညွိရန္မလိုပါ။

အျပင္းစားေက်ာက္ကပ္မေကာင္းျခင္း (CrCl 5 to 29 mL/min) – အာနိသင္ျမန္ျမန္ျပေသာ အမ်ိဳးအစား: တစ္ရက္လွ်င္ 5 mg ႏွစ္ႀကိမ္။ အေတာ္ၾကာၾကာ အာနိသင္ျပေသာအမ်ိဳးအစား: တစ္ရက္လွ်င္ 14 mg တစ္ႀကိမ္။

အသည္းအတြက္ ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

အေပ်ာ့စားမွ အလတ္စားအသည္းမေကာင္းျခင္း (Child-Pugh A and B): ခ်ိန္ညွိရန္မလိုပါ။

အျပင္းစား အသည္းမေကာင္းျခင္း (Child-Pugh C):အာနိသင္ျမန္ျမန္ျပေသာ အမ်ိဳးအစား: သတိႏွင့္သံုးပါ။ အေတာ္ၾကာၾကာ အာနိသင္ျပေသာအမ်ိဳးအစား: အခ်က္အလက္မ်ား မရႏိုင္ေသးပါ။

ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

အာနိသင္ျမန္ျမန္ျပေသာ အမ်ိဳးအစား (IR) မွ အေတာ္ၾကာၾကာအာနိသင္ျပအမ်ိဳးအစား (XR) သို႔ ေျပာင္းျခင္း

– 10 Mg IR တစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္ ေသာက္ေနရသူ: IR ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ၿပီးေနာက္တစ္ရက္တြင္ 28 mg XR ကို တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္အျဖစ္ေျပာင္းပါ။

– ျပင္းထန္ေသာေက်ာက္ကပ္မေကာင္းျခင္း (CrCl 5 to 29 mL/min): IR ေနာက္ဆံုးေသာက္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ 14 mg XR တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းေသာက္ပါ။

Comments – 10 mg IR တစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္ႏွင့္ 28 mg XR တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္တို႔အား အာနိသင္ႏိႈင္းယွဥ္ထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသးပါ။

ေဆးေသာက္ရန္ (IR ေရာ XR ေရာ) လြတ္ေနပါက : ေဆးကို ပမာဏနည္းနည္းမွျပန္စၿပီး စံအတိုင္း ျပန္တိုးရမည္။

ကေလးေတြအတြက္ Memantine (မီမန္တိုင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းကို အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Memantine (မီမန္တိုင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Memantine ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

  • ေသာက္ေဆးျပား
  • ေသာက္ေဆးကစ္
  • ေသာက္ေဆးရည္
  • ေသာက္ေဆးေတာင္ (XR)

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Memantine ကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇွန် 10, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ