Meclizine (မက္ကလီဇင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Meclizine (မက္ကလီဇင္း) Brand Name(s): Meclizine (မက္ကလီဇင္း).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Meclizine (မက္ကလီဇင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Meclizine သည္ antihistamine တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကားမူးျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ မူးေဝျခင္း ကို သက္သာေစရန္၊ ကာကြယ္ရန္ သံုးသည္။ အတြင္းနား ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မူးေဝျခင္း၊ မွ်ေျခ မထိန္းႏိုင္ျခင္း ( ခ်ာခ်ာလည္ မူးျခင္း) ကို သက္သာေစရန္ လည္း သံုးသည္။

Meclizine (မက္ကလီဇင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေဆးထုပ္တြင္ ပါေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အားလံုးကို လိုက္နာပါ။ သင့္ဆရာဝန္သည္ ဤေဆးကို ေသာက္ရန္ ေပးပါက ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေသာက္ပါ။ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကို နားမလည္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါး ပညာရွင္ျဖင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ဤေဆးကို အစာျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အစာမပါဘဲ ေသာက္ပါ။ ဝါးစားႏိုင္ေသာ ေဆးျပားမ်ားကို မ်ိဳမခ်မီ ေသခ်ာ ဝါးပါ။

ေဆးပမာဏသည္ သင္၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနႏွင့္ ကုသမႈအား တံု႔ျပန္ခ်က္အေပၚ မူတည္သည္။ ဤေဆးကို ညႊန္ၾကားထားသည္ထက္ ပမာဏပိုမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ အၾကိမ္ေရ ပိုမ်ားစြာ မေသာက္ပါႏွင့္။

ကားမူးျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ပထမ ေဆးကို ခရီးမထြက္ခင္ ၁ နာရီအလိုတြင္ ေသာက္ပါ။

သင့္အေျခအေနသည္ သက္သာမလာပါက သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန္အား ေျပာပါ။

Meclizine (မက္ကလီဇင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Meclizine ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Meclizine ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။ Meclizine တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Meclizine ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Meclizine (မက္ကလီဇင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကို အသံုးမျပဳမီ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္အား ေျပာပါ။

 • သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက ဆရာဝန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံ ေသာ ေဆးမ်ားကိုသာ ေသာက္သင့္သည္။
 • သင္သည္ အျခားေဆးမ်ား ေသာက္ေနရပါက။ ၎တြင္ ေဆးဖက္ဝင္မ်ား၊ အားေဆးမ်ား စေသာ ေဆးစာမပါဘဲ ဝယ္၍ ရေသာေဆးမ်ား ပါဝင္သည္။
 • သင္သည္ Meclizine သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးမ်ား၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက။
 • သင့္တြင္ အျခား ဖ်ားနာမႈ၊ ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ရိွပါက။
 • သင္သည္ ေရတိမ္၊ အဖို သုတ္ရည္ ဂလန္း ၾကီးျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ျခင္း၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ရိွဖူးပါက

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Meclizine (မက္ကလီဇင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Meclizine သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Meclizine မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။ Meclizine သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ B ရိွသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Meclizine (မက္ကလီဇင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

သင္သည္ ေအာက္ပါ ဓာတ္မတည့္ေသာ လကၡဏာမ်ား ရပါက အေရးေပၚ က်န္းမာေရး အကူအညီ ရယူပါ။ အင္ပ်ဥ္မ်ား၊ အသက္ရွဴရ ခက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း။

အျဖစ္မ်ားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ

 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • ေအာ့အန္ျခင္း
 • ပါးစပ္ ေျခာက္ျခင္း
 • ေမာပန္းသလို ခံစားရျခင္း
 • ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Meclizine (မက္ကလီဇင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Meclizine သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ားမွာ

 • Cinacalcet
 • Quinidine
 • Terbinafine
 • စိတ္က်ေပ်ာက္ေဆးမ်ား bupropion, duloxetine, fluoxetine, paroxetine, သို႔မဟုတ္ sertraline

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Meclizine (မက္ကလီဇင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Meclizine သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Meclizine (မက္ကလီဇင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Meclizine သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန မ်ားမွာ

 • ပန္းနာရင္ၾကပ္
 • အဖိုသုတ္ရည္ ဂလန္းၾကီးျခင္း
 • ေရတိမ္
 • ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ
 • အသည္း ေရာဂါ

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Meclizine (မက္ကလီဇင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

မအီမသာ ျဖစ္ျခင္း/ ေအာ့အန္ျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ လူၾကီး ပမာဏ

ေသာက္ေဆး ၂၅-၅၀ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္ လိုအပ္သလို

ခ်ာခ်ာလည္ မူးျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ လူၾကီးပမာဏ

ေသာက္ေဆး ၂၅ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ ၁-၄ ၾကိမ္ သို႔မဟုတ္ ေသာက္ေဆး ၅၀ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ ႏွစ္ၾကိမ္

ကားမူးျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ လူၾကီး ပမာဏ

ေသာက္ေဆး ၂၅-၅၀ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ လိုအပ္သလို။ Meclizine ကို ခရီးမသြားခင္ တစ္နာရီအလိုတြင္ ေသာက္သင့္သည္။ သြားေနစဥ္အတြင္း ဆက္ေသာက္ သင့္သည္။ ၂၄ နာရီအတြင္း ၅၀ မီလီဂရမ္ ထက္ မေက်ာ္ပါေစႏွင့္။

ကေလးေတြအတြက္ Meclizine (မက္ကလီဇင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

မအီမသာ ျဖစ္ျခင္း/ ေအာ့အန္ျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ ကေလး ပမာဏ

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္။ ေသာက္ေဆး ၂၅-၅၀ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္ လိုအပ္သလို

ခ်ာခ်ာလည္ မူးျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ကေလး ပမာဏ

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္။ ေသာက္ေဆး ၂၅ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ ၁-၄ ၾကိမ္ သို႔မဟုတ္ ေသာက္ေဆး ၅၀ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ ႏွစ္ၾကိမ္

ကားမူးျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ ကေလး ပမာဏ

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္။ ေသာက္ေဆး ၂၅-၅၀ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ လိုအပ္သလို။ Meclizine ကို ခရီးမသြားခင္ တစ္နာရီအလိုတြင္ ေသာက္သင့္သည္။ သြားေနစဥ္အတြင္း ဆက္ေသာက္ သင့္သည္။ ၂၄ နာရီအတြင္း ၅၀ မီလီဂရမ္ ထက္ မေက်ာ္ပါေစႏွင့္။

Meclizine (မက္ကလီဇင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Meclizine ကို ေအာက္ပါပံုစံ၊ ျပင္းအားမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။

 • ေဆးျပား။ ေသာက္ေဆး။ ၁၂.၅ မီလီဂရမ္၊ ၂၅ မီလီဂရမ္၊ ၅၀ မီလီဂရမ္။

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Meclizine ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇွန် 9, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။