Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) Brand Name(s): Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Macrobid® သည္ ခႏၶာကိုယ္ရိွ ဘတ္တီးရီးယားမ်ားကို တိုက္ထုတ္ေသာ ပဋိဇီဝေဆး တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ Macrobid® ကို ဆီးလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈကို ကုသရန္ သံုးသည္။ Macrobid® ကို ေဆးလမ္းညႊန္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္လည္း သံုးႏိုင္သည္။

Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Macrobid® ကို ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း တိက်စြာ ေသာက္ပါ။ ေဆးစာ တြင္ ပါေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အားလံုးကို လိုက္နာပါ။ ဤေဆးကို အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားသည္ထက္ ပိုမ်ားစြာ၊ ပိုနည္းစြာ သို႔မဟုတ္ ပို၍ ၾကာရွည္စြာ မေသာက္ပါႏွင့္။

Macrobid® ကို အစာျဖင့္ ေသာက္ပါ။

ေသာက္ေဆးရည္ကို မေသာက္မီ ေကာင္းစြာ လႈပ္ခါပါ။ ေဆးရည္ကို ေပးထားေသာ ျပြန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏ ခ်ိန္ေသာ ဇြန္း၊ ခြက္ ျဖင့္ ခ်ိန္တြယ္ပါ။ ေဆး ပမာဏတိုင္းေသာ ပစၥည္း မရိွပါက ေဆးေရာင္းသူထံမွ ေတာင္းပါ။

မ်ိဳခ်ရ လြယ္ကူေစရန္ ေဆးရည္ကို ေရ၊ ႏို႔ရည္ သို႔မဟုတ္ သစ္သီး ေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ ေရာစပ္ႏိုင္သည္။ ေဖ်ာ္ရည္ တစ္ခုလံုးကို တစ္ခါတည္း ေသာက္ပါ။

ဤေဆးကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ ျပည့္ေအာင္ ေသာက္ပါ။ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားသည္ ေရာဂါပိုး လံုးဝ မရွင္းခင္ သက္သာလာ ႏိုင္သည္။ ေဆးေသာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေနာက္တစ္ခါ ေရာဂါပိုးကူးစက္ေသာအခါ ေဆး မတိုးေတာ့ပါ။ Macrobid® သည္ အေအးမိ၊ တုပ္ေကြး စေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈမ်ားကို မကုသႏိုင္ပါ။

ဓာတ္ခဲြ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုး ရွင္းလင္း သြားျပီ ဆိုပါက ေနာက္ ၃ ရက္အထိ Macrobid® ကို ဆက္ေသာက္ပါ။ ဤေဆးကို ေရရွည္ သံုးပါက ဆရာဝန္ ထံတြင္ မၾကာခဏ ေဆးစစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

Macrobid® သည္ ဆီးတြင္ သၾကားစစ္ေသာ အခ်ိဳ႕ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ရလဒ္ မွားယြင္းေစႏိုင္သည္။ သင္သည္ Macrobid® ေသာက္ေနေၾကာင္း ဆရာဝန္အား ေျပာျပပါ။

Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Macrobid® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Macrobid® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။ Macrobid® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Macrobid® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

  ဤေဆးကို အသံုးမျပဳမီ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္အား ေျပာပါ။

 • သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက ဆရာဝန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံ ေသာ ေဆးမ်ားကိုသာ ေသာက္သင့္သည္။
 • သင္သည္ အျခားေဆးမ်ား ေသာက္ေနရပါက။ ၎တြင္ ေဆးဖက္ဝင္မ်ား၊ အားေဆးမ်ား စေသာ ေဆးစာမပါဘဲ ဝယ္၍ ရေသာေဆးမ်ား ပါဝင္သည္။
 • သင္သည္ Macrobid® သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးမ်ား၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက။
 • သင့္တြင္ အျခား ဖ်ားနာမႈ၊ ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ရိွပါက။

သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ရိွပါက Macrobid® မသံုးသင့္ပါ။

 • ဆိုးရြားေသာ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ ရိွပါက
 • Nitrofurantoin ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အသားဝါျခင္း သို႔မဟုတ္ အသည္းျပႆနာမ်ား ျဖစ္ဖူးပါက
 • ပံုမွန္ထက္ ဆီးသြားနည္းျခင္း၊ ဆီးလံုးဝ မသြားျခင္း
 • ကိုယ္ဝန္ ေနာက္ဆံုး ၂-၄ ပတ္ ရိွပါက

သင့္တြင္ ကိုယ္ဝန္ ေနာက္ဆံုး ၂-၄ ပတ္ ရိွပါက Macrobid® မေသာက္ပါႏွင့္။ Macrobid® သည္ သင့္အတြက္ ေဘးကင္းသလား ေသခ်ာေစရန္ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ရိွပါက ဆရာဝန္အား ေျပာပါ။

 • ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ
 • ေသြးအားနည္း ေရာဂါ
 • ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ
 • လွ်ပ္လိုက္ေပ်ာ္ရည္ မမွ်တျခင္း၊ ဗီတာမင္ ဘီ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း
 • Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း
 • အားနည္းေစေသာ ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Macrobid® သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Macrobid® မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။ Macrobid® သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ B ရိွသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

  Macrobid® ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈေသာ လကၡဏာမ်ား ရိွပါက အေရးေပၚ က်န္းမာေရး အကူအညီ ရယူပါ။ ဥပမာ အင္ပ်ဥ္၊ အသက္ရွဴရ ခက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း။

ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ပါက ဆရာဝန္အား ခ်က္ခ်င္းေခၚပါ။

 • အရည္မ်ား ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ဝမ္းတြင္ ေသြးပါျခင္း
 • ရုတ္တရက္ ရင္ဘတ္ ေအာင့္ျခင္း၊ အသက္ရွဴရာတြင္ တဝီဝီ ျမည္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္း
 • ေခ်ာင္း ပိုဆိုးလာျခင္း၊ အသက္ရွဴရ ခက္ျခင္း
 • အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ ရွင္းမျပႏိုင္ေသာ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ က်ျခင္း
 • လက္ႏွင့္ ေျခေထာက္ ထံုက်ဥ္ျခင္း၊ တရြရြ ခံစားရျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း
 • အသည္း ျပႆနာမ်ား။ မအီမသာ ျဖစ္ျခင္း၊ အစာအိမ္ ေအာင့္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ အစာ စားခ်င္စိတ္ မရိွျခင္း၊ ဆီးအေရာင္ မည္းျခင္း၊ ဝမ္း အေရာင္ ေဖ်ာ့ျခင္း၊ အေရျပား ႏွင့္ မ်က္လံုး ဝါျခင္း
 • Lupus-like syndrome — အဆစ္မ်ား နာျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ဂလန္းမ်ား ေရာင္ျခင္း၊ ႂကြက္သား ကိုက္ခဲျခင္း၊ ရင္ဘတ္ ေအာင့္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ အေရျပားတြင္ အကြက္ေပၚျခင္း

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Macrobid® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

  Macrobid® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Macrobid® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန မ်ားမွာ

 • ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ
 • ေသြးအားနည္း ေရာဂါ
 • ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ
 • လွ်ပ္လိုက္ေပ်ာ္ရည္ မမွ်တျခင္း၊ ဗီတာမင္ ဘီ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း
 • Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း
 • အားနည္းေစေသာ ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ဆီးအိတ္ေရာင္ျခင္း အတြက္ ပံုမွန္လူၾကီးပမာဏ

Regular release: ေသာက္ေဆး 50 မွ 100 mg တစ္ေန႔ 4 ၾကိမ္ျဖင့္ တစ္ပတ္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး 3 ရက္ၾကာ ေပးပါ။

Dural release: ေသာက္ေဆး 100 mg တစ္ေန႔ ႏွစ္ၾကိမ္ျဖင့္ 7 ရက္ေပးပါ။

ဆီးအိတ္ေရာင္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ပံုမွန္ လူၾကီး ပမာဏ

Regular release: ေသာက္ေဆး 50 မွ 100 mg တစ္ေန႔ တစ္ ၾကိမ္ အိပ္ယာဝင္ခ်ိန္တြင္ ေပးပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ဆီးအိတ္ေရာင္ျခင္း အတြက္ ပံုမွန္ ကေလးပမာဏ

Regular release:

1 လ ႏွင့္အထက္။ ေသာက္ေဆး 5 to 7 mg/kg/day ( up to 400 mg/day) 4 ၾကိမ္ခဲြျပီး ေပးႏိုင္သည္။

Dual release:

12 ႏွစ္အထက္။ ေသာက္ေဆး 100 mg တစ္ေန႔ ႏွစ္ၾကိမ္ျဖင့္ 7 ရက္ေပးႏိုင္သည္။

ဆီးအိတ္ေရာင္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ပံုမွန္ လူၾကီး ပမာဏ

Regular release:

1 လႏွစ္အထက္။ ေသာက္ေဆး 1 to 2 mg/kg/day ( up to 100 mg/day) 1 to 2 ၾကိမ္ခဲြျပီး ေပးႏိုင္သည္။

Macrobid (မက္ခရိုဘစ္ဒ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

  Macrobid® ကို ေအာက္ပါပံုစံ၊ ျပင္းအားမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။

 • ေဆးေတာင့္၊ nitrofurantoin 25 mg, nitrofurantoin monohydrate 75 mg

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Macrobid® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇွန် 4, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။