Legalon (လီဂါလြန္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

Generic Name: Legalon (လီဂါလြန္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳနည္း

Legalon ကို ဘာအတြက္ အသံုးျပဳတာလဲ။

Legalon ကို နာတာရွည္ အသည္းေရာင္ျခင္းနဲ႕ အသည္းေျခာက္ျခင္းတို႔ကို အေထာက္အပ့ံျပဳတဲ့ ကုသမႈ ေဆးတစ္ခုအေနနဲ႕ အသံုးျပဳပါတယ္။

Legalon ကို အျခားျပႆနာမ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳေကာင္းျပဳႏုိင္ပါေသးတယ္။ အေသးစိတ္ထပ္မံ သိရွိလိုပါက ဆရာ၀န္ (သို႔) ေဆး၀ါးကြ်မ္းကြ်င္သူတို႔ကို ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။

Legalon ကို ဘယ္လို ေသာက္သံုးရမွာလဲ။

Legalon ကို ေရတစ္ခြက္ ျဖင့္ ေသာက္သံုးႏိုင္ပါ။

Legalon နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သိရွိလိုသည္မ်ား ရွိပါက ကြ်မ္းက်င္သူတို႔ကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

သိမ္းဆည္းနည္း

Legalon ကို ဘယ္လို သိမ္းဆည္းထိန္းသိမ္း ရမလဲ။

ေနေရာင္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ျခင္းႏွင့္ အစိုဓာတ္တို႔ျဖင့္ ထိေတြ႔ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ အခန္းအပူခ်ိန္မွာ ထိန္းသိမ္းတာ အေကာင္းဆံုးပါ။ Legalon ကို ေရခ်ိဳးခန္းနဲ႕ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ သိမ္းမယ္ဆိုရင္ ေဆးပ်က္စီးဆံုးရံႈးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ Legalon တံဆိပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသလို ထိန္းသိမ္းပံုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေဆးဘူူးေပၚမွာ ေရးထားတဲ့ ထိန္းသိမ္းနည္းကို ဂရုတစိုက္ ဖတ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ သို႔မဟုတ္က ကြ်မ္းက်င္သူတို႔ကို ေမးျမန္းပါ။ ေဘးဥပါဒ္ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကေလးနဲ႕ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္တို႔ရဲ႕ အေ၀းတြင္ ထားရွိေပးပါ။

Legalon ကို မညြန္းပဲနဲ႕ အိမ္သာထဲသို႔ ေရေျမာင္းအတြင္းသို႔ မစြန္႔ပစ္သင့္ပါ။ သက္တမ္းေက်ာ္သြားမယ္္၊ မလိုေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေသခ်ာစြန္႕ျပစ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမလဲဆိုတာ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္တို႔ကို ေမးျမန္းပါ။

ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား

Legalon ကို အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြ သိထားသင့္သလဲ။

ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရင္းတို႔ ျဖစ္ေနပါက ဆရာ၀န္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေပးပါ။

  • ကိုယ္၀န္ ရွိေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္မိခင္ျဖစ္ေနျခင္း။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကေလးႏို႔တိုက္စဥ္၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းမွာ ဆရာ၀န္ညြန္ၾကားထားတဲ့ ေဆးမ်ားကိုသာ ေသာက္သံုးသင့္လို႔ပါ။
  • အျခားေဆးမ်ား ေသာက္သံုးေနျခင္း။ ျဖည့္စြက္ေဆးႏွင့္ ဘယေဆးတို႔လို ဆရာ၀န္ညြန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ အလြယ္တကူ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မယ့္ ေဆးေတြ အကုန္ ပါပါတယ္။
  • Legalon ရဲ႕ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားနဲ႕ အျခားေဆး၀ါးတို႔ျဖင့့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း။
  • အစားအစာ၊ ဆိုးေဆး၊ ၾကာရွည္ခံေဆး၊ တိရိစာၦန္တို႔နဲ႔ ဓာတ္မတည့္ျခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္နဲ႕ ႏို႔တိုက္ေနစဥ္မွာ ေသာက္သံုးမယ္ဆုိရင္ေကာ ေဘးကင္းမွာလား။

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ B ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအတြက္။ ေဘးကင္းလား မကင္းလားဆိုတာ ေသခ်ာ တိတိပပ ထုတ္ျပန္ထားတာမရွိပါဘူး။ သတိထား အသံုးျပဳပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိုဳးမ်ား

Legalon ကေန ဘယ္လို ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ရႏိုင္သလဲ။

အခ်ိဳ႔သူမ်ားတြင္ Legalon သည္ အနည္းငယ္ ၀မ္းေပ်ာ့ျခင္းကို ခံစားရေစတယ္လို႔ ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။

ထိုအရာသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအကုန္လံုးမဟုတ္ပါ။ အျခားေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဆိုးက်ိဳးေတြကို သိရွိလိုပါက ဆရာ၀န္အား ေမးျမန္းပါ။

ေဆးဝါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

Legalon ကဘယ္လို ေဆးမ်ိဳးေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈ ရွိသလဲ။

Legalon ဟာ သင္အခုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့တျခားေသာ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈေတြ မျဖစ္လာေအာင္လို႔ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြအားလံုးရဲ႕စာရင္းကို လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေတြ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနတာေတြ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္) ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးေတြကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။

 အရက္နဲ႕ အစားအစာေတြက Legalon ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈေတြ ရွိသလား။

Legalon က အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။ဘယ္လို က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြက Legalon အေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိသလဲ။

ဘယ္လိုက်န္းမာေရးအေျခအေနေတြက္ Legalon နဲ႔ဓါတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ။

Legalon သည္ သင္ခံစားေနရေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႔ ဓါတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္သည္။ ထိုဓာတ္ျပဳမႈက သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ပိုဆုိးေစျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေဆး၏အာနိသင္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို လည္းေကာင္းျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေဆးမေသာက္မီ သင္လက္ရွိ ခံစားေနရေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ဆရာ၀န္ကို ေျပာျပတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

သံုးစြဲရမည့္ ေဆးပမာဏမ်ား

ယခုေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ ေဆးပညာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အစားထိုးမဟုတ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ သိရွိလိုသည္မ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္၊ ကြ်မ္းက်င္သူတို႔နဲ႕ အျမဲတမ္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေပးပါ။

လူၾကီးေတြကို ေပးရမဲ့ Legalon ေဆးပမာဏက ဘယ္ေလာက္လဲ။

70mg ေဆးေတာင့္။ တစ္ၾကိမ္ ႏွစ္ေတာင့္၊ တစ္ေန႔ ၃ၾကိမ္

140mg ေဆးေတာင့္။ တစ္ၾကိမ္ တစ္ေတာင့္၊ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္

 ကေလးေတြကို ေပးရမဲ့ Legalon ေဆးပမာဏက ဘယ္ေလာက္လဲ။

ကေလးေတြကို ေပးရမယ့္ ပမာဏကေတာ့ မထုတ္ျပန္ထားပါ။ ကေလးေတြအတြက္ သံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဘးမကင္းေလာက္ပါဘူး။ အသံုးမျပဳခင္မွာ ေဆးရဲ႕ ဥပါဒ္ေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ေနာက္ထပ္သိရွိလိုသည္မ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္၊ ကြ်မ္းက်င္သူတို႔နဲ႕ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေပးပါ။

Legalon ကို ဘယ္လိုပံုစံုမ်ိဳးေတြနဲ႕ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မလဲ။

Legalon ကို ေအာက္ပါ ေဆးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ျပင္းအားအမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႕ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

70mg Legalon ေဆးေတာင့္

140mg Legalon ေဆးေတာင့္

ေဆးလြန္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘာေတြ လုပ္သင့္သလဲ။

ေဆးလြန္သြားတဲ့ အခါမွာ ေဆးရံုကားေခၚပါ ဒါမွမဟုတ္ နီးစပ္ရာေဆးရံုသို႔သြားပါ။

အေရးေပၚအခ်ိန္ေတြမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ ေလာေလာဆယ္ ေသာက္သံုးလွ်က္ရွိသည့္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားေသာ ေဆး၀ါးမ်ား၊ မညႊန္ၾကားထားေသာ ေဆး၀ါမ်ား( ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား) ေရးခ်ထားဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။

ေဆးေသာက္ဖို႔ လြတ္သြားရင္ ဘာေတြ လုပ္ရမလဲ။

Legalon ေသာက္ဖုိ႔ လြတ္သြားမယ္ဆိုရင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ျပန္ေသာက္ပါ။ ေနာက္ထပ္ေဆးေသာက္ဖို႕အခ်ိန္နဲ႔ နီးေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လြတ္သြားတဲ့ ေဆးကို လႊတ္လိုက္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္သြားပါ။ ေဆးကို ႏွစ္ခါျပန္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 14, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။