Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) Brand Name(s): Kremil-S Extra Strength® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Kremil-S  ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္မွာ

 • အစာအိမ္နာ၊ အစာအိမ္ေရာင္၊ အစာေရျပြန္ေရာင္၊ အစာမေၾကျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အစာေခ်အက္စစ္မ်ားသည့္ေရာဂါမ်ားတြင္ လကၡဏာမ်ားသက္သာေအာင္ သံုးပါသည္။
 • ေလပြေလႏုိင္ေဆးအျဖစ္ အက္စစ္မ်ားျခင္းႏွင့္ ဆက္စက္သည့္ ေလပြျခင္း၊ ေလေအာင့့္ျခင္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္၏။
 • H2 Blocker သို႔မဟုတ္ ပရိုတြန္ပန္႔ပိတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲဆက္ကာ အစာအိမ္နာ အလ်င္အျမန္သက္သာေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေသာက္သံုးရမည့္ပံုစံအတြက္ –

 • Kremil-S အား ေရမပါပဲႏွင့္ ၀ါးစားၿပီးမ်ိဳခ်၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေရႏွင့္ အလံုးလိုက္ေမ်ာခ်၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ ပမာဏႏွင့္အခ်ိန္အတိုင္း ေသာက္ပါ။
 • Kremil-S ကိုမေသာက္ခင္ အညႊန္းကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။
 • အညႊန္းတြင္ပါသည္မ်ားကို ေသခ်ာနားမလည္ပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္။

Kremil-S  ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Kremil-S  ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Kremil-S  ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။)

Kremil-S  အား အိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်တာမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကိုမလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ရာ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)

Kremil-S  အားေရခဲေသတၱာထဲ၌ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေအးခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေအာက္ပါတုိ႔ရွိေနလွ်င္ Kremil-S အား မသံုးခင္ ဆရာ၀န္ကို ေျပာပါ။

 • ဓာတ္မတည့္ျခင္း – Kremil-S၊ ၎တြင္းပါေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မတည့္လွ်င္၊ ထိုပစၥည္းမ်ားကို အညႊြန္းစာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။.
 • တျခားေသာေဆးမ်ား၊ အစာမ်ား၊ ဆိုးေဆးမ်ား၊ တာရွည္ခံေဆးမ်ား၊ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္လွ်င္
 • ကေလးငယ္မ်ား
 • လူႀကီးမ်ား

Varogel ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္သည့္ တျခားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား ဥပမာ –

 • အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား
 • ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • ၀မ္းေလွ်ာျခင္း
 • ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
 • အသည္းေရာဂါ
 • ဆားမပါသည္မ်ားကို စားေသာက္ေနရသူ
 • အစာအိမ္ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္ျခင္း
 • aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone ႏွင့္ တျခားေသာေဆးမ်ား၊ အစာမ်ား၊ ဆိုးေဆးမ်ား၊ တာရွည္ခံေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္လွ်င္
 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရန္ အစီစဥ္ရွိလွ်င္
 • ႏို႔တုိက္ေနလွ်င္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

တျခားေဆးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ Kremil-S တြင္လည္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ျဖစ္တာရွားၿပီး ေနာက္ထပ္ကုသမႈခံရသည္အထိ မျဖစ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သင့္၌ေဆးေသာက္ၿပီးေနာက္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကိုတင္ျပရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ –

 • ေျမျဖဴ၀ါးရသလို အရသာျဖစ္ျခင္း
 • ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • ၀မ္းေလွ်ာျခင္း
 • လိပ္ေခါင္းထြက္ျခင္း
 • အပိန္႔မ်ားထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ အင္ျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာ ႏႈတ္ခမ္း လွ်ာမ်ား ဖူးေယာင္ျခင္း စသည့္ ဓာတ္မတည့္မႈလကၡဏာမ်ား
 • အရိုးအဆစ္မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း
 • စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ဂဏာမၿငိမ္ျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း
 • ပ်ိဳ႕ျခင္း အန္ျခင္း
 • ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ေမာပန္းျခင္း အားနည္းျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Kremil-S  သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ားက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး၏စာရင္းကိုျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ဥပမာ –

 • Amphetamine;
 • ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား
 • Captopril;
 • Delavirdine;
 • Gabapentin;
 • ႏွလံုးေဆးမ်ား – digoxin or digitoxin;
 • Hyoscyamine;
 • Iron salts;
 • Isoniazid;
 • အသက္ရႈခက္ရာတြင္သံုးေသာ ေဆးမ်ား ipratropium ႏွင့္ tiotropium;
 • ဆီးခ်ိဳေဆးမ်ား
 • မိႈသတ္ေဆးမ်ား itraconazole ႏွင့္ ketoconazole;
 • အရိုးပြရာတြင္သံုးေသာေဆးမ်ား alendronate, etidronate, risedronate ႏွင့္ tiludronate;
 • ဆီးရႊင္လြန္းေသာ ဆီးအိမ္အတြက္သံုးသည့္ေဆးမ်ား oxybutynin ႏွင့္ tolterodine;
 • အတက္ေရာဂါေက်ာက္ေဆးမ်ား ethotoin ႏွင့္ phenytoin;
 • Methenamine;
 • Mycophenolate;
 • Pancrelipase;
 • Penicillamine;
 • Phenothiazines မ်ား – chlorpromazine, mesoridazine, prochlorperazine, thioridazine;
 • Quinidine;
 • Rosuvastatin;
 • Sodium fluoride;
 • Sodium polystyrene sulfonate;
 • Sotalol;
 • Sucralfate;
 • Tacrolimus;
 • Thyroid hormones like levothyroxine;
 • Ursodiol;
 • ဗီတာမင္ D;
 • Zalcitabine;

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Kremil-S  က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

PasteTextHere

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Kremil-S ၏ ေဆးပမာဏႏွင့္ပါတ္သတ္၍ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းပမာဏမွာ အစာစားၿပီးတုိင္း သို႔ အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္တြင္ ၁-၂ ျပား ေသာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတိုင္း ေသာက္ပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းအား အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရာ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Kremil-S® (ခရီးေမးလ္ အက္စ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Kremil-S  ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

aluminum hydroxide 4.596 g; magnesium hydroxide 2.668 g; simethicone 266 mg/10 ml ပါေသာ ေသာက္ေဆးရည္

aluminum hydroxide 200 mg; magnesium hydroxide 200 mg; simethicone 5 mg. ပါေသာ ၀ါးစားႏိုင္သည့္ေဆးျပား

Aluminum Hydroxide 178 mg, Magnesium Hydroxide 233 mg and Simethicone 30 mg ပါေသာ ၀ါးစားႏုိင္သည့္ ေဆးျပား

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Kremil-S  ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 27, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ