Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) Brand Name(s): Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Hydrocodoneကို ျပင္းထန္ေသာနာက်င္မႈကိုသက္သာေစရန္အတြက္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကပါသည္။ Hydrocodoneသည္ နာကိုတစ္ (ဘိန္း) ေဆး အမ်ိဳးအစားတြင္ပါ၀င္၏။ ၎က နာက်င္မႈအေပၚ ခႏၶာကိုယ္မွတုန္႔ျပန္ရာတြင္ ေျပာင္းလဲသြားေစရန္ ဦးေနာက္ကုိသက္ေရာက္ေစပါသည္။

Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္ညႊန္ထားသည့္ အစီအစဥ္အတိုင္းသံုးစြဲရပါမည္။ နာက်င္မွသံုးစြဲရသည္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၂ နာရီျခားၿပီးေသာက္သံုးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဆးကိုအစာပါပါမပါပါ ေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ ပ်ိဳ႕လာပါကေဆးကိုအစာႏွင့္တြဲေသာက္ႏိုင္သည္။ ပ်ိဳ႕ျခင္းအားေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ တျခားနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာေခါင္းမလႈပ္ပဲအနည္းဆံုး ၁-၂ နာရီခန္႔လွဲေနျခင္း) ကိုေမးျမန္းပါ။

ေဆးေတာင့္တစ္ေတာင့္လံုးကိုမ်ိဳခ်ရမည္။ မေျခရ၊ မ၀ါးရ၊ ေရမေဖ်ာ္ရပါ။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းကေဆးမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းထြက္လာေစၿပီးေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုပုိျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ေဆးပမာဏမွာသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ကုသမႈအားတုန္႔ျပန္ျခင္းေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ေဆးပမာဏတိုးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေသာက္ခိုင္းသည့္ကာလထက္ပိုၾကာေအာင္ေသာက္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရပါ။ ထိုသို႔လုပ္ပါကေရာဂါျမန္ျမန္သက္သာမည္မဟုတ္သလို႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းပိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းသူ႔အခ်ိန္ႏွင့္သူတြင္သာရပ္ပါ။

နာက်င္မႈစျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းတြင္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကိုအရင္သံုးပါကအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါမည္။ ဆိုးလာသည့္အခ်ိန္ထိေစာင့္ေနမည္ဆိုပါကေဆးအာနိသင္ ေကာင္းေကာင္းျပႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ေဆးကိုမေသာက္ခင္ တျခားေသာနာကိုးတစ္ေဆးမ်ားကိုပမာဏေျပာင္းျခင္းေဆးေျပာင္းျခင္းမ်ားလုပ္ရန္လိုမလို ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေမးပါ။ နာက်င္မႈပိုသက္သာေစရန္ ဆရာ၀န္သည္ အာနိသင္အျမန္ျပသည့္ နာကိုတစ္ သို႔မဟုတ္ နာကိုးတစ္မဟုတ္သည့္ေဆးမ်ား (ဥပမာပါရာစီတေမာ၊ ibuprofen) တို႔ကိုေပးပါလိမ့္မည္။ Hydrocodone ကိုတျခားေဆးမ်ားႏွင့္တြဲသံုးလွ်င္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိသိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေမးႏိုင္ပါသည္။

ေဆးကိုျဖတ္လွ်င္ ေဆးျဖတ္သည့္လကၡဏာမ်ား ျပလာတတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္အၾကာႀကီးသံုးရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပမာဏအမ်ားႀကီးသံုးရလွ်င္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေဆးကိုရုတ္တရတ္ ရပ္လုိက္ပါကေဆးျဖတ္သည့္လကၡဏာမ်ား (ဂဏာမၿငိမ္ျခင္း၊ မ်က္ရည္ယိုျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ ေခၽြးထြက္ျခင္း၊ ၾကြက္သားကိုက္ခဲျခင္း) ျဖစ္လာႏိုင္၏။ ထိုလကၡဏာမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ ဆရာ၀န္မွေဆးကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလ်ာ့ေပးပါလိမ့္မည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေမးပါ။ ေဆးျဖတ္လကၡဏာမ်ားေပၚလာလွ်င္လည္းေျပာပါ။ ေဆးအာနိသင္ မျပေတာ့ပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆး၏အက်ိဳးအာနိသင္မ်ားႏွင့္အတူပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အျပဳအမူမ်ား (ေဆးစြဲျခင္း)ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ကေဆးသံုးျခင္းအရက္စြဲျခင္းမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ထိုျပႆနာမ်ားပိုဆိုးလာႏိုင္ပါသည္။ ေဆးဆြဲသည့္အႏၱရာယ္ကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆးကိုအတိအက်သံုးစြဲပါ။

ေတာက္ေလွ်ာက္နာေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Hydrocodoneကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Hydrocodoneကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Hydrocodoneေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းျခင္းကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Hydrocodoneအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးအားမသံုးခင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါက ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

 • ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔တိုက္ေနရလွ်င္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရစဥ္၌ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးကိုသာေသာက္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။
 • တျခားေဆးမ်ားကိုေသာက္ေနရလွ်င္။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္အညႊန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေဆးမ်ားဥပမာအပင္ထြက္ေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
 • Hydrocordoneတြင္ပါေသာ active agent မ်ား inactive agent မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္။
 • တျခားေသာဖ်ားနာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမေရာဂါမ်ား၊ တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိေနလွ်င္။

ေသြးတိုးျခင္း၊ ဆီးသြားရခက္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ သိုင္းရိြဳက္၊ သည္းေျခ၊ မုန္႔ခ်ိဳအိတ္၊ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားရွိဖူးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ရွိေနလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ရမည္ဆုိလွ်င္ (သြားခြဲစိတ္ျခင္း အပါအ၀င္) Hydrocordoneေသာက္ေနေၾကာင္း ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

Hydrocordoneေသာက္ေနလွ်င္ အိပ္ငိုက္တတ္ေၾကာင္းသိထားသင့္ပါသည္။ ေဆးမွ မိမိအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုေကာင္းေကာင္းမသိရေသးမခ်င္းကား၊ စက္ေမာင္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

Hydrocordoneသည္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ မူးေမ့လဲခ်င္သလို ျဖစ္ျခင္း၊ လွဲေနရာမွ ျမန္ျမန္ထလိုက္လွ်င္ ေမ့လဲျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းသိထားသင့္သည္။ Hydrocordoneကိုစေသာက္သူမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ား၏။ ထိုျပႆနာမ်ားကိုေရွာင္ႏိုင္ရန္ အိပ္ယာမွျဖည္းျဖည္းခ်င္းထပါ။ မတ္တပ္မရပ္ခင္ ေျခေထာက္ကိုၾကမ္းျပင္ႏွင့္ထိထားရင္ ခဏတာနားေနရပါမည္။

Hydrocordoneသည္ ၀မ္းခ်ဳပ္တတ္၏။ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းအားကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ကုသရန္ ေဆးမ်ား၊ အစာမ်ားကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Cရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အျဖစ္မ်ားေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

 • ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း
 • အာေျခာက္ျခင္း
 • ယားျခင္း
 • လက္ေျခတို႔တြင္ ေဖာေရာင္ျခင္း
 • ၾကြက္သားနာျခင္း၊ ေနာက္ေက်ာနာျခင္း
 • ႏွာေစးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းတို႔လိုအေအးမိလကၡဏာမ်ား
 • အနည္းငယ္ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ ႏြမ္းႏြယ္သလိုခံစားရျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း

ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လာပါကHydrocordoneကိုရပ္ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းျပပါ။

 • အသက္မွ်င္းမွ်င္းရွဴျခင္း
 • ဆီးသြားလွ်င္ ပူျခင္းနာျခင္း
 • စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ေျခလက္တုန္ျခင္း၊ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး အိပ္ငိုက္ျခင္း
 • မူးေမ့လဲခ်င္သလိုျဖစ္ျခင္း
 • ကေလးမရႏိုင္ျခင္း၊ ရာသီမလာျခင္း
 • ၿမံဳျခင္း၊ လိင္ျပႆနာမ်ား၊ လိင္စိတ္ကုန္ျခင္း
 • ေကာ္တီေဇာ္လယ္ဗယ္က်ျခင္း – ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ မူးျခင္း၊ ေမာပန္းလြယ္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း။

Serotonin syndrome လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာစိတ္ေနာက္ျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျမင္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ ေခၽြးထြက္ျခင္း၊ တုန္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ားေတာင့္ျခင္း၊ လႈပ္ျခင္း၊ ကိုယ္ဟန္ပ်က္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းမ်ားျဖစ္လာပါကေဆးကုသမႈခံယူပါ။

Hydrocordoneသည္ လူအိုမ်ားႏွင့္ အျပင္းအထန္ ဖ်ားေနသူ၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့သူ၊ တျခားျပႆနာရွိသူမ်ားတြင္ အသက္ရွဴသည့္ျပႆနာမ်ားကိုပိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ပါျပင္းထန္ဓာတ္မတည့္လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါကအေရးေပၚကုသမႈမ်ားခံယူရပါမည္ – အကြက္ထျခင္း၊ယားျခင္း၊ေရာင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္မ်က္ႏွာ၊လွ်ာ၊လည္ေခ်ာင္း)၊ေခါင္းတအားမူးျခင္းႏွင့္အသက္ရွဴရခက္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Hydrocodoneသည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကိုစာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားမွာ

 • တျခားနာကိုးတစ္မ်ား – ဘိန္းပါေသာအကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားသို႔မဟုတ္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား
 • အိပ္ငိုက္ေစေသာသို႔မဟုတ္ အသက္ရွဴေႏွးေစေသာေဆးမ်ား – အိပ္ေဆး၊ ၾကြက္သားေျပေလ်ာ့ေဆး၊ စိတ္ၿငိမ္ေဆး၊ စိတ္ေရာဂါကုေဆးမ်ား
 • စီရိုတိုနင္လယ္ဗယ္ကိုထိေစေသာေဆးမ်ား – စိတ္က်ကုေဆးမ်ား၊ ပါကင္ဆြန္ေရာဂါေဆး၊ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးမ်ား၊ ေရာဂါပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ အပ်ိဳ႕အအန္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Hydrocodone က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Hydrocodoneသည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားမွာ

 • အရက္စြဲျခင္း
 • အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းျပႆနာမ်ား (ဥပမာ – အဆုတ္ပြျခင္း၊ ေကာ္ပါမိုနယ္ေလး၊ ေအာက္စီဂ်င္မ၀ျခင္း)
 • ႏွလံုးညွစ္အားမေကာင္းျခင္း
 • စိတ္က်ျခင္း
 • ေဆးစြဲျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ နာကိုးတစ္မ်ား
 • လွ်ပ္ကူးသတၱဳဓာတ္မ်ားမညီမွ်ျခင္း
 • သည္းေျခအိတ္ျပႆနာမ်ား
 • ႏွလံုးစည္းခ်က္ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ – ေမြးရာပါ long QT syndrome, ႏွလံုးခုန္ေႏွးျခင္း)
 • စိတ္ေရာဂါမ်ား
 • မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ေရာင္ျခင္း
 • အစာအိမ္ သို႔မဟုတ္ အူျပႆနာမ်ား (ဥပမာပိတ္ျခင္း)
 • မ်ိဳခ်ရခက္ျခင္း
 • ကိုယ္ခံအားနည္းျခင္း
 • ပန္းနာရင္ၾကပ္
 • အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာမ်ား (ဥပမာhypercarbia)
 • Paralytic ileus (အူလုပ္ငန္းရပ္သြားၿပီးပိတ္ျခင္း)
 • အသက္ရွဴစနစ္ဖိႏွိပ္ခံရျခင္း (အသက္ရွဴ အလြန္ေႏွးျခင္း)
 • ဦးေႏွာက္အက်ိတ္
 • ဦးေခါင္းထိခိုက္မိျခင္း
 • ဦးေခါင္းတြင္ဖိအားမ်ားျခင္း
 • ေသြးေပါင္က်ျခင္း
 • တက္ျခင္း
 • ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား
 • အသည္းေရာဂါမ်ား

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကနဦးပမာဏ – ၁၂ နာရီျခားတိုင္း 10 mg ေသာက္ရန္

Titration – လိုအပ္ေသာနာက်င္မႈသက္သာသည့္ အာနိသင္ကိုရရန္ ၃-၇ ရက္ျခားတိုင္း ၁၂ နာရီတစ္ႀကိမ္ 10 mg တိုးသြားရမည္။ Hydrocodoneကိုလံုေလာက္ေသာအာနိသင္ရရန္ႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းေစရန္ ပမာဏကိုခ်ိန္ညွိရမည္။ လူနာမ်ားကိုနာက်င္မႈသက္သာေစသည့္အာနိသင္၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ ေဆးစြဲျခင္း၊ အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းစသည္တုိ႔ရွိမရွိသိရန္ မွန္မွန္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ ေဆးေသာက္လ်က္ႏွင့္ ရုတ္တရတ္နာလာေသာလူနာမ်ားတြင္ေတာ့ ေဆးပမာဏတိုးေပးရန္ လိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ခ်က္ခ်င္းအာနိသင္ျပေသာအေရးေပၚေဆးမ်ားကိုသင့္ေတာ္ေသာပမာဏႏွင့္ ေပးရပါမည္။

အမ်ားဆံုးပမာဏ – Hydrocodone 40 – 50 mg ထက္မ်ားေသာတစ္ႀကိမ္တည္းေသာက္ပမာဏသို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္ခဲြေသာက္ေသာပမာဏ 80 mg တို႔မွာဘိန္းပါေသာေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမတိုးသူမ်ားတြင္သာေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုထားပါသည္။

ကေလးေတြအတြက္ Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းကိုအတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကိုအျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Hydrocodone (ဟိုက္ဒရိုကိုဒုန္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Hydrocodoneကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • Capsule Extended Release ေသာက္ေဆး: 10mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Hydrocodoneကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇွန် 21, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။