Grepiflox (ဂရပ္ပီဖေလာ့စ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Grepiflox (ဂရပ္ပီဖေလာ့စ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Grepiflox (ဂရပ္ပီဖေလာ့စ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Grepiflox ကို အမ်ားအားျဖင့္ို အေရျပား၊ ဆိုင္းနပ္စ္မ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္၊ ဆီးအိမ္ႏွင့္ ဆီးက်ိတ္တို႔တြင္ ဘက္တီးရီးယားပိုးဝင္လ်ွင္ သံုးပါသည္။
ေလျပြန္ေယာင္ျခင္းႏွင့္ နမိုးနီးယားျဖစ္ေစေသာ ပိုးဝင္ျခင္းမ်ားကို ကုသရာတြင္လဲသံုးပါသည္။
အခ်ိဳ႔လူနာမ်ားတြင္ ေထာင့္သန္း ေရာဂါႏွင့္
ပလိပ္ေရာဂါတို႔ကိုကာကြယ္ရန္ အတြက္လဲ သံုးပါသည္။
Grepiflox ကိုအျခား ေနရာမ်ာတြင္လဲ သံုးႏိုင္ပါသည္။
ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ သင့္ဆရာဝန္အား ေမးျမန္းပါ။

 

Grepiflox (levofloxacin) ကိုဘယ္လို ေသာက္/ ထိုး သင့္ပါသလဲ။

Grepiflox ကို အမ်ားအားျဖင့္ ဆရာဝန္၏ ရုံးခန္း ေဆးရံု ေဆးခန္းတို႔တြင္ ထိုးေဆးအေနျဖင့္ေပးပါသည္။
သင္၏အိမ္တြင္ မွီ၀ဲခ်င္ပါက ေဆးဝါးက်ြမ္းက်င္ ပညာရွင္က အသံုးျပဳပံုကို သင္ၾကားေပးလိမ့္မည္။
အသံုးျပဳနည္းကို ေသခ်ာစြာသေဘာေပါက္ပါေစ။
ေဆးထိုးေသာအခါ သင္ၾကားေပးထားေသာ အဆင့္မ်ားကို ေသခ်ာစြာလိုက္နာပါ။
သိလိုသည္မ်ားရိွပါက ေဆးဝါးက်ြမ္းက်င္ ပညာရွင္ကို ေမးပါ။

ေဆးကို မွီ၀ဲေနစဥ္တြင္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလိုက္နာပါ။ ေဆးအရည္သည္ အေရာင္ေနာက္ေနျခင္း၊အေရာင္ေျပာင္းေနျခင္း၊ ေဆးဗူးမ်ားကြဲေႀကပ်က္စီးေနျခင္းမ်ားရွိလွ်င္ ေဆးကို မသံုးပါနွင့္။

ေဆးထိုးသည့္ ပစၥညး္မ်ားနွင့္ ေဆးဗူးမ်ားကို ကေလးသူငယ္မ်ားနွင့္ ေ၀းေသာ ေနရာတြင္ထားပါ။ ေဆးထိုးအပ္မ်ားကို တခါသံုးမ်ားအသံုးျပဳပါ။ အသံုးျပဳေသာ ေဆးထိုးအပ္မ်ားနွင့္ ခၽြန္ထက္ေသာ အရာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ စနစ္တက်စြန္႕ပစ္ပါ။ ျပန္အသံုးမျပဳပါႏွင့္။

မသိလွ်င္ သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

Grepiflox သည္ အခ်ိန္မွန္ မွီ၀ဲ လ်ွင္ အာနိသင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။
ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္းကို အရွင္းေပ်ာက္ကင္းလိုပါက ေဆးပတ္လည္ေအာင္ေသာက္/ထိုးပါ။
ရက္အနည္းငယ္အတြင္း သက္သာလာသည္ဟု ခံစားရလဲ ေဆးကို ဆက္ေသာက္/ထိုးသင့္ပါသည္။

 grepiflox (levofloxacin) ကိုဘယ္လိုသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားသင့္ပါသလဲ။

[ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာအခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္)

အမ်ားအားျဖင့္ Grepiflox ကို ေဆးဝါးက်ြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက သိမ္းထားေလ့ရွိပါသည္။
သင့္အိမ္တြင္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ေဆးဝါးက်ြမ္းက်င္ ပညာရွင္ ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း သိမ္းဆည္းပါ။

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ Grepiflox ကို ကေလးေတြ၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြနဲ႔ ေ၀းရာမွာထားပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Grepiflox (ဂရပ္ပီဖေလာ့စ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

 • Grepiflox ကိုမထိုးခင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားရွိပါက ဆရာဝန္ကိုေျပာပါ။ grepiflox တြင္ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အျခား quinolone အုပ္စု ပိုးသတ္ေဆးမ်ား (ဥပမာ – ciprofloxacin) ႏွင့္ဓာတ္မတည့္ျခင္း
 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္အစီအစဥ္ရွိသူ ႏို႔တိုက္မိခင္
 • ဆရာဝန္ညႊန္းထားေသာ သို႔ မညႊန္းထားေသာ ေဆးမ်ား တိုင္းရင္းေဆးမ်ား ျဖည့္စြက္အားေဆးမ်ား ေသာက္ေနျခင္း
 • ေဆးမ်ား အစားအစာမ်ား ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း

ေအာက္ပါတို႔သည္လဲ သင္ေဘးကင္းေစေရးအတြက္ သတိျပဳသင့္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္

 • Grepiflox သည္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး အရက္ သို႔ အျခားေဆးမ်ား ေသာက္ထားပါက ပိုဆိုးႏိုင္ပါသည္။
  Grepiflox ကိုသတိထား၍ သံုးပါ။
  သင္ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးရွိမရွိ မေသခ်ာေသးခင္ ကားေမာင္းျခင္းႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အလုပ္မ်ိဳးကိုေရွာင္ပါ။
 • အေပ်ာ့စားဝမ္းသြားျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။
  ျပင္းထန္ေသာဝမ္းသြားျခင္း (pseudomembranous colitis) က ျဖစ္ခဲပါသည္။
  သင္ေဆးထိုးေနတုန္း ျဖစ္ႏိုင္သလို ေဆးရပ္ၿပီးလေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာမွလဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
  ဗိုက္နာျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ားနာျခင္း၊ ဝမ္းသြားျခင္း၊ ဝမ္းထဲတြင္ေသြးပါျခင္းမ်ားျဖစ္ပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ျပပါ။
  ဆရာဝန္ႏွင့္ မတိုင္ပင္ပဲ ဝမ္းသြားျခင္းကိုမကုပါႏွင့္။
 • Grepiflox အသံုးျပဳသူမ်ားတြင္ လက္ေမာင္း၊ လက္ေခ်ာင္းမ်ား
  ေျခေထာက္ႏွင့္ ေျခဖဝါးတို႔တြင္ နာ့ဗ္ေၾကာ ျပႆနာမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။
  ေဆးစထိုးခ်င္းမွာလ ဲျဖစ္ႏိုင္သလို အၿမဲလဲျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။
  ထိုနာ့ဗ္ေၾကာ ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ – အပူ အေအးမ်ားမကိုင္ႏိုင္ျဖစ္ျခင္း၊ ထိမွန္းသိမႈ ေလ်ာ့လာျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ပဲပူျခင္း၊ လက္ေမာင္း လက္ေခ်ာင္းမ်ား
  ေျခေထာက္ႏွင့္ ေျခဖဝါးတို႔ ထံုက်ဥ္ျခင္း နာျခင္း အားနည္းလာျခင္း) ရွိပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ျပပါ။
 • Grepiflox သည္ ဘက္တီးရီးယားပိုး ဝင္ေရာက္ျခင္းမ်ားကိုသာ ကုႏိုင္ၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ဝင္ေရာက္ျခင္းမ်ား (ဥပမာ – အေအးမိျခင္း) ကိုမကု ႏိုင္ပါ။
 • Grepiflox က ိုေဆးပတ္လည္ေအာင ္ထိုးပါ။
  မဟုတ္ပါက ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္းကို အရွင္းေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္မည္ မဟုတ္ပဲ ေရာဂါပိုးက ေဆးယဥ္ပါးလာၿပီး ေနာင္တြင္ကုသဖို႔ပို ခက္ပါလိမ့္မည္။
 • Grepiflox ကို အၾကာႀကီးသို႔ မၾကာခဏသံုးပါက အျခား ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
  ထိုလကၡဏာမ်ားရွိပါက ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။
  ေဆးေျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
 • အရိုးအဆစ္မ်ားနာျခင္း၊ ေယာင္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္းတို႔ ခံစားရပါက ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။
  ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ မရမခ်င္း ထိုေနရာမ်ားကို အနားေပးၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုေရွာင္ပါ။
 • Grepiflox ကေနေလာင္ျခင္းကို ပိုျဖစ္ေစပါသည္။
  ထို႔ေၾကာင့္ အသားညိုေအာင္ ေနေလာင္ခံျခင္းမ်ား (sunlamps or tanning booths) ကိုေရွာင္ပါ။
  ေနပူထဲ ထြက္ခ်ိန္မ်ားကိုေလ်ာ့ပါ။
  ေနပူထဲထြက္လ်ွင္ ေနေရာင္ကာ လိမ္းေဆးမ်ားလိမ္းၿပီး ေနရာင္ကာကြယ္ေသာအဝတ္မ်ားဝတ္ပါ။
 • ပိုးအရွင္ပါေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ား (ဥပမာ – တိုက္ဖိုက္) မထိုးပါႏွင့္။
  ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆိုပါက ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။
 • ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူမ်ား
  Grepiflox သည္ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ကို သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ကို အျမဲစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
  ဆီးခ်ိဳေဆးပမာဏကို ေျပာင္းမည္ဆိုပါက ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။
 • Grepiflox သည္ ဓာတ္ခြဲခန္းအေျဖမ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင္ Grepflox ထိုးေနေၾကာင္း ဆရာဝန္ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းက်ြမး္က်င္သူတို႔အား ေျပာျပထားပါ။
 • Grepiflox ထိုးေနစဥ္ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိမရွိကို သိရန္ အသည္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ေသြးဆဲလ္မ်ား ပမာဏတို႔ကို စစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
 • အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ ပိုမ်ားႏိုင္ေၾကာင္း ဂရုျပဳပါ။
  အထူးသျဖင့္ အရြတ္မ်ားထိခိုက္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ အသည္းထိခိုက္ျခင္း
 • ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္မ်ားတြင္ ေဆးအာနိသင ္သက္ေရာက္မ ႈပိုမ်ားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ (အထူးသျဖင့္ အဆစ္၊ အရြတ္မ်ားထိခိုက္ျခင္း) အထူးဂရုျပဳ၍ သံုးသင့္ပါသည္။

 

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏုိ႔တိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေသာက္ဖို႔ စိတ္ခ်ရရဲ႕လား။

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမထိုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ုအစားအေသာက္နဲ႔

ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္  C ရွိသည္ဟ ုသတ္မွတ္ထားသည္။)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ႏို႔တိုက္ျခင္း : ႏို႔ရည္တြင္ ေဆးပါ၀င္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏုိ႔တိုက္မိခင္မ်ားတြင္ မေပးသင့္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Grepiflox (ဂရပ္ပီဖေလာ့စ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေအာက္ပါအျဖစ္မ်ားေသာေဘးထြက္ဆိုးကိ်ဳးမ်ား ခံစားရၿပီးပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

 • ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • ဝမ္းသြားျခင္း
 • မူးေဝျခင္း
 • ေလထိုးျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • ပ်ိဳဳ႔ျခင္း
 • အိပ္ရခက္ခဲျခင္း

ေအာက္ပါျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးကိ်ဳးမ်ားခံစားရပါက ခ်က္ခ်င္းကုသမႈခံယူပါ။

 • ျပင္းထန္ေသာဓာတ္မတည့္မႈမ်ား (အဖုအပိမ့္မ်ား၊ အင္ျပင္မ်ား ထြက္ျခင္း၊ ယားျခင္း၊ အသက္ရႈရခက္ခဲျခင္း၊ ရင္ဘတ္ႏွင့္လည္ပင္းတြင္ တင္းက်ပ္ေနျခင္း၊ ပါးစပ၊္ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လ်ွာတို႔ေဖာင္းလာ ေယာင္လာျခင္း
  အသံေျပာင္းလာျခင္း)
 • ဝမ္းသြားလ်ွင္ေသြးပါျခင္း၊ ဝမ္းမဲမဲသြားျခင္း
 • ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
 • ဆီးနည္းျခင္း၊ ဆီးသြားလ်ွင္နာျခင္း
 • ေမ့လဲျခင္း
 • ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ မမွန္ျခင္း
 • ဖ်ားျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာမေပ်ာက္ျခင္း
 • ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
 • အာရံုေျခာက္ျခားျခင္း
 • အဆစ္ေနရာမ်ားတြင္ မလႈပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို မခံႏိုင္ျခင္း
 • အလယ္အလတ္မွ၊ ျပင္းထန္စြာေနေလာင္ျခင္း
 • စိတ္အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း (စိတ္ပူပန္ျခင္း၊

စိတ္ေယာက္ယက္ခတ္ျခင္း၊ စိတ္ဆတ္ျခင္း၊ စိတ္အာရံုရႈပ္ေထြးျခင္း၊ စိတ္က်ျခင္း
ဂဏာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း)

 • ၾကြက္သားမ်ားနာက်င္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း
 • အိပ္မက္ဆိုးမ်ားမက္ျခင္း
 • အဆစ္၊ အရြတ္ေနရာမ်ားတြင္ နာျခင္း၊ ပူျခင္း၊ နီျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ေယာင္ျခင္း၊ ေသြးေျခဥျခင္း
 • အေရျပားမ်ား နီျခင္း၊ ေယာင္ျခင္း၊ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ကြာျခင္း
 • တက္ျခင္း
 • ျပင္းထန္စြာ ၾကာရွည္ဝမ္းသြားျခင္း
 • ျပင္းထန္စြာႏွင့္ ၾကာရွည္စြာ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ အားနည္း ပင္ပန္းျခင္း
 • ျပင္းထန္စြာႏွင့္ ၾကာရွည္စြာ ဗိုက္နာျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ားနာျခင္း
 • အသက္ရႈျမန္ျခင္း၊ အသက္ရႈရခက္ခဲျခင္း
 • ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ တက္ျခင္း၊ က်ျခင္း
  (ဥပမာ – မူးျခင္း၊ ေမ့လဲျခင္း၊ အသက္ရႈျမန္ျခင္း၊ ခဏခဏ ေရဆာ၊ ဗိုက္ဆာ၊ ဆီးသြားျခင္း၊ ေခ်ြးထြက္မ်ားျခင္း၊ အျမင္ဝါးျခင္း)
 • အသည္းထိခိုက္သည့္ လကၡဏာမ်ား
  (ဥပမာ – ဆီးမဲမဲသြားျခင္း၊ အစာစားခ်င္စိတ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ဝမ္းအေရာင္ေဖ်ာ့ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ပ်ိဳ႕ျခင္းအန္ျခင္း၊
  အသား မ်က္လံုးမ်ားဝါျခင္း)
 • ေျခလက္မ်ားတုန္ျခင္း
 • ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးေျခဥျခင္း၊ ေသြထြက္ျခင္း
 • မိန္းမကိုယ္မွ အရည္မ်ားဆင္းျခင္း၊ ယားျခင္း၊ အနံ႔နံျခင္း
 • အျမင္ဝါးျခင္း
 • အသက္ရႈလ်ွင္ အသံျမည္ျခင္း

 (ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ –ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။)

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Grepiflox (ဂရပ္ပီဖေလာ့စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Grepiflox ဟာ သင္အခ ုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့ တျခားေသာ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈေတြ မျဖစ္လာေအာင္လို႔ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြအားလံုးရဲ႕စာရင္းကို လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေတြ၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနတာေတြ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္) ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးေတြကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြ မျပဳလုပ္ပါနဲ႔။

ေအာက္ပါေဆးမ်ားသည္ သင္ေသာက္ေနေသာေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

 • ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္းတြင္ သံုးသည့္ ေဆးမ်ား

(e.g., amiodarone, dofetilide, procainamide, quinidine, sotalol), arsenic, asenapine, bepridil, chloroquine, cisapride, citalopram, clozapine, crizotinib, dolasetron, droperidol, halofantrine, haloperidol, iloperidone, imidazoles (e.g., fluconazole, ketoconazole), macrolides (e.g., erythromycin), maprotiline, methadone, nilotinib, ondansetron, paliperidone, pentamidine, phenothiazines (e.g., chlorpromazine), pimozide, quetiapine, romidepsin, tacrolimus, telithromycin, tetrabenazine, toremifene, tricyclic antidepressants (e.g., nortriptyline), tyrosine kinase inhibitors (e.g., sunitinib), vandetanib, or ziprasidone

ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း စသည့္ ႏွလံုးေရာဂါမ်ား ပိုဆိုးလာႏိုင္ေသာေၾကာင ့္ျဖစ္သည္။

 • အင္ဆူလင္ႏွင့္ အျခား ဆီးခ်ိဳေရာဂါေဆးမ်ား

ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ ကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။

 • Corticosteroids (e.g., prednisone)

အရြတ္မ်ား ပိုမိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

 • ေသြးက်ဲေဆးမ်ား (e.g., warfarin)

ေသြးထြက္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားေစသည္။

 • Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) အေယာင္က်ေဆးမ်ား(e.g., ibuprofen)

တက္ျခင္း စသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးကိ်ဳး ပိုမ်ားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 

အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာေတြက grepiflox (levofloxacin) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ပါသလား။

grepiflox (levofloxacin) က အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

 

ဘယ္လိုက်န္းမာေရးအေျခအေနေတြက grepiflox (levofloxacin)

နဲ႔သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိမလဲ။

grepiflox (levofloxacin) ဟာသင့္ရဲ႕ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားနဲ႔ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနက ိုပိုဆိုးသြားေစတာဒါမွမဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားတာေတ ြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကးီပါတယ္။

အထူးသျဖင့္သင့္မွာ

 • ျပင္းထန္စြာ ၾကာရွည္ဝမ္းသြားျခင္း
 • ေနေရာင္ႏွင့္မတည့္ျခင္း
 • ဆီးခ်ိဳေရာဂါ
 • ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ မ်ားျခင္း
 • ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ နည္းျခင္း
 • ေသြတြင္း ပိုတက္စီယမ္ ဓာတ္နည္းျခင္း
 • ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
 • ႏွလံုးေအာင့္ျခင္း
 • ႏွလံုးေရာဂါမ်ား (ဥပမာ – ႏွလံုးႀကီးျခင္း၊ ႏွလံုးေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ျခင္း)
 • အစာအိမ္တြင္ေရာဂါပိုး ဝင္ဖူးျခင္း
 • ဦးေႏွာက္အာရံုေၾကာ ေရာဂါမ်ားရွိျခင္း
 • Myasthenia Gravis (ၾကြက္သားမ်ားအားနည္းသည့္ ေရာဂါ)
 • ဦးေႏွာက္တြင္ဖိအားမ်ားေနျခင္း
 • ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ေရာဂါမ်ား
 • တက္ဖူးျခင္း
 • အရိုး အဆစ္ ေရာဂါမ်ားရွိျခင္း
 • အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ
 • အသည္းေရာဂါမ်ား
 • ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား
 • နာ့ဗ္ေၾကာ ျပႆနာမ်ား
 • ႏွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အဆုတ္၊ အစားထိုးထားျခင္း
 • အခ်ိဳ႔ႏွလံုးခုန္မမွန္သည့္ အေျခအေနမ်ား
  (QT prolongation, long QT syndrome) ရွိလွ်င္

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Grepiflox (ဂရပ္ပီဖေလာ့စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

လူထုထဲတြင္ျဖစ္ပြားေသာ နမိုးနီးယား အဆုတ္ေယာင္ေရာဂါ
သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 500mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၇ရက္မွ ၁၄ ရက္ (သို႔) 750mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၅ရက္

ေဆးရံုမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေသာ နမိုးနီးယား အဆုတ္ေယာင္ေရာဂါ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 750mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၇ရက္မွ ၁၄ ရက္

ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ႏွေခါင္းေဘးရွိ အိပ္ကေလးမ်ားေယာင္ျခင္း

သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 500mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၁၀ ရက္မွ ၁၄ ရက္ (သို႔) 750mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၅ရက္

ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ နာတာရွည္ ရင္ၾကပ္ေရာဂါပိုဆိုးလာျခင္း

သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 500mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၇ရက္ႏွင့္အထက္

ေထာင့္သန္းေရာဂါ – ေရာဂါပိုးႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီးခ်ိန္ ကုသမ

သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 500mg ေသာက္ေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ရက္ ၆၀

ေရာဂါပိုးႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီးလွ်င္ တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ေသာက္ပါ။

အေရျပားႏွင့္ ခ်ဳပ္ရိုးမ်ားပိုးဝင္ျခင္း

မျပင္းထန္ : သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 500mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၇ရက္မွ ၁၀ ရက္

ျပင္းထန္ : သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 750mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၇ရက္ မွ ၁၄ ရက္

ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ နာတာရွည္ ဆီးက်ိတ္ေယာင္ေရာဂါ

သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 500mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၂၈ရက္

ျပင္းထန္ေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေယာင္ျခင္း

သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 250mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၁၀ရက္ (သို႔) 750mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၅ရက္

မျပင္းထန္ေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း

သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 250mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၃ရက္

ပလိပ္ဂ္ ေရာဂါ

လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ၆ လ အထက္ ကေလးမ်ားတြင္ Yersinia pestis ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပလိပ္ဂ္ေရာဂါမ်ား (pneumonic and septicemic plague) အပါအ၀င္ ပလိပ္ဂ္ ေရာဂါမ်ား ကုသရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္သံုးပါသည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 500mg ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၁၀ရက္ မွ ၁၄ရက္

ဝက္ျခံႀကီးမ်ား

သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 100mg ေသာက္ေဆး ၁ေန႔ ၄ခါ (၈နာရီျခား)၊ ၄ပတ္

ေဝွးေစ့ အညွာေယာင္ျခင္း

သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 500mg ေသာက္ေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၁၀ရက္

ကေလးငယ္ေတြမွာ grepiflox (levofloxacin) ကိုေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိဳးအစားကဘယ္ေလာက္လဲ။

ေထာင့္သန္းေရာဂါ – ေရာဂါပိုးႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီးခ်ိန္ ကုသမ

၆လ/ ၆လအထက္ ႏွင့္ 50kg ေအာက္ : သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 8mg/kg ျဖင့္ ေသာက္ေဆး ၁ေန႔ ၂ခါ (၁၂ နာရီျခား)၊ ရက္ ၆၀

ေရာဂါပိုးႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီးလွ်င္ တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ေသာက္ပါ။

၁ ခါ ေသာက္ 250mg ထက္မပိုရ။

၆လ/ ၆လအထက္ ႏွင့္ 50kg အထက္ : သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 500mg  ေသာက္ေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ရက္ ၆၀

ေရာဂါပိုးႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီးလွ်င္ တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ေသာက္ပါ။

ပလိပ္ဂ္ ေရာဂါ

လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ၆ လ အထက္ ကေလးမ်ားတြင္ Yersinia pestis ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပလိပ္ဂ္ေရာဂါမ်ား (pneumonic and septicemic plague) အပါအ၀င္ ပလိပ္ဂ္ ေရာဂါမ်ား ကုသရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္သံုးပါသည္။

၆လ/ ၆လအထက္ ႏွင့္ 50kg ေအာက္ : သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 8mg/kg ျဖင့္ ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၂ခါ (၁၂ နာရီျခား)၊ ၁၀ရက္ မွ ၁၄ရက္

၁ ခါ ေသာက္ 250mg ထက္မပိုရ။

50kg အထက္ : သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 500mg  ေသာက္ေဆး/အေၾကာေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၁၀ရက္ မွ ၁၄ရက္

ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ႏွာေခါင္း ႏွင့္ ႏွာေခါင္းေဘးရွိ အိပ္ကေလးမ်ားေယာင္ျခင္း

သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 10 – 20mg/kg ျဖင့္ ေသာက္ေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ (သို႔) ၂ခါ (၁၂ နာရီျခား)

လူထုထဲတြင္ျဖစ္ပြားေသာ နမိုးနီးယား အဆုတ္ေယာင္ေရာဂါ (Off-label)
S နမိုးနီးယား

 • ၆လ မွ ၅ႏွစ္ : သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 16-20mg/kg ျဖင့္ ေသာက္ေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၁၀ရက္
 • ၅ႏွစ္ မွ ၁၆ႏွစ္ : သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 8-10mg/kg ျဖင့္ ေသာက္ေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၁၀ရက္

၁ ရက္ 750mg ထက္မပိုရ။

M နမိုးနီးယား၊ C မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ၊ C နမိုးနီးယား

 • အရိုးမ်ားရင့္က်က္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ : သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ – 500mg ေသာက္ေဆး ၁ေန႔ ၁ခါ၊ ၁၀ရက္

၁ ရက္ 750mg ထက္မပိုရ။

 

grepiflox (levofloxacin) ကိုဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔ရရွိႏုိင္မလဲ။

grepiflox (levofloxacin)ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံ၊ ပမာဏမ်ားႏွင့္  ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

 • Levofloxacin အေၾကာသြင္းေဆးရည္ 500mg/100ml

အေရးေပၚအေျခအေနေတြ၊ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏ လြန္သြားတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္/ထိုးဖို႔  လြတ္သြားခဲ့ရင္ (ေမ့သြားခဲ့ရင္) ဘာလုပ္ရမလဲ။

Grepiflox ကိုေသာက္/ထိုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရ ရျခင္း ေသာက္/ထိုးပါ။ အကယ္၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေသာက္/ထိုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ကပ္ေနၿပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာ အႀကိမ္ကို မေသာက္/မထိုးပါႏွင့္ေတာ့။ ပံုမွန္ အႀကိမ္မ်ားအတိုင္းသာ ဆက္ေသာက္/ထိုးပါ။ ႏွစ္ႀကိမ္စာ တစ္ခါထဲ မေသာက္/မထိုးပါႏွင့္။ တစ္ေန႔ တစ္ခါထပ္ပို မေသာက္/မထိုး ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 29, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 29, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ