Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

Generic Name: Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Gastropulgite® ကို အစာျမဳိျပြန္ႏွင္႔ အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္း ျပသနာမ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ နာက်င္မွဳကုိ သက္သာရန္  အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္။

Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

တေန႔လွ်င္ တစ္ထုတ္ကုိ ေရဖန္ခြက္တ၀က္ခန္႔တြင္ ေဖ်ာ္ျပီး အစာစားျပီးေအာင္႔ျခင္းမ်ား အတြက္ ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။

Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Gastropulgite®ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္ မထိေတြ႔ရန္၊ မစိုစြတ္မႈမရွိေစရန္ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း၊ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။ Gastropulgite®ေဆးအမ်ိဳးအစား၊ ေဆးထုတ္လုပ္သည္႔ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းသည္႔ ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါသည္။  ေဆးဘူးအခြံတြင္ ပါသည့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင္႔ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Gastropulgite®ကို အိမ္သာတြင္း ပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းကို မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့လွ်င္၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးေပသည္။ ေဆး၀ါးမ်ားအား စနစ္တက် မည္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုသည္ကုိ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

 • ဓာတ္မတည္႔မွဳရွိလွ်င္၊ အဖ်ားရွိလွ်င္
 • သင္၏ ၀မ္းထဲတြင္ ေသြး (သုိ႔) အျမွဳပ္ပါလွ်င္၊ citrate salt သုံးစြဲေနလွ်င္ (ကယ္လစီယမ္ျဖည္႔စြက္စာမ်ား၊ အစာအိမ္ေသာက္ေဆးမ်ား၊ ၀မ္းႏုတ္ေဆးမ်ား စသည္တုိ႔)

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

Gastropulgite® ကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ကေလးထိခိုက္ျခင္းမ်ား မရွိပါ။ အစာအိမ္အနာေပ်ာက္ေဆးမ်ားသည္ ကုိယ္၀န္ရွိခ်ိန္တြင္ လုိအပ္ေသာအခါ ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

တျခားေဆးမ်ားကဲ့သုိ႔ Gastropulgite®တြင္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ရွိပါသည္ အမ်ားစုမွာ မျဖစ္ပြားတတ္ပါ။ ေအာက္ပါျပသနာမ်ား ၾကဳံေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

 • ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • အူမ်ားလွဳပ္ရွားမွဳ နည္းသြားျခင္း
 • ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္း
 • လိပ္ေခါင္းျဖစ္ျခင္း
 • စအုိကြဲျခင္း
 • အူလမ္းေၾကာင္းပိတ္ျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Gastropulgite®သည္ သင္ယခု ေသာက္သံုးေနသည္႔ တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနသည္႔ ေဆး၀ါးအားလံုး စာရင္း လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္ရာတြင္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေသာ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနေသာ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည္) ဆရာ၀န္ သုိ႔္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။) Gastropulgite®သည္

 • Quinidine ၏ ေသြးတင္းပါ၀င္မွဳကုိ ျမင္႔တက္ေစျပီး ပမာဏလြန္ကဲေစသည္။
 • ဆီးကုိ အလ္ကာလိုင္းဓာတ္မ်ားေစျခင္းျဖင္႔ salicylates ကုိ ဆီးမွစြန္႔ထုတ္ျခင္းကုိ ျမင္႔တက္ေစသည္။

အက္ဆစ္ဓာတ္ျပယ္ေစေသာ အစာအိမ္ေဆးမ်ားသည္ aluminium၊ calcium၊ magnesium salts စသည္တုိပပါ၀င္ျပီး အျခားေသာက္ေဆးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ရွိသည္။ ေဆးမ်ားကုိ အူလမ္းေၾကာင္းမွ စုပ္ယူမွဳအား ေလ်ာ႔နည္းေစသည္။

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ Gastropulgite® ကုိ ေအာက္ပါေဆးမ်ား မေသာက္မီ ၂နာရီခန္႔ အနည္းဆုံးေစာျပီး ေသာက္သုံးသင္႔သည္။

 • Antibacterials (penicillamine, ethambutol, isoniazid, tetracyclines, fluoroquinolones, lincosamides);
 • H2-antihistamines;
 • Beta blockers: atenolol, metoprolol, propranolol;
 • Glucocorticoids (prednisolone ၊ dexamethasone);
 • အျခား: chloroquine, diflunisal, digoxin (ေသာက္ေဆး); biphosphonates (oral route); sodium fluoride စသည္တုိ႔။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Gastropulgite® သည္ အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိမရွိ ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Gastropulgite®သည္ သင္႔က်န္းမာေရး အေျခအေနၽႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားရွိလွ်င္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

 • Activated attapulgite of Mormoiron ႏွင္႔ co-dried aluminium hydroxide-magnesium carbonate gel (သုိ႔) Gastropulgite® တြင္ ပါ၀င္ေသာေဆးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္မတည္႔ျခင္း
 • ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းျခင္း
 • အစာလမ္းေၾကာင္းက်ဥ္းေျမာင္းျခင္း

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

တေန႔လွ်င္ တစ္ထုတ္ကုိ ေရဖန္ခြက္တ၀က္ခန္႔တြင္ ေဖ်ာ္ျပီး အစာစားျပီးေအာင္႔ျခင္းမ်ား အတြက္ ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။ တေန႔ ၆ထုတ္ထက္ေက်ာ္၍ ေသာက္ရန္ ညႊန္မထားပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္၍ တေန႔လွ်င္ တစ္ထုတ္၏ သုံးပုံတပုံမွ တထုတ္အထိ ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။

Gastropulgite® (အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Gastropulgite®ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • အေျခာက္ခံထားေသာ ဂ်ယ္လီမွဳန္႔ပုံစံျဖင္႔ ၅၀၀မီလီဂရမ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏ လြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Gastropulgite®ေဆးကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့လွ်င္ (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည္႔အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုး ေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္သံုးရမည္႔အခ်ိန္ႏွင္႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုလွ်င္ လြတ္သြားသည္႔အၾကိမ္ကို ေက်ာ္၍ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္သာ ေသာက္သုံးပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင္႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 14, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ