Fugacar® (ဖူကာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Fugacar® (ဖူကာဂါ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Fugacar® (ဖူကာဂါ) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Fucagar  ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္မွာ –

 • သံေကာင္မ်ား ႀကီးထြားပြားမ်ားျခင္းအား ကာကြယ္ရန္
 • သံေကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ – သံလံုးေကာင္၊ သံျပားေကာင္၊ သံခ်ိတ္ေကာင္၊ တုပ္ေကာင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • တခ်ိန္တည္းတြင္ ထိုသံေကာင္အမ်ိဳးအစားမ်ား တစ္မ်ိဳးထက္ပိုရွိေနလွ်င္

Fugacar® (ဖူကာဂါ) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေသာက္သံုးရမည့္ပံုစံဆိုလွ်င္

 • Fucagar ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ ေဆးပမာဏ အခ်ိန္အတိုင္း ေသာက္ပါ။
 • Fucagar အားမသံုးခင္ ေဆးအညႊန္းကို ဖတ္ပါ။
 • အညႊန္းႏွင့္ပါတ္သတ္ၿပီး နားမလည္သည္မ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
 • မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ လူနာႏွင့္နီးကပ္သူမ်ားကိုပါ ကုသရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ တုပ္ေကာင္သည္ ကူးစက္ခံထားရသူႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ထိေတြ႔ ေနထိုင္သူတိုင္းဆီသို႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ပါသည္။

Fugacar® (ဖူကာဂါ) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္။

Fucagar  ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Fucagar  ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Fucagar  ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။)

Fucagar  အား အိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်တာမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကိုမလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ရာ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)

Fucagar  အားေရခဲေသတၱာထဲ၌ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေအးခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Fugacar® (ဖူကာဂါ) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေအာက္ပါတုိ႔ရွိေနလွ်င္ Fucagar အား မသံုးခင္ ဆရာ၀န္ကို ေျပာပါ။

 • ဓာတ္မတည့္ျခင္း – Fucagar ၊ ၎တြင္းပါေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မတည့္လွ်င္၊ ထိုပစၥည္းမ်ားကို အညႊြန္းစာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။.
 • တျခားေသာေဆးမ်ား၊ အစာမ်ား၊ ဆိုးေဆးမ်ား၊ တာရွည္ခံေဆးမ်ား၊ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္လွ်င္
 • ကေလးငယ္မ်ား
 • လူႀကီးမ်ား

Fucagar  ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္သည့္ တျခားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား ဥပမာ – ခရြန္းေရာဂါ၊ အသည္းေရာဂါ၊ အနာျဖစ္ၿပီး အူမႀကီးေရာင္ျခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Fugacar® (ဖူကာဂါ) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ C ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Fugacar® (ဖူကာဂါ) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

တျခားေဆးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ Fucagar တြင္လည္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ျဖစ္တာရွားၿပီး ေနာက္ထပ္ကုသမႈခံရသည္အထိ မျဖစ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သင့္၌ေဆးေသာက္ၿပီးေနာက္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကိုတင္ျပရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ –

 • ဗိုက္နာျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း၊ ငိုက္ျမည္းျခင္း
 • ဗိုက္အလြန္ေအာင့္ျခင္း၊ ေသြးထြက္လြယ္ျခင္း၊ အညိဳအမည္းစြဲလြယ္ျခင္း၊ ျပင္းထန္သည့္ ပိုးကူးစက္မႈလကၡဏာမ်ား (ဥပမာ – ဖ်ားျခင္း၊ ၾကာရွည္စြာ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း)၊ ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ အလြန္ပင္ပန္းေနျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ အနက္ေရာင္ သို႔ ပန္းေရာင္ဆီးမ်ား သြားျခင္း၊ အသားမ်ား မ်က္လံုးမ်ား ၀ါျခင္း
 • ျပင္းထန္သည့္ ဓာတ္မတည့္မႈလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ အပိန္႔ထျခင္း၊ ယားယံဖူးေရာင္ျခင္း အထူးသျဖင့္ ပါးစပ္ ႏႈတ္ခမ္း လွ်ာ လည္ေခ်ာင္း၊ ျပင္းထန္စြာ မူးေ၀ျခင္း၊ အသက္ရႈရခက္ျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Fugacar® (ဖူကာဂါ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Fucagar  သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ားက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး၏စာရင္းကိုျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ဥပမာ phenytoin (Dilantin), ethotoin (Peganone), mephenytoin (Mesantoin), and carbamazepine (Tegretol) တို႔သည္ mebendazole ၏ အာနိသင္ကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္။ အထက္ပါေဆးမ်ား ေသာက္ေနသည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။ ထိုမွသာ ကုထံုးကို ခ်ိန္ညွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Fugacar® (ဖူကာဂါ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Fucagar  က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Fugacar® (ဖူကာဂါ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Fucagar ပမာဏမွပါတ္သတ္ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ရည္ညႊန္းပမာဏသည္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္၏။

 

 • Angiostrongylosis အတြက္ လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၅ ရက္
 • Ascariasis အတြက္ လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၃ ရက္။ အကယ္၍ သည္းေျချပြန္တြင္ ပိတ္ေနပါက piperazine citrate 150 mg/kg ကို အရင္ေပးပါ။ ၿပီးမွ ၁၂ ျခားတိုင္း 65 mg/kg တစ္ႀကိမ္ ၆ ခါ ကိုအစာပိုက္ႏွင့္သြင္းရန္ ညႊန္ထားပါသည္။
 • Capillariasis အတြက္ လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 200 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၂၀ ရက္။ ထပ္ျပန္ျဖစ္သည္ဆိုပါက ကုသခ်ိန္ပိုၾကာႏိုင္ပါသည္။
 • Trichostrongylosis အတြက္ လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၃ ရက္။
 • Filariasis အတြက္ လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၁ ႀကိမ္။ ေဆးအား ၂ ပတ္ၾကာသည္အထိ ေသာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ လူနာႏွင့္နီးကပ္သူမ်ားကိုပါ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
 • သံခ်ိတ္ေကာင္အတြက္ (Necator or Ancylostoma) လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၃ ရက္။
 • သံျပားေကာင္ (Trichuris trichiura) အတြက္ လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၃ ရက္။
 • တုပ္ေကာင္ (Enterobius vermicularis) အတြက္ လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္။ ၂ ပတ္အထိေဆးေသာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ လူနာႏွင့္နီးကပ္သူမ်ားကိုပါ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
 • Trichinosis အတြက္ လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 200 – 400 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္ ၃ ရက္။ ထို႔ေနာက္ 400 – 500 mg တစ္ရက္ ၃ ႀကိမ္ ၁၀ ရက္ ေသာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူနာတြင္ လကၡဏာမ်ား ေပၚေနပါက စတီးရိြဳက္ကိုပါ တြဲၿပီးသံုးရႏုိင္သည္။
 • Visceral Larva Migrans (Toxicariasis) အတြက္ လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 – 200 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၅ ရက္။ အေရာင္က်ေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ရန္အတြက္ ခ်င့္ခ်ိန္ရပါမည္။
 • Echinococcus Infection၊ Hepatic Cystic infection – Larval (tissue stage) အတြက္ လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 40 to 50 mg/kg ႏႈန္းေန႔စဥ္ သံုးႀကိမ္ခြဲေသာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ percutaneous aspiration-injection-reaspiration (PAIR) စုပ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္တြဲသံုးလွ်င္ မလုပ္ခင္ ၁ ပတ္ႏွင့္ လုပ္ၿပီး ၄ ပတ္အထိ သုံးရမည္ျဖစ္သည္။
 • Hydatid Disease: Hepatic Cystic infection – Larval (tissue stage): အတြက္ လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 40 to 50 mg/kg ႏႈန္းေန႔စဥ္ သံုးႀကိမ္ခြဲေသာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ percutaneous aspiration-injection-reaspiration (PAIR) စုပ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္တြဲသံုးလွ်င္ မလုပ္ခင္ ၁ ပတ္ႏွင့္ လုပ္ၿပီး ၄ ပတ္အထိ သုံးရမည္ျဖစ္သည္။
 • Dracunculiasis အတြက္ လူႀကီးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 400 – 800 mg ၆ ရက္။

ကေလးေတြအတြက္ Fugacar® (ဖူကာဂါ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Fucagar ပမာဏမွပါတ္သတ္ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ရည္ညႊန္းပမာဏသည္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္၏။

 • Angiostrongylosis အတြက္ အသက္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ကေလးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၅ ရက္
 • Ascariasis အတြက္ အသက္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ကေလးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၃ ရက္။ အကယ္၍ သည္းေျချပြန္တြင္ ပိတ္ေနပါက piperazine citrate 150 mg/kg ကို အရင္ေပးပါ။ ၿပီးမွ ၁၂ ျခားတိုင္း 65 mg/kg တစ္ႀကိမ္ ၆ ခါ ကိုအစာပိုက္ႏွင့္သြင္းရန္ ညႊန္ထားပါသည္။
 • Capillariasis အတြက္ အသက္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ကေလးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 200 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၂၀ ရက္။ ထပ္ျပန္ျဖစ္သည္ဆိုပါက ကုသခ်ိန္ပိုၾကာႏိုင္ပါသည္။
 • Filariasis အတြက္ အသက္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ကေလးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၁ ႀကိမ္။ ေဆးအား ၂ ပတ္ၾကာသည္အထိ ေသာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ လူနာႏွင့္နီးကပ္သူမ်ားကိုပါ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
 • သံခ်ိတ္ေကာင္အတြက္ (Necator or Ancylostoma) အသက္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ကေလးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၃ ရက္။
 • သံျပားေကာင္ (Trichuris trichiura) အတြက္ အသက္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ကေလးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၃ ရက္။
 • တုပ္ေကာင္ (Enterobius vermicularis) အတြက္ အသက္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ကေလးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 mg တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္။ ၂ ပတ္အထိေဆးေသာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ လူနာႏွင့္နီးကပ္သူမ်ားကိုပါ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
 • Trichinosis အတြက္ အသက္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ကေလးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 200 – 400 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္ ၃ ရက္။ ထို႔ေနာက္ 400 – 500 mg တစ္ရက္ ၃ ႀကိမ္ ၁၀ ရက္ ေသာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူနာတြင္ လကၡဏာမ်ား ေပၚေနပါက စတီးရိြဳက္ကိုပါ တြဲၿပီးသံုးရႏုိင္သည္။
 • Visceral Larva Migrans (Toxicariasis) အတြက္ အသက္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ကေလးေသာက္ ပံုမွန္ပမာဏ 100 – 200 mg တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၅ ရက္။ အေရာင္က်ေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ရန္အတြက္ ခ်င့္ခ်ိန္ရပါမည္။

ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းအား အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရာ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Fugacar® (ဖူကာဂါ) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Fucagar  ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

ေဆးျပား 500 mg

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

Mebendazole ေဆးလြန္ျခင္းလကၡဏာမ်ားမွာ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းႏွသ့္ ဗိုက္နာျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Fucagar  ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 27, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ