Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Fraxiparine® သည္ ေသြးမခဲေဆး အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္ ပါသည္။ ၎ကို ေသြးျပန္ေၾကာ ေသြးခဲပိတ္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ အသံုးမ်ားပါသည္။

Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

  ေဆးကို အသံုးျပဳရန္-

 • Nadroparin မထိုးသြင္းမီ သင့္လက္ႏွင့္ ထိုးသြင္း မည့္အေရျပားေနရာကို ေဆးေၾကာပါ။ ေဆးရည္သည္ ၾကည္လင္ျပီး အမႈန္မ်ားမပါမွသာ ထိုးသြင္းပါ။
 • လဲေလ်ာင္းျပီး သင့္လက္မ၊ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ အေရျပား ( မ်ားေသာအားျဖင့္ ဝမ္းဗိုက္ ေအာက္ပိုင္း) ကို ညင္သာစြာ ပြတ္ေပးပါ။ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္း တြင္ ေနရာခဲြ၍ ထိုးပါ။ ( ဥပမာ- တစ္ရက္တြင္ ညာဘက္ ထိုးလွ်င္ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ဘယ္ဘက္ထိုးပါ)
 • အေရျပားတြင္းသို႔ အပ္တစ္ေခ်ာင္းလံုးကို တည့္မတ္ စြာ ထိုးထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေဆးထိုးရန္ ေဆးထိုးအပ္ ျပြတ္တံကို ထိုးတည့္ပါ။ ေဆးထိုးေနစဥ္ တစ္ခ်ိန္လံုး အေရျပားကို ကိုင္ထားပါ။
 • ေဆးထုိးျပီးပါက အပ္ကို အေရျပားမွ ထုတ္လိုက္ပါ။ အပ္ကို အျခားသူမ်ား မစူးေစရန္ အဖံုးစြပ္ပါ။
 • စကၠန္႔ အနည္းငယ္ၾကာ ထိုးသြင္းေသာ ေနရာကို ဖိရန္ အရက္ပ်ံ သံုးပါ။ ထို႔ေနာက္ ထိုေနရာကို မပြတ္ပါႏွင့္။
 • ေဆးထိုးအပ္ကို ေဘးကင္းေအာင္ စြန္႔ပစ္ပါ။ ေဆး ထိုးအပ္တစ္ခုကို တစ္ခါပဲ အသံုးျပဳပါ။

Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Fraxiparine® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Fraxiparine® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။

Fraxiparine® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Fraxiparine® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Fraxiparine® ကို မသံုးမီ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္ကို ေျပာျပပါ။

 • Fraxiparine® ပါေသာ အရာမ်ားကို ဓာတ္မတည့္ ျခင္း
 • အျခားေဆးမ်ား၊ အစားအစာမ်ား၊ ဆိုးေဆးမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း
 • အျခား က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားရိွျခင္း၊ Fraxiparine® ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ား သံုးျခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Fraxiparine® သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Fraxiparine® မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။

Fraxiparine® သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစား အေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ B ရိွသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ-

 • ဓာတ္မတည့္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ား
 • Anaphylactoid reaction
 • ေသြးထြက္ျခင္း
 • မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အညိဳမဲစြဲျခင္း
 • အေရျပား တစ္ရွဴးပုပ္ျခင္း
 • ႏွာေခါင္းေသြးယိုျခင္း
 • ဆီးတြင္ ေသြးပါျခင္း
 • ေက်ာရိုးအတြင္း ေသြးခဲပိတ္ျခင္း
 • ဝမ္း အမည္းေရာင္ သြားျခင္း
 • အေရျပား အေရာင္ကြက္မ်ား ျဖစ္ျခင္း
 • အေရျပား အဖုအပိမ့္မ်ားထြက္ျခင္း

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား လည္း ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

 Fraxiparine® သည္ လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ-

 • စတီးရြိဳက္ မပါေသာ အေရာင္က်ေဆးမ်ား (NSAID)
 • ေသြးခဲျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
 • Salicylates

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Fraxiparine® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Fraxiparine® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

 • ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ႏွလံုးႂကြက္သား ပုပ္ျခင္း၊ non-Q wave

  အေရျပားထဲသို႔ ပထမဦးဆံုး 86 anti-factor Xa International Units (IU) per kg of body weight သြင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ ၆ရက္တြင္ ၁၂ နာရီတစ္ခါ 86 anti-factor Xa IU per kg of body weight သြင္းပါ။

 • ေသြးခဲပိတ္ျခင္း၊ အဆုတ္ႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာတြင္ ေသြးခဲ ပိတ္ျခင္း (ကာကြယ္ရန္)

ပံုမွန္ ခဲြစိတ္ျခင္း။ ခဲြစိတ္မႈ မတိုင္မီ ၂-၄ နာရီမွစျပီး 2850 anti-factor Xa IU per day ကိုအေရျပားထဲသို႔ ထိုးသြင္းပါ။ လူနာ သည္ ေကာင္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္သည္အထိ အနည္းဆံုး ၇ ရက္ေလာက္ ဆက္ေပးပါ။

တင္ပါးဆံု အစားထိုး ခဲြစိတ္ျခင္း။ ခဲြစိတ္မႈ မတိုင္မီ  ၁၂ နာရီ၊ ခဲြစိတ္မႈအျပီး ၁၂ နာရီ ႏွင့္ ခဲြစိတ္မႈအျပီး ပထမ ၃ ရက္တြင္ တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္ 38 anti-factor Xa IU per kg of body weight ကို အေရျပားထဲ ထိုးသြင္းပါ။

ထို႔ေနာက္ ခဲြစိတ္ျပီး ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔မွစျပီး 57 anti-factor Xa IU per kg of body weight သြင္းပါ။ အနည္းဆံုး ခဲြစိတ္ျပီး ၁၀ ရက္ေျမာက္ေန႔ အထိ လူနာ ေကာင္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္သည္ အထိ ဆက္သြင္းပါ။

 

 • ေသြးျပန္ေၾကာ ေသြးခဲပိတ္ျခင္း (ကုသမႈ)

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၄၀ ကီလီုဂရမ္ ထက္နည္းေသာ သို႔မဟုတ္ ၁၀၀ ကီလီုဂရမ္ ထက္မ်ားေသာ လူနာမ်ား

အတိအက် ေဆးညႊန္း ထုတ္ျပန္မထားပါ။ ေဆးပမာဏသည္ ေဆးခန္းႏွင့္ ဓာတ္ခဲြခန္းအေျဖမ်ားအေပၚ မူတည္ျပီး ကဲြျပား သည္။

 • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၄၀-၁၀၀ ကီလီဂရမ္ ရိွေသာ လူနာမ်ား

တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္ 171 anti-factor Xa IU per kg of body weight ကို အေရးျပားထဲ ထိုးသြင္းပါ။ သို႔မဟုတ္ ေသြး ထြက္မ်ားေသာ လူနာမ်ားတြင္ တစ္ေန႔ ႏွစ္ၾကိမ္ 86 anti-factor Xa IU per kg of body weight ကို အေရျပားထဲ ထိုးသြင္းပါ။ ႏိုင္ငံတကာ ပံုမွန္အခ်ိဳး (INR) သည္ ၅ရက္ အၾကာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတြ႕ရေသာ ကုသႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာအတြင္း ရိွေနသ၍ ကုထံုးကို ဆက္ေပးႏိုင္ သည္။

 

 • ေသြးလဲမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေသြးခဲျခင္း ( ကာကြယ္ရန္)

ေလးနာရီ သို႔မဟုတ္ ေလးနာရီေအာက္ ၾကာႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၏ အစတြင္ 65 anti-factor Xa IU per kg of body weight ကို ေသြးေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းပါ။ ထပ္မံ ၍ ေလးနာရီထက္ၾကာေသာ အခ်ိန္အတြင္း ပမာဏ နည္း နည္း ထပ္ေပးႏိုင္သည္။ ေသြးထြက္ႏိုင္ေခ် ျမင့္ေသာ လူနာ မ်ားတြင္ ေဆးပမာဏကို ထက္ဝက္ခဲြပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာ မ်ားအတြက္ ေဆးညႊန္းမွာ အတိအက် မရိွ ေသးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်ရပါ။ အသံုးမျပဳခင္ ေဘးကင္းမႈကို အျပည့္နားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ပိုမို ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Fraxiparine (ဖရာဇီပရင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Fraxiparine® ကို ေအာက္ပါ ပံုစံ၊ ျပင္းအား မ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါ သည္။

 • 9500 anti-Xa IU per 1ml
 • 19000 anti-Xa IU per 1ml

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Fraxiparine® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 19, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 19, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ