Flomax (ဖလိုမက္စ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Flomax (ဖလိုမက္စ္) Brand Name(s): Flomax (ဖလိုမက္စ္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Flomax (ဖလိုမက္စ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Flomax®သည္ အဖိုသုတ္ရည္ ဂလန္းႏွင့္ ဆီးအိတ္ ထြက္ေပါက္နားရိွ ႂကြက္သားမ်ားကိုေျပေလ်ာ့ေစျပီးဆီးသြားရလြယ္ကူေစေသာ alpha-blocker တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ Flomax®သည္ benign prostatic hyperplasia ( အဖိုသုတ္ရည္ ဂလန္း ၾကီးျခင္း) ရိွေသာအမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ဆီးသြားရလြယ္ကူရန္ အသံုးျပဳသည္။

Flomax®ကိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ သံုးရန္ မေထာက္ခံပါ။

Flomax (ဖလိုမက္စ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Flomax®ကိုဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းအတိအက် ေသာက္ပါ။ ေဆးစာတြင္ပါေသာလမ္းညႊန္ခ်က္အားလံုးကိုလိုက္နာပါ။ သင့္ဆရာဝန္သည္ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ရေအာင္ သင္၏ ေဆးညႊန္းကိုတစ္ခါတစ္ရံေျပာင္းႏိုင္သည္။ ဤေဆးကိုညႊန္ၾကားထားသည္ထက္ ပို၍ၾကာရွည္စြာသို႔မဟုတ္ ပိုမ်ားစြာသို႔မဟုတ္ ပိုနည္းစြာမသံုးပါႏွင့္။

Flomax®ကိုမ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္ ေသာက္သည္။ အစာစားျပီးေနာက္ မိနစ္ ၃၀ေလာက္တြင္ ေသာက္ပါ။ ဤေဆးကိုေန႔စဥ္ တူညီေသာအခ်ိန္တြင္ ေသာက္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။

ေဆးေတာင့္ကိုမၾကိတ္ေခ်ပါႏွင့္။ ဝါးမစားပါႏွင့္ သို႔မဟုတ္ မဖြင့္ပါႏွင့္။ ေဆးေတာင့္တစ္ခုလံုးကိုမ်ိဳခ်ပါ။

သင္သည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ Flomax®ေသာက္ျခင္းကိုရပ္လိုက္ပါကေနာက္တစ္ဖန္ ျပန္စမေသာက္မီဆရာဝန္အားေျပာျပပါ။ သင္သည္ ေဆးပမာဏ ျပင္ဆင္မႈ လိုအပ္ႏိုင္သည္။

Flomax (ဖလိုမက္စ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Flomax®ကိုအခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Flomax®ကိုေရခ်ိဳးခန္းသို႔မဟုတ္ ေရခဲေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။ Flomax®တြင္ မတူညီေသာကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းမႈပံုစံကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကိုအျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကိုကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲFlomax®ကိုအိမ္သာထဲထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲထည့္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါကသို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါကထိုထုတ္ကုန္ကိုသင့္ေတာ္စြာစြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကိုေဘးကင္းစြာစြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Flomax (ဖလိုမက္စ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးအသံုးမျပဳမီသင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါကဆရာဝန္အားေျပာပါ။

 • သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါကသို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါကသို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါကဆရာဝန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံေသာေဆးမ်ားကိုသာေသာက္သင့္သည္။
 • သင္သည္ အျခားေဆးမ်ားေသာက္ေနရပါက။ ၎တြင္ ေဆးဖက္ဝင္မ်ား၊ အားေဆးမ်ားစေသာေဆးစာမပါဘဲဝယ္၍ ရေသာေဆးမ်ားပါဝင္သည္။
 • သင္သည္ Flomax®သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးမ်ား၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက။
 • သင့္တြင္ အျခားဖ်ားနာမႈ၊ ေရာဂါမ်ားသို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရိွပါက။

ဤေဆးကိုအလားတူေဆးမ်ားဥပမာalfuzosin (Uroxatral), doxazosin (Cardura), prazosin (Minipress), silodosin (Rapaflo), သို႔မဟုတ္ terazosin (Hytrin) ႏွင့္ တဲြျပီးမေသာက္ပါႏွင့္။

Flomax®သည္ မ်က္စိတိမ္ ခဲြစိတ္မႈအတြင္းသူငယ္အိမ္ကိုသက္ေရာက္မႈရိွသည္။ သင္သည္ ဤေဆးကိုသံုးေနပါကမ်က္စိခဲြစိတ္ဆရာဝန္အား ၾကိဳတင္ျပီးေျပာျပပါ။ ခဲြစိတ္ဆရာဝန္ ကေဆးေသာက္ျခင္းကိုမရပ္ခိုင္းပါကမခဲြစိတ္မီFlomax®ကိုဆက္သံုးပါ။

Flomax®သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မသံုးေသာ္လည္းဤေဆးသည္ မေမြးေသးေသာကေလးငယ္ကို အႏၱရာယ္ျပဳပံုမေပၚပါ။ သင္သည္ ဤေဆးသံုးေနေသာအမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါကသင္ ကိုယ္ဝန္ရိွေနေၾကာင္းသို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနေၾကာင္းေျပာျပပါ။

သင္သည္ အစပိုင္းႏိုးထခ်ိန္တြင္ အလြန္မူးေဝႏိုင္သည္။ လဲေလ်ာင္းေနရာမွ မတ္တပ္ထျခင္း၊ထိုင္ျခင္းလုပ္ေသာအခါ သတိထားပါ။ Flomax®ကိုအသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းကိုမေထာက္ခံပါ။

Flomax®သည္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုက်ေစျပီးမူးေဝျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ သင္ ပထမအၾကိမ္ စေသာက္စဥ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဖန္ စတင္ေသာက္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အလြန္မူးေဝလာပါကသို႔မဟုတ္ သတိလစ္ေတာ့မည္ဟုခံစားရပါကဆရာဝန္အားေခၚပါ။

အခ်ိဳ႕အရာမ်ားသည္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုအလြန္က်ဆင္းေစသည္။ ၎တို႔မွာေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ အလြန္ေခၽြးထြက္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ေက်ာက္ကပ္သန္႔စင္ျခင္း၊ ဆားနည္းေသာစားေသာက္ပံုသို႔မဟုတ္ ဆီးေဆးမ်ားေသာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ သင့္တြင္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာရက္ရွည္ ဖ်ားနာျခင္းရိွပါကဆရာဝန္အားေျပာျပပါ။

သင္၏ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုမၾကာခဏစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။ သင္သည္ Flomax® ႏွင့္ မကုသမီသို႔မဟုတ္ ကုသေနစဥ္အတြင္းအဖိုသုတ္ရည္ ဂလန္းကင္ဆာအတြက္ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Flomax (ဖလိုမက္စ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Flomax®သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ မ်ားကို ျပည့္စံုစြာေလ့လာထားျခင္းမရိွပါ။ Flomax®မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကိုခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။ Flomax®သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕ (FDA) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ B ရိွသည္။

FDA ၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝမတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Flomax (ဖလိုမက္စ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အျဖစ္မ်ားေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ

 • မူးေဝျခင္း
 • ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း
 • အားနည္းျခင္း
 • မအီမသာျဖစ္ျခင္း
 • ဝမ္းေလွ်ာျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
 • ပံုမွန္မဟုတ္ေသာသုတ္လႊတ္ျခင္း
 • သုတ္ ပမာဏနည္းျခင္း
 • ေက်ာနာျခင္း
 • အျမင္ ေဝဝါးျခင္း
 • သြား ျပႆနာမ်ား
 • အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ကိုက္ခဲျခင္း၊ တုပ္ေကြးလကၡဏာမ်ား
 • ႏွာရည္ယိုျခင္းသို႔မဟုတ္ ႏွာပိတ္ျခင္း၊ ထိပ္ခတ္နာ၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
 • အိပ္စက္မႈ ျပႆနာမ်ား ( အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း)
 • လိင္စိတ္ ေလ်ာ့က်ျခင္း

သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ပါကဤေဆးသံုးျခင္းကိုရပ္ျပီးဆရာဝန္အားခ်က္ခ်င္းေခၚပါ။

 • ေခါင္းမူးျခင္း၊ သတိလစ္ေတာ့မည္ဟုခံစားရျခင္း
 • နာက်င္ေသာသို႔မဟုတ္ ၄ နာရီႏွင့္အထက္ ၾကာေသာလိင္တံေထာင္မတ္ျခင္း
 • ဆိုးရြားေသာအေရျပားတံု႔ျပန္မႈ – အဖ်ားတက္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ မ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ လွ်ာတြင္ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ မ်က္လံုးပူျခင္း၊ အေရျပားတြင္ အနီေရာင္ သို႔မဟုတ္ ခရမ္းေရာင္ အဖုမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ျပီးနာက်င္ျခင္း ( အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္ အထက္ပိုင္းတြင္)၊ အေရျပားေဖာင္းႂကြျခင္း၊ အလႊာလိုက္ ကြာျခင္း။

သင့္တြင္ Flomax® ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ေသာလကၡဏာမ်ားရိွပါကအေရးေပၚက်န္းမာေရးအကူအညီရယူပါ။ အင္ပ်ဥ္မ်ား၊ အဖုအပိမ့္၊ ယားယံျခင္း၊ အသက္ရွဴ ခက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းတြင္ ေရာင္ရမ္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုကိုစိုးရိမ္ပါကဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Flomax (ဖလိုမက္စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Flomax®သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာအျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီးေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကိုေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာေဆးတံု႔ျပန္မႈမ်ားကိုေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာေဆးမ်ားအားလံုးကိုစာရင္းျပဳျပီးဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္းေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲေဆးပမာဏကိုေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာေဆးမွာေသြးေပါင္ခ်ိန္ေဆး ျဖစ္သည္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Flomax (ဖလိုမက္စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Flomax®သည္ အစာသို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီးေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကိုေျပာင္းလဲေစသည္။ ျပင္းထန္ေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီအစာသို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကိုဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Flomax (ဖလိုမက္စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Flomax®သည္ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုပိုဆိုးေစျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုေျပာင္းသြားျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာက်န္းမာေရးအေျခအေနအားလံုးကိုဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အားအသိေပးထားရန္ အေရးၾကီးသည္။

ဤေဆးႏွင့္ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားမွာ

 • အသည္းသို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
 • အဖိုသုတ္ရည္ ဂလန္းကင္ဆာရာဇဝင္
 • ေသြးေပါင္နည္းျခင္း
 • Sulfa ေဆးမ်ားကိုဓာတ္မတည့္ျခင္း

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Flomax (ဖလိုမက္စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Benign Prostatic Hyperplasia

အစပိုင္းပမာဏ။ အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားေသာပမာဏမွာ ၀.၄ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ ျဖစ္သည္။ ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။

အမ်ားဆံုးပမာဏ။ အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားေသာပမာဏမွာ ၀.၈ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ ျဖစ္သည္။ ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Flomax (ဖလိုမက္စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ားအတြက္ ေဆးညႊန္းမွာအတိအက် မရိွေသးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်ရပါ။ အသံုးမျပဳခင္ ေဘးကင္းမႈကိုအျပည့္နားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Flomax (ဖလိုမက္စ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Flomax®ကိုေအာက္ပါပံုစံ၊ ျပင္းအားမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။

 • ေဆးေတာင့္။ tamosulosin hydrochloride ၀.၄ မီလီဂရမ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါကေဒသတြင္းအေရးေပၚဌာနကိုေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုးအေရးေပၚအခန္းကိုသြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Flomax®ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါကတတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါကေမ့သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အတိုင္းဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 17, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ